Kamerun Vatandaşlığı Alma Yolları 2023

Kamerun vatandaşlık hukuku, değişiklikleriyle birlikte Kamerun Anayasası, Kamerun Vatandaşlık Yasası ve ülkenin taraf olduğu çeşitli uluslararası anlaşmalar ile düzenlenir. İlgili mevzuatlar, hangi kişilerin Kamerun vatandaşı olduğunu veya olmaya uygun olduğunu belirler.

Kamerun vatandaşlığı tipik olarak jus sanguinis ilkesi uyarınca, Kamerun Cumhuriyeti'nde veya yurt dışında Kamerun uyruklu ebeveynlerden doğum yolu ile kazanılır. Ülkeye bağlı olan kişilere veya vatandaşlığa kabul yoluyla belirli bir süre ülkede yaşamış daimi ikamet eden kişilere de Kamerun vatandaşlığı verilebilir.

Doğum Yoluyla Kamerun Vatandaşlığı

Doğum yoluyla Kamerun vatandaşlığını; en az bir Kamerunlu ebeveynden herhangi bir yerde yasal olarak doğan kişiler, iki Kamerunlu ebeveynden gayrimeşru olarak doğan veya bir Kamerunlu ebeveynden doğan ve o ebeveyni tarafından soybağı tesis edilen veya eşi Kamerunlu olan vatansız bir ebeveynden doğan kişiler, ebeveyni bilinmeyen topraklarda doğan kimsesizler veya yetimler ile vatansız olan Kamerun doğumlu kişiler kazanmaktadır.

Vatandaşlığa Kabul Yolu İle Kamerun Vatandaşlığı

Vatandaşlığa kabul yolu ile Kamerun vatandaşlığı; Kamerun toplumunun gelenek ve göreneklerini anladıklarını doğrulamak için ülkede yeterli bir süre ikamet eden reşit ve kanuni ehliyete sahip kişilere verilebilir. Genel olarak başvuru sahibinin iyi karakterli olması, sabıka kaydının bulunmaması ve fiziksel ile zihinsel olarak sağlıklı olması gerekir. Kamerun vatandaşlığı, ulusa hizmet için veya istisnai durumlarda da verilebilir. Kamerun vatandaşlığı almak için genel ikamet şartı 5 yıldır, ancak millete hizmet etmiş kişiler için gerekli ikamet süresi bulunmaz.

Kamerun'da doğmuş ve reşit olduktan sonraki 6 aylık süreden önce en az 5 yıl Kamerun'da ikamet etmiş kişiler, evlat edinme esnasında ve reşit olmadan 6 ay öncesinde Kamerun'da ikamet eden evlet edinilen kişiler, Kamerunlu ebeveynleri tekrar vatandaşlık almış olan evli veya reşit olmayan çocuklar, yasal evlilik halinde Kamerun vatandaşı ile evlenen kadınlar, Kamerun vatandaşı kadınların eşleri ve daha önce Kamerun vatandaşı olup cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vatandaşlığını tekrar kazanmak isteyen kişiler, kriterleri sağlamaları halinde Kamerun vatandaşlığına alınabilir.

Kamerun Vatandaşlığı Hangi Durumlarda Kaybedilir?

Kamerun kimlik kartı

Kamerun vatandaşlığı, vazgeçme halinde kaybedilebilir. Ayrıca vatandaşlığa kabul esnasında hile yapmak, devlete karşı suç işlemek veya sadakatsizlik yapmak, izinsiz olarak başka bir devlete hizmet etmek veya gönüllü olarak çifte vatandaşlık kazanmak gibi hallerde kişiler vatandaşlıktan çıkarılabilir.

11 Haziran 1968 tarihli kanuna göre vatandaşlık bazı durumlarda doğrudan kaybedilebilirken, bazı durumlarda ise kamu makamlarının kararıyla bir kişiden alınabilir.

Kamerun vatandaşlığı üç durumda kaybedilmektedir. Bu kişiler; gönüllü olarak yabancı bir vatandaşlık kazanan veya elinde tutan reşit kişiler, yasalara uygun olarak Kamerun vatandaşlığı statüsünü reddetme yetkisini kullanan kişiler ve uluslararası veya yabancı bir kuruluşun kamu hizmetinde çalışırken, Kamerun hükümeti tarafından verilen istifa emrine rağmen bu görevi sürdüren kişiler olarak sıralanabilir.

Bir Kamerun vatandaşı ise sadece kişinin devletin iç veya dış güvenliğine karşı suç veya kabahat işlemesi sebebiyle mahkum edilmesi ve Kamerun devletinin çıkarlarına zarar veren eylemlerde bulunması halleri olan iki durumda vatandaşlıktan çıkarılabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Kamerun Cumhuriyeti'nin vatandaşlık koşulları ve başvuru süreci ile ilgili tarafımıza en çok yöneltilen soruların cevapları aşağıda verilmiştir.

Evlilik Yolu İle Kamerun Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik yolu ile Kamerun vatandaşlığı alınması hususunda ilgili kanun, cinsiyete dayalı bir ayrım yapmaktadır. Bir Kamerun vatandaşı erkek ile evlenen yabancı uyruklu bir kadın, evlilik tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kamerun vatandaşlığını sadece beyan ile kazanabilir. Kamerun vatandaşı bir kadın ile evlenen yabancı uyruklu erkekler ise vatandaşlığa kabul yoluyla Kamerun vatandaşlığı kazanabilir.

Kamerun Çifte Vatandaşlığa İzin Verir Mi?

Hayır, Kamerun çifte vatandaşlığa izin vermez.

Kamerun çifte vatandaşlığı tanımıyor olsa da, bu kuralık tek istisnası Kamerun vatandaşı ebeveynlerin yurt dışında doğan ve doğduğu ülkenin vatandaşlığını alan çocuklarının 21 yaşına geldiklerinde iki vatandaşlıktan birini seçmesi gerekliliğidir; aksik halde Kamerun vatandaşlığı kaybedilir.

Kamerun Pasaportu Nasıl Alınır?

Kamerun pasaportu

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Kamerun biyometrik pasaportu almak için 3 aşamalı bir başvuru yapılması gereklidir. İlk olarak Ulusal Güvenlik Genel Delegasyonu websitesine https://www.dgsn.cm veya https://www.passcam.cm adreslerinden ulaşılarak online ön kayıt yapılmalıdır. Daha sonra fiziki kayıt işlemleri için randevu alınmalıdır. Ön kayıt esnasında oluşturulan bilgi formu ve diğer gerekli belgelerden oluşan dosyanın randevuda teslim edilmesi gereklidir.

Fiziki başvurunun yapılabileceği Kamerun'daki ve yurt dışındaki kayıt noktalarına Kamerun Ulusal Güvenlik Genel Delegasyonu pasaport başvuru platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru sonrasında Ulusal Güvenlik Genel Delegasyonu tarafından 48 saat içerisinde pasaport verilmesi onaylanır ve sonrasında düzenlenen pasaportu teslim almanız gerekir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: