Maltada Şirket Kurmak

Malta'da Şirket Kurmak: İş Kurmanın Avantajları ve Haklar

Malta Cumhuriyeti 100% yabancı sermayeli şirket kurulmasına olanak tanımaktadır. Malta’da şirket kurmak, safi vergi oranı yüksek olsa da çeşitli vergi politikaları ve vergi geri ödemeleri açısından avantaj sağlamaktadır. Malta’nın Akdeniz’deki eşsiz konumu ve ülkenin büyük bir çoğunluğunun İngilizce konuşabilmesi uluslararası firmalar için Malta’yı çekici kılmaktadır.

Malta şirket kuruluşu için önemli olan Malta’da vergi oranları, bireysel gelir vergisi açısından evlilik, ebeveynlik ve gelir miktarına göre %0 ile %35 arasında değişmektedir.

Malta’da katma değer vergisi %18 olup bazı teşvik edilen ürünler ve temel tüketim ürünleri için %7 ve %5’e düşmektedir.

Malta şirket vergi oranı, Malta’da kurulan ya da aktivitelerde bulunan şirketlerin yabancı hissedarları için %35, Malta vatandaşı olan hissedarları için %30’dur. Malta’da şirket vergileri görünürde Avrupa’nın en yüksek şirket vergileri olsa da, ülkedeki vergi düzenlemeleri ciddi oranda vergi iadelerine olanak sağlamakta ve bu oran reel olarak %5 civarındadır. Dünya Bankası’nın 2020 Doing Business raporuna göre işletmecilik yapma kolaylığı sıralamasında Malta 190 ülke arasında 88. sırada yer almıştır.

Malta 2020 Global İnovasyon Endeksi sıralamasında dünya genelinde 27., Avrupa’da 17. sırada yer almaktadır.

Malta’da Şirket Türleri Nelerdir?

Malta’da şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Özel limitet şirketler: 50’den daha az hissedara sahip ve başlangıç sermayesi en az 1.165 Euro olan şirketler özel limitet şirket statüsünde Malta’ya kayıt olabilmektedirler.
 • Halka açık şirketler: En az iki direktöre, bir şirket sekreterine ve 46.600 Euro başlangıç sermayesine sahip şirketler halka açık şirket kayıt olabilmektedirler

Maltalı En Büyük Şirketler Hangileridir?

Maltalı en büyük şirketler, Value Today’in 2020 listesine göre aşağıda verilmiştir.

 • Kindred Group PLC
 • Binance
 • Vistajet Holding SA
 • Kambı Group PLC
 • Brait SE PLC
 • Catena Media PLC
 • Aspire Global PLC
 • Media And Games Invest SE
 • Raketech Group Holdıng PLC

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Malta’da Şirket Kurabilir Mi?

Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, tamamen kendi sermayeleriyle ya da Maltalı veya yabancı ortaklarıyla Malta’da şirket kurabilmektedirler.

Malta’da Faaliyet Gösteren Türk Şirketler Hangileridir?

Malta’da faaliyet gösteren Türk şirketler aşağıda listelenmiştir.

 • Sis Enerji üretim A.Ş
 • Taca İnşaat ve Ticaret A.Ş.
 • Türk Hava Yolları
 • Yıldırım Holding
 • Ayhanlar Holding

Malta Adası’nda Şirket Kurmak için Şartlar Nelerdir?

Malta Adası’nda şirket kurmak için şartlar listelenmiştir.

 • Şirket kuruluş sözleşmesi Malta yasalarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Şirket mukavelenamesi Malta yasalarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Malta’da şirket kurmak için gerekli olan asgari sermaye teyit edilmelidir.
 • Önerilen şirket adının kabul edildiğinin teyidine sahip olunmalıdır.
 • Her hissedarın ve direktörün detayları, adresi, pasaportu ve banka referansı sunulmalıdır.
 • Şirket açmak için yapılacak başvuruların ücretleri ödenmelidir.
 • Malta Adası’nda şirket açma girişimine başlamadan önce her şartın yerine getirildiği kontrol edilmelidir.

Malta’da Offshore Şirket Kurmak için Ne Gerekir?

Malta’da offshore şirket kurmak için (limitet) en az 2 en çok 50 hissedara ve %20’sini peşinen yatırıma harcanılması gereken 1.165 Euro hazır edildikten sonra şirket kuruluş sözleşmesi ve mukavelenamesi Malta yasalarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Malta’da açılacak şirketin başlangıç sermayesinin %20’si, Malta’da şirket adına açılacak banka hesabına yatırılmalı ve bankaya yapılan bildirim sonucunda sermayenin hazır olduğuna dair hazırlanacak fiş bankadan temin edilmelidir. Malta Ticaret Sicili Bürosuna şirket kuruluşu için gereken belgeler ve fişler eksiksiz olarak teslim edildikten sonra şirket kuruluş işlemleri başlatılmakta ve birkaç gün içinde şirket Malta devletine kayıt edilmektedir.

Malta’da şirket kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra sektöre göre gerekli olan lisanslar, Malta Ticaret Departmanına doldurulacak form aracılığıyla talep edilmelidir. Malta’da kurulacak offshore şirkete, Malta Gelir Komiserliği bürosuna yapılacak başvuru ile vergi kimlik numarası alınmalı ve yine aynı kuruma hitaben doldurulacak formla kurulacak işin nitelikleri bildirilmelidir.

Malta’da Şirket Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Malta’da şirket kurmak için gereken asgari sermaye 1.165 Euro iken bu miktarın %20’sinin peşin olarak kullanılması gerekmektedir. Malta’da bir şirket kurmak için yatırılması gereken reel asgari sermaye 245 eurodur. Malta’da yıllık ödenmesi gereken asgari tescil ücreti 240 Euro iken vergi geri ödemesi başvurusu ücreti toplam sermayeye göre 100 Euro ile 1.400 Euro arasında değişebilmektedir.

Malta’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Malta’da şirket kurmanın avantajlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Konum: Akdeniz’de stratejik bir liman görevi gören Malta aynı zamanda Avrupa Birliği üyesidir.
 • Şirket vergisi avantajları: Malta’da tam mükellef bir kurumlar vergisi sistemi vardır ve bu nedenle bir Malta şirketi tarafından ödenen herhangi bir gelir vergisi, şirketin temettülerini alan hissedarlara tamamen tahakkuk ettirilmekte veya alacaklandırılmaktadır, bu da aynı kişinin ekonomik çifte vergilendirmenin tam muafiyetinden faydalanmasını sağlamaktadır. Malta’da standart vergi oranı günümüzde şirketin vergilendirilebilir gelirinin %35’inde olmasına rağmen; böyle bir şirketin hissedarı, şirket tarafından 5/7, 6/7 veya 7/7 oranında ödenen vergilerin iadesini alma hakkına sahip olmaktadır. Malta’da, şirketlerin gelir kaynağına bağlı olarak, vergilendirme genellikle sırasıyla yaklaşık %10, %5 veya %0’lık bir efektif net vergi oranı ile sonuçlanmaktadır. Vergi iadesi, gelir üzerinden çifte vergilendirme indirimi talep edilirse ve iadenin vadesinin geldiği günü takip eden 3 hafta gibi kısa bir süre içinde verilirse ödenmiş çifte vergiler için de alınabilmektedir.
 • Düşük kuruluş maliyeti: Malta’da şirket kurmak için gereken asgari sermaye, %20’si peşin olarak kullanılması gereken 1.165 eurodur. Bu da, Malta’da bir şirket kurmak için yatırılması gereken reel asgari sermayenin 245 Euro olduğu anlamına gelmektedir.
 • Bakım maliyetleri: Malta’da peşin ödenmesi gereken asgari tescil ücreti 240 Euro ve asgari yıllık ödemeler 100 eurodur.
 • Evrak vergisinden muafiyet: Uluslararası faaliyetlerde bulunan Malta şirketleri, belgelerde vergiden muaftır; bu durum, fiilen şirket hisse devri ve sermaye artırımı sonucu yükümlü olunan vergilerden de muaf tutulma anlamına gelmektedir.
 • Çifte vergilendirme anlaşmaları: Malta dış ticarette çifte vergilendirmeyi önlemek için 50’den fazla ülkeyle çeşitli anlaşmalar imzalamıştır ve bu durum, uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermakte olan firmaların Malta’da da faaliyet göstermesini cazip hale getirmektedir.
 • Sermaye kazancı vergisi muafiyeti: Malta’da ikamet etmeyenler tarafından hisse devirleri ve sermaye artışları üzerinden elde edilen sermaye kazançlarının vergisi, şirketin varlıkları Malta’da bulunan gayrimenkulleri içermiyorsa, Malta’da vergiye tabi değildir.
 • Diğer vergi kesintileri: Temettü, faiz veya telif ücretlerinin ödenmesinde stopaj vergisi, çıkış vergisi, servet vergisi, bordro bazlı vergi veya ticaret vergisi gibi vergi çeşitleri Malta’da uygulanmamaktadır ya da oldukça düşük miktarlardadır.

Malta Adası’nda Şirket Kurarak Oturum İzni Alınabilir Mi?

Malta Adası’nda şirket kurarak oturum izni alınabilmektedir.

Malta’da şirket kurarak oturum izni almak için öncelikle Malta’ya gitmek amacıyla Malta yatırımcı vizesi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Malta’da bulunan şirket sahipleri ve hissedarları uzun süreli Malta oturum izni almak için başvuru yapabilmektedir.

Malta şirket kurma danışmanlık hizmetleri veren uluslararası acenteler bulunmaktadır.

Malta’da Ne İş Yapabilirim?

Malta’da en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlar arasında bilişim teknolojileri uzmanlığı, yazılımcılık, satış ve pazarlamadır.

Malta’da iş açığı olan sektörler arasında turizm, finans, eğitim ve hızlı tüketim ürünleri yer almaktadır.

Paylaş: