Malta Eğitim Sistemi

Malta Eğitim Sistemi ve Malta'da Okumak için Gerekli Şartlar

Malta gelişmiş bir ülke konumunda olması nedeniyle eğitime verilen değer de doğru orantılı olarak fazladır. Malta’da eğitim, 1946 yılında 2. Dünya Savaşı nedeniyle okula erişim sağlayamayan çocukları eğitmek amacıyla ilk kez zorunlu olmuştur. Malta’da 5 yaşını dolduran tüm çocuklar eğitime başlamaktadır.

Malta’da eğitim kilise, devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşları aracılığı ile sağlanmaktadır. Malta’nın yürüttüğü eğitim politikasına göre Malta, bir devlet olarak eğitim ve öğretimi desteklemekten, tüm Malta vatandaşlarının eğitime evrensel erişimini sağlamaktan, tüm Malta vatandaşlarının erişebileceği bir okul ve kurumlar sistemi varlığı oluşturmaktan sorumlu bulunmaktadır. Malta’da eğitimin ilk olarak, 870- 1090 yılları arasındaki Arap idaresi sırasında Malta vatandaşlarına eğitim erişimi sağlanması ile başladığı kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllarda din temelli eğitimler ile Malta eğitim sürecinin tarihi devam etmiştir. Malta’da ilköğretim eğitiminin tarihi Fransızlar ile 1798 yılında başlamıştır. Malta’da eğitim dili, 1878 yılında İtalyanca’nın yerini alan İngilizce olarak bilinmektedir.

Malta’da eğitim aşamaları; okul öncesi (3- 5 yaş), ilköğretim (5- 11 yaş), ortaöğretim (11- 16 yaş) ve yüksek öğretim olarak dörde bölünmüştür. Malta’da isteğe bağlı okul öncesi eğitimi Malta devleti tarafından finanse edilmektedir. Malta’da öğrenciler ilkokul ve ortaokul eğitimlerinin ardından yükseköğretim için sırasıyla Ortaöğretim Sertifikası (NEC) sınavı ve Olgunluk Sınavı olarak adlandırılan sınavlara girmektedir.

Eğitim sistemindeki bulundurduğu gelişimi ve köklü eğitim sistemi ile Malta OECD’nin PISA testine göre; 2018 yılında 48., 2015 yılında 25., 2012 yılında 41. ve 2009 yılında ise 54. olmayı başarmıştır. OECD’nin PISA testi sonuçlarına bakıldığında Malta’nın bulundurduğu eğitim fırsatları ile öğrencilerini arada bir duraksama yaşasa da sürekli olarak üst konumlara yerleştirdiği görülmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Malta’da Bulunan Okul Türleri Nelerdir?

Malta’da bulunan okul türlerine ilişkin liste aşağıda belirltilmiştir.

 • Malta dini okullar
 • Malta devlet okulları
 • Malta özel okullar

Malta’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Malta’da eğitim aşamalarına ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Malta’da okul öncesi eğitim
 • Malta’da ilkokul eğitimi
 • Malta’da orta öğretim eğitimi
 • Malta’da yüksek öğrenim eğitimi

Malta’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Malta’da okul öncesi eğitim 3 yaşında ücreti tamamen devlet tarafından karşılanan tercihe bağlı anaokulları ile başlamaktadır. Öğrencilerin okul öncesi eğitimlerine 3 yaşında başlamamayı tercih etmeleri durumunda, okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu 5 yaşına kadar başlamaları gerekmektedir.

Malta’da okul öncesi eğitim özel veya devlet kurumlarında farklılık göstermektedir. Malta’da devlete ait bir kurumda okul öncesi eğitim ücretsiz, özel bir kurumda okul öncesi eğitim yıllık yaklaşık 3600 Euro’dur. Özel ve devlet okullarında verilen okul öncesi eğitim müfredatı farklılıklara sahip olsa da okul öncesi eğitimin müfredatı içerisinde oyunlar, şarkılar, çocuklara günlük beslenme ile temizlik alışkanlığı edindirme ve dil becerisini geliştirme gibi içerikler barındırmaktadır. Malta’da okul öncesi eğitim verilen kurumlar, her 10 öğrenciye 1 personel düşecek şekilde ayarlanmaktadır. Malta’da okul öncesi eğitimler genellikle hafta içinde 8:30- 12:30 ya da 12:30- 16:30 saatlerinde verilmekte ve tenefüs ya da öğle arası bulunmamaktadır.

Malta’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Malta’da okul öncesi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 5 yaşlarını doldurduktan sonra zorunlu olarak ilkokul eğitimlerine başlamaktadır. Malta’da dini okullar hariç ilkokul eğitim süreçlerinde karma eğitim sistemi kullanılmaktadır. Malta’da bulunan ilkokul öğrencileri ilk yıllarında yalnızca bir öğretmene sahiptirler. İlkokulun ilerleyen yıllarında öğrenciler birçok öğretmenden farklı branşlarda ders alma imkanı elde etmektedirler. Malta’da ilkokulun ilk yılları ile son yılları arasında öğretilen dersler ve müfredat içeriği; edebiyat, matematik, müzik, Maltaca, İngilizce, dilbilgisi, biyoloji, coğrafya, sanat tarihi, fizik ve kimya olarak listelenebilmektedir. Malta’da verilen müfredat ile ilköğretim öğrencilerine okuma bilgisi, temel matematik doğa bilimleri, sosyal bilimler, spor ve sanat gibi alanlarda genel bilgi ve hakimiyet sağlanmaktır.

Malta’da ilköğretim eğitimleri haftada beş gün sürmektedir, ilkokul eğitimi veren kurumlar hafta sonu kapalıdır. Malta’da ilkokul eğitimi saatleri 09:00- 12:00 arasında ilk yarı, 12:00- 13:00 arasında öğlen molası ve 13:00- 16:00 arası ise ikinci yarı olacak şekilde ayarlanmaktadır.

Malta’da ilköğretim özel kurumlar haricinde tamamen devlet tarafından karşılanmaktadır. Malta’da yer alan özel okullarda kütüphane hizmetleri, spor salonu hizmetleri, yemekhane ve ekstra etütler gibi fırsatlardan yararlanılmak istenmesi durumunda veliler ek ücret ödemelidirler. Malta’da yer alan özel ilköğretim okullarına ait yıllık ücret verilen eğitime göre ortalama 4000- 5400 Euro arasında değişim göstermektedir.

Malta’da Lise Eğitimi Nasıldır?

Malta’da orta öğrenim dönemi Eleven- Plus sınavları ile başlamaktadır. Lise öğrencileri Eleven- Plus sınavlarında gösterdikleri başarılar ile orantılı olarak tercihlerini yapmaktadırlar. Malta’da bulunan çoğu özel ve devlet okulu karma bir eğitim sistemi benimsemektedir. Malta’da yer alan devlet tabanlı liseler ve bölge ortaokullarında ise ortaöğretim tek cinsiyetli olarak devam etmektedir.

Malta’da bulunan liseler iki sınıf aşamasına sahiptirler. İlk aşama giriş aşamasıdır ve orta öğretimin ilk iki yılı süresince ilerlemektedir. Öğrenciler, gelecekteki çalışmalar için iyi bir temel sağlamak amacıyla temelde biyoloji, fizik, kimya, matematik ve dil eğitimi gibi konuları ilerleyen yıllara göre daha dar bir müfredat ile ele almaktadırlar. İki yıllık giriş sürecinden sonra, öğrencilerin ortak bir temel müfredatın yanı sıra bir dizi seçmeli ders aldıkları üç yıllık daha yoğun müfredatlı bir süreç başlamaktadır.Tamamlanan üç yılın ardından öğrenciler 16 yaşlarında girecekleri sınav için uzmanlaşacakları konuda çalışmalarını, daha yoğun bir müfredat ile devam ettirmektedir.

Malta liselerinde sınavlar, hem 16 hem de 18 yaşlarında uygulanmaktadır; 18 yaşında uygulanan Nihai Olgunluk Sınavı sınav zorunlu koşulmamaktadır. 16 yaşında girilen sınavlar, 1994 yılı itibariyle uygulanmakta ve daha önceki yıllarda GCE İleri Düzey’’in ikincil sertifika sınavı olarak kullanıldığı Orta Öğretim Sertifikası (SEC) sınavları olarak bilinmektedir. 18 yaşında girilen ve öğrencinin eğitimine üniversitede devam etmesini sağlayan nihai olgunluk sınavları, Uluslararası Bakalorya’ya dayalı Matriculation Certificate sınavları olarak bilinen daha zorlayıcı sınavlardır. Matriculation Certificate sınavları GCE İleri Düzey sınavının yerine ortaöğretim sonrası sınavlar olarak belirlenmiştir.

Malta’da yer alan ortaöğrenim kurumlarında eğitim iki türlü sürdürülmektedir. Bazı liseler eğitim için yarım günlük eğitimi, diğer liseler ise eğitim için öğle arasını da içerisinde barındıran tam günlük eğitimi tercih etmektedir. Malta’da lise eğitimini özel okulda tercih eden öğrenciler genellikle tam zamanlı eğitim almaktadırlar. Malta’da tam zamanlı eğitim 8:30- 15:30 saatleri arasında 40 dakika ders 10 dakika tenefüs ve öğle arası şeklinde sürdürülmektedir. Malta’da yarım gün eğitimleri ise 6:40- 13:30 saatleri arasında 40 dakika ders ve 10 dakika tenefüsler ile sürdürülmektedir. Malta’da lise eğitimi Malta hükümeti tarafından finansa edilmektedir. Lise öğrenimlerine özel bir okulda devam etmek isteyen öğrenciler, Malta’da özel okullarda bulunan yemekhane, spor kompleksi ve servis gibi imkanlardan yararlanmak için yıllık ortalama 8600 Euro ödemektedir.

Malta’da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Malta’da üniversite eğitim sistemi; özel okullarda sürdürülen özel yükseköğrenim ve devlet okullarında sürdürülen devlet tabanlı yüksek öğrenim olarak ikiye ayrılmaktadır.

Malta’da özel üniversite eğitimleri öğrencinin dil yeterliliğine, aldığı müfredatın yoğunluğuna ve başarısına göre ortalama 4 ila 6 yıl sırasında değişim göstermektedir. Devlet okullarında alınan eğitimler, öğrencinin başarı durumuna ve müfredat yoğunluğuna göre ortalama 4 yıl sürmektedir. Malta’da üniversite eğitimi almak zorunlu değildir. Malta’da 18 yaşında ortaöğrenim sonrası girilen sınavların sonuçlarına ve maddi yeterliliklere göre öğrenciler tercih ettikleri üniversitelere gidebilmektedir.

Malta’da bulunan devlet üniversiteleri öğrenci seçerken yalnızca Nihai Olgunluk Sınavı’na ek olarak öğrencilere ait ortaöğrenim sınav sonuçlarına, öğrencinin genel başarısına, spor ve sanat faaliyetlerine katılım oranlarına ve okula devamlılığına da bakmaktadır. Özel üniversitelerde eğitim almak ise ücretlerin karşılanması ile mümkün olmaktadır.

Malta’da yüksek öğrenim başvuruları genellikle Haziran ayının ortalarında gerçekleştirilmektedir. Malta yükseköğrenim başvuru sonuçları, okulun başvuru değerlendirme hızına bağlı olarak 1- 2 ay içerisinde açıklanmaktadır. Malta’da başvurduğu üniversitelere kabul alamayan öğrenciler Eylül ayının başlarına doğru yüksek öğrenim dönemi başlamadan ek başvuru yapma hakkına sahiptir. Malta’da başvuruları onaylanan öğrenciler 4 yıl boyunca ihtisas alanlarına ait giriş ve uzmanlık derslerini içeren bir müfredata tabi tutulmaktadırlar. Malta’da devlet tabanlı üniversiteler ulaşım ve yemekhane gibi masraflar dışında tamamen Malta hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Malta’da özel okullarda yüksek öğrenim eğitimleri için ise öğrenci yıllık ortalama 30.000 ila 40.000 Euro arasında değişiklik gösteren bir eğitim bedeli ödemektedir.

Malta’da bulunan üniversiteler, özel durumlar ve dil eğitimleri dışında hafta sonu ders vermemektedir. Etüt ve dil eğitimi alacak öğrencilerin masrafları, devlet üniversitelerinde de özel üniversitelerde de öğrenci tarafından ödenmektedir. Malta’da yüksek öğrenim dersleri üniveristenin programına göre 8:00- 21:00 arasında verilmektedir. Malta’da bir lisans ve yüksek lisans programını bitirdikten sonra, o bilim dalında Phd Malta yapılabilmektedir.

Malta’daki En İyi Okullar Hangileridir?

Uluslararası alanda prestij sahibi olan Malta’nın en iyi okullarına ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Malta Amerikan Üniversitesi
 • Malta Üniversitesi
 • Londra Kraliçe Mary Üniversitesi Malta
 • Malta Middlesex Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Malta’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Malta’da alabilecekleri eğitimlere ait liste aşağıda verilmiştir.

 • Malta’da dil eğitimi
 • Malta’da lisans eğitimi
 • Malta’da doktora eğitimi
 • Malta’da yüksek lisans eğitimi
 • Malta’da ilkokul eğitimi (Özel okul)
 • Malta’da ortaokul eğitimi (Özel okul)
 • Malta’da okul öncesi eğitimi (Özel okul)

Malta’da okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul eğitimleri Malta vatandaşı olmayan çocuklar için özel olarak finanse edilmektedir. Malta’da yaşayan Türk vatandaşların çocukları gerekli standartları ve ücretleri sağladıkları takdirde Malta’da eğitim alabilmektedir.

Malta’da Meslek Eğitimi Alınabilir Mi?

Malta’da meslek eğitimi veren okullar yer almaktadır. Malta’da meslek eğitimi ortaöğrenim ile başlamakta ve öğrenciler; turizm, tekstil ve kozmetik gibi sektörlerde kariyerlerini ilerletmek için mesleki okul olarak adlandırılan okullarda eğitim almaktadır. Malta’da mesleki okullar, okulun bitmesinin ardından turizm hariç diğer sektörlerde iş bulma zorluğu olduğundan daha düşük puanlıdır ve daha az tercih edilmektedir. Malta’da meslek eğitimi veren ortaöğretim kurumlarının ardından öğrenciler girilen sınavlar ile ortaöğretim boyunca aldıkları eğitim alanında ilerleyebilmektedir. Malta’da meslek eğitimi veren ortaöğretim kurumu mezunları kariyerlerinde ilerlemek istemezlerse, mezuniyet yaşı olan 16 yaş itibariyle eğitimlerini tamamladıkları turizm, kozmetik ya da tekstil gibi sektörlerde istihdam edilmektedir.

Malta’da İngilizce Dil Eğitimi Alınabilir Mi?

Malta’da İngilizce dil eğitimi alınabilmektedir. Malta’nın iki resmî dilinden birisi İngilizce olarak belirlendiğinden Malta; İngilizce dili eğitimi alanında yerli ve yabancı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Malta’da İngilizce eğitimi; İngilizce eğitim veren okulların hazırlık birimlerinde, İngilizce dil kamplarında, İngilizce özel derslerde ve İngiliz dili kurslarında verilmektedir.

Malta’da İngiliz dili eğitimi özel üniversitelerin hazırlık birimlerinde yıllık yaklaşık 8900 Euro olarak belirlenmiştir. Devlet üniversiteleri öğrencilerine hazırlık programlarında verdikleri dil eğitimleri için sınıf tekrarı olmadıkça ücret talep etmemektedir. Malta’da Bir devlet üniversitesinde hazırlık eğitimini geçemeyen bir öğrenci, hazırlık ikinci senesinde ortalama 4040 Euro ödemektedir. Malta’da İngilizce öğrenmek için dil kursu tercih eden öğrenciler konaklama giderleri ve yeme içme dahil eğitim süresine bağlı olarak 12 hafta için ortalama 4230 Euro, 6 ay için ise 5900 Euro ücret ödemektedir. Malta’da bulunan yeme içme ve konaklama masraflarını programlarında barındırmayan dil kursları için öğrenciler; aldıkları eğitim programlarına bağlı olarak 12 hafta için ortalama 3000 Euro, 6 ay için ise 5000 Euro ücret ödemektedir. Malta’da İngilizce özel ders almak isteyen öğrenciler, özel ders ücreti olarak saatlik 90- 110 Euro aralığında değişen bir ücret ödemektedir.

Malta’da Eğitim Ücretleri Nasıldır?

Malta’da eğitim ücretlerinin her bir eğitim seviyesi için ortalama ücretlerine ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Malta’da okul öncesi özel okul eğitimleri yıllık ortalama 3600 Euro olarak bilinmektedir.
 • Malta’da ilkokul özel okul eğitimleri yıllık ortalama 4000- 5400 Euro arasında değişmektedir.
 • Malta’da ortaöğretim (lise) özel okul eğitimleri yıllık ortalama 8600 Euro olarak bilinmektedir.
 • Malta’da üniversitesi eğitimleri yıllık ortalama 30.000- 40.000 Euro arasında değişmektedir.

Malta’da Yüksek Lisans Fiyatları Nasıldır?

Malta’da üniversitelere göre yüksek lisans fiyatları aşağıda listelenmiştir.

 • Malta Amerikan Üniversitesi’nde işletme programı için yıllık ortalama yüksek lisans fiyatı 7000 Euro, diğer sosyal bilimler bölümler için ortalama 4200 Euro olarak belirlenmiştir.
 • Malta Üniversitesi’nde işletme programı için yıllık ortalama yüksek lisans fiyatı 6040 Euro, diğer sosyal bilimler bölümler için ortalama 3800 Euro olarak belirlenmiştir.
 • Londra Kraliçe Mary Üniversitesi Malta’da işletme programı için yıllık ortalama yüksek lisans fiyatı 7200 Euro, diğer sosyal bilimler bölümler için ortalama 4340 Euro olarak belirlenmiştir.
 • Malta Middlesex Üniversitesi’nde işletme programı için yıllık ortalama yüksek lisans fiyatı 5980 Euro, diğer sosyal bilimler bölümler için ortalama 3660 Euro olarak belirlenmiştir.

Malta’da lisans eğitiminin ardından yerli ve yabancı öğrenciler için ihtisas alanlarında ilerleme sağlatacak yüksek lisans eğitimleri verilmektedir. Malta’da yüksek lisans eğitimi devlet ve özel üniversiteler olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Malta’da yer alan devlet üniversitelerindeki yüksek lisans eğitimleri Malta dil okulları gibi, devlet bünyesinde yer aldığı için daha uygun fiyatlıdır. Malta’da özel bir üniversitede yüksek lisans eğitimi, Malta’da eğitim veren Malta’da ingilizce kursları gibi yüksek bir fiyata sahiptir.

Malta Yaz Okulları Fiyatları Nasıldır?

Malta’da yaz okullarına ait ortalama ücretler ve örnek eğitim kurumlarına ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Ese Malta Yaz ve Dil Okulları aylık ortalama 1200 Euro ücret ile hizmet vermektedir.
 • Malta Üniversitesi yaz okulu aylık ortalama 1640 Euro ücret ile hizmet vermektedir.

Malta’da yaz okulu eğitimleri almak mümkündür. Malta’nın St, Julian’s, Valletta ve St. Paul’s Bay gibi şehirlerinde başta Malta’da ingilizce kursları olmak üzere pek çok yaz dönemi eğitimi verilmektedir. Malta’da yaz okulları ortalama ücretleri 3- 6 aylık bir eğitim için ortalama 3800- 6840 Euro olarak belirlenmiştir.

Malta’da Eğitim Alınabilirken Çalışılabilir Mi?

Malta’da eğitim alan öğrenciler hem ek gelir oluşturmak hem de Malta kültürünün içerisinde daha fazla bulunmak için çalışmak istemektedir. Malta’da eğitim süreçlerinde öğrencilerine turizm, hizmet ve üretim gibi sektörlerde istihdam sağlanmaktadır.

Malta’da yarı dönemli ve tam dönemli erasmus eğitimi dahil tüm 90 günü aşan eğitimleri alan öğrenciler çalışma hakkına sahiptirler. 3 aydan daha uzun süreli eğitimlere kayıt olan öğrencilere Malta hükümeti haftalık 20 saat çalışabilme imkanı sunmaktadır. Malta’da 20 saati aşan süreler ile çalışmak ya da eğitim sonrası çalışma hayatını Malta’da sürdürmek isteyen öğrenciler Malta çalışma izni başvurusu yapmalıdır. Malta’da çalışmak isteyen öğrencilerden 3 aylık eğitimleri süresince, haftada en az 15 saat (20 ders saati) ders almaları beklenmektedir.

Malta’da Okumak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Malta’da okumak için gerekli şartlara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Malta’da okumak için, eğitim alacak öğrencinin 18 yaşını doldurmaması durumunda ebeveynleri tarafından imzalanmış noter onaylı izin belgesi alması gerekmektedir.
 • Malta’da eğitim almak için öğrenciye ait herhangi bir aktif suç ya da yurt dışı yasağı bulunmaması gerekmektedir.
 • Malta’da eğitim almak için, Malta’da bir eğitim kurumundan ya da bir üniversiteden kabul alındığına dair belge ile, Malta’da eğitim alınabileceği ispatlanması gerekmektedir.
 • Malta’da okumak için, en az 30.000 Euro temelli bir sağlık sigortası yaptırılması ve Malta’da yaşanılacak süre boyunca yetecek finansal yeterliliğe sahip olunması gerekmektedir.

Malta’da Tıp Okumak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Malta’da tıp eğitimi almak için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Malta’da tıp eğitimi almak için, biyoloji, kimya, fizik ve temel tıp bilimleri sorularının yer aldığı sınavı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
 • Malta’da tıp eğitimi almak için istenilen bütçeyi (yıllık ortalama 21.000 Euro) karşlılamak gerekmektedir.
 • Malta’da yüz yüze mülakat ya da özel bir sınav ile öğrenci alan üniversitelerde tıp eğitimi almak için gerekli yeterlilik ve şartları sağlamak gerekmektedir.
 • Malta’da tıp eğitimine başlamak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 • Malta’da tıp eğitimi stajını gerçekleştirmek için yabancı öğrencilerin Malta çalışma vizesi sahibi olması gerekmektedir.
 • Malta’da tıp eğitimi alacak yabancı öğrencilerin Malta’nın ortaöğretim sürecindeki derslere denklik oluşturan bir ortaöğrenim eğitimi almış olması gerekmektedir.

Malta Eğitim Danışmanlığı Ücreti Nedir?

Malta; dil eğitimi, lisans eğitimi, yüksek lisans ve doktora eğitimi gibi eğitimler sunmaktadır. Malta’da eğitim alacak öğrencilere başvuru süreçlerinde ve vize işlemlerinde eğitim danışmanlığı adı verilen bir danışmanlık hizmeti verilmektedir. Malta’da öğrencinin kayıt yaptıracağı eğitime göre alacağı danışmanlığın ücreti ortalama 70 Euro ile 650 Euro arasında değişim göstermektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: