Malta Oturum İzni

Malta Oturum İzni: Şartlar ve Gerekli Prosedür

Malta oturum izni, Malta sınırları içerisinde 90 günden daha uzun süreyle kalmak isteyen kişiler için Malta seyahatinin amacına göre verilen Malta ikamet izin türüdür. Malta’da yasal olarak ikamet edebilmek için seyahat amacına uygun Malta oturum izni almak gerekmektedir.

Malta’da oturum izni başvurusunda bulunabilmek için başvuru sahibinin en az 6 ay Malta’da ikamet etmesi gerekmektedir. Malta daimi oturum izni için Malta’da 5 yıl boyunca kesintisiz ikamet etmiş olmak gerekmektedir. Malta daimi oturum izni için kişinin 5 yıllık dönemin herhangi bir yılında Malta’dan tek seferde 6 ay boyunca ayrılmamış olması ve 5 yıllık süre zarfında toplamda 10 aydan daha fazla Malta dışında kalmamış olması gerekmektedir.

Malta’da çalışma yoluyla oturum izni almak isteyen kişilerin Malta’da iş araması, Malta’da hizmet veren iş yerinden iş teklifi alması veya Malta’daki bir iş yerinde çalışıyor olması ve düzenli bir gelire sahip olması gerekmektedir.

Malta’da Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Malta’da oturma izin türleri aşağıda listelenmiştir.

 • AB/ AEA/ İsviçre vatandaşları için oturum izni: Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı’na üye ülke vatandaşları, ekonomik yeterlilik, iş ve eğitim amaçlarıyla Malta’da oturma izni alabilmek için başvurması gereken oturma izni türüdür.
 • Malta global oturum programı: Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri ile İsviçre dışındaki ülke vatandaşlarının Malta’dan mülk satın alarak, kiralayarak ve gelir vergisi ödeyerek başvurulması gereken Malta oturum izni türüdür.
 • Yüksek nitelikli kişiler için Malta oturum izni: Malta’da katma değerli üretim yapan sektörlerde yüksek vasıflı çalışanlar için yıllık en az 84,991 Euro kazandıklarını ve mesleki yeterlilik diplomalarını kanıtlamaları durumunda başvurmaları gereken Malta oturum izni türüdür.
 • Emekliler için Malta oturum izni: Malta’da emeklilik programı ile gelirlerinin %35’ini vergi ödeyen kişiler ve Malta’da mülk satın alan ya da kiralayan ve buna yönelik yıllık 9,600 Euro emlak vergisi ödeyen kişilerin başvurması gereken Malta’da oturum izni türüdür.
 • Ekonomik olarak kendine yetebilen kişiler için Malta oturum izni: Malta oturma izni başvuru sahiplerinin en az 500,000 Euro tutarında varlığının olması ve bu varlığın en az 150,000 Euro’sunun banka hesaplarında nakit olarak bulunması gerekmektedir. Kalan tutarın gayrimenkul veya şirket hisseleri şeklinde olmasına izin verilmektedir.

Malta Daimi Oturum Programı Nedir?

Malta daimi oturum programı, gayrimenkul yatırımına ve devlet vergilerine dayalı bir programdır.

Malta daimi oturum programının gereklilikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeri ile İsviçre dışındaki bir ülkenin vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke Malta İkamet Ajansı’nın yaptırım uyguladığı ülke olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin en az 500.000 Euro tutarındaki varlığını kanıtlaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin nakit finansal varlığı en az 150.000 Euro tutarında banka hesabında gösterilebilir olması gerekmektedir.
 • Malta’da en az 275.000 Euro değerinde bir ev satın alınması veya yıllık kirası en az 9.600 Euro olan bir ev kiralanması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin herhangi bir sosyal yardım almadan kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilir şekilde düzenli gelirinin olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
 • Malta daimi oturum programına başvuru yapan kişilerin kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak finansal varlığın %15’ini vergi olarak ödemesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibine ait adli sicil kaydında herhangi bir suç unsurunun olmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Malta ulusal güvenliğine, kamu politikalarına ve halk sağlığına tehdit unsuru taşımaması gerekmektedir.
 • Malta daimi oturum programına başvuru yapan kişilerin lisanslı bir acente üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.
 • Malta daimi oturum programına başvuru yapan kişilerin tek seferlik olmak üzere 6,000 Euro başvuru harç bedelini ödemesi gerekmektedir. Malta daimi oturum programı başvurusu reddedilen kişilere harç bedeli iade edilmemektedir.
 • Başvuru sahiplerinin Malta dışındaki başka bir ülkede 183 günden daha uzun süre kalmaması gerekmektedir.
 • Malta genelinde geçerli sağlık sigortasına sahip olmak gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin geçerli bir pasaport sahibi olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin İngilizce veya Maltaca dillerinde akıcı bir konuşma becerisine sahip olması gerekmektedir.

Malta daimi oturum programının faydaları aşağıda listelenmiştir.

 • Malta’da yerleşme, kalma ve kalıcı olarak ikamet etme hakkına sahip olunmaktadır.
 • 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Schengen bölgesindeki ülkeleri vizesiz seyahat etme ve serbest dolaşım hakkına sahip olunmaktadır.
 • Malta’nın uygun fiyatlı emlak piyasasına girme ve yatırım yapma imkanına sahip olunmaktadır.

Malta’da Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Malta’da oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Malta’da kesintisiz 5 yıl ikamet etmek gerekmektedir.
 • Malta’daki ikamet süresince kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek düzenli gelir sahibi olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.
 • İngilizce veya Maltaca dillerinde iyi olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin Malta oturum iznini sağlayan kimlik belgelerini ve başvuru evraklarını eksiksiz bir şekilde sunması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinde Malta iç huzuruna, güvenliğine ve toplum sağlığına tehdit oluşturabilecek risklerin olmaması gerekmektedir.

Malta’da Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Malta’da eğitim görmek amacıyla oturma izni almak mümkündür. Malta’da eğitim görerek ikamet etme amacı taşıyan kişiler, Malta oturma iznine başvuru yapabilmektedir. Malta’da alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Malta’da lisans eğitimi
 • Malta’da yüksek lisans eğitimi
 • Malta’da doktora eğitimi
 • Malta’da dil eğitimi

Malta’da eğitim görme amacı taşıyan yabancı kişilerin, eğitim alınacak program ve eğitim kurumu için Malta Eğitim Bakanlığı’ndan kanıtlayıcı nitelikte olan kayıt belgesi alması gerekmektedir. Malta’da eğitim alınacak kurum için eğitim ücretinin ödendiğine dair belge sunulmalıdır. Malta eğitim amaçlı oturma izninin süresi kadar geçim sağlamayı taahhüt edecek tutarda finans planı belgeleri sunulmaktadır. Malta eğitim amaçlı oturma izni başvuru belgeleri arasında sağlık sigortası ve adli sicil kaydı eklenmektedir.

Malta’da eğitim alınabilecek çeşitli programlar bulunmaktadır. Akreditasyonu sağlanmış Malta üniversiteleri bünyesinde tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, inşaat mühendisliği, mimarlık, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda lisans , yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Başvuru sahiplerinin, Malta’daki üniversitelerden veya dil okullarından alacakları kabul mektubunu Malta eğitim vizesi için gerekli evraklar arasına eklemesi gerekmektedir.

Malta’da Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Malta’da 90 günden daha uzun süreyle staj faaliyetine katılacak yabancı uyruklu kişilerin Malta’da staj için oturma izni alması gerekmektedir.

Malta’da staj için oturma izni başvurusu esnasında Malta’da staj yapılacak kurumdan alınan belgenin aslı, pasaport, başvuru formu, seyahat bilgilerini içeren kanıtlayıcı belgeler, konaklama bilgilerini içeren kanıtlayıcı belgeler, sağlık sigortası, adli sicil kaydı ve öğrenci belgesinin sunulması gerekmektedir. Malta’da staj için oturma izni başvuru belgeleri ile Malta erasmus staj vizesi belgeleri aynıdır.

Malta’da İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Malta’da iş kurmak, mevcut bir şirkete hissedar olmak veya faal bir şirkete yönetici olmak amacıyla Malta’da oturma izni almak mümkündür. Malta’da iş kurarak oturma izni alınması için karşılanması gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır.

 • Başvurular için başvuru sahibi adına 50.000 Euro tutarında finansal varlık olması gerekmektedir.
 • Düzenli gelir için haftalık 92,32 Euro’luk kanıtlanmış bir gelir ya da çiftler için haftalık 108,63 Euro tutarında gelir olması gerekmektedir. Bakmakla yükümlü olunan her çocuk için ek olarak haftalık 8,15 Euro tutarında gelir olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri ve bakmakla yükümlü olunan her kişi için tüm Avrupa Birliği’nde geçerli özel sağlık sigortasının olması gerekmektedir.
 • Malta’da iş kurmak amacıyla oturma izni almadan önce 2 ay boyunca Malta’da ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

Malta’da iş kurmak için oturma iznine sahip olan kişiler, gelirlerinin %15 oranında vergi vermekle yükümlü olmaktadır. Malta’da iş kurmak amacıyla oturma izni almış kişiler yılda en az 5,000 Euro tutarında vergi vermek durumundadır.

Malta’da Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Malta’da ev alan yabancı uyruklu kişilere Malta oturma izni verilmektedir. Malta’da 275.000 Euro değerinde ev alındığı durumda yabancı uyruklu kişiler oturma iznine sahip olabilmektedir.

Daire kiralayarak oturum Malta izni için kira tutarının en az 9.600 Euro olması gerekmektedir. Malta’da devlet tahvillerine yatırım, ülke kalkınmasına katkı ve Malta’da belirli bir değerde bir mülkün satın alınmasını veya kiralanmasını gerektiren durumlarda Malta golden visa verilmektedir.

Malta’da Çalışma İzni Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Malta’da çalışma izni alarak oturma izni almak, Malta’da hizmet veren kurum ve firmalarla iş sözleşmesi yapan yabancı uyruklu kişiler geçerlidir. Malta’da yüksek vasıflı çalışan olan kişilerin, kıdemli işler ve sektörler listesinde yer alan işlerde çalışması, yıllık kazancın en az 84,991 Euro olması, çalışılan işe yönelik mesleki yeterlilik diploma veya sertifikanın olması ve özel sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Malta’da çalışılacak iş için çalışan kişinin sağlık durumunun uygun ve elverişli olması gerekmektedir.

Malta oturma ve çalışma izni süresi, yabancı uyruklu çalışan ve şirket arasında yapılan iş sözleşmesinin süresine bağlı olmaktadır.si ile belirlenmektedir. Yüksek vasıflı personel olan yabancı uyruklu kişiler, Malta çalışma vizesi ile diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde ikamet etme hakkına sahip olmaktadır.

Malta’da Aile Birleşimi Oturum İzni Nasıl Alınır?

Malta’da evlilik ve oturum işlemleri için yabancı uyruklu kişilerin Malta vatandaşı ile yasal olarak evli olması gerekmektedir. Maltalı bir eş ile yapılan evliliği kanıtlar nitelikte olan evlilik cüzdanı başka bir ülkede düzenlenmiş ise Malta’da aile birleşimi amacıyla oturum izni başvurusundan önce evlilik cüzdanının Maltaca dilinde çevirisinin yapılması gerekmektedir.

Malta’da evlilik ile oturum işlemi için başvurular Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne yapılmaktadır ve gerekli evraklar hazırlanarak Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne teslim edilmektedir. Malta’da ailesi olan bir Türk eşin aile birleşimi amacıyla Malta’ya gitmesi mümkündür ve Malta aile birleşimi vizesi hem eşlere hem de Malta doğumlu çocuklara alınabilmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin, Malta vatandaşı olan eşleriyle birlikte düzenli gelirlerini göstermeleri ve en az 2 yıldır birlikte olduklarının ispatını sağladığı takdirde Malta oturum izni başvurusu yapmaları mümkün olmaktadır. Malta’da aile birleşimi oturum izni için birlikteliğin gerçek olduğu ve formalite olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Birlikteliğe yönelik fotoğraflar, belgeler sunularak mülakatlar gerçekleştirilmektedir.

Malta Oturum İzni Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Malta’ya geçerli bir uzun süreli (D tipi) ile gelen yabancı uyruklu kişiler, Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi tarafından belirlenen oturum izni alma şartlarını karşıladığı takdirde gerekli belgeleri hazırlayarak oturum iznine başvuru yapmaya hak kazanmaktadır.

Malta oturum izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Başvuru sahibine ait ve geçerliliği olan pasaport ile başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Malta uzun süreli (D tipi) vizesi: Başvuru sahibinin Malta oturum izni almadan önce Malta’ya gelmesini ve Malta’da uzun süreli ikamet etmesini sağlayan geçerli Malta D tipi vizesinin teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Malta oturum izni başvuru formu: Malta oturum izni amacına göre doldurulmuş oturum izni başvuru formunun, diğer evraklardaki bilgiler ile uyumlu bir şekilde eksiksiz doldurulması ve başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Malta özel sağlık sigortası: Başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olunan her kişi için tüm Avrupa Birliği’nde geçerli özel sağlık sigortasının olması gerekmektedir.
 • İkametgah belgesi: Başvuru sahibinin ve ailesinin Malta’da yaşadığı eve ait ikametgah belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Malta gayrimenkul tapusu: Başvuru sahibi adına Malta’da satın alınan evin resmi tapusunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Malta işveren yazısı: Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini ve çalışma bilgilerini içeren imzalı ve kaşeli işveren yazısının eklenmesi gerekmektedir. İşyerine ait ticaret faaliyet bilgilerinin de teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Maaş bordrosu: Başvuru sahibinin Malta’da çalıştığı kurumdan aldığı düzenli geliri gösteren nitelikte olan maaş bordrosunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Başvuru sahibine ait son 6 ayda çekilmiş renkli biyometrik fotoğraf ile başvurulması gerekmektedir.
 • Malta oturum izni harç bedeli dekontu: Malta oturum iznine başvuru yapmak için belirlenen harç bedelinin ödendiğine dair alınan dekontun, başvuru evrakları arasına eklenmesi gerekmektedir. Oturum izni başvurusu reddedilen kişilere iadesi yapılmamaktadır.
 • Finans planı: Başvuru sahibinin Malta’daki ikametini finanse edebileceğini gösteren ve Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi tarafından belirlenmiş tutarın banka hesabında varlığını gösteren hesap cüzdanının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Malta Oturum İzni Kaç Günde Çıkar?

Malta oturum izni başvuruları, yapılan başvuru tarihinden itibaren 30- 45 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

Malta’da Oturma İzni Almak Zor Mudur?

Malta’da oturma izni alma, ikamet amacına göre belirlenen kriterler karşılandığı ve gerekli evraklar teslim edildiği takdirde zor olmamaktadır.

Malta’da Adası Oturum İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Malta Dışişleri Bakanlığı’na göre Malta’da oturma izni alarak vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyet
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Güney Kıbrıs
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Malta Oturma İzni Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Malta oturma izni uzatma işlemi, mevcut oturma izni süresinin bitmesinden önce gerekli olan belgelerle Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne müracaat edilerek gerçekleştirilmektedir. Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi, Malta oturma izni uzatma işlemi için sunulan evrakların yetersiz veya eksik olduğu tespit ettiği takdirde başvuru sahibine bildirimde bulunmaktadır.

Malta’da çalışma izni alarak edinilmiş oturma izninin uzatılması başvuru formu, pasaport, çalışılan şirketin bilgilerini içeren belge, çalışılan şirketin faaliyetlerini uygun olarak yürüttüğünü gösteren belge, başvuru sahibinin finansal durumu gösteren banka hesap cüzdanı, maaş bordrosu, konaklamaya dair kanıtlayıcı belge, sağlık sigortası ve sağlık raporu gibi belgeler ile gerçekleştirilmektedir.

Malta’da eğitim için alınmış oturma izninin süresini uzatmak isteyen yabancı kişilerin, mevcut oturma izni süresinin sona ermesinden önce Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne uzatma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Malta’ya eğitim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim programlarına göre oturma izni süresini uzatabilmektedir. Eğitim görülen kurumdan alınmış kabul belgesi, eğitim ücretinin ödendiğine dair makbuz ve Malta’da eğitim amaçlı oturma izni başvuru belgeleri ile Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne müracaat yapılması gerekmektedir.

Malta aile birleşimi için oturma izni süresini uzatmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, mevcut oturma izni süresinin sona ermesinden önce Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Malta aile birleşimi için oturma izni süresini uzatmak için başvuru formu, pasaport, önceki oturma izni belgesi, aile kaydı, ikametgah, aile finans durumunu gösterir nitelikte olan kanıtlayıcı banka hesap cüzdanı, sağlık sigortası, sağlık raporu ve başvuru harç bedelinin ödendiğine dair makbuz gibi evraklar sunulmaktadır.

Malta Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Malta göçmenlik başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • Malta’da çalışarak göçmenlik
 • Malta’da eğitim alarak göçmenlik
 • Malta’da aile birleşimi gerçekleştirerek göçmenlik
 • Malta’ya sığınarak (iltica) göçmenlik

Başvuru sahiplerinin Malta’ya göçmenlik amacına göre belirlenen başvuru evraklarını hazırlaması gerekmektedir. Vizem.net ekibinden profesyonel danışmanlar ile Malta Göçmenlik Başvurusu için destek almak mümkündür.

Malta’ya Nasıl Yerleşebilirim?

Malta’ya yerleşmek için izlenmesi gereken süreç aşağıda sıralanmıştır.

 • Malta uzun süreli (D tipi) vize başvurusu için gerekli evrakların hazırlanması gerekmektedir.
 • Malta uzun süreli (D tipi) vize başvurusu için aracı kurumdan veya akredite acentelerden randevu alınması gerekmektedir.
 • Randevu tarihinde Malta uzun süreli (D tipi) vize başvuru harç bedelinin ödenmesi ve hazırlanmış evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yapılmış olan Malta uzun süreli (D tipi) vize başvurusu olumlu sonuçlanırsa Malta’ya seyahat etme hakkına sahip olunmaktadır.
 • Malta’da ikamet ederken Malta uzun süreli (D tipi) vize süresi sona ermeden oturma izni için gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.
 • Malta oturum izni almak için belirlenmiş şartların taşınması gerekmektedir.
 • Malta oturum izni başvuruları, ikamet amacına göre belirlenmiş evraklarla Malta Vatandaşlık ve Gurbetçiler İşleri Dairesi’ne yapılmaktadır.
Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: