Malta Vatandaşlığı

Malta Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malta Hükümeti yılın pek çok dönemi Malta vatandaşı olmayan kişilere Malta vatandaşlığına geçme fırsatı tanımaktadır. Malta vatandaşı olmak isteyen kişiler, vatandaşı oldukları ya da yaşamlarını sürdürdükleri ülkelerdeki Malta Büyükelçilikleri, Malta Konsoloslukları veya Malta Hükümetine de vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

Malta vatandaşlık başvurularını değerlendirme yetkilisi kurum Malta Topluluk Ajansı olarak bilinmektedir. Malta Anayasası’na göre Malta vatandaşlığına başvuracak kişilerin, doğum ile Malta vatandaşı değillerse, çeşitli yollarla sonradan Malta vatandaşı olma hakkı bulunmaktadır. Sonradan Malta vatandaşı olmak isteyen kişilerin; genel başvuru, istisnai başvuru, yeniden başvuru, evlat edinilme ve evlenme yoluyla başvuru gibi seçenekleri vardır.

Malta vatandaşı olmak için istenilen şartlar Malta topraklarında doğmuş ya da ikamet ediyor olmak, Malta’da doğulmamışsa azami 8 yıllık süre ile Malta topraklarında bulunuyor olmak, bir Malta vatandaşı ile en az 5 yıl süre ile evliğine devam etmek, Malta Devletine ve Malta halkına olumsuz etkilerde bulunmayacağını başvuru sırasında istenilen belgeler ile kanıtlamak, 18 yaşını geçmiş olmak, Malta Hükümeti tarafından tespit edilmiş vatandaşlığa engel olacak ulusal veya uluslararası bir suç kaydı bulundurmamak ve kendisini sosyal hayata entegre edecek asgari düzeyde Maltaca ya da İngilizce dil bilgisine hakim olmak olarak listelebilmektedir.

Malta’dan Vatandaşlık Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Malta vatandaşlık şartları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 • Asgari düzeyde Maltaca ya da İngilizce yeterliliğe sahip olmak gerekmektedir.
 • Doğum ve aile bağı hariç durumlarda 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 • Malta topraklarında doğmuş ya da ikamet ediyor edilmemesi durumunda azami 8 yıl süre ile Malta topraklarında yaşam sürdürüyor olmak gerekmektedir.
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluğa sahip olduğunu ve herhangi bir uluslararası ya da ulusal suça karışmadığını Malta vatandaşlığı başvuru evrakları ile kanıtlamak gerekmektedir.
 • Bir Malta vatandaşı ile en az 5 yıl süre ile evli kalmak gerekmektedir.
 • Malta’da bulunulan süre boyunca başvuru sahibinin kendisine ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirecek gelire sahip olduğunu banka hesap geçmişi ya da maaş bordrosu gibi belgelerle kanıtlamak gerekmektedir.
 • Malta tarafından yasaklanan ülkeler listesinde bulunmamak gerekmektedir.

Sonradan Malta’dan vatandaşlığı alanlar, doğumda Malta vatandaşı olanlarla aynı haklara sahip olmaktadır.

Malta Vatandaşlık Türleri Nelerdir?

Malta vatandaşlık türleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 • Evlilik yoluyla Malta vatandaşı olma
 • Gayrimenkul ve turizm gibi sektörlere yapılan yatırımlar ile Malta vatandaşı olma
 • Doğum ile Malta vatandaşı olma
 • Oturma izni yoluyla Malta vatandaşı olma
 • Evlat edinme yoluyla Malta vatandaşı olma
 • Soybağı ile Malta vatandaşı olma
 • Mülteci pozisyonunda başvuru ile Malta vatandaşı olma
 • Birleşik Krallık ya da kolonilerinden biri aracılığıyla Malta vatandaşı olma
 • Malta’da ev satın alınarak Malta vatandaşı olma

Malta’da Doğum ile Malta Vatandaşlığı Nedir?

Malta Cumhuriyeti Anayasası uyarınca; bir Malta vatandaşı ebeveyn ile yabancı bir ebeveynin ortak çocukları, her iki ebeveyni de Malta vatandaşı olan çocuklar ve Malta Hükümeti tarafından doğumları itibariyle resmi olarak Malta vatandaşı kabul edilmiş çocuklar, Malta vatandaşlığını doğum yolu ile elde etme hakkına sahiptirler. Malta’da doğan, sonradan Malta’ya gelmesine rağmen ebeveyni bulunmayan, Malta halkından olan Maltalı kimseler tarafından evlat edinilen çocuklara Malta vatandaşlığı hakkı tanınmaktadır. Ebeveynlerinden birisi Malta vatandaşı olan çocukların yurt dışında doğmaları çocuğun Malta vatandaşı olmasına engel görülmemektedir.

Malta’da doğum yapmak yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılırken; Malta vatandaşı anne veya babadan en az birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini kanıtlayacak nitelikte herhangi bir evrak, kişinin anne ve babasından birisinin ya da her ikisinin ölmüş olmaları durumunda ise varsa kardeşlerinden, kardeşleri de yoksa yeğen, hala, amca, dayı ve teyze gibi üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı veya doğum belgesi gibi belgeler istenmektedir.

Aile Soy Ağacına Göre Malta Vatandaşlığı Nedir?

Aile soy ağacı aracılığıyla elde edilen vatandaşlık, bir çocuğun Malta’da ya da yurt dışında doğmuş olması fark etmeksizin doğum anında Maltalı bir anne, baba veya aile büyükleri ile bulunan soy bağı sayesinde Malta vatandaşlığına başvurabilme hakkına sahip olduğunu ifade etmektedir. Malta vatandaşlığına başvuru hakkı sağlayan soy ağacı hakkını kanıtlamak için; anne, baba veya aile büyüklerinin yalnız birinin, doğum esnasında Malta vatandaşlığı sahibi olması Malta hükümeti tarafından yeterli görülmektedir.

Doğum itibariyle sahip olduğu soy ile Malta vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerden Malta vatandaşı anne veya babadan birinin ya da her ikisinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak gerekli evraklar, vatandaşlık isteğini belirten dilekçe, Malta doğum belgeleri gibi belgeler istenmektedir. Soy ağacı ile Malta vatandaşlığı başvuruları, başvuru evraklarında ya da başvuru sahibinde aykırı bir durum bulunmadığı takdirde 6 ile 18 ay aralığında sonuçlanmaktadır.

Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı Nedir?

Malta, yapılan yatırımlar ile ülkenin gelişimini sağlamayı hedefleyen ve yatırım sahibine vatandaşlık hakkı tanıyan ülkelerden biri konumundadır. Malta’da gerçekleştirilen yatırımlar genel olarak gayrimenkul ya da turizm üzerine yapılmaktadır. Malta’ya yatırım gerçekleştiren kişiler; Malta’da oturum hakkı almak üzere olduğunu, geçici veya sürekli oturma izni sahibi olduklarını göstererek Malta vatandaşlığı başvurusu sağlayabilmektedir.

Malta’da yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacak kişilere başvuru hakkı en az 35.000 Euro yatırım yapma şartı ile tanınmaktadır. Malta vatandaşı olmak isteyen gayrimenkul yatırımcılarına 1.000.000 Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapmaları, veya Malta mimari yapılarını, Malta gayrimenkulu destekleme gibi işler için para aynı tutarlarda bağışta bulunmaları sonucu Malta vatandaşlığı hakkı kesin tanınmaktadır. Malta’da en çok yatırımın yapıldığı turizm sektörüne ve turizm destekleme fonlarına yapılacak 800.000 Euro değerindeki yatırım Malta vatandaşlık yatırım başvurusunun önünü açmaktadır.

Malta hükümetine yatırımlar aracığıyla Malta vatandaşlığı başvurusu yapacak kişilerde; temiz adli sicil kaydı sunmak, 18 yaşını geçmiş olmak, gayrimenkul, turizm ya da herhangi bir yatırım sektöründe kaçakçılık, dolandırıcılık ya da başka bir suç işlemiş olmamak, asgari düzeyde İngilizce ya da Maltaca’ya hakim olmak gibi şartlar aranmaktadır. Malta’da yatırım yoluyla vatandaşlık kazanmak için yapılan başvuru 1 ile 6 ay aralığında sonuçlanmakta ve başvuru sahibine SMS veya e-posta aracılığıyla iletilmektedir.

Evlilik Yoluyla Malta Vatandaşlığı Nedir?

Malta vatandaşlığı evlilik yoluyla elde edilebilmektedir. Malta vatandaşı olmayan kişiler Malta vatandaşları ile yaptıkları evlilikler sonucu Malta vatandaşlığı başvuru hakkı elde etmektedir. Şubat 2000’den önce, Malta vatandaşı biriyle evlenen herkes hiç beklemeden vatandaşlık başvurusunda bulunabilmekteydi. 2000 yılından sonra, evlilik gerekçesiyle Malta vatandaşlığına başvuru yapabilmek için, Malta vatandaşı olan bir kişi azami 5 yıl evli olmak gerekmektedir. Evlilik bağı ile Malta vatandaşlığı yapacak kişinin, aile birliğini bozmaması ve evlilik birliği ile çelişmeyecek bir faaliyette bulunmaması evlilik yolu ile Malta vatandaşlığı başvurusunun en önemli şartı olarak bilinmektedir.

Evlilik bağı ile Malta vatandaşlığına başvuru yapacak kişilerden, yerleşim yeri Malta’da bulunuyor ise güncel bir tarihte alınmış ikamet belgesi, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu belirten kimlik, vatandaşlık belgesi veya pasaport gibi bir belge, başvuru sahibine ait doğum belgesi, hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz, nüfus cüzdanı, nikah cüzdanı gibi evlilik ispatı bir belge ve kişinin evlilik yoluyla vatandaşlık gerçekleştirmek istediğini belirten bir dilekçe gibi evraklar istenmektedir.

Evlat Edinme Yoluyla Malta Vatandaşlığı Nedir?

Malta vatandaşı bir kişi tarafından evlat edinilmiş olan 18 yaşından küçük bir birey, milli güvenlik ve kamu düzenine zarar verecek bir duruma sahip olmaması koşulu ile, Malta vatandaşlığı başvuru hakkı elde etmektedir. Evlat edinilen kişi, Malta vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ebeveyni ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, Malta vatandaşlığını yitirmemektedir.

Evlat edinilme yoluyla Malta vatandaşı olacak kişilerden, evlat edinme işlemini gerçekleştiren Malta vatandaşına ait müracaat edilen makamlar tarafından sistemden alınan nüfus kayıt örneği, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren nüfus cüzdanı, pasaport, kişiye ait doğum belgesi, hizmet bedelini maliye veznesine aktardığını gösteren makbuz, başvuranın vatandaşlık talebini belirten dilekçe gibi belgeler istenmektedir. Malta evlat edinilme hakkı ile vatandaşlık kazanmak için yapılan başvuruların sonuçları, Malta Topluluk Ajansı tarafından 6 ile 24 ay aralığında bir sürede sonuçlandırılmaktadır. Başvuru sahipleri, Malta vatandaşlık başvuru sonuçlarını SMS ya da e-posta ile öğrenebilmektedir.

Birleşik Krallık ve Kolonilerinden Bireyler için Malta Vatandaşlığı Nedir?

Malta Cumhuriyeti, 1964 yılında İngiltere sömürgesi olmaktan kurtulmuştur. 1974 yılında tam bağımsızlık ile cumhuriyeti ilan eden Malta, o tarihten itibaren eski İngiliz kolonisi olması sebebiyle İngiltere halkına ve koloni devletlerin halkarına Malta vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkı tanımaktadır.

İngiltere’nin istilası sürecinde Malta’ya seyahat eden ve bağımsızlık sonrası tekrar İngiltere’ye ya da koloni ülkelere dönen vatandaşlar ya da bu vatandaşların çocuk ve torunları, Malta’ya vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Malta’ya İngiltere döneminde gelmiş koloni ülkesi ya da İngiltere’nin vatandaşları, o dönemde Malta’da olduklarını ya da herhangi bir aile büyüğünün Malta’da bulunduğunu kanıtlayan tapu ya da doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren nüfus cüzdanı, pasaport, kişiye ait doğum belgesi, hizmet bedelini maliye veznesine aktardığını gösteren makbuz, başvuranın vatandaşlık talebini belirten dilekçe gibi belgelerle Malta vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir. Malta vatandaşlık başvuruları, Topluluk Ajansı tarafından 12- 16 ay aralığında bir süreçte değerlendirilmektedir.

Malta’da Doğum ile Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Malta’da doğum ile vatandaşlık almak mümkündür ve doğum ile vatandaşlık almak sonradan Malta vatandaşı olmak isteyen kişilerin takip edeceği başvuru sürecine göre daha az bir süre ve çaba gerektirmektedir.

Malta’da doğum ile vatandaşlık elde edecek çocuğun, anne ya da babasının veya her ikisinin Malta vatandaşı olması gerekmektedir. Malta’da doğum ile vatandaşlık alacak çocukların vatandaşlık başvurusu; nüfus cüzdanı, doğum belgesi, ebeveyne ait kişisel bilgiler, hizmet bedelinin gerekli kurumlara ödendiğine dair makbuz ve başvuru talep formu ile gerçekleştirilebilmektedir.

Malta Asıllı Olanlar için Malta Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Malta, geçmişten bugüne çok fazla göç alan ve göç veren bir ülke olmuştur. Malta’nın sahip olduğu göç alan yapı nedeniyle pek çok Malta asıllı kimse Malta vatandaşlığı sahibi değillerdir. Malta Anayasası’nda yer alan vatandaşlık kanununa son yıllarda eklenen bir madde ile Malta vatandaşı bir kimseyi soy ağacında bulunduran kişiler Malta vatandaşlığı başvurusu yapabilmektedirler. Malta’ya, sahip olduğu etnik köken ile başvuracak vatandaşların Malta’da doğmuş olmaları şartı aranmamaktadır, başvuru sahiplerinin doğum tarihlerinde anne, baba ya da bir aile büyüğünün Malta vatandaşı olması yeterli bulunmaktadır.

Malta asıllı olması sebebiyle Malta vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerden Malta vatandaşı anne veya babadan birinin ya da her ikisinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde Malta asıllı olduğunu ispatlayacak gerekli evraklar, vatandaşlık isteğini belirten dilekçe, Malta asıllı olduğunu kanıtlayan aile yakınına ait doğum belgesi örneği gibi evraklar istenmektedir. Malta asıllı olma yolu ile yapılan Malta vatandaşlığı başvuruları ortalama 12- 18 ay arasında sonuçlanmaktadır. Malta’ya ait konsolosluk ve başkonsolosluk tarafından başvuru sahibinin Malta asıllı olduğuna dair yeterli delil bulunamadığında, belirtilen belgelere ek olarak Malta vatandaşlığı başvuru sahibinin köken ispatını sağlayabilecek başka belgelerin de teslimi talep edilmektedir. Malta vatandaşlığı başvurusu gerçekleştiren kişinin kökenini tespit edecek yeterli ispat bulunamaması halinde, başvuru sonuçlanma süreci 24 aya kadar uzayabilmektedir.

Malta’da Ev Alarak Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Malta’ya yapılacak vatandaşlık başvurularından maddi imkanlarla gerçekleştirilebilecek olan bir seçenek, Malta’da ev alarak vatandaşlık başvurusu yapmaktır. Malta ev alana vatandaşlık başvurusu hakkı hemen verilmemektedir, Malta vatandaşlığı almak için satın alınan evin ve satın alan kişinin belli şartları taşıması gerekmektedir.

Malta’da vatandaşlık elde etmek için başvuru sahiplerinin azami beş yıllık bir süreç için taşınılmayacak bir ikameti elinde tutmayı garanti etmesi gerekmektedir. Malta’da gayrimenkul yatırım yapacak kişilerin yatırımlarını yapacakları bölgelere ilişkin prosedürleri veya standartları yakından değerlendirmek için Malta Yatırımcı Vizesi alması gerekmektedir. Malta vatandaşlığı başvurularını ev alarak yapacak kişilerin satın aldıkları evin en az 700.000 Euro bedele sahip olması beklenmektedir. Malta ev alarak vatandaşlık hakkı elde etmenin diğer yolu azami 5 yıllık bir süreçle ve yıllık en az 16.000 Euro kira bedeli ile ev kiralamak olarak bilinmektedir. Malta’da gayrimenkul ile ilgili gerekli şartları sağlayan vatandaşlık adayları, Malta Vatandaşlığı onay mektubu teslim aldıkları tarihten sonraki 4 ay içerisinde, Malta Adası’nda bir mülk edindiklerini veya kiraladıklarını ispatlayacak nitelikte tapu, kira kontratı veya noter sözleşmesi gibi belgeler sağlamalıdırlar.

Malta’da gayrimenkul sahibi olarak ya da kiralayarak vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerde, nüfus kayıt örneği, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ve vatandaşlık başvuru dilekçesi gibi belgeler talep edilmektedir. Malta’da gayrimenkul satın alarak ya da kiralayarak yapılan vatandaşlık başvuruları ortalama 4- 8 ayda sonuçlanmaktadır.

Mülteci Statüsünde Malta Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Malta’da mülteci statüsünde yaşayan kişiler için Malta vatandaşlığı başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 10 yıl düzenli ikamet etmek gerekmektedir.
 • 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir
 • Herhangi bir uluslararası ya da ulusal suç işlememiş olmak gerekmektedir.
 • Asgari düzeyde Maltaca ya da İngilizce bilmek gerekmektedir.

Malta vatandaşlık başvurularında, sonradan Malta vatandaşı olmak isteyen kişiler farklı yollar ile Malta’ya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilmektedirler. Malta’da ikamet eden mülteci statüsündeki kişilere ait vatandaşlık başvuruları istisnai başvurular arasında kabul edilmektedir. Malta’ya mülteci tarafından yapılacak vatandaşlık başvurularında tüm yetki Malta Dışişleri Bakanı’nda bulunmaktadır. Malta’da yaşayan mülteciler çoğu zaman, Malta iltica şartları konusunda bir problem çıkarmasa da vatandaşlık hakkı elde edememektedir.

Malta Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Malta vatandaşlığına başvuracak kişilerden istenen evraklar, başvuru türüne göre farklılık göstermektedir. Malta vatandaşlık başvurusu sahiplerinin beyan etmesi beklenen evraklara ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru sahibinin kendi ülkesine ait nüfus cüzdanı gerekmektedir.
 • Evlenme cüzdanı ve üzerlerinde kayıt bulunan sayfaların birer fotokopisi gerekmektedir.
 • Daha önce boşanma olmuşsa ise buna ilişkin mahkeme kararı ve kararın Maltaca ya da İngilizce tercümesi gerekmektedir.
 • Yeterli İngilizce ya da Maltaca dil bilgisini kanıtlayan diploma, okul veya İngilizce ya da Maltaca dillerinde yeterlilik ispatlayan sınav yeterlilik belgesi gerekmektedir.
 • Çocukların okul karneleri gerekmektedir.
 • 2 adet güncel ve imzalı Malta vatandaşlık başvuru formu gerekmektedir.
 • Başvurana ait tam adın bulunduğu adres bilgisi gerekmektedir.
 • Son 10 sene içerisinde alınmış, en az iki boş sayfası bulunan pasaportun aslı ve işlenmiş sayfalarının fotokopisi gerekmektedir.
 • Doğum belgesi gerekmektedir.
 • Son 6 aylık maaş bordrosu ve fotokopisi (başvuru sahibi çalışmıyor ise işsizlik parası ya da yardımı aldığına dair belge ve fotokopisi) gerekmektedir.

Malta Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Malta vatandaşlık başvurusu, Malta vatandaşlığı için gerekli görülen evraklar eşliğinde Malta Başkonsoloslukları, Malta Konsoloslukları, Malta Dışişleri Bakanlığına yapılmaktadır. Malta Topluluk Ajansı, vatandaşlık başvurularını değerlendirme yetkisi bulunan kurum olarak bilinmektedir.

Malta Cumhuriyeti Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Malta vatandaşlığına yapılan başvuruların ön değerlendirmeleri, Malta Konsoloslukları ve Başkonsoloslukları tarafından 2 ile 4 ay arasında değişim gösteren bir süreçte tamamlanmaktadır. Malta konsoloslukları ve başkonsolosluğu tarafından olumlu yönde değerlendirilen başvurular Malta Topluluk Ajansı’na vatandaşlığın kesin onay alması için bildirilmektedir. Malta Topluluk Ajansı ortalama 6 ile 12 ay arasında başvuru sonuçlarını başkonsolosluklar ve konsolosluklar aracılığı ile başvuru sahibine iletmektedir.

Malta Adası Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Malta’ya vatandaşlık başvurusu yapacak kişiler Malta’da vatandaşlık nasıl alınır? sorularına yanıt aramaktadır. Malta hükümeti uyarınca; Malta’da vatandaşlık elde edebilmek için iki yöntem vardır. İlk yöntem doğum yoluyla Malta vatandaşlığı başvurusu, ikinci yöntem genel, istisnai, yeniden, seçme hakkı, evlat edinilme ve evlenme gibi yollar ile sonradan Malta vatandaşlığı kazanmak olarak bilinmektedir. Malta vatandaşlık işlemleri için başvuru; Malta Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına ya da direkt olarak Malta hükümetine sağlanabilmektedir. Soybağı ile Malta vatandaşlık başvurularında ek evrak istenebilmektedir. Malta vatandaşlığı için gerekli belge, izin gibi koşulların sağlanamaması durumunda süreç başvuru türüne bağlı olarak 6 ila 8 ay kadar gecikebilmekte veya olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Malta Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Malta Topluluk Ajansı; başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması, sicil kaydının uluslararası suç içermesi gibi durumlara sahip olması ya da Malta vatandaşlığı başvuru sürecinde eksik ya da sahte evrak teslim etmesi gibi durumları belirlemesi durumunda Malta vatandaşlık başvurusunu onaylamamaktadır. Malta vatandaşlığı başvuru sahibi, Malta hükümetine ait kararı yanlış bulduğunda ret kararının kaldırılması talebi ile 30 gün içinde tekrar değerlendirme için itiraz edebilme hakkına sahiptir. Malta Hükümeti İdari Birimi başvuruya 30 gün içerisinde geri dönüş sağlamadığı takdirde, kişinin vatandaşlık başvurusu kesin şekilde reddedilmiş anlamına gelmektedir. Malta vatandaşlığı başvurusu reddedilen kişiye, vatandaşlık başvuru ücreti iade edilmemektedir. Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişiler, vatandaşlık için gerekli evrakları veya sağlayamadığı koşulları yeniden değerlendirip, tekrar başvuru yapma hakkına sahiptir.

Malta Adası Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Malta vatandaşlığı bedeli, kişinin kendisi için vatandaşlık başvurusu gerçekleştirmesi durumunda Malta hükümeti tarafından 180 Euro olarak kararlaştırılmıştır. Malta vatandaşlık ücreti kişinin ebeveynleri ya da çocukları için başvuru sağlaması durumlarında ise 110 Euro olarak kararlaştırılmıştır. Malta vatandaşlığına başvuru sürecinde, sağlık sigortası, pasaport gibi gerekli evraklar için ödemesi gerçekleşen ortalama tutar 1200 Euro olarak hesaplanmıştır.

Malta Çifte Vatandaşlık Kabul Ediyor Mu?

Evet, Malta Cumhuriyeti çifte vatandaşlık kabul etmektedir.

Malta’dan Çifte Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Malta’da çifte vatandaşlık hakkı elde etmek isteyenler; Malta Hükümetine, Malta Dışişleri Bakanlığı ya da vatandaşı oldukları ülkelerin Malta temsilcilikleri gibi aracı kurumlar ile çifte vatandaş olmak istediklerini bildirmektedir. Malta çifte vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerden, yalnız başvuru yapılıyorsa 18 yaşını doldurmak, Malta’da ikamet etmek, ulusal ya da uluslararası çapta Malta’da bulunan sosyal düzene zarar verecek bir suç işlememek, Malta ile birlikte vatandaşı olacağı ülkeye ait koşulları sağlamak gibi şartları yerine getirmesi beklenmektedir.

Malta çifte vatandaşlık başvurusu için alınan randevu ile Malta çifte vatandaşlık başvuru süreci başlamaktadır. Çifte vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek başvuru sahiplerinden, vatandaşı olduğu diğer ülkedeki istenen evrakların haricinde Malta hükümeti tarafından pasaport, nüfus cüzdanı, 2 adet biyometrik fotoğraf ve adli sicil kaydı gibi evraklar talep edilmektedir. Malta’ya yapılacak çifte vatandaşlık başvurularında, sürecin olumlu sonuçlanması için teslim edilen evrakların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuruları aracı kurumlar olan konsolosluk ya da Malta Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan kişilerin başvuruları Malta Topluluk Ajansıkararıyla kesinleşmektedir. Malta çifte vatandaşlık süreci 6 ile 8 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Malta Çifte Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Malta çifte vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerde aranan şartlar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 • 18 yaşını geçmiş olmak gerekmektedir.
 • Asgari düzeyde Maltaca ya da İngilizce bilmesi gerekmektedir.
 • Uluslararası ya da ulusal bir suç bulundurmaması gerekmektedir.
 • Kişinin Malta’da ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Diğer vatandaşı olduğu ülkede ya da vatandaşı olacağı ülkenin çifte vatandaşlık başvuru şartlarını ve evraklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

Malta’dan Vatandaşlık Almak Kolay Mıdır?

Malta vatandaşlığı almak, kişilerin gerekli evrak ve şartları sağlaması ve ilgili prosedürleri yerine getirmesi halinde kolay bir süreçtir.

Malta Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Malta pasaportu ile vizesiz seyahat edilebilecek ülkelere ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Gürcistan
 • Filipinler
 • Irak
 • İran
 • Ermenistan
 • Kazakistan
 • Kosova
 • Kırgızistan
 • Kolombiya
 • Karadağ
 • Arnavutluk
 • Azerbaycan
 • Macaristan
 • Slovakya
 • Bosna Hersek
 • Bahreyn
 • Sırbistan
 • Ukrayna
 • Arjantin
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Macaristan
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovenya
 • Yunanistan
 • İsviçre
 • İzlanda
 • Norveç
 • Lichtenstein

Malta vatandaşlık başvuruları olumlu sonuçlanan kişiler, Malta’nın Avrupa Birliği ülkeleri ve Schengen Ülkeleri arasında yer alması ile birlikte pek çok global hak elde etmektedir. Malta vatandaşlığına geçenler için elde edilecek avantajlardan bazıları; pek çok Avrupa ülkesinin nitelikli üniversitelerinde eğitim, Avrupa ülkelerinde istihdam fırsatı ve Avrupa Birliği vatandaşı olmak olarak sıralanabilmektedir.

Malta Vatandaşlığı Almanın Avantajları Nelerdir?

Malta vatandaşlığı faydaları aşağıda listelenmiştir.

 • Malta vatandaşı olmaya hak kazanan kişiler Avrupa Birliği ülkelerine ait üniversitelerde ve eğitim kurumlarında eğitim alma hakkına sahip olmaktadır.
 • Malta vatandaşlık başvurusu gerçekleşen kişiler diğer Avrupa Ülkeleri’nde uygulanan vergi indirim ve muafiyetlerinden faydalanbilmektedir.
 • Malta vatandaşı olan kişiler Avrupa Birliği’ne ait diğer ülkelerde çalışma izni olmadan çalışma hakkına sahip olmaktadır.
 • Malta vatandaşı olmanın faydaları arasında Malta vatandaşı olan kişilerin, eşi ve çocuklarına Malta vatandaşı olma fırsatı tanıması bulunmaktadır.
 • Malta vatandaşları tarafından Malta’da satın alınan taşıtlar diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de sürülebilmektedir.
 • Avrupa Birliği ülkeleri arasında verilen en ucuz vatandaşlık Malta hükümeti tarafından sağlanmaktadır.
 • Malta, diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında daha ekonomik şartlara sahip bir ülke konumundadır.
 • Malta vatandaşları, Malta’nın, diğer Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinin sahip olduğu gelişmiş sağlık hizmetlerinin birçoğundan ücretsiz yararlanabilmektedir.
 • Malta vatandaşlığına sahip olan her birey aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı olarak kabul edilmektedir.
 • Malta vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişiler, Malta’nın Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle Avrupa Birliği serbest dolaşım hakkını elde etmektedirler.
 • Malta vatandaşlığı alan Türkler ve diğer üçüncü ülke vatandaşları, doğuştan Malta vatandaşı kişilerle aynı haklara sahip olmaktadır.

Malta Vatandaşlığı Almak Neden Önemlidir?

Malta’da vatandaşlık almak, Malta vatandaşı olan kişilere pek çok avantaj sağlamaktadır. Malta’da vatandaşlık ile kişiler Malta’nın sunduğu iş, eğitim, sağlık ve turizm sektörü gibi gelişmiş hizmetlerden yararlanabilmektedir. Malta vatandaşlığı sahibi olan kişiler sadece Malta’nın sağladığı avantajlardan değil Malta’nın üyesi olduğu Schengen Ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin sağladığı gelişmiş fırsatlardan da yararlanmaktadırlar. Malta vatandaşları sahip oldukları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat hakkı ile yaklaşık 47 ülkenin yer aldığı büyük bir dolaşım ağında vizesiz seyahat hakkı elde etmektedirler.

Türkiye’de açıklanan Malta vatandaşlığı 2018 verilerine göre, 2018 yılında 78 Türk Malta vatandaşı olmuştur.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: