Bosna Hersek Oturum İzni

Bosna Hersek Oturum İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek, Türkiye’de dahil olmak üzere 72 ülkeye, 6 ay içinde en fazla 90 güne kadar kalabilme imkanını vize talep etmeden sağlamaktadır.

Bosna Hersek’e 180 günü aşmayacak şekilde düzenlenen seyahatlerde uzun süreli (D tipi) vize, 180 günden fazla sürecek ikametlerde ise 1 seneyi kapsayan geçici oturma izni alınması gerekmektedir. 5 sene sonrasında ise, şartlar yerine getirildiği takdirde uzun süreli oturma izni alınabilmektedir.

Bosna Hersek’te oturum izni almak için; uzun süreli vize (D tipi) ile Bosna Hersek’e giriş yapmış olmak; Bosna Hersek’te ilk geçici oturma izni için, başvuru sahibinin vize tarifesi uygulanmayan bir ülke vatandaşı olması ve başvuru sahibi tarafından Bosna Hersek dışında yetkili kurumlara şahsen yapılmış olması; aile birleşimi, eğitim, evlilik, iş kurarak ya da staj yapmak gibi diğer geçerli sebepler ile başvurulması; geçerli bir pasaporta, yeterli geçim kaynağına, kalınacak yere, maddi yeterliliğe, sağlık sigortasına, en fazla 3 ay önce düzenlenmiş sağlık raporuna ve menşe ülkeden alınan temiz bir adli sicil kaydına sahip olunması ve Bosna Hersek’te yetkili kurumlara tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

İlk geçici oturma izni başvurusu, uzun süreli vizenin (D tipi) sona ermesinden en geç 15 gün önce yapılmalıdır. Bosna Hersek’e varan oturma izni başvuru sahiplerinin, ikametlerini kaydettirmeleri ve Yabancı İşleri Servisini bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Bosna Hersek’te Oturma İzni Almayı Gerektiren Süreçler Nelerdir?

Bosna Hersek’te oturma izni alınması gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 • Bosna Hersek’te ile evlilik yoluyla oturma izni
 • Bosna Hersek’te aile birleşimi yoluyla oturma izni
 • Bosna Hersek’te lisans eğitimi oturma izni
 • Bosna Hersek’te yüksek lisans eğitimi oturma izni
 • Bosna Hersek’te çalışarak oturma izni
 • Bosna Hersek’te tedavi amaçlı oturma izni
 • Bosna Hersek’te insani nedenler için oturma izni
 • Bosna Hersek’te iş kurarak oturma izni
 • Bosna Hersek’te yatırım yaparak oturma izni
 • Bosna Hersek’te bakım evi oturma izni

Bosna Hersek Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te eğitim görmek isteyen kişiler, oturma izni alarak eğitimlerini görebilmektir. Bosna Hersek’te alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bosna Hersek’te lise eğitimi
 • Bosna Hersek’te lisans eğitimi
 • Bosna Hersek’te yüksek lisans eğitimi
 • Bosna Hersek’te dil eğitimi

Bosna Hersek Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te lisans eğitimi alarak oturma izni sahibi olunabilmektedir. Oturma izni başvurusu yapabilmek için, adayın belirli şartlara sahip olması gerekmektedir.

Lisans eğitimi alarak oturma izni için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • İçinde bulunulan akademik yıl için, eğitim kurumuna kayıt belgesine sahip olunması
 • Bir öğrenci değişimi veya hareketliliği programına katılımı gösteren ve gerekli sınavların geçildiğine dair sınav sonuç belgesine sahip olunması
 • Nakit para ve banka çeki gibi gelir kaynağı gösteren ve kalış masraflarını karşılayacak aylık en az 400 Bosna Hersek markının banka hesabında bulunduğunu gösteren hesap dökümü
 • Yapılacak masraflara ilişkin eğitim kurumu tarafından verilen burs veya geçim kaynağı desteği verileceğini kanıtlayan öğrenci değişimi sertifikasına sahip olunması
 • Halk sağlığına tehdit oluşturan bir hastalığın bulunmaması
 • Bosna Hersek’te geçerli sağlık sigortası poliçesi yaptırılmış olması
 • Başvuru sahibi aleyhinde herhangi bir cezai işlem ve kovuşturma uygulanmamış olmaması

Eğitim için yapılacak olan oturma izni başvurularında şartların yerine getirildiğini gösteren belgeler; Bosna Hersek’in resmi dillerinden olan Boşnakça, Hırvatça ya da Sırpçaya çevrilmiş olmalı ve noter tarafından tasdik ettirilmelidir. Bosna Hersek Üniversiteleri içinbelgerin aslı ve onaylı kopyası teslim edilecek belgelere eklenmelidir.

Bosna Hersek’te Çalışmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te çalışmak için oturma izni alınabilmektedir. Bosna Hersek’te iş bularak oturma izni almak isteyen kişiler oturma izni başvurusu için gerekli olan belgelerin yanında; İstihdam Fonu’nun yetkili dairesi tarafından verilen çalışma iznine sahip olunması ve tüzel kişiliğin mahkeme sicil tesciline ilişkin karara sahip olunması temel 2 şarttır.

Bosna Hersek’te Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te staj yapmak için oturma izni almak isteyen kişiler, staj için Bosna Hersek’te bir kurum veya program bulmaları gerekmektedir. Uygun staj programı bulunduktan sonra gerekli belgeler ile Bosna Hersek oturma iznine başvuru yapılabilmektedir.

Bosna Hersek’te İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te iş kurarak oturma izni alınabilmektedir. İş kurarak oturma izni alınması için gerekli tüm belgelerin sunulmasının yanında, limited şirket sermayesi olarak 1.300 USD ve halka açık şirket sermayesi olarak 30.000 USD sahibi olunması başvuru sahibi tarafından yerine getirilmesi gereken şartlar arasında yer almaktadır.

Bosna Hersek’te Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te ev alarak oturma izni alınabilmektedir. Bosna Hersek’te ev alarak oturma izni almak için; Bosna Hersek’te bulunan gayrimenkullerin tapu kayıt belgesi ve sözleşmelerine sahip olunması, Bosna Hersek ile olan etkin bağlantının kanıtlanması, sahip olunan taşınmaz mal sınırları içerisinde konut bulunduğun kanıtlanması, alınan evin satış sözleşmesi, miras kalan evin miras kaldığına dair mahkeme hükmünün kanıtlanması gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bosna hersek’te yaşam; doğal alanları, tarihi yapıları ve kültürel çeşitliliği ile zengindir. Bosna Hersek’te ev almak isteyen yatırımcılar için iyi yaşam koşulları, tercihlerinde etkili olabilmektedir.

Bosna Hersek’te Evlilik Yaparak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Bosna Hersek’te evlilik yaparak oturma izni alınabilmektedir. Başvuru sahiplerinin gerekli evrakları temin etmesiyle birlikte; evlilik cüzdanın Bosna Hersek’teki nüfus dairelerinden alınan 6 aydan eski olmayan tasdik belgesi ya da diğer ülkenin yetkili makamı tarafından uluslararası geçerli olacak şekilde düzenlenmiş, Bosna Hersek vatandaşı ile evlilik akdiyle uyuşan belge veya tasdikli resmi tercümesi olan evlilik cüzdanının Bosna Hersek’te onaylatılmış kopyasına sahip olunması; evlenilen Bosna Hersek vatandaşının, vatandaşlık sertifikası ile ikamet kaydına ilişkin belgenin sunulması; ortak evde yaşama beyanın sunulması; maddi yeterliliğin ispatlanması gibi şartların başvuru sahipleri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bosna Hersek’te Uzun Süreli Oturum İzni Başvurusu için Şartlar Nelerdir?

Bosna Hersek oturum izni başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Bosna Hersek sınırları içerisinde aralıksız en az 5 sene ikamet edilmesi
 • Düzenli gelir kaynağı, maddi yeterlilik, kalınacak yer ve sağlık sigortasına sahip olunması
 • Bosna Hersek’te resmi dil olan Boşnakça, Hırvatça ya da Sırpça dillerinden birinin resmi alfabesinin bilinmesi
 • Menşe ülkede aleyhte açılmış bir kovuşturma ya da ceza gerektiren bir suçun bulunmadığını gösteren 6 aydan eski olmayan belgenin sunulması
 • Uzun süreli oturum izni için gereken 200.00 Bosna Hersek markının ödenmiş olması
 • Teslim edilen belgelerin Bosna Hersek’in resmi dillerinden birine çevrilmiş noter tasdikli aslı ve kopyası bulunacak şekilde sunulması

Bosna Hersek’te Uzun Süreli Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bosna Hersek’te oturma izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Bosna Hersek uzun süreli oturma izni başvuru formu: Online olarak doğru ve eksiksiz doldurulan uzun süreli oturum izni başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.
 • Geçerli pasaportun kopyası: Başvuru sırasında belirtilen tarihten sonra 3 ay daha geçerli olan pasaportun kopyası bulundurulmalıdır.
 • Davet mektubu: Bosna Hersek’te bulunan ev sahibi kurum ya da kişiden gelen ve konaklama süresinin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmiş olduğu davet mektubunun bulunması gerekmektedir.
 • 2 adet güncel fotoğraf: 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğinde, beyaz, parlak ve ince kağıda basılmış 2 adet güncel fotoğrafa sahip olunmalıdır.
 • Pasaport kopyası: Talep edilen süreden en az 3 ay daha geçerliliği olan pasaportun dolu olan sayfalarının kopyası çekilmiş ve noter tarafından tasdik ettirilmiş olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Eski oturum izni kararı kopyası: Son beş yıllık süre içinde onaylanmış geçici ikamet kararının veya geçici ikamet onayı çıkartmalarının kopyalarının temin edilmesi gerekmektedir.
 • Doğum belgesi: Yabancı ülke vatandaşının doğduğu ülkenin yetkili kurumlarından tedarik ettiği doğum belgesinin aslı ya da 6 ayı geçmemiş noter onaylı kopyası teslim edilmektedir.
 • Konaklanacak yerin olduğuna dair kanıt: Bosna Hersek’te kalınan süreç içerisinde güvenli barınmaya sahip olunduğunu gösteren kira sözleşmesi ya da yetkili kurumlarca tasdik edilen ev sahibinin evinin kullanımına izin verdiğini belirten teminat beyanı gerekmektedir.
 • Bosna Hersek’te geçerli sağlık sigorta poliçesi: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda çıkacak masrafları karşılayacak bir sağlık sigortasına sahip olunması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Menşe ülkeden alınan ve başvuru sahibi aleyhinde hiçbir cezai işlem ya da kovuşturmanın olmadığını gösteren 6 aydan eski olmayan temiz adli sicil kaydının sunulması gerekmektedir.
 • Bosna-Hersek adli sicil kaydı: Bosna Hersek’teki konaklama sürecinde, mahkeme tarafından herhangi cezai işlem ve kovuşturmanın yürütülmediğine dair kanıt belgesi 6 aydan eski olmayacak şekilde Bosna Hersek İçişleri Bakanlığından temin edilmelidir.
 • Maddi yeterliliğe sahip olunduğuna dair kanıt: Gelir kaynağının ispatı, yerel ya da uluslararası para birimlerinde nakit paraya sahip olunduğuna dair banka tarafından onaylanmış hesap dökümü ya da banka tarafından verilen sertifika, çek, emekli maaşı, istihdam edildiğine dair işveren tarafından verilen beyanı, iş sözleşmesi, gelirin ya da bursun ispatı gerekmektedir. Bosna Hersek’te banka sistemlerinde nakit olmayan şekilde para çekme ve ödeme yapabilme kanıtı ve gayrimenkul sahibi olma durumunda, sahip olunan mülkün ispatının yetkili kurumlarda onaylatılarak sunulması gerekmektedir.
 • Dil yeterlilik sertifikası: Bosna Hersek’te resmi dil kabul edilen dillerden birinin bilindiğini gösteren ve Bosna Hersek’te yetkili kurumlar tarafından alınan dil yeterlilik sertifikası temin edilmelidir. Bosna Hersek’te anaokuluna gitmiş olan kişiler hariç; ilk, orta ve yüksek öğrenimini Bosna Hersek’in resmi dillerinden birinde görmüş olan kişiler ve çalışmayan 60 yaş üstü kişiler için dil yeterlilik sertifikasına gerek duyulmamaktadır.

Bütün gerekli evraklar Bosna Hersek’te kullanılan resmi dillerden birine çevrilmiş ve noter tasdikli olmalıdır. Uzun süreli oturum izni başvurusunda bulunurken parmak izi gibi biyometrik veriler toplanmaktadır. 6 yaşından küçük çocuklardan parmak izi vermesi ve 12 yaşından küçük çocukların imza vermesi gerekmemektedir.

Bosna Hersek’te Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Bosna Hersek’te oturum izni olan kişilere sunulan diğer ülkelere vizesiz seyahat etme imkanı bulunmamaktadır. Bosna Hersek’te oturma izni alan kişiler vatandaşı olduğu ülkeye uygulanan vize tarifesiyle yükümlü olmaktadır.

Bosna Hersek Oturma İzni Alındıktan Sonra Re-Entry Visa Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bosna Hersek’ten oturma izni alındıktan sonra ülkeden çıkış yapılması durumunda tekrar girişlerde, yeniden giriş vizesi (re-entry visa) başvurusu yapmak gerekmemektedir.

Bosna Hersek Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Bosna Hersek göçmenlik başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • Gerekli maddi yeterliliğe ve gelir kaynağına sahip olmak
 • Adli sicil kaydında görünen bir yasadışı aktiviteye dahil olmamak
 • Bosna Hersek’te konaklayacak bir yere sahip olmak
 • Tıbbi müdahale gerektiren durumlar için sağlık sigortasına sahip olmak
 • Oturma iznine sahip olmak
 • Bosna Hersek’te bulunan bir kurum veya şahıstan alınan davet mektubu almak
Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: