Finlandiya'da Asgari Ücret ve Maaşlar

Finlandiya'da Asgari Ücret ve Meslek Maaşları

Finlandiya’da devlet tarafından belirlenen bir ulusal asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır. Finlandiya asgari ücret politikası, tüm işverenler ve çalışanlar için toplu iş sözleşmeleri doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Dünya Bankası 2018 verilerine göre, Finlandiya’da kişi başına düşen satın alma gücü paritesi 48.417 dolardır ve bu değerle Finlandiya, dünyada 21. sırada yer almaktadır.

Finlandiya’da aylık maaşlar en düşük ücret olan 1.190 euro ile en yüksek ortalama maaş olan 20.900 euro arasında değişmektedir. Finlandiya’da ortalama maaş aylık 4.320 eurodur. Maaş dağılımlarına bakıldığında, Finlandiya nüfusunun %25’i 2.480 eurodan az, %75’i ise 2.480 eurodan fazla kazanmaktadır. Aynı dağılıma göre nüfusun %75’i 11.600 eurodan az, %25’i ise 11.600 eurodan fazla kazanmaktadır.

Finlandiya’da iş sözleşmesi bulunan ve Göç Yasası koşullarını sağlayan kişiler, Vizem.net üzerinden çalışma amaçlı Finlandiya vize başvuru işlemlerini başlatabilmektedir.

2021 Yılında Finlandiya Asgari Ücreti Ne Kadardır?

2021 yılında Finlandiya’nın aylık asgari ücreti, ABD dolarına para birimine göre 2.600 $ yani 22.226 TRY olarak belirlenmiştir. Bu ölçüte göre, asgari ücreti miktarı bakımından Finlandiya dünyada 64. sırada bulunmaktadır. Yıllık asgari ücret oranına bakılacak olursa Finlandiya tüm ülkeler arasında %32’lik dilimdedir.

İyileştirilmiş çalışma koşulları ve maaşların genel seviyesi neticesinde, Finlandiya iş ilanları pek çok farklı ülkeden çalışanın dikkatini çekmektedir.

2020 Yılında Finlandiya Asgari Ücreti Ne Kadardır?

Finlandiya’da ulusal asgari ücret yoktur; ancak yasa, sendikasız olanlar da dahil olmak üzere tüm işverenlerin toplu iş sözleşmelerinde kararlaştırılan asgari ücretleri ödemesini şartını koşmaktadır ve hemen hemen tüm işçiler bu tür düzenlemeler kapsamındadır. Finlandiya’nın asgari ücreti en son 1 Ocak 2015’te değiştirilmiştir.

Finlandiya 2020 yılı asgari ücreti 2600 USD olarak uygulanmıştır.

Finlandiya Saatlik Çalışma Ücreti Nedir?

Finlandiya’da saatlik asgari ücret 13,8 Euro’dur. Ortalama saatlik ücret ise saatlik 27 Euro olarak hesaplanmıştır. Asgari ücretle çalışan bir işçi için aylık ortalama 160 saatlik bir çalışma süresi dikkate alındığında, saatlik kazanç ortalama 12,5 € olacaktır.

Finlandiya’da Maaşlar Nasıldır?

Finlandiya’daki ortalama maaş ayda 4.320 eurodur.Finlandiya’daki maaş dağılımı incelendiğinde eğitim seviyesi, deneyim, cinsiyet ve çalışılan sektör arasındaki farkların, ücretlendirmeye ciddi etkisi olduğu görülmektedir.

Genel olarak, iki ila beş yıllık deneyime sahip çalışanlar, tüm endüstriler ve disiplinlerdeki yeni ve gençlerden ortalama olarak %32 daha fazla kazanmaktadır. Beş yıldan fazla deneyime sahip profesyoneller, beş yıl veya daha az iş deneyimine sahip olanlardan ortalama olarak %36 daha fazla kazanma eğilimindedir.

Finlandiya’da Eğitim Seviyesine Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Finlandiya'da eğitim seviyesine göre ortalama maaşlar aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Eğitim DüzeyiMaaşlardaki Yüzdelik Artış
Lise-
Lise + Sertifika%17
Üniversite%24
Yüksek Lisans%29
Doktora%23

Finandiya’da Deneyime Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Finlandiya'da deneyime göre ortalama maaşlar aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Yıl Cinsinden DeneyimMaaşlardaki Yüzdelik Artış
2-
2-5%32
5-10%36
10-15%21
15-20%14
20+%9

Finlandiya’da Cinsiyete Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Finlandiya’daki erkek çalışanlar, tüm sektörlerde ortalama olarak kadın meslektaşlarından %4 daha fazla kazanmaktadır.

Finlandiya’da Sektörlere Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

SektörOrtalama Maaş Zamları
Bankacılık%1
Enerji%2
Bilgi Teknolojileri%3
Sağlık%4
Turizm%5
İnşaat%6
Eğitim%7

Finlandiya’daki çalışanların maaşlarında ortalama olarak her 16 ayda yaklaşık %8’lik bir zam miktarı gözlemlenmektedir.

Finlandiya Çalışma Ücretleri Nedir?

Finlandiya’da sektörel düzeyde ücretlerin minimum ve maksimum aralıkları değişiklik göstermektedir. Muhasebe ve finans alanında çalışan bir kişi genellikle ayda yaklaşık 4.830 € kazanmaktadır ve maaşlar 1.950 € ile 9.700 € arasında değişiklik göstermektedir. Mühendislikte çalışan bir kişi ise ayda yaklaşık 3.960 € kazanmakta olup maaşlar ortalama 1.260-8.370 € aralığındadır.

Gıda ve turizm sektöründe çalışan bir kişi ayda yaklaşık 3.130 € kazanmaktadır. Maaşlar 1.190 € ile 8.720 € arasında değişmektedir. Eğitim sektörüne bakıldığında, aylık ortalama kazanç miktarı 4.980 €’dur. Maaşlar 2.380 ile 9.070 € aralığında değişiklik göstermektedir.

Sağlık ve tıp alanında çalışan bir kişi ayda yaklaşık 7.000 € ile ortalama olarak diğer sektörlerden daha fazla kazanmaktadır. Bu sektördeki ortalama maaşlar 1.470 € ile 20.900 € arasındadır.

Finlandiya’daki mesleklere bakıldığında müşteri hizmetleri temsilciliği, resepsiyonistlik ve garsonluk gibi hizmet sektöründeki meslekler ortalama olarak ülkenin en düşük maaşını alırken, şirket ve finans yöneticiliği, dişçilik veya doktorluk, diyetisyenlik gibi meslekler ortalama olarak en çok kazanan meslek gruplarıdır.

Finlandiya’da Doktor Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da doktor maaşları aylık 4.050 € ile 18.600 € arasında değişmektedir. Ortalama maaş ayda 10.800 eurodur. Finlandiya’da doktor olarak çalışan erkekler, kadın meslektaşlarına göre ortalama %4 daha fazla kazanmaktadır. Finlandiya’daki doktor olarak çalışanlar her 15 ayda bir yaklaşık %12’lik bir maaş artışı almaktadır.

Doktorluk doğrudan gelir yaratmada genellikle sınırlı katılım nedeniyle yüksek ikramiye tabanlı bir alan olarak kabul edilmektedir. En yüksek ikramiyeyi alan kişiler genellikle bir şekilde gelir yaratma döngüsüne dahil olmaktadırlar. Doktor olarak araştırmaya katılan personelin %22’si önceki yıl herhangi bir ikramiye veya teşvik almadıklarını, %78’i ise en az bir tür parasal ikramiye aldıklarını belirtmiştir. İkramiye alanlar, yıllık maaşlarının %6 ila %8’i arasında değişen oranlar bildirmiştir.

Finlandiya’da Mühendis Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da mühendislik maaşları aylık 1.260 € ile aylık 8.370 € arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama maaş ayda 3.880 Euro tutarındadır. Finlandiya’da mühendis olarak çalışan kadınlar, erkeklere göre ortalama olarak %4 daha az kazanmaktadır. Finlandiya’daki mühendis olarak çalışanlar her 15 ayda bir yaklaşık %9’luk bir maaş artışı almaktadır.

Mühendislik, doğrudan gelir yaratmaya genel olarak sınırlı katılım nedeniyle, orta düzeyde ikramiye tabanlı bir alan olarak kabul edilmektedir. Yapılan ankete mühendis olarak çalışanların %47’si önceki yıl herhangi bir ikramiye veya teşvik almadıklarını bildirirken, %53’ü en az bir tür mali ikramiye aldıklarını bildirmektedir. İkramiye alanlar, yıllık maaşlarının %3 ila %6 arasında arttığını bildirmiştir.

Finlandiya’da İşçi Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da işçi maaşları aylık 1.190 € ile 8.030 € arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama maaş aylık 3.270 eurodur.

Finlandiya’daki işçi sendikalarının uzun yıllar süren mücadelesi sonucunda, Finlandiya’daki işçilerin çalışma koşulları büyük ölçüde iyileştirilmiş ve işçiler talep ettikleri haklara büyük oranda kavuşmuştur. Bu nedenle diğer ülkelere kıyasla, Finlandiya’daki işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının daha iyi olduğu söylenebilmektedir. Bu gelişmeler neticesinde, Finlandiya işçi vizesi almak isteyen bir kısmı da diğer Avrupa ülkelerinden olmak üzere pek çok farklı ülkeden birçok insan bulunmaktadır.

Finlandiya’da fabrika ve imalatta çalışan erkek işçiler, kadın meslektaşlarından ortalama olarak %4 daha fazla kazanmaktadır. Finlandiya’daki işçiler her 16 ayda yaklaşık %8’lik bir maaş artışı almaktadır. Finlandiya’da işçilik, düşük ikramiyeli bir meslektir. İşçilerin büyük çoğunluğu önceki yıl herhangi bir ikramiye veya teşvik almadıklarını bildirmiştir.

Finlandiya’da Hemşire Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da hemşire maaşları aylık 1.900 € ile 6.380 € arasında değişmektedir. Ortalama hemşire maaşı ise ayda 4.280 eurodur.

İş deneyiminin hemşire maaşlarına etkisine bakılacak olursa, iki yıldan daha az deneyime sahip bir akut bakım hemşiresi ayda yaklaşık 2.190 € kazanırken, iki ila beş yıl arasında deneyim düzeyine sahip bir hemşire ise %38 daha fazla kazanmaktadır. Beş ila on yıllık bir deneyim seviyesi %42’lik, on ila on beş yıllık deneyim %22’lik, yirmi yıllık deneyim ise %6’lık ek zam oranı sağlamaktadır.

Eğitim seviyesi lisans derecesi olduğunda, bir akut bakım hemşiresinin aylık ortalama maaşı 3.020 €’dur. Yüksek lisansını tamamlamış bir hemşire ise ayda ortalama 5.530 € maaş almaktadır.

Finlandiya’daki akut bakım hemşirelerinin maaşlarına her 18 ayda yaklaşık %9’luk bir zam yapılmaktadır. Akut bakım hemşireliği, düşük ikramiyeli bir iş olarak tanımlanmaktadır ve hemşirelerin yarısından çoğu, ikramiye almadıklarını belirtmiştir.

Finlandiya’da Akademisyen Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da akademisyen maaşları aylık 2.290 € ile 6.750 € arasında değişmektedir. Ortalama maaş ayda 4.230 eurodur.

Mesleki deneyimin akademisyen maaşlarına etkisine bakıldığında, iki yıldan az deneyime sahip bir akademisyen ayda yaklaşık 2.610 Euro kazanmaktadır. İki ila beş yıl arasında deneyim düzeyine sahip bir akademisyen ise ayda 3.500 Euro kazanmaktadır. Beş ila on yıl arasındaki bir deneyim %30’luk, on ila on beş yıl arası deneyim %21’lik, yirmi yıllık deneyim %9’luk bir zam oranı getirmektedir.

Eğitim seviyesi lisans derecesi olduğunda, bir akademisyenin aylık ortalama maaşı 3.360 eurodur. Yüksek lisans derecesine sahip bir akademisyen maaşı ise aylık 4.160 eurodur. Doktorasını tamamlamış bir akademisyen ise ayda ortalama 6.660 Euro maaş almaktadır.

Finlandiya’daki erkek akademik çalışanlar, kadın meslektaşlarından ortalama olarak %4 daha fazla kazanmaktadır.

Finlandiya’daki akademisyenlerin maaşında her 17 ayda yaklaşık %10’luk bir artış olmaktadır. Akademisyenlik ortalama düzey ikramiyeli bir iş olarak tanımlanmaktadır. Finlandiya’daki akademisyenlerin hemen hemen yarısı bir önceki yıl herhangi bir ikramiye veya teşvik almadıklarını belirtmiştir. İkramiye alanlar, yıllık maaşlarının %3 ve %5’i arasında değişim oranı olduğunu söylemiştir.

Finlandiya’da Mimar Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da mimar maaşları aylık 2.810 € ile 8.700 € arasında değişmektedir. Ortalama mimar maaşı ayda 5.610 eurodur.

Finlandiya’da ki yıldan az deneyime sahip bir mimar ayda yaklaşık 3.370 Euro kazanmaktadır. İki ila beş yıl arasında deneyim düzeyine sahip bir mimar maaşı ise ayda ortalama 4.450 eurodur. Beş ila on yıllık bir deneyim seviyesi, maaşlarda %34’lük, on beş yıllık deneyim seviyesi ise %19’luk bir artış sağlamaktadır.

Lisans düzeyinde eğitim ile Finlandiya’daki bir mimarın ortalama maaşı aylık 4.810 eurodur. Yüksek lisans derecesine sahip bir mimar ise ayda ortalama 7.580 € yani lisans derecesine sahip bir mimara kıyasla %58 daha fazla maaş almaktadır.

Finlandiya’daki erkek mimarlar, kadın mimarlardan ortalama olarak %4 daha fazla kazanmaktadır.

Finlandiya’daki mimarlar maaşlarında her 17 ayda yaklaşık %11’lik bir artış almaktadır.

Finlandiya’da mimarlık, ikramiye anlamında getirisi yüksek bir meslek olarak görülmektedir. Mimarların yalnızca küçük bir azınlığı herhangi bir ikramiye veya teşvik almadıklarını bildirirken, %82’si en az bir tür parasal ikramiye aldıklarını belirtmiştir.

Finlandiya’da Öğretmen Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya’da öğretmen maaşları aylık 1.750 € ile 5.570 € arasında değişmektedir. Ortalama maaş ayda 3.640 eurodur.

Finlandiya’da iki yıldan az deneyime sahip bir öğretmen ayda yaklaşık 2.070 Euro kazanmaktadır. İki ila beş yıl arasında deneyim %29’luk, on yıllık deneyim %38, on beş yıllık deneyim ise maaşlarda %24’lük ek zam oranı sağlamaktadır.

Eğitim seviyesi lisans düzeyi olduğunda, bir öğretmenin aylık ortalama maaşının 2.590 eurodur. Yüksek lisans derecesine sahip bir öğretmen ise ayda 4.150 Euro maaş almaktadır.

Finlandiya’daki erkek öğretmenlerin, kadın meslektaşlarından ortalama olarak %4 daha fazla kazanç sağlamaktadır.

Finlandiya’daki öğretmenler, maaşlarında her 17 ayda yaklaşık %11’lik bir zam almaktadır. Finlandiya’da öğretmenlik, düşük ikramiyeli bir meslektir ve ikramiye alan öğretmenler ise yıllık maaşlarındaki değişimin %0 ila %4 gibi küçük oranlarla gerçekleştiğini bildirmiştir.

Finlandiya’da İşsizlik Maaşları Ne Kadardır?

Finlandiya Sosyal Sigorta Kurumu (Kela) tarafından ödenen işsizlik maaşı günlük 33,78 Euro olarak belirlenmiştir. Yardım, hafta ortası tatiller dahil olmak üzere haftada beş gün için ödenmektedir.

18 yaşından küçük çocuk sayısına göre işsizlik maaşları aşağıda listelenmiştir.

  • Bir çocuk için günlük 5,30 €
  • İki çocuk için günlük toplam 7,78 €
  • Üç veya daha fazla çocuk için günlük toplam 10,03 €

Maaş artışı, çocuğun doğumundan itibaren ödenmeye başlamaktadır. İstihdam teşvik hizmetlerine katılım sırasında, işsizlik parası 200 güne kadar artırılmış oranda ödenebilir. Artış günlük 4,80 € olarak belirlenmiştir.

Artışlar olmadan, işsizlik parasının miktarı ayda ortalama 726 €’dur. Devlet tarafından sağlanan işsizlik maaşı üzerinden vergilendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda gelir miktarı işsizlik ödeneği miktarını etkilemektedir. Finlandiya Sosyal Sigorta Kurumu (Kela), işsizlik durum raporuna göre ödeneği ödemektedir.

Finlandiya’da Emekli Maaşları Nasıldır?

Finlandiya’da tüm emekli maaşı alanlar için hesaplanan ortalama toplam emekli maaşı, mümkün olan en geniş emekli maaşı alanlar grubu için ortalama rakamdır. 2020’de bu rakam aylık 1.677 € olarak belirlenmiştir. Rakam, yurt dışında ödenen emekli maaşlarının yanı sıra ölüm maaşlarını da içermektedir.

Yurt dışında ödenen ortalama emekli maaşı ayda 437 € ve ortalama yetim maaşı aylık 421 € olduğundan, bu aylıkların dahil edilmesi ortalama toplam emekli maaşını düşürmektedir.

Yalnızca kendi çalışma geçmişine (kendi başına emeklilik) dayalı olarak emekli maaşı alan kişiler, 2020 sonunda ortalama toplam emekli maaşı ayda 1.762 €’dur. Kısmi süreli aylıklar ve kısmi yaşlılık aylıkları bu hesaplamalara dahil değildir.

Emeklilik ödeneği başına gözden geçirildiğinde, kazanca bağlı yaşlılık aylığı 2020 verilerine göre aylık 1.848 €’dur. Engelli aylığı alan bir kişinin ortalama toplam emekli maaşı ayda 1.156 € olarak belirlenmiştir.

Ortalama olarak, erkeklerin kazançla ilgili emekli maaşları kadınlarınkinden daha yüksektir. 2020 verilerine göre erkeklerin emekli maaşı kadınlara göre 599 € daha fazladır. Erkeklerin kazanca bağlı daha yüksek emekli maaşları, kadınlara kıyasla daha uzun çalışma ömürleri ve daha yüksek ücretlerinden kaynaklanmaktadır.

Finlandiya’da Çalışmaya Gitmek için Ne Gereklidir?

Finlandiya’ya çalışmaya gitmek için gerekli olan belgeler aşağıda listelenmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: