Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu

Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Finlandiya vatandaşlığına başvuruda bulunabilmek için kişinin; yaklaşık 4 ile 7 yıl arasında Finlandiya’da yaşıyor olması, bir Finlandiya vatandaşı ile evli olması, kişinin ebeveynlerinin Finlandiya vatandaşlığına sahip olması veya Finlandiya’da doğmuş olması şartlarından birini karşılıyor olması gerekmektedir.

Finlandiya vatandaşlığı alınmasında karar verme yetkisi Finlandiya Göçmenlik Servisi kurumundadır. Finlandiya vatandaşlık başvurusu EnterFinland.fi/eServices sitesi aracılı ile Finlandiya Göçmenlik Servisi’ne yapılmaktadır.

Finladiya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Finlandiya vatandaşlığı almak için kişinin; Finlandiya’da doğmuş olması ve babasının Finlandiya vatandaşı olması, Finlandiya’da doğmamış ve annesinin Finlandiya vatandaşı olması, 12 ile 17 yaş arasında evlat edinilmiş olması, eski bir Finlandiya vatandaşı olması, İskandinav ülkelerinden birinin vatandaşı olması veya Finlandiya’da uzun bir süre yaşamış 18 ile 22 yaş arasında bir genç olması şartlarından birini karşıladığı taktirde kişi Finlandiya vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir.

Finlandiya’da Çifte Vatandaşlık Kabul Edilir Mi?

Finlandiya devleti kişinin çifte vatandaş olmasını kabul etmekte ve kişi hem Finlandiya vatandaşı hem başka bir ülkenin vatandaşı olabilmektedir.

Finlandiya vatandaşı olan kişinin çifte vatandaş olması dahilinde, kişi Finlandiya devleti tarafından hem Finlandiya’da hem de yurtdışında Finlandiya vatandaşı olarak kabul edecektir.

Finlandiya vatandaşı ve başka bir ülkenin vatandaşı olan kişi, diğer ülkedeki çifte vatandaşlık kurallarına göre Finlandiya vatandaşı olarak görülmeyebilmektedir.

Finlandiya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Finlandiya vatandaşlık başvurusu yapmak için sağlanması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için kişinin en az 18 yaşında olması ve kimliğini güvenilir bir şekilde doğrulaması gerekmektedir.
 • Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için kişinin Fince veya İsveççe’yi belirli bir düzeyde bilmesi ve konuşuyor olabilmesi gerekmektedir.
 • Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için kişinin son 5 yıldır kesintisiz bir şekilde Finlandiya’da yaşıyor olması veya 15 yaşına bastıktan itibaren 7 yıldır Finlandiya’da oturma hakkının bulunması ve 7 yılın son 2 yılında kesintisiz Finlandiya’da yaşıyor olması gerekmektedir.
 • Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için kişinin küçük para cezaları hariç yakın zamanda cezalandırılabilecek bir suç işlememiş olması gerekmektedir.
 • Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için kişinin Finlandiya’da vergi, kredi veya hastane masrafları gibi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
 • Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için kişinin aldığı finansal destek veya gelir kaynaklarını doğrulaması gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Finlandiya vatandaşı olmak için geçerli yöntemlerden biri olan Finlandiya vatandaşı olan biriyle evli olmak şartını yerine getiren kişiler Finlandiya’da yaşadığınız süre 5 yılı tamamladığı takdirde sürekli oturum izni isteyebilmekte ve Finlandiya vatandaşlığı almaya aday olabilmektedir.

Kişi bir Finlandiya vatandaşı ile evli ise; evliliğin devam ediyor olması, Fince’yi yüksek seviyede bildiğini ispat etmesi, sahte bir evlilik yapmadığını kanıtlaması gerekmektedir.

Finlandiya vatandaşıyla başka ülkede evlenen kişinin, evlilik belgelerini Finlandiya Nüfus Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Finlandiya vatandaşı ile evli olan kişilerin Finlandiya vatandaşlığı alabilmesi için, en az 3 yıldır Finlandiya vatandaşı olan bir kişi ile evli olması ve 4 yıl sürekli olarak Finlandiya’da ikamet etmiş olması gerekmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunacak kişinin, son 5 yıldır kesintisiz bir şekilde Finlandiya’da ikamet ediyor olması ya da 15 yaşına bastıktan itibaren 7 yıldır Finlandiya’da oturma hakkının bulunması ve 7 yılın son 2 yılında kesintisiz Finlandiya’da ikamet ettiğini ispat etmesi gerekmektedir.

Finlandiya vatandaşlığı başvurusunda bulunacak kişinin, son 1825 gündür kesintisiz bir şekilde Finlandiya’da ikamet ediyor olması ya da 15 yaşına bastıktan itibaren 2555 gündür Finlandiya’da oturma hakkının bulunması ve 2555 günün son 730 günü kesintisiz Finlandiya’da ikamet ettiğini ispat etmesi gerekmektedir.

Çocuklar için Finlandiya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Finlandiya’da resmi olarak bir çocuk, Milliyet Yasası’na göre 18 yaşından küçük ve evli olmayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Finlandiya’da bir çocuk ebeveynlik ilkesine göre anne veya baba ile aynı vatandaşlık hakkına sahip olmaktadır.

Finlandiya’da çocuğun annesi Finlandiya vatandaşı ise, babanın vatandaşlık durumuna ve doğduğu ülkeye bakılmaksızın çocuk Finlandiya vatandaşlığı alabilmektedir.

Finlandiya’da, çocuğun babası Finlandiya vatandaşı ise ve çocuğun annesi ile evli olması şartını karşılıyorsa çocuk hangi ülkede doğduğuna bakılmaksızın Finlandiya vatandaşlığı alabilmektedir. Finlandiya’da, çocuğun babası Finlandiya vatandaşı ise ve çocuğun annesi ile evli değil ise anne ve babanın evlendiği tarihten itibaren çocuk Finlandiya vatandaşlığı alabilmektedir.

Finlandiya’da bir çocuğun annesi ve babası üzerinden Finlandiya vatandaşlığı alabilme durumu, Finlandiya Göçmenlik Servisi üzerinden öğrenilebilmektedir. Finlandiya’da bir çocuk için vatandaşlık başvurusu EnterFinland.fi/eServices sitesi aracılı ile Finlandiya Göçmenlik Servisi’ne yapılmaktadır.

Finlandiya Asıllı Olanlar için Finlandiya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Finlandiya’da geçmişte veya günümüzde Finlandiya vatandaşı ebeveyne sahip olan kişi Finlandiya vatandaşlık hakkına sahiptir.

Finlandiya’da eskiden vatandaşlığı olan kişi ve bir İskandinav ülkesi vatandaşı olan kişi Finlandiya vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

Finlandiya’da eş durumundan ya da hemcins partner durumundan kaynaklı olarak Finlandiya vatandaşlığı başvurusu yapılabilmektedir.

Mülteci Statüsünde Finlandiya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteciler ve sığınmacılar için vatandaşlık başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya’daki mülteciler ve sığınmacılar vatandaşlık başvurusu yapmak için uluslararası koruma altında olanlar için 4 yıl, oturma iznine sahip olanlar için 5 yıl Finlandiya’da sürekli ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Finlandiya’daki mülteciler ve sığınmacılar vatandaşlık başvurusu yapmak için kişinin kimlik bilgilerini güvenilir bir şekilde doğrulaması gerekmektedir.
 • Finlandiya’daki mülteciler ve sığınmacılar vatandaşlık başvurusu yapmak için kişinin suç işlememiş ve uzaklaştırma kararı almamış olması gerekmektedir.
 • Finlandiya’daki mülteciler ve sığınmacılar vatandaşlık başvurusu yapmak için kişinin Finlandiya’da vergi, kredi veya hastane masrafları gibi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Finlandiya’daki mülteciler ve sığınmacılar vatandaşlık başvurusu yapmak için kişinin Fince ya da İsveççe’yi belirli bir düzeyde bilmesi ve konuşuyor olabilmesi gerekmektedir.

Finlandiya’ya iltica başvurusu Finlandiya iltica prosedürü kurallarına göre sadece Finlandiya sınırları içinde yapılabilmekte ve yurtdışından başvuru yapılamamaktadır.

Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Finlandiya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanması ve beyan edilmesi gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, en az iki boş sayfası bulunan ve en az 6 ay geçerlilik tarihi bulunan pasaport bulundurulması gerekmektedir.
 • Sabıka kaydı: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için kişinin vatandaşı olduğu ülkeye ait sabıka kaydının başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için kişinin vatandaşı olduğu ülkeye ait nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Finlandiya vatandaşlık başvuru formu: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için, EnterFinland.fi/eServices sitesinden doldurulacak online başvuru formunun çıktısının alınması, imzalanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Dil seviyesi: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için, kişinin dil becerileri sertifikasının başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Gelir durumu: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için, kişinin gelir durumunu belirten maaş bordrosu veya banka hesap döküm bilgilerinin başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Evlilik belgesi: Finlandiya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için, kişinin resmi bir evliliği olduğu durumlarda uluslararası evlilik belgesini başvuru dosyasında bulundurması gerekmektedir.

Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Finlandiya vatandaşlığına başvurmak için kişinin hazırladığı gerekli belgeler ve EnterFinland.fi/eServices sitesinden doldurulacak başvuru formu ile birlikte Finlandiya Göçmenlik Servisine teslim etmesi gerekmektedir.

Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Finlandiya vatandaşlığı için yapılan başvurular, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 6 ay ile 20 ay arasındaki bir sürede değerlendirilmektedir. Finlandiya vatandaşlık başvurusu sonuçları EnterFinland.fi sitesi ve Finlandiya Göçmen Servisi tarafından bildirilmektedir.

Finlandiya vatandaşlık başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda işlemin tamamlanması için kişinin Finlandiya Göçmen Servisi’ne bizzat müraacat etmesi gerekmektedir.

Finlandiya Vatandaşlık Alma Süreci Nasıl İşler?

Finlandiya vatandaşlık başvurusunda gerekli evrakların tamamlanması ve ilgili kuruma başvuru yapılması halinde, başvuru EnterFinland.fi sitesi üzerinden yapılmış ise günlük olarak kontrol edilmesi ve ek belge istenmesi halinde, istenilen ek belgelerin sağlanması gerekmektedir.

Finlandiya vatandaşlık başvurusu, Finlandiya Göçmen Servisi’ne direkt olarak yapılması halinde, telefona gelecek kısa mesajların kontrol edilmesi ve ek belge istenmesi halinde istenilen ek belgelerin Finlandiya Göçmen Servisi’ne kişinin sağlaması gerekmektedir.

Finlandiya vatandaşlık başvurusunun sonucu kişiye, EnterFinland.fi sitesi üzerinden gösterilecek veya Finlandiya Göçmenlik Servisi posta yoluyla bilgilendirecektir.

Finlandiya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Finlandiya vatandaşlık başvurusunun onaylanmaması durumunda başvuruda eksik ya da hatalı olan belgeler giderilip başvuru yeniden yapılabilmektedir.

Finlandiya vatandaşlık başvurusunda Finlandiya Göçmen Servisi kurumu tek yetkili kurumdur.

Finlandiya vatandaşlık başvurusunun onaylanmaması ya da iptal edilmesi durumunda yatırılan başvuru ücretleri ve masraflar iade olmamaktadır.

Finlandiya Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Finlandiya vatandaşlık başvurusunda kişi; elektronik başvuru için yaklaşık 610 Euro, kağıt ile bizzat başvuru için yaklaşık 890 Euro başvuru ücreti ve diğer masraflar ödemektedir.

Finlandiya Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Finlandiya vatandaşlığının alınması durumunda kişi, Avrupa Birliği ve İskandinav ülkeleri dahil olmak üzere yaklaşık 180 ülkeye vize almadan seyahat edebilmektedir. Finlandiya vatandaşı olan kişi gittiği ülkede Finlandiya vatandaşı statüsünde olmaktadır.

Finlandiya vatandaşlığı alınması durumunda vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya
 • Birleşik Krallık
 • Bulgaristan
 • Cebelitarık
 • Danimarka
 • Fransa
 • Belçika
 • Almanya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Yunanistan
 • Hollanda
 • İzlanda
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovenya
 • Slovakya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Kıbrıs Cumhuriyeti
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Amerika Virjin Adaları
 • Amerikan Samoası
 • Anguilla
 • Andorra
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Aruba
 • Arnavutluk
 • Avustralya
 • Bahamalar
 • Bahreyn
 • Bangladeş
 • Barbados
 • Belize
 • Bermuda
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Bolivya
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Brezilya
 • Brunei Darüsselam
 • Britanya Virjin Adaları
 • Cayman Adaları
 • Cibuti
 • Curaçao
 • Cook Adaları
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Doğu Timor
 • El Salvador
 • Endonezya
 • Ermenistan
 • Etiyopya
 • Filipinler
 • Fiji
 • Faroe Adaları
 • Falkland Adaları
 • Fransız Guyanası
 • Fransız Polinezyası
 • Fas
 • Gambiya
 • Grenada
 • Grenadinler
 • Grönlend
 • Guadeloupe
 • Guatemala
 • Guyana
 • Guam
 • Guernsey
 • Gine Bissau
 • Güney Afrika
 • Güney Kore
 • Gürcistan
 • Honduras
 • Hırvatistan
 • Hindistan
 • Hong Kong
 • Irak
 • Haiti
 • Hollanda Karayipleri
 • İsrail
 • Japonya
 • Jamaika
 • Jersey
 • Kanada
 • Kamboçya
 • Karadağ
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kırgızistan
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Kosova
 • Kuveyt
 • Kuzey Mariana Adaları
 • Laos
 • Lübnan
 • Lihtenştayn
 • Makao
 • Maldivler
 • Komorlar
 • Lesotho
 • Madagaskar
 • Man Adası
 • Marshall Adaları
 • Malavi
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Martinik
 • Mısır
 • Mikronezya Federal Devletleri
 • Mozambik
 • Makedonya Cumhuriyeti
 • Malezya
 • Marşal Adaları
 • Meksika
 • Montserrat
 • Moldova
 • Monako
 • Namibya
 • Nepal
 • Niue
 • Nijer
 • Nikaragua
 • Norfolk Adası
 • Norveç
 • Panama
 • Palau
 • Papau Yeni Gine
 • Paraguay
 • Peru
 • Porto Riko
 • Pitcairn Adaları
 • Réunion
 • San Marino
 • Samoa
 • Saint Helena
 • Saint Barthélemy
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Pierre ve Miquelon
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Sint Maarten
 • Senegal
 • Seyşeller
 • Sırbistan
 • Singapur
 • Sri Lanka
 • Surinam
 • Şili
 • Solomon Adaları
 • Esvatini
 • Tanzanya
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tunus
 • Tuvalu
 • Trinidad ve Tobago
 • Tayland
 • Tayvan
 • Türkiye
 • Turks ve Caicos Adaları
 • Uganda
 • Ukrayna
 • Uruguay
 • Umman
 • Ürdün
 • Vatikan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wallis ve Futuna
 • Yeşil Burun Adaları
 • Yeni Zelanda
 • Yeni Kaledonya
 • Zambiya
 • Zimbabve
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: