Finlandiya Eğitim Sistemi

Finlandiya Eğitim Sistemi ve Finlandiya'da Okumak için Gerekli Şartlar

Finlandiya eğitim sistemi ve okumaya verilen önem, Hristiyanların İncil’i ana dillerinde okuyabilmeleri gerektiği için Lutheranizmin önemli bir parçası olarak gelişmiştir. Okuryazarlık, 18. yüzyılın sonlarında %50’nin üzerine çıkıp, sonraki yıllarda ise %80-90’a ulaşmış olup, günümüzde ise %99,9 oranındadır.

19. yüzyılda, belediyenin okulunun bulunmadığı kırsal alanlarda gezici okullar kurulup okuma öğretilerek okuryazarlık oranı arttırılmıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar İsveç yönetimi altında olan Finlandiya’da okul dili İsveççe iken, 19. yüzyılın ortalarından sonra okul resmi dili Fince haline getirilmiştir. 19. yüzyılda kansakoulu adı verilen halk okulları ve oppikoulu verilen öğrenme okulları kurulmuş ve herkese halk okullarına gitme hakkı verilmiştir. 1921 yılında okul zorunlu hale getirilmiştir. İşçi sınıfından gelenlerin genellikle halk okuluna gidip, bir meslek sahibi olarak okullardan çıkıp çalışma hayatına atılmaları sebebiyle bu okul türleri kaldırılmış ve 1972-1977 yılları arasında herkese eşit eğitim hakkı sağlamak adına modern eğitim sistemine geçiş yapılmıştır.

Finlandiya’da okullar Fince ve İsveççe olarak eğitim vermektedir. Finlandiya’da zorunlu eğitim temel eğitimden bir yıl önce verilen okul öncesi eğitim ve temel eğitimi kapsamaktadır ve çocuk 18 yaşına girene kadar eğitim almak zorundadır.

OECD’nin PISA testlerine göre 2003 yılında okuma ve bilimde birinci, matematikte ikinci olan Finlandiya sonraki yıllarda listede gerilemiştir. 2013 yılının sonuçlarına bilimde 5., okumada 6. ve matematikte 12. olmuştur.

2015 yılının sonuçlarına göre okumada 4., bilimde 5. ve matematikte 12. olmuştur. 2018 yılının sonuçlarına göre 76 ülke arasından okumada 6., bilimde 6. ve matematikte 16. olmuştur.

Finlandiya’da Bulunan Okul Türleri Nelerdir?

Finlandiya’da bulunan okul türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Erken çocukluk eğitimi: Gündüz bakımevlerinde ve aile gündüz bakımevlerinde düzenlenen erken çocukluk eğitimi belediyeler tarafından organize edilmektedir. Eğitimin amacı; çocukların sosyal ve el becerilerini geliştirme, oyun oynama ve açık hava etkinliklerinin yanı sıra anadili Fince veya İsveççe olmayan çocukların da dil öğrenimini geliştirmektir.
 • Okul öncesi eğitim: Belediyeler tarafından organize edilen okul öncesi eğitim ücretsizdir ve genellikle 6 yaşındaki çocukları kapsamaktadır. Pazartesiden cuma gününe kadar günde 4 saat olacak şekilde verilen okul öncesi eğitimde sosyal beceriler kazandırma, oyun oynama ve açık hava etkinlikleri yer almaktadır.
 • Temel eğitim: Finlandiya’da kalıcı olarak ikamet eden tüm çocukların katılmasının zorunlu ve ücretsiz olduğu temel eğitim, çocuk 7 yaşındayken başlar ve çocuk temel eğitim müfredatını tamamladığında veya eğitimin başlangıcından itibaren on yıl geçtiğinde sona ermektedir. Temel okul 9 sınıftan oluşur ve haftada en az 20 saat olacak şekilde düzenlenmektedir.
 • Lise eğitimi: Temel eğitim sonrasındaki en yaygın seçenek olan lise eğitimi için, 9. sınıfın bahar döneminde olan öğrenci başvuru yapmaktadır.
 • Lise: Liseler; herhangi bir mesleki eğitimin verilmediği, çok yönlü eğitimin verildiği okullardır. Temel okullarda olduğu gibi dersler işlenir ancak çalışmalar daha ayrıntılı ve bağımsızdır. Lise, öğrenciye bağlı olarak 2-4 yıl arasında sürmektedir.
 • Lise için hazırlık eğitimi: Öğrencinin ana dili Fince ya da İsveççe değilse veya dil becerileri henüz lise eğitimi için gerekli düzeyde değilse, öğrenci lise hazırlık eğitimine (LUVA) başvurabilmektedir.
 • Meslek lisesi: Mesleki eğitim lise eğitiminden çok uygulamaya odaklanmaktadır. Meslek lise eğitimi yaklaşık 3 yıl sürmekte olup istediği takdirde öğrenci yüksek eğitime devam edebilmektedir.
 • Mesleki eğitim için hazırlık eğitimi: Dil veya mesleki becerileri yeterli olmayan öğrenciler mesleki hazırlık eğitimine (VALMA) başvurabilmektedir.
 • Yükseköğretim: Lise eğitimini bitiren öğrenciler yükseköğretime devam edebilmektedir. Finlandiya’da yükseköğretim, üniversiteler ve uygulamalı bilimler üniversiteleri tarafından sağlanmaktadır. Yükseköğretim kurumları ücretsiz veya ücretli olabilmektedir.
 • Uygulamalı bilimler üniversiteleri: Uygulamalı bilimler üniversiteleri tarafından verilen eğitim, üniversiteler tarafından verilen eğitime kıyasla daha fazla uygulamaya yönelik olmaktadır. Öğrenim, iş başında öğrenmeyi de içermektedir. Bir uygulamalı bilimler üniversitesinde lisans derecesini tamamlamak 3.5-4.5 yıl sürmektedir. Ayrıca sonrasında yüksek lisansa başvurmak için, aynı alanda üç yıllık iş deneyimi edinilmelidir.
 • Üniversiteler: Üniversite öğrenimi bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Bir üniversitede lisans derecesini tamamlamak yaklaşık üç yıl ve yüksek lisans derecesini tamamlamak yaklaşık iki yıl sürmektedir. Üniversiteler, bazı lisans programlarında İngilizce dil eğitimi düzenlemektedir. Ancak, çoğu lisans programının öğretim dili ya Fince ya da İsveççe’dir.
 • Yetişkin eğitim merkezleri, yaz üniversiteleri, etüt merkezleri, spor eğitim merkezleri: Finlandiya’da her yaştan kişiye diploma gerektirmeyen eğitimler sunan birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu çalışmaların çoğu yetişkinlere yöneliktir.

Finlandiya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Finlandiya’da eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Erken çocukluk eğitimi ve bakımı
 • Okul öncesi eğitim
 • Temel eğitim
 • Genel lise eğitimi
 • Mesleki eğitim
 • Yükseköğretim
 • Yetişkin eğitimi

Finlandiya Zorunlu Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Finlandiya’da zorunlu eğitim, 6 yaşındakiler için bir yıllık okul öncesi eğitim ve 7-16 yaş aralığındaki çocuklar için dokuz yıllık temel eğitimden oluşur.

Finlandiya Eğitim Sistemi Nasıldır?

Finlandiya’da eğitim yüksek kalitededir. PISA çalışmalarında en üst sıralarda yer alan Finlandiya eğitiminde, öğrencilerin öğrenme sonuçlarındaki farklılıklar küçüktür ve neredeyse tüm öğrenciler hedeflenen süre içinde kapsamlı okulu tamamlamaktadır. Okul öncesi eğitim, temel eğitim ve lise eğitimi ücretsizdir ve ayrıca yükseköğretim kurumlarının çoğunluğu da ücretsiz olmaktadır. Finlandiya eğitim sisteminin amacı, ailenin geliri ne olursa olsun herkese kaliteli eğitim alma ve aktif vatandaşlar olarak yetişme konusunda eşit fırsatlar sağlamaktır.

Finlandiya eğitim sistemi; herkese eşit eğitim hakkı tanıması, oyunlarla öğretmesi, kişiselleştirilmiş eğitimi, standartlaşmış değerlendirme testlerinin olmaması, ev ödevlerinin azlığı, eğitimde teknolojinin gelişmiş fırsatlarından yararlanması, hayat boyu eğitim imkanı, kapsayıcı eğitim ve yüksek lisans dereceli öğretmenleriyle diğer eğitim modellerinden ayrılmaktadır.

Finlandiya’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Finlandiya kanunlarına göre çocuklar zorunlu temel eğitime başlamadan bir yıl önce okul öncesi eğitime veya benzeri faaliyetlere katılmak zorundadır. Finlandiya’da okul öncesi eğitimi 6 yaşındaki çocuklar içindir ve ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca gün boyunca çocuklara ücretsiz yemek verilmekte olup, okula 5 kilometreden uzakta yaşayan çocuklar için de ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanmaktadır.

Finlandiya okul öncesi eğitim; pazartesi ve cuma günleri arasında, günde 4 saat olacak şekilde verilmektedir. Okul öncesi eğitimde çocuklar çeşitli oyunlar yoluyla matematik, çevre ve doğa bilinci ile sanat ve kültürü öğrenmektedir.

Finlandiya’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

Finlandiya kanunlarına göre tüm çocuklar zorunlu temel eğitim almak zorundadır. Finlandiya’da temel eğitim 7 yaşında başlamakta ve 9 yıl boyunca devam etmektedir. Belediye her yılın başında 7 yaşında çocuk sahibi olan ebeveynlere zorunlu eğitim bildirimi göndermektedir ve bu bildirimde çocuğun kaydedilmesi gereken yerel okul belirtilmektedir. Yerel okul genellikle ikamet edilen eve en yakın olan okul olmaktadır.

Finlandiya’da eğitim dönemi ağustos ayında başlayıp, mayıs sonu veya haziran başında sonlanmaktadır. Okullar ve sınıflar arasında farklılıklar olsa da genellikle dersler 45 dakika sürmekte ve haftada 20 ders şeklinde devam etmektedir. Finlandiya’da temel eğitimin ilk altı yılında zorunlu temel dersler sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Temel eğitimin son üç yılında ise alanında uzman öğretmenler branş derslerinde eğitim vermektedir.

Temel eğitimde öğrencilerin okulun diline ek (Fince veya İsveççe) iki ayrı dil öğrenmeleri beklenmektedir. Ayrıca temel eğitimdeki öğrencilere sanat, müzik, yemek pişirme, marangozluk, metal ve tekstil işleri ile ilgili dersler de verilmektedir.

Temel eğitimdeki öğrenciler okul sağlık hizmetleri, günde bir öğün yemek, ücretsiz kitap ve materyal, ücretsiz okul gezileri, ücretsiz ulaşım ve barınma hizmetlerinden de yararlanabilmektedir.

Finlandiya’da Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Finlandiya’da lise eğitimi; meslek lise ve temel lise altında verilmektedir. Finlandiya’da lise eğitimi zorunlu değildir. Finlandiya’da ücretsiz olan lise eğitimi 15 veya 16 yaşlarında başlayıp 2-4 yıl arasında tamamlanmaktadır. Lise eğitimi ve meslek lise eğitimi için dil veya beceri eksikliği olan öğrenciler, hazırlık okullarında 1 yıl eğitim alabilmektedir. Liselerde çok yönlü eğitim verilirken meslek liselerinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim verilmektedir.

Lise sonunda yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Yeterlilik sınavında ulusal dil sınavı zorunlu olup, bu test Fince, İsveççe ve Sami dillerinde yapılabilmektedir. Ulusal dil sınavına ek olarak en az 3 sınava daha girilmesi gerekmektedir. Bu sınavlar ikinci ulusal dil (Fince veya İsveççe) sınavı, yabancı dil (İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce veya Latince) sınavı, matematik sınavı, fen veya beşeri bilimler (tarih, din, fizik, kimya, biyoloji, psikoloji veya felsefe) sınavları arasından seçilmektedir.

Finlandiya Lise Eğitim Fiyatları Ne Kadardır?

Finlandiya’da lise eğitimi ücretli değildir ve özel okulların sayısı oldukça azdır. Özel okulların eğitim fiyatları ortalama 2.000 eurodur.

Finlandiya’da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Finlandiya’da lisans eğitimi genellikle 3 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl sürmektedir. Üniversite eğitimi zorunlu olmamakla beraber ücretsiz olarak verilmektedir.

Finlandiya’da iki tip üniversite bulunmaktadır. Bunlar; geleneksel üniversiteler ve uygulamalı bilimler üniversiteleri şeklindedir. Üniversitelere kabuller lisedeki not ortalaması, lise bitirme sınavı ve üniversiteye giriş sınavı dikkate alınarak yapılmaktadır. Üniversitelere giriş sınavı genellikle çoktan seçmeli, ezber ve mekanik problem çözmeyi test eden çok sayıda sorudan oluşan testlerden çok; az sayıda, daha uzun ve karmaşık sorulardan oluşmaktadır. Geleneksel üniversiteler bilimsel araştırmaları teşvik edip teorik eğitim vermektedirler. Uygulamalı bilimler üniversiteleri ise daha çok iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitmekte ve öğrencilerini bir mesleğe hazırlamaktadır.

Finlandiya’da Üniversite Ücretleri Ne Kadardır?

Finlandiya’da İsviçre, AB ve AEA vatandaşları yükseköğrenim için ücret ödemekten muaf tutulmaktadır. Diğer ülkelerin vatandaşları için de Fince veya İsveççe eğitim veren üniversitelerde eğitim ücretsiz olmaktadır. Ancak İngilizce eğitim verilen üniversitelerde minimum ücret yılda 1.500 Euro olup, ortalama 5.000-18.000 arasında değişmektedir.

Finlandiya’nın en iyi üniversitelerinden Helsinki Üniversitesi’nin yıllık eğitim ücreti 13.000-18.000 euro, Aalto Üniversitesi’nin 12.000-15.000 euro, Oulu Üniversitesi’nin 10.000-13.000 Euro ve Tampere Üniversitesi’nin 8.000-12.000 Euro arasında değişmektedir.

Finlandiya’daki üniversitelerde eğitim görmek isteyenler bu kurumların burs programlarına da başvuru yapabilmektedirler.

Finlandiya’da Yabancı Dil Eğitimi Nasıldır?

Finlandiya’da öğrencilerden zorunlu eğitim boyunca, okulun diline ek olarak en az iki yabancı dil öğrenmeleri beklenmektedir. Temel eğitimde ikisi zorunlu, ikisi isteğe bağlı olmak üzere öğrencilere 4 ayrı dil eğitimi verilebilmektedir.

A1 müfredatı zorunludur, 2021 yılı itibariyle 1. sınıfta (7-8 yaş) başlamakta ve tercih edilen dil genellikle İngilizce olmaktadır. A2 müfredatı; genellikle İspanyolca, Almanca veya Rusça olmak üzere isteğe bağlı bir dil içermekte ve 3–6. sınıflarda (9-13 yaş) başlamaktadır.

B1 müfredatı diğer zorunlu dil dersidir. 6. sınıfta (12-13 yaş) başlamakta ve genellikle ikinci ulusal dile, yani İsveççe veya Fince’ye odaklanmaktadır. B2 müfredatı, İspanyolca, Almanca, Rusça veya Fransızca gibi isteğe bağlı bir yabancı dil olmaktadır. Bu ders, 8. sınıfta (14-15 yaş) başlamaktadır.

Finlandiya öğrenci vizesi alan Türk vatandaşları Finlandiya dil okulu için başvuruda bulunabilmektedir.

Finlandiya’da İngilizce Eğitimi Nasıldır?

Finlandiya’da en çok tercih edilen yabancı dil İngilizce’dir. Temel eğitimde zorunlu ders olarak alınan İngilizce eğitimine 1. sınıf düzeyinde (7-8 yaş) başlanmaktadır.

Eğitimde Finlandiya Modeli Nedir?

Finlandiya’da okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar bütün eğitim aşamaları ücretsizdir. Finlandiya’da zorunlu eğitim, kapsamlı okul (temel eğitim) ile başlayıp çocuk 18 yaşına geldiğinde sona ermektedir. Eğitimde Finlandiya modeli erken çocukluk eğitimi ve bakımı, bir yıllık okul öncesi eğitim, dokuz yıllık temel eğitim (kapsamlı okul), 2 ve 4 yıl arasında süren lise eğitimi ve 3 yıl süren üniversiteler veya uygulamalı bilimler üniversiteleri tarafından sağlanan yükseköğrenim aşamalarını kapsamaktadır. Ayrıca, her yaştan yetişkinler için de eğitim fırsatları bulunmaktadır.

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı bir çocuğun gelişimini ve refahını desteklerken çocukların öğrenme alışkanlığı edinmesini de sağlamaktadır. Okul öncesi eğitim çocuğun öğrenme ve gelişme fırsatlarını iyileştirmektedir.

Temel eğitim çocuğun bir üst seviye eğitime hazırlanmasını sağlamakta ve gelişimini desteklemektedir. Genel lise eğitimi çocuğun bir üst seviyede eğitim almasını kolaylaştıracak şekilde donanım kazanmasını sağlarken mesleki lise eğitimi çocuğu belirli bir mesleğe hazırlamaktadır. Üniversite eğitimi bir bilim dalında uzmanlaşmayı sağlarken, uygulamalı bilimler üniversite eğitimi bir meslek dalında uzmanlaşmayı sağlamaktadır.

Finlandiya eğitim modeli standardize edilmiş testlerle öğrencileri değerlendirilmemesi, öğrencilerin yarışmaktan çok yardımlaşmaya teşvik edilmesi, öğretmenlerin yüksek eğitimli olması, yaşayarak öğrenmeye önem verilmesi, sınıfların kalabalık olmaması, verilen ev ödevlerinin azlığı ve okul saatlerinin yoğun olmaması sebepleriyle başarılı bir eğitim modelidir.

Finlandiya’da Özel Okul Var Mıdır?

Evet, Finlandiya’da özel okul vardır ancak sayıları çok azdır.

Finlandiya’da Neden Özel Okul Sayısı Azdır?

Finlandiya’da özel okulların sayısının azlığının sebebi belediyeler tarafından verilen eğitimin yeterli olması ve özel okulların belediye okullarıyla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmasıdır. Okulların çoğu belediye yönetimleri tarafından finanse edilmektedir.

Finlandiya’da Sınav Sistemi Nasıldır?

Finlandiya’da temel eğitimi bitiren tüm öğrenciler liselere giriş için başvuru yapabilmektedir. Liselere giriş için temel eğitim bitirme sertifikasına sahip olmak yeterliyken bazı liseler kendilerine özel sınavlar yapabilmektedir.

Finlandiya’da üniversitelere geçiş için sınav, yeterlilik sınavı adı altında yapılmaktadır. Finlandiya yeterlilik sınavının amacı, öğrencilerin lise müfredatının gerektirdiği bilgi ve becerileri ne ölçüde aldıklarını ve genel lise hedefleri doğrultusunda yeterli olgunluk düzeyine ne kadar ulaştıklarını keşfetmektir.

Yeterlilik sınavını geçmek, adaya üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etme hakkını vermektedir. Üniversiteye kabuller lise not ortalaması, lise bitirme sınavına ve üniversite giriş sınavına göre yapılmaktadır.

Finlandiya Eğitim Politikası Nasıldır?

Finlandiya eğitim politilası yenilikçi ve faydacı bir yapıya sahiptir. Herkese eşit eğitim hakkının tanınması, öğretmenlerinin sürekli olarak araştırmacı ve kendini yenileyen öğretmenler olması, eğitimde konu değil kavramların esas alınması, eğitimin oyunlarla verilmesi yönüyle farklıdır. Finlandiya’da okullar belediyeler tarafından finanse edilip yönetilmektedir.

Finlandiya yeni eğitim modeline 2016 yılında geçmeye başlamıştır. Çok sayıda, ezber ve mekanik problem çözme sorularının yerine az sayıda, uzun ve karmaşık sorulardan oluşan bir sınav sistemi kullanılmaktadır.

Finlandiya’da öğretmenlik mesleği, saygı gören bir meslektir. Finlandiya’daki öğretmenler sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Finlandiya’da öğretmen olarak çalışan bir kişi genellikle ayda yaklaşık 3.570 EUR kazanmaktadır. Finlandiya’da öğretmen maaşları; öğretmenin niteliğine, deneyimine, becerilerine ve konumuna göre farklılık göstermekle beraber 1.750 Euro ile 5.570 Euro arasında değişmektedir.

Finlandiya Eğitim Devrimi Nedir?

Finlandiya eğitim devrimi 2014-2017 yılları arasında olmuştur. Eğitimde devrimin amaçları, Fin eğitim sisteminin güçlü yanları geliştirmek ve aynı zamanda hızla değişen dünyanın zorluklarını karşılamaktır. Özellikle öğrenmenin anlamlılığı, öğrencilerin katılımı ile eğitim eşitliği ile ilgili yeni yaklaşımların geliştirildiği konular bulunmaktadır. Finlandiya eğitim düşüncesinde temel ilke, çocuklara ve çocukluğa saygı duymanın ve hem bireyler hem de tüm ülke için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin, en iyi yolunun eşit ve kaliteli eğitim olduğudur.

Eğitimin amacı; tüm öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesini, bütünsel gelişimini ve refahını teşvik etmenin yanı sıra sürdürülebilir bir şekilde yaşama becerilerini geliştirmektir. Eğitimde yapılan devrimle amaçlanan; düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenen, kültürel yeterliliğe sahip, etkileşim ve ifade gücü yüksek, kendine bakıp günlük hayatını yönetebilen, birden fazla dilde okuyup yazabilen, dijital olarak yetkin, girişimci ve katılımcı bireyler yetiştirmektir.

En İyi Finlandiya Okulları Hangileridir?

Uluslararası öğrenciler için en iyi finlandiya aşağıda listelenmiştir.

 • Helsinki Üniversitesi
 • Aalto Üniversitesi
 • Oulu Üniversitesi
 • Tampere Üniversitesi
 • Lahti Teknoloji Üniversitesi
 • Turku Üniversitesi
 • Doğu Finlandiya Üniversitesi
 • Jyväskylä Üniversitesi
 • Åbo Akademi Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Finlandiya’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Finlandiya’da alabileceği eğitimler aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya’da dil eğitimi
 • Finlandiya’da lisans eğitimi
 • Finlandiya’da yüksek lisans eğitimi

Okullar genellikle Fince veya İsveççe eğitim vermektedir ancak Finlandiya’da İngilizce eğitim veren üniversiteler de bulunmaktadır.

Finlandiya’da Meslek Eğitimi Alınabilir Mi?

Finlandiya’da meslek eğitimi alınabilmektedir.

Finlandiya’da Eğitim Alınırken Çalışılabilir Mi?

Finlandiya’da; AB, AEA ülkesi, İsviçre veya İskandinav ülkesi vatandaşları, öğrencilik süresi boyunca izne ihtiyaç duymadan sınırsız çalışma hakkına sahiptir.

Diğer ülkelerin Finlandiya öğrenci vizesi almış vatandaşları, oturma izni ile belirli sınırlamalarla beraber çalışma hakkına sahip olmaktadır. Bu sınırlamalar çalışılan işin alınan eğitimle ilgili olması veya staj olarak görülmesi ve dönem boyunca haftada 25 saati geçmeyecek şekilde yarı zamanlı çalışılmasıdır.

Resmi tatil günlerinde tam zamanlı çalışılmasına izin verilmektedir.

Finlandiya’da Okumak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Finlandiya’da okumak için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya oturma izni
 • Uluslararası sağlık sigortası
 • Eğitim alırken harcamaların nasıl karşılanacağının kanıtı veya burs bilgisi
 • Finlandiya’da üniversite kabul belgesi
 • İkamet edilecek yer bilgisi

Finlandiya Eğitim Danışmanlığı Ücreti Nedir?

Finlandiya eğitim danışmanlığı ücreti kayıt yapılacak eğitim kurumuna ve öğrencinin eğitim seviyesine göre 160 Euro ile 700 Euro arasında değişmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: