Finlandiya Oturum İzni

Finlandiya Oturma İzni Nedir, Nasıl Alınır?

Finlandiya’da, 90 günden daha uzun süre kalmak ve 90 günden daha az olacak şekilde çalışmak isteyen Schengen vizesi sahibi olmayan 3. ülke vatandaşları tarafından, Finlandiya oturma izni alınması gerekmektedir.

Finlandiya’da kalıcı oturum izni almak isteyen bireylerin, ilk ve uzatılmış oturma izinleri ile 4 yıl Finlandiya’da ikamet etmeleri gerekmektedir. Finlandiya’da oturma izni almak için; aile üyesinin bulunması, çalışmak, eğitim almak ve staj yapmak gibi geçerli nedenlere sahip olunması, oturma izni alma nedenin resmi evraklarla kanıtlanması, Finlandiya toplum sağlığı ve güvenliğine sorun teşkil etmeme gibi bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Finlandiya Oturum İzni Türleri Nelerdir?

Finlandiya’da oturma izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • İlk oturma izni
 • Uzatılmış oturma izni
 • Kalıcı oturma izni

Finlandiya İlk Oturma İzni Nedir, Şartları Nelerdir?

Finlandiya ilk oturma izni, Finlandiya’da ilk kez oturma izni alacak kişiler tarafından başvurulan oturma izni türüdür.

Finlandiya ilk oturma izni için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaporta sahip olmak
 • Finlandiya’ya giriş yasağının bulunmaması
 • Başvuru yapmak için geçerli bir nedene ve belgelere sahip olmak
 • Toplum düzeni ve sağlığına tehdit oluşturmamak
 • Finlandiya’nın uluslararası ilişkilerine sorun teşkil etmemek

Finlandiya İlk Oturma İznine Nasıl Başvurulur?

Finlandiya ilk oturma izni için 2 farklı başvuru yöntemi bulunmaktadır. Enter Finland internet sitesi üzerinden Finlandiya’da oturma izni alma nedenine uygun olan başvuru formu seçilerek Fince, İsveççe ya da İngilizce dillerinden biriyle doldurulmalı ve ek belgeler sisteme yüklenmelidir. Diğer başvuru yöntemi ise, oturma izni nedenine uygun olan başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra doldurularak belgeler; Finlandiya oturma izni başvuru merkezine eksiksiz, noter tasdikli tercümeleri ile teslim edilmeli ve parmak izi verilmelidir. Oturma izni için ödemeler, online başvuru sırasında, Finlandiya dış temsilciliklerinde ya da Finlandiya oturma izni başvuru merkezlerinde fiyat farkı eklenerek yapılabilmektedir.

Finlandiya oturma izni kararı, online başvuru sahiplerine e-posta ya da mesaj yoluyla; başvuru merkezinden yapan başvuru sahiplerine ise posta ya da Finlandiya dış temsilcilikleri aracılığıyla iletilmektedir. Oturma izni başvurusu reddedilen başvuru sahiplerinin itiraz etme hakları bulunmaktadır. Oturma izni kabul edilen başvuru sahipleri, sonrasında uzatılmış ya da kalıcı oturma iznine başvuru yapabilmektedir.

Finlandiya Uzatılmış Oturma İzni Nedir, Şartları Nelerdir?

Finlandiya uzatılmış oturma izni, Finlandiya’da alınmış oturma izninin süresinin dolması durumunda, 4 seneye kadar verilen bir oturma izni türüdür. Uzatılmış oturma iznine, sahip olunan oturma izni süresi dolmadan 3 ay önce başvuru yapılmaktadır.

Finlandiya uzatılmış oturma izni için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya’ya kalmaya sorun teşkil eden bir engelin bulunmaması
 • Finlandiya’nın düzenine ve sağlığına tehdit oluşturmamak
 • Geçerli bir pasaporta sahip olmak
 • Finlandiya’nın uluslararası ilişkilerine sorun teşkil etmemek
 • Başvuru yapmak için geçerli bir nedene ve belgelere sahip olmak

Finlandiya Uzatılmış Oturma İznine Nasıl Başvurulur?

Finlandiya uzatılmış oturma izni başvurusu, online olarak Enter Finland üzerinden ya da Finlandiya Göç Hizmetlerinden, gerekli belgeler teslim edilerek yapılabilmektedir. Oturma izninin uzatılma nedenine göre seçilmiş başvuru formu online olarak ya da çıktısı alınarak doldurulmalıdır. Başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiren başvuru sahiplerinin Finlandiya Göçmen Hizmetlerini ziyaret ederek kimlik ispatı ve parmak izleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Başvurularını online yapan başvuru sahipleri tarafından, oturma izni ücretini online ya da başvuru merkezlerinde gerekli diğer işlemleri gerçekleştirirken ödenebilmektedir. Oturma izni başvuru işlemlerini Finlandiya dışında gerçekleştiren başvuru sahipleri, oturma iznine sahip olmalarına rağmen uzatma işlemi yapamamakta ve Finlandiya ilk oturma iznine başvurmaları gerekmektedir.

Finlandiya Kalıcı Oturma İzni Nedir, Şartları Nelerdir?

Finlandiya kalıcı oturma izni, Finlandiya’da 4 sene yaşayan kişiler tarafından başvurulabilen ve sınırsız süreyle Finlandiya’da oturma imkanı sağlayan uzun süreli oturma izni türüdür.

Finlandiya kalıcı oturma iznine başvuru yapılması için yerine getirilmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya’da kesintisiz olarak 4 sene yaşamış olmak
 • Finlandiya’da kalmak için bir engelin olmaması
 • Geçerli bir başvuru sebebine sahip olmak
 • Finlandiya toplum sağlığını ve düzeni için sorun teşkil etmemek
 • Geçerli belgeleri sunabilmek

Finlandiya Kalıcı Oturma İznine Nasıl Başvurulur?

Finlandiya kalıcı oturma izni için başvuru nedenine uygun olarak seçilen, online olarak ya da elde doldurulan başvuru formu; Enter Finland sistemine, yetkili başvuru merkezlerine ya da Finlandiya Göç Hizmetlerine sunulabilmektedir. Her iki başvuru türünde de belgelere ek olarak kimlik ispatı sunulmalı ve biyometrik işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru sonuçları, yetkili kurumlar tarafından başvuru sahibine ulaştırılmaktadır. Başvurusu reddedilen kişiler, idari mahkemelere başvuru yaparak karara itiraz edebilmektedir.

Finlandiya kalıcı oturma iznine, uzatılmış oturma izni süresi dolmadan önce Finlandiya’da başvurulması gerekmektedir. Finlandiya dışında gerçekleştirilen başvurular, ilk oturma izni olarak değerlendirilmekte ve ücretlendirilmektedir.

Finlandiya Oturma İzni için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Finlandiya oturma izni için gerekli belgeler başvuru türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Oturum izinleri için ortak olarak istenilen evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli pasaport ve renkli kopyası: En az iki sayfası boş olan ve 10 yıldan eski olmayan geçerli bir pasaporta sahip olunmalıdır.
 • Fotoğraf: Fotoğraf 47 mm yüksekliğinde ve 36 mm genişliğinde olmalıdır.
 • Finlandiya oturma izni başvuru formu: Oturma izni başvuru formu, Enter Finland sistemi üzerinden online olarak ya da çıktısı alınarak Fince, İsveççe ya da İngilizce olarak doldurabilmektedir.
 • Konaklanacak yerin olduğuna dair kanıt: Finlandiya’da kalınan süreç içerisinde güvenli barınmaya sahip olunduğunu gösteren kira sözleşmesi ya da yetkili kurumlarca tasdik edilen ev sahibinin evinin kullanımına izin verdiğini belirten teminat beyanı gerekmektedir.
 • Güvenli konaklamaya sahip olunduğunun kanıtı: Başvuru sahibinin, gelir kaynağını ya da sermayesi olduğunu kanıtlayan belgeler gerekmektedir. Son üç aya ait maaş bordrosu, hesap özeti veya sponsorun finansal yeterlilik belgesi sunulabilmektedir.
 • Oturma izni uzatılması durumunda kimlik ispatı: Başvuru sahibinin; tam isminin, doğum yeri ve tarihinin, fotoğraf ve vatandaşlığını belirten menşe ülkeden alınan kimlik ispatı bulundurulması gerekmektedir.
 • Başvurunun yapıldığı yerde yasal olarak kalındığını gösteren belge

Finlandiya Oturma İzinleri Kategorileri Nelerdir?

Finlandiya oturma izni kategorileri aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya süreli (fixed) oturum izni: Finlandiya’da kalınacak sürenin belli ve sürekli olmayacağı durumlarda verilen oturma izni türüdür. Finlandiya süreli oturum izni 1 sene geçerlidir ve başvuru sebebine göre farklılık göstermektedir.
 • Finlandiya sürekli oturum izni (A tipi): Finlandiya’ya kalıcı olarak yerleşmeyi planlayan kişilerin aldığı oturma izni türüdür ve menşe ülkeden başvuru yapılabilmektedir. Finlandiya’da ikamet edecek kişiler tarafından ilk oturma izni alınması gibi durumlarda geçerlidir ve 1 sene sonra yenilenmesi gerekmektedir.
 • Finlandiya geçici süreli oturum izni (B tipi): Finlandiya’da kalıcı olarak kalmayı planlayan başvuru sahipleri tarafından alınan, 1 yıl geçerli olan ve sadece bir kere yenilenebilen oturma izni türüdür. 2 sene sonra geçici süreli oturum izni süresi dolan oturma izni hamillerinin, A tipi Finlandiya sürekli oturma iznine başvurması gerekmektedir.
 • Finlandiya kalıcı oturum izni (P tipi): A tipi sürekli oturum izni ile 4 yıl Finlandiya’da yaşayan kişiler, P tipi Finlandiya kalıcı oturum iznine başvuru yapabilmektedir. Sürekli oturum izni geçerli olan ve başvurunun Finlandiya’da yapılması durumunda geçerli olan oturum iznidir.

Finlandiya Oturma İzni Ücretleri Ne Kadardır?

Finlandiya oturma izni ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İşlemMerkezden başvuru ücretiOnline başvuru ücreti
İlk oturma izni520 EUR470 EUR
Reşit olmayan çocuk için ilk oturma izni270 EUR240 EUR
Eğitim için ilk oturma izni450 EUR350 EUR
Çalışma için ilk oturma izni690 EUR490 EUR
Şirket kuruluşu için ilk oturma izni480 EUR350 EUR
Şirket kuruluşu hariç ticari faaliyetler için ilk oturma izni690 EUR490 EUR
İş piyasasının test edilmesi hariç ilk oturma izni610 EUR410 EUR
3-6 aylık mevsimlik iş için ilk oturma izni610 EUR410 EUR
6-9 aylık mevsimlik iş için ilk oturma izni690 EUR490 EUR

Finlandiya Oturum İzni Kartı Nasıl Alınır?

Finlandiya oturum izni kartı hamilleri, oturma izninin geçerli olduğu süre boyunca Finlandiya’da ikamet etme, çalışma ve Schengen bölgesindeki diğer ülkelere 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat etme hakkı kazanmaktadır. Oturma izni için, Finlandiya Göçmenlik Hizmetlerine gerekli ispat ve belgeler teslim edilerek, başvuru yapılması gerekmektedir. Finlandiya oturma izni kartı başvurusu 2 ile 3 hafta içerisinde sonuçlanarak, Finlandiya’daki ikamet adresine gönderilmekte ya da başvurunun yapıldığı ülkedeki Finlandiya dış temsilcilikler aracılığıyla temin edilmektedir.

Kalıcı oturma izni kartına sahip olan kişilerin, kartlarının süresi dolmak üzere olduğu durumlarda, yeni bir kalıcı oturma izni başvurusunda bulunmasına gerek bulunmamakta, yeni bir kart için başvuru yapmaları yeterli olmaktadır. Kalıcı oturum izni kartının, her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Finlandiya’da Yatırım Yaparak Oturma İzni Alınabilir Mi?

Hayır, Finlandiya’da arazi, mülk veya hisse sahibi olmak oturma izni almak için yeterli olmamaktadır.

Finlandiya Öğrenci için Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Finlandiya’da 90 günden uzun süreli öğrenim görmek isteyen kişilerin, Finlandiya öğrenciler için oturma iznine başvurması gerekmektedir. Başvuru yapılabilecek eğitim kurumları; üniversiteler ve uygulamalı bilimler üniversiteleri, liseler ve mesleki eğitim kurumları gibi yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Finlandiya öğrenci vizesi almak isteyen başvuru sahipleri tarafından; öğrenim görmek için hazırlanmış olan başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmekte ve gerekli belge ve ek evrakların imzalı, çevirisi yapılmış ve noter onaylı olacak şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir. Finlandiya öğrenci vizesi için oturma izni ücreti yetkili kurumlara ya da online olarak ödendikten sonra elektronik başvurularda 1 ile 2 ay arası; başvuru merkezlerinden yapılan başvurularda ise 1 ile 3 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Finlandiya’da Staj için Oturma İzni Şartları Nelerdir?

Finlandiya’da staj için oturma izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Yüksek öğrenim derecesini tamamladıktan sonra en fazla iki yıl içinde staj yapmak için oturma iznine başvurmuş olmak
 • Halihazırda yüksek öğrenim derecesine görülen bir eğitim kursuna katılma ya da alınan eğitime uygun bir alanda staj yapmak
 • 18 ile 30 yaşları arasında olan ve Finlandiya dışındaki bir üniversitede Fince ya da İsveççe okumak
 • 18 ile 30 yaşları arasında olan, Finlandiya dışında bir üniversitede okumak ve alınan eğitime uygun bir alanda staj yapıyor olmak
 • Başvuru sahibi ile işveren arasında imzalanan, maaş ve istihdam şartlarını içeren bir iş sözleşmesine sahip olmak
 • İşverenin, stajın bir işin yerine geçmediğini ibraz ettiği belgeye sahip olmak
 • Yeterli bir geçim kaynağına sahip olmak
 • Eğitim hedefi veya öğrenme bileşenleri dahil olmak üzere staj programının bir açıklamasına, staj süresi, stajın yerleştirme ile denetim koşulları ve staj saatlerini içeren iş sözleşmesine; işverenin verdiği güvence belgesine; eğitim görülen kurumdan alınan ve stajın alınan eğitim ile eşleştiğini gösteren sertifikaya sahip olmak

Finlandiya’da Staj için Oturma İznine Nasıl Başvurulur?

Finlandiya’da staj için oturma iznine nasıl başvurulacağı aşağıda listelenmiştir.

 1. Staj amacına uygun olan başvuru formu, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 2. Gerekli belgeler ile staj için talep edilen ek belgeler başvuru merkezlerine elden ya da Enter Finland sistemi üzerinden online olarak çevirileri yapılmış ve noter tasdikli olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Finlandiya staj için oturma izni başvuru ücretinin, Enter Finland üzerinden online olarak ya da Finlandiya dış temsilcilikleri ve yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinde ödenmesi gerekmektedir.
 4. Finlandiya dışında bulunan başvuru sahiplerinin, Finlandiya dış temsilciliklerine başvurması gerekmektedir. Finlandiya’da bulunan başvuru sahiplerinin ise Finlandiya Göçmen Hizmetlerinden randevu alarak oturum izni işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 5. 1 ile 2 ay süresi içinde açıklanan staj için oturma izninin sonuçlanması beklenmelidir.

Finlandiya Oturma İzni Alma Başvurusu Nereye Yapılır?

Finlandiya oturma izni alma işlemleri, VFS Global Finlandiya vize merkezi veya Türkiye’deki Finlandiya oturma izni başvuru merkezinden yapılabilmektedir.

VFS Global Finlandiya internet sitesinden oturma izni başvurusu için randevu alınabilmektedir.

Finlandiya Oturma İzni Başvuru Merkezi Ankara’da Nerededir?

Finlandiya oturma izni başvuruların gerçekleştirildiği VFS Global Ankara adresi aşağıda verilmiştir.

VFS Global Ankara: Kabil Cad. N:67,06460 Çankaya/ Ankara

Finlandiya Oturma İzni Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Finlandiya oturma izni uzatma işlemleri sadece Finlandiya’da, oturma izni için talep edilen koşulların yerine getirilmesi durumunda 4 seneye kadar yapılabilmektedir. Finlandiya dışında yapılan oturma izni uzatma işlemleri, ilk oturma izni başvurusu olarak değerlendirilmektedir. Finlandiya oturma izni, ilk oturum izni alınması sırasında belirtilen nedenden farklı bir neden için de uzatılabilmektedir.

Finlandiya oturma izni uzatma işlemleri online olarak yapacak olan ve elektronik kimlik teyiti bulunan başvuru sahiplerinin, başvuru merkezlerine giderek kimlik ispatı yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Finlandiya’da Oturma İzni Almadan Çalışmak Mümkün Müdür?

Evet, geçerli bir vize sahibi olunması, başka bir ülke tarafından verilen ve Finlandiya’da kısa bir süre ikamet edilmesine izin veren bir Schengen oturma iznine sahip olmak ya da vize talep edilmeyen bir ülke vatandaşı olunması durumunda ikamet süresi boyunca Finlandiya’da çalışılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu kapsamda değildir.

Finlandiya’ya çalışmak için davet edilen ve iş sözleşmesi imzalayan tercüman, öğretmen, spor hakemi, profesyonel sanatçı, antrenör, sporcu gibi meslek gruplarında yer alan kişilerin 90 güne kadar oturma iznine sahip olmadan çalışma hakkı bulunmaktadır. Tüm mesleklerde; 90 günü aşan çalışma durumunda, oturma iznine başvurulması gerekmektedir.

Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülke vatandaşlarının, Finlandiya’da çalışmak için Finlandiya çalışma vizesi başvurusu yapması gerekmektedir.

Finlandiya’de Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Finlandiya’da oturma iznine sahip olan kişiler, Schengen bölgesinde bulunan; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre’ye 180 günlük süre içerisinde 90 günlük seyahatlerde vizesiz gidebilmektedir.

Finlandiya Vatandaşlığı için Hangi Oturum İzinleri Geçerlidir?

Finlandiya’da sürekli oturma izni almadan önce geçici oturma iznine sahip olan kişilerin, geçici oturma izni ile yaşadığı sürenin yarısı ikamet süresine dahil edilmektedir. Finlandiya Göçmenlik Hizmetlerinde yapılan vatandaşlık başvurusu için en az bir yıllık sürekli oturma iznine sahip olunması gerekmektedir.

Finlandiya’daki kesintisiz ikamet sırasında normal tatil gezilerine izin verilmektedir ancak, Finlandiya’ya taşındıktan sonra sürekli ya da uzun süre yurtdışında yaşanması durumunda ikamet süresi kesintiye uğramaktadır.

Finlandiya Vatandaşlığı Almak için Oturma İzni Süresi Ne Olmalıdır?

Finlandiya vatandaşlığı, son 5 yıl kesintisiz olarak ya da 15 yaşını doldurduktan sonra son 2 yılı kesintisiz olacak şekilde toplam 7 yıl Finlandiya’da yaşamış olma şartının yerine getirilmesi durumunda alınabilmektedir.

Kesintiye uğrayan ikamet süresine sahip olan kişiler, Finlandiya vatandaşlığı başvurusu yapamamaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: