Finlandiya Göçmenlik İşlemleri

Finlandiya Göçmenlik İşlemleri: 2023'te Finlandiya'ya Nasıl Yerleşilir?

Finlandiya, sahip olduğu yüksek yaşam kalitesi sayesinde dünyanın pek çok ülkesinden göç almaktadır. Finlandiya yerleşmek için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır; çünkü iş bulma, eğitim alma, aile birleşimi ve mülteci olma gibi birçok etken diğer ülkelerden daha yüksek standartlara sahiptir.

Finlandiya’da yaşlı nüfus oranının genç nüfusa oranından fazla olması sebebiyle yaşlı kesimin ihtiyaçlarının karşılanması adına ülke dışından işçi gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Finlandiya yerleşme şartları, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yerleşme şartlarından daha ılımlı bir yapıya sahiptir. Finlandiya’da göçmen olmak üzere ülkeye gelen yabancılara Finlandiyalı vatandaşların bakış açısı olumlu ve sıcaktır.

Finlandiya’ya göç eden yabancılar genellikle; Rusya, Estonya, İsveç, Irak, Somali, Çin, Sırbistan ve Türkiye’den gelmektedir. Finlandiya’ya göç etme oranları, yıllara göre artış eğilimi içerisindedir. Finlandiya’da toplam nüfusunun %7,3’ünü oluşturan 404.179 yabancı uyruklu kişi Finlandiya’da göçmen olarak yaşamaktadır.

Vizem.net eğitim, çalışma, aile birleşimi ve yatırım amaçlarıyla Finlandiya’ya yerleşmek isteyen kişilerin D tipi Finlandiya vize işlemleri için hizmet vermektedir.

Fİnlandiya D tipi vize işlemleri: 0850 241 1868

Avrupa Birliği Vatandaşları Finlandiya’ya Nasıl Göç Edebilir?

Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarının Finlandiya’ya göç etme şekilleri aşağıda verilmiştir.

 • İşçi olarak çalışmak
 • Eğitim kurumlarında öğrenci olmak
 • Finlandiya’da ikamet eden kişinin aile üyesi olmak
 • İşyeri açmak
 • Yatırım yapmak

Avrupa Birliği Vatandaşlarının Finlandiya’ya Göç Etme Süreci Nasıldır?

Avrupa Birliği vatandaşlarının Finlandiya’ya göç etmesi için, Finlandiya göçmenlik başvurusunu kendisi yapması gerekmektedir. İş, eğitim, aile birleşimi veya mültecilik sebepleriyle Finlandiya’ya göç eden Avrupa Birliği vatandaşlarının takip etmesi gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 1. Finlandiya’ya varış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Finlandiya Göçmenlik Bürosu’ndan randevu alınmalıdır.
 2. Finlandiya göçmenlik başvuru formu başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 3. Finlandiya göçmenlik başvurusu için gerekli olan belgeler hazırlanmalıdır.
 4. Finlandiya göçmenlik başvurusu, randevu tarihi geldiğinde Finlandiya Göçmenlik Bürosu’nda yüzyüze kimlik kontrolü ile yapılmaktadır.
 5. Finlandiya’da göçmenlik süreci 5 yıl boyunca kesintisiz ve hukuki bir şekilde devam ettiği takdirde kişiler Finlandiya oturum izni almaya hak kazanmaktadır.

Avrupa Birliği Vatandaşı Olmayanlar için Finlandiya Göçmenlik Şartları Nelerdir?

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler için Finlandiya göçmenlik şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Finlandiya’da çalışarak göçmenlik
 • Finlandiya’da girişimci olarak göçmenlik
 • Finlandiya’da eğitim alarak göçmenlik
 • Finlandiya’da aile birleşimi gerçekleştirerek göçmenlik
 • Finlandiya’ya sığınarak (iltica) göçmenlik

Avrupa Birliği Vatandaşı Olmayanların Finlandiya’ya Göç Etmesi için Oturma İzni Gerekli Midir?

Evet, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların Finlandiya’ya göç etmesi için oturma izni gereklidir. Oturma izni olmayan Avrupa Birliği dışındaki vatandaşların Finlandiya’ya göç etmesi yasal değildir.

Finlandiya’ya Çalışarak Nasıl Yerleşilir?

Finlandiya’ya çalışmak üzere gelen kişiler, Finlandiya’ya yerleşme hakkına sahip olabilmektedir. Finlandiya göçmenlik başvurusu sürecinde ilk olarak Finlandiya’da iş bulmak gerekmektedir. Finlandiya’da bulunan işin itibarı, maaş durumu, çalışma şekli gibi faktörler yapılacak Finlandiya göçmenlik başvurusunun değerlendirilmesinde etkili rol oynamaktadır.

Aşçı, temizlikçi, bakıcı gibi hizmet alanlarında çalışacak kişiler ve sabit gelirli işler olan yönetici, öğretmen, bilimsel araştırmacı, sanatçı ve staj faaliyetlerine katılan kişiler çalışma gerekçeli oturma iznine başvurmalıdır.

Finlandiya’da tarım işleri, orman işleri ile festival işleri gibi mevsimlik iş yapmayı planlayan kişilerin Finlandiya işçi vizesi sahibi olması gerekmektedir.

Finlandiya’da aile birleşimi sebebiyle oturma iznine sahip olan kişiler, Finlandiya’da çalışma hakkına sahip olmaktadır.

Finlandiya’ya İş Kurarak Nasıl Yerleşilir?

Finlandiya’ya iş kurarak yerleşmek için oturma iznine sahip olunmalıdır. Finlandiya’da şirket veya işletme kurmak isteyen, girişimci olmak isteyen kişiler oturma iznini aldıktan sonra Finlandiya’ya yerleşme hakkına sahip olabilmektedir.

Finlandiya’da iş kurarak yerleşmek isteyen kişilerin şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Girişimci olarak startup fikrine sahip olmak
 • Şahıs işletmesi kurmak
 • Finlandiya’daki mevcut bir işletmeye ortak olmak
 • Finlandiya’daki mevcut bir şirkette üst düzey yönetici olma teklifi almak

Finlandiya’da çalışma gerekçeli oturma izni başvurusu iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Finlandiya’da iş kurmak için öncelikli olarak Finlandiya Geçim Kaynakları, Ulaşım ve Çevre Merkezi’ne başvuru yapılmalıdır. Finlandiya Geçim Kaynakları, Ulaşım ve Çevre Merkezi işletme faaliyetleri planı ve finansman değerlendirilerek işletmeye yönelik karar vermektedir. Ardından Finlandiya Göçmenlik Bürosu tarafından, başvuru sahibinin oturma izni hakkında değerlendirme yapılmaktadır.

Finlandiya’ya Öğrenci Olarak Nasıl Yerleşilir?

Finlandiya’ya öğrenci olarak yerleşmek için Finlandiya’da bulunan üniversiteler, uygulamalı bilim merkezleri ve meslek yüksekokulları gibi kapsamlı ve onaylı eğitim kurumlarından davet ve kabul almak gerekmektedir.

Öğrenci olarak Finlandiya’ya yerleşmek için yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 1. Eğitime davet ve kabul alınan bir eğitim kurumu bulunmalıdır.
 2. Avrupa Birliği’nde geçerli ve teminatlı bir sağlık sigortası edinilmelidir.
 3. Eğitim hayatı boyunca yaşam giderlerini karşılayacak düzeyde yeterli bir finans planı sunulmalıdır.
 4. Finlandiya’ya öğrenci olarak yerleşmek için başvuru esnasında gerekli olan belgeler düzenli bir şekilde hazırlanmalıdır.

Finlandiya’daki öğrencilik 90 günden kısa süreli ise Finlandiya öğrenci vizesi alınmalıdır. Finlandiya’daki öğrencilik süresi 90 günden uzun süreli ise Finlandiya’dan oturma izni alınmalıdır. Finlandiya’da eğitim için oturma izni alındığında, kişiler Finlandiya’ya öğrenci olarak yerleşme hakkı edinmektedir.

Finlandiya’ya Aile Birleşimi ile Nasıl Yerleşilir?

Bir aile ferdi Finlandiya’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiler, Finlandiya’ya aile birleşimi ile yerleşme hakkına sahip olmaktadır. Finlandiya’da ikamet eden aile bireyi ile yapılmak istenen aile birleşiminde düzenli maaş, işletme geliri, varlıklar veya emekli maaşı gibi yeterli kaynaklara sahip olmak gerekmektedir.

Ebeveynlerinden biri Finlandiya vatandaşı olan çocuklar, Finlandiya aile birleşimi vizesi ile Finlandiya’ya yerleşme hakkına sahip olabilmektedir. Çocukların Finlandiya’da oturma iznine hak kazanabilmesi için Finlandiya’da ikamet eden ebeveynin çocuk üzerinde vesayete sahip olması gerekmektedir. Her iki ebeveyn de çocuğun vasisi ise, diğer ebeveyn de çocuğun Finlandiya’ya taşınması için noter onaylı bir şekilde rıza göstermelidir.

Finlandiya’ya Mülteci Olarak Nasıl Yerleşilir?

Vatandaşı olduğu ülkede can ve mal güvenliğine yönelik tehdit unsuru ile karşı karşıya kalan kişiler Finlandiya’da mülteci olma başvurusunda bulunabilmektedir. Kendi ülkesinde etnik köken, din, milliyet veya siyasi görüş hakkında zulüm gören kişilerin, Finlandiya’ya yaptığı mülteci başvuruları Finlandiya Göçmenlik Bürosu tarafından araştırılmakta ve karar verilmektedir.

Finlandiya’ya sığınma talepleri Finlandiya’ya ulaşıldığında sınır kontrol birimlerine veya federal polis makamlarına yapılabilmektedir. Finlandiya iltica başvuruları her birey için kendi adına yapılabilmektedir. Finlandiya’ya mülteci olarak yerleşmeden önce yapılan iltica başvurusunda gerçekleştirilen iltica mülakatında, başvuru sahibine ülkesinden neden ayrılmak zorunda kaldığı sorulmaktadır. Finlandiya iltica başvurusunun değerlendirilmesi sırasındaki en önemli aşama mülakat aşamasıdır. Mülakat görüşme sırasında, başvuru sahibi detaylı ve şeffaf bir anlatım yapmak durumundadır.

Finlandiya’da sığınma talebinde bulunan başvuru sahipleri, mülakat görüşmesinde adli yardım avukatı bulundurma hakkına sahiptir. Mülakat sırasında bir tercümana ihtiyaç duyulursa Finlandiya Göçmenlik Bürosu tercüman görevlendirmekten sorumlu olmaktadır.

Fin Kökenliler ve Fin Vatandaşlığını Kaybedenler Finlandiya’ya Nasıl Göç Edebilir?

Fin kökenli kişiler veya Finlandiya vatandaşlığını kaybeden kişiler, Finlandiya’ya göç etme hakkına sahip olmaktadır. Soyunda en az bir kişinin yerli Fin vatandaşı olması durumunda kişiler, Finlandiya’da oturma izni alabilmektedir.

Finlandiya’ya yerleşebilmek için kökeninden ötürü başvuru yapan kişilerin, soy ağacında yer alan atalarının orijinal doğum belgesini sunmaları gerekmektedir. Finlandiya dışındaki ülkelerde bulunan Finlandiya Konsolosluklarından veya Finlandiya’da bulunan Finlandiya Göçmenlik Bürosu’na başvuru yaparak Finlandiya’ya yerleşmek mümkün olabilmektedir.

Finlandiya’daki Göçmen Nüfusu Nedir?

Finlandiya nüfusun içerisindeki göçmen oranı %6.6’dır. Finlandiya’da ikamet eden göçmenlerin genel nüfusa oranı %5.6 ile İsveçli, %0.5 ile Rus, %0.5 ile Estonyalı ve %0.1 ile Romanlar şeklindedir.

Finlandiya’daki göçmen nüfusu gün geçtikçe artış göstermektedir. Finlandiya nüfusu 5.53 milyon kişiden oluşmaktadır.

Finlandiya Göçmenlik Dairesi İletişim Bilgileri Nedir?

Finlandiya Göçmenlik Dairesi iletişim bilgileri kapsamındaki adres bilgisi Finlandiya Göç Hizmetleri, PO Box 10, FI-00086 Maahanmuuttovirasto, Merkez Ofis: Opastinsilta 12 A, Helsinki şeklindedir.

Finlandiya sığınma başvurularının gerçekleştiği sözlü mülakatların birden çok yetkili birim bulunmaktadır. Bunlar Ratapihantie 11, Helsinki Valtakatu 25B, Lappeenranta Tutkijankuja 9 ve Nallinkatu 8 adreslerinde yer almaktadır.

Finlandiya Göçmenlik Bürosu’nun resmi e-mail adresi migri@migri.fi ‘dir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: