Finlandiya İltica İstatistikleri

Finlandiya İltica İstatistikleri 2021-2022

Kişinin yaşadığı ülkeden ayrılarak bir başka ülkeden sığınma talebinde bulunmasına iltica denmektedir. Yaşadığı ülkede hayati tehlikesi bulunan kişi iltica başvurusu yapma hakkına sahiptir. Cinsel yönelim, ırksal, dini ve politik ayrımcılığa maruz kalma iltica talebi için geçerli sebeplerdendir.

Finlandiya’ya iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişi, Finlandiya sınırları içerisinde başvuruda bulunabilmektedir. Finlandiya’da mülteci olmak için yurtdışından yapılan iltica başvuruları kabul etmemektedir.

Finlandiya iltica başvurusunda bulunacak kişinin, başvuruyu Finlandiya sınır kontrol görevlisi ya da Finlandiya polisine danışarak yapması gerekmektedir.

Finlandiya Yabancılar Kanunu’na göre ülkede bulunan herkes iltica başvurusu yapabilmektedir. Finlandiya iltica başvurusu, Finlandiya polisinin ve Finlandiya Göçmenlik Servisi’nin incelemeleri sonucunda açıklanmaktadır.

Finlandiya, Dublin Yönetmeliği’ne göre kişi Avrupa Birliği üye devletleri, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ülkelerinden herhangi birine iltica talebi ya da oturum izni başvurusunda bulunduysa Finlandiya iltica talebi reddedilmektedir.

Finlandiya İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Finlandiya, sınırları içinde bulunan herkese Finlandiya iltica başvuru hakkı tanımaktadır. Finlandiya iltica başvuruları, Finlandiya polisi ya da Finlandiya sınır kontrol görevlisi tarafından alınmaktadır.

Finlandiya’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Finlandiya’ya iltica talebinde bulunmak için geçerli sebepler aşağıda listelenmiştir.

 • Köken: Finlandiya iltica talebinde; kişinin soyu, aile kökeni ve ırkı nedeniyle yapılan ayrımcılık geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.
 • Cinsel yönelim: Finlandiya iltica talebinde, kişinin cinsel yönelimi yüzünden ayrımcılığa uğraması geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.
 • Din: Finlandiya iltica talebinde, kişinin inandığı din ya da inançsızlığı nedeniyle yapılan ayrımcılık geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.
 • Milliyet: Finlandiya iltica talebinde, kişinin doğduğu veya büyüdüğü ülke ya da kültürel benzerlikler gösterdiği millet nedeniyle yapılan ayrımcılık geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.
 • Sosyal grup: Finlandiya iltica talebinde, kişinin belirli bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle ayrımcılığa uğraması geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.
 • Siyasi görüş: Finlandiya iltica talebinde, kişinin siyasi görüşü veya siyasi düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.
 • Eziyet görmek: Finlandiya iltica talebinde, zulüm nedeniyle kişinin ülkesine veya daimi ikamet ettiği ülke yetkililerinin korunmasına güvenememesi geçerli sebepler arasında bulunmaktadır.

Finlandiya İltica Şartları Nelerdir?

Finlandiya iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Kişinin ilticaya başvurduktan sonra Finlandiya’dan çıkmaması gerekmektedir.
 • İltica başvurusunda bulunacak kişinin; Avrupa Birliği üye devletleri, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ülkelerinde bir akrabası olmaması gerekmektedir.
 • Kişinin, Avrupa Birliği üye devletleri, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ülkelerinde vize veya ikametgah izninin olmaması gerekmektedir.
 • Kişinin daha önce Dublin Yönetmeliği’ni uygulayan başka bir ülkede bulunmaması ya da bu ülkeler üzerinden seyahat etmemesi gerekmektedir.
 • Kişinin, Avrupa Birliği üye devletleri, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ülkelerine sığınma başvurusunda bulunmamış olması gerekmektedir.
 • Kişinin başka bir güvenli ülkeden korunma hakkı edinmemiş olması gerekmektedir.
 • Kişinin Finlandiya’ya korunma hakkı elde edebileceği güvenli başka bir ülke üzerinden gelmiş olmaması gerekmektedir.

2020 Yılı için Finlandiya İltica İstatistikleri Nasıldır?

Başvurulan ülkeBaşvuru sayısıOlumlu sonuçlanan başvuru sayısıOlumsuz sonuçlanan başvuru sayısı
Irak1820 kişi608 kişi1212 kişi
Afganistan686 kişi194 kişi492 kişi
Somali523 kişi168 kişi355 kişi
Rusya378 kişi108 kişi270 kişi
Türkiye209 kişi154 kişi55 kişi
İran131 kişi51 kişi80 kişi
Nijerya106 kişi10 kişi96 kişi
Suriye70 kişi37 kişi33 kişi
Kamerun62 kişi14 kişi48 kişi
Yemen44 kişi12 kişi32 kişi

2020 Finlandiya’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

2020 Finlandiya Göçmenlik Servisi verilerine göre iltica başvurusundaki kadın ve erkek oranı istatistikleri aşağıda gösterilmiştir.

CinsiyetBaşvuru sayısıOlumlu sonuçlanan başvuru sayısıOlumsuz sonuçlanan başvuru sayısı
Kadın1403 kişi620 kişi546 kişi
Erkek3318 kişi880 kişi2109 kişi

Finlandiya İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Finlandiya iltica başvurusunu kişinin şahsen Finlandiya gümrük kontrol noktalarında bulunan sınır kontrol görevlisine ya da Finlandiya polisine yapması gerekmektedir.

Finlandiya, yurtdışından iltica başvurusu kabul etmemektedir.

Finlandiya Büyükelçiliğine İltica Başvurusu Yapılabilir Mi?

Hayır, Finlandiya büyükelçiliklerine iltica başvurusunda yapılamamaktadır. Finlandiya iltica başvurusu sadece Finlandiya gümrük kontrol noktalarında bulunan sınır kontrol görevlisine ya da Finlandiya polisine yapılabilmektedir.

Finlandiya İltica Prosedürü Nasıl İlerler?

Finlandiya iltica süreci kişinin sınır güvenlik yetkilisi ya da polise iltica talebinde bulunması ile başlamaktadır ve resmi yetkili kişiyi Finlandiya Mülteci Kabul Merkezi’ne yönlendirmektedir. Finlandiya Göçmenlik Servisi, Finlandiya iltica başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğini Dublin Yönetmeliği’ne göre incelemektedir.

Finlandiya iltica başvurusu kabul edilmesinin ardından Finlandiya Göçmenlik Servisi tarafından sığınma mülakatı için bir davet mektubu alınmaktadır. Finlandiya sığınma mülakatında kişinin kimliği, kişinin aile üyeleri ile ilgili bilgiler, kişinin Finlandiya’ya nasıl geldiği, kişinin yaşadığı ülkeden neden kaçtığı gibi bilgiler sorulmakta ve kişiden bütün bilgileri anlatması istenmektedir.

Finladiya sığınma mülakatında bulunan yetkililerin ve personellerin mesleki sır tutma yükümlülükleri bulunmaktadır.

Finlandiya sığınma mülakatından sonra, Finlandiya Göçmenlik Servisi kişinin Finlandiya iltica başvurusunu incelemeye devam etmektedir. Finlandiya Göçmenlik Servisi gereken durumlarda ilave bilgi istemektedir. Finlandiya iltica başvurusu karara bağlandıktan sonra kişi yazılı bir karar almaktadır. Finlandiya iltica başvurusu kararı, Yabancılar Yasası’na, görüşme sırasında kişinin verdiği bilgilere, konuyla ilgili diğer materyallere ve Finlandiya Göçmenlik Servisi’nin memleketinizdeki durumla ilgili sahip olduğu bilgilere dayanmaktadır. Finlandiya iltica başvurusu kararı, kişiye polis veya Finlandiya Göçmenlik Servisi tarafından bildirilmektedir. Finlandiya iltica başvurusu kararını kişinin posta yoluyla alması da mümkün olmaktadır.

Finlandiya iltica başvurusunun incelenip karara bağlanma süreci ortalama 6 ay sürmektedir. Finlandiya iltica başvurusunda bulunulmasının ardından kişinin başvurusunun değerlendirilme süresi boyunca kişi Finlandiya’da kalabilmektedir.

Finlandiya iltica başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından, kişinin bilgileri otomatik olarak Finlandiya Nüfus Kütüğü Sistemi’ne işlenmekte, kişiye oturum izni kartı ve sosyal güvenlik numarası verilmektedir. Finlandiya Göçmenlik Servisi yetkilileri kişiye bir beldeye taşınma konusunda yardım etmektedir.

Finlandiya iltica başvurusunun olumsuz sonuçlanmasının ardından, Finlandiya Göçmenlik Servisi tarafından kişinin ülkeden ayrılmasını zorunlu kılacak bir karar verilmektedir. Finlandiya Göçmenlik Servisi tarafından kişinin ülkeye girmesine yasak konulabilmektedir.

Finlandiya Mülteci Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Finlandiya Göçmenlik Servisi’nin yoğunluğu ve kişini verdiği bilgilerin doğruluğuna göre Finlandiya iltica başvurusunun sonucu ortalama 2 ile 6 ay arasında sürmektedir.

Finlandiya iltica başvurusunun 6 ay içinde karara bağlanamaması durumunda, Finlandiya Göçmenlik Servisi kişiye yazılı bir bilgi vermektedir ve yazılı bilgide kişi hakkındaki kararın yaklaşık ne zaman verileceğine ilişkin bir tahmini tarih yer almaktadır.

Finlandiya iltica başvurusunun incelenmesi sırasında kişi Finlandiya’da bulunma ve serbestçe hareket etme hakkına sahiptir.

Finlandiya’da Mülteci Hakları Nasıldır?

Finlandiya iltica başvurusunun incelenmesi sırasında kişi Finlandiya’da istihdam etme hakkına sahiptir. Finlandiya iltica başvurusunun onaylanmasının ardından kişi Finlandiya oturum izni almaktadır.

Finlandiya iltica başvurusunda bulunan kişi; iltica başvurusu sırasında bir pasaport veya seyahat belgesi sunmuş ise 3 ay sonra, herhangi bir belge sunmamış ise 6 ay sonra çalışma hakkını elde edebilmektedir.

Finlandiya iltica başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından kişiye verilecek Finlandiya ikamet izni kartı üzerinde ya da Finlandiya Göçmenlik Servisi’nin verdiği karar Finlandiya çalışma izninin devam edip etmediğini göstermektedir

Finlandiya iltica başvurusunun olumsuz sonuçlanmasının ardından Finlandiya Göçmenlik Servisi kişnini çalışma iznini sonlandıracak ve kişinin ülkeden ayrılması zorunlu kılınacaktır.

Finlandiya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanında Getirebilir Mi?

Finlandiya’da iltica başvurusu kabul edilen kişilerin aileleri yanında gelememektedir. Finlandiya iltica başvurusu kabul edilen kişinin aile bireyleri ayrı olarak iltica başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Finlandiya iltica başvurusu kabul edilen kişinin, aile üyelerine Finlandiya aile birleşimi vizesi alması için 2 kişilik ailenin geçimini sağlayabilmek adına kişinin maaşının en az 1700 Euro olması gerekmektedir. Finlandiya aile birleşimi sırasında kişinin çocuğuna Finlandiya aile birleşim vizesi alması için kişinin; 1. çocuk için 500 Euro, 2. çocuk için 400 Euro, 3. çocuk için 300 Euro, 4. çocuk için 200 Euro ve 5. çocuk için 100 Euro ek gelire sahip olması gerekmektedir.

Finlandiya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Finlandiya Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Finlandiya iltica başvurusu kabul edilen kişiler Finlandiya vatandaşlığına başvuramamaktadır.

Finlandiya iltica başvurusu kabul edilen kişilerin Finlandiya vatandaşlık başvurusu yapabilmesi için; Finlandiya vatandaşı bir kişi ile evli olması, eski bir Finlandiya vatandaşı olması veya Finlandiyada doğup büyümüş bir genç olması gerekmektedir.

Finlandiya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Finlandiya iltica başvurusu Finlandiya Göçmenlik Servisi tarafından değerlendirilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda Finlandiya polisine başvurulmaktadır.

Paylaş: