Finlandiya Din ve İnanç Kültürü

Finlandiya Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Finlandiya, 5.5 milyonluk nüfusunun %67.8’i Protestan, %29,4’ü ateist, %1.1’i Ortodoks, %0.9’u Diğer Hıristiyanlık olmak üzere ağırlıklı olarak Hıristiyanlığa, nüfusun %0.8 oranı ise İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudilik dinlerine mensuptur.

Finlandiya’da Görülen Dinler Hangileridir?

Finlandiya’nın nüfusunun çoğunluğu Hristiyanlık dinine mensuptur fakat azınlıkta olsa İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudilik dinlerine mensup insanlar da vardır. Hristiyanlıkta en çok yaygın olan mezhepler sırasıyla Protestan, Bağımsız, Ortodoks, Diğer Hristiyanlıktır.

Finlandiya Din Dağılımı Nasıldır?

Finlandiya’nın nüfusunun din dağılımı; %67.8 Protestanlığa, %29.4 Ateistliğe, %1.1’i Ortodoksluğa, %0.9’u Diğer Hıristiyanlığa, nüfusun %0.8’i İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudilik dinlerine mensuptur.

1. Finlandiya’da Hristiyanlık

Finlandiya’da nüfusun %70.8’si Hıristiyandır, Finlandiya’daki Hıristiyanlık mezhepleri; Protestan, Bağımsız, Ortodoks, Katolik ve Diğer Hristiyanlıktır.

Finlandiya’daki en önemli Evangelist Lüteriyen Katedraller; Espoo Katedraali, Helsinki Katedraali, Kuopio Katedraali, Lapua Katedraali, Mikkeli Katedraali, Oulu Katedraali, Porvoo Katedraali, Savonlinna Katedraali, Tampere Katedraali ve Turku Katedraalidir. Finlandiya’daki en önemli Ortodoks Katedraller; Uspenski Katedraali, Saint Nicholas Katedrali, Holy Trinity Katedralidir, Finlandiya’daki en önemli Katolik Katedral ise Saint Henrik Katedralidir.

Finlandiya’nın en köklü Azizi Piskopos Henrik, Piskopos 1. Magnus ve Arvid Kurki’dir.

2. Finlandiya’da Müslümanlık

Finlandiya’da nüfusun %1.8’i Müslümandır, Finlandiya’daki en yaygın İslam mezhebi sünniliktir.

Finlandiya’da 15 adet cami ve mescit bulunmaktadır. Finlandiya’daki en önemli mescit ve camiler; Mescidi Al- Huda, Mescidi Al- Taqwa, Mescidi Ar- Rahman, Jarvenpaa Mescidi, Al- İman Camii, Lahti Camiidir.

3. Finlandiya’da Musevilik

Finlandiya’da nüfusun %0.3’ü Musevidir, Finlandiya’daki en yaygın Musevilik mezhebi Yahudiliktir.

Finlandiya’da; Helsinki Sinagogu, Turku Sinagogu ve Vyborg Sinagogu olmak üzere 3 adet sinagog bulunmaktadır.

4. Finlandiya’da Ateistlik

Finlandiya’da nüfusun %29.4’ü Ateisttir. Finlandiya’da sekülar materyalizm akımı salt bir biçimde ilk defa Wilhelm Bolin tarafından temsil edilmiştir. Bolin ile birlikte en önemli Ateistler; Hjalmar Neiglick ve Edvard Westermack’tır.

5. Finlandiya’da Deistlik

Finlandiya’da hiçbir dine bağlı olmayanlar toplam nüfusun %29.4 ’ünü oluşturmaktadır. Finlandiya’da Deizm ise herhangi bir dine mensup olmayan kısmın içinde bulunmaktadır. Finlandiya’da kendini Deist olarak nitelendiren kişi sayısına dair resmi bir araştırma bulunmamaktadır.

Finlandiya’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Finlandiya’da inanç özgürlüğü yasası vardır. Finlandiya’da her insan istediği dini seçip ibadet etmekte özgürdür ve Finlandiya’da en az 20 yetişkinden oluşan bir grup dini bir topluluk kurulabilmektedir, dini grupların bir topluluk olması için kayıtlı olmalarına gerek yoktur.

Finlandiya’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Finlandiya Anayasasında din ve inanç özgürlüğünü garanti eden Finlandiya İnanç Özgürlüğü yasası bulunmaktadır, Finlandiya İnanç Özgürlüğü Yasası; dini topluluklar, dini topluluklara katılma ve ayrılma ile resmi beyanlar ve yemin etme uygulamalarına ilişkin hükümler içermektedir, Finlandiya’da yargıda mensup olunan dine göre yargılanma vardır. Finlandiya’da devlette dinin etkisi bulunmaktadır, Finlandiya’da dini kurumlara, geleneklere veya din liderlerine ayrı bir önem verilmektedir, Finlandiya’da dine küfür yasaktır, din eleştirisi sınırlandırılmıştır ve yasaya uymayanlar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Finlandiya bütün dinlere ve inançlara eşit bir biçimde yaklaşmaktadır.

Finlandiya’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Finlandiya’da din kamusal yaşamın bir parçasıdır, Finlandiya’da halka açık eğlencelere izin verilmeyen üç dini bayram vardır, Finlandiya’da kilise üyeleri tarafından kiliseler için devlete vergi ödenmektedir, Finlandiya’da din eğitimi ve din dersleri okul müfredatının bir parçasıdır ve bu dersleri almak istemeyen öğrencilerin velileri muafiyet için yedek ders alma talebi oluşturmak durumundadırlar.

Finlandiya’da meslek ve lise okullarında bir dini toplulukta yer alan öğrencilere din kültürü dersleri ve genel dini etik dersleri verilmektedir. Finlandiya’da azınlık aileler ve çocuklarının okul eğitimi için Finlandiya Yaşam koşulları eğitimsel açıdan öğrencinin kendi dininde kavram eğitimi gibi seçmeleri dersler seçeneği vardır. Finlandiya azınlıkların haklarını güvence altına almaya ve çocuğun ailesinin kanaatlerine uygun bir eğitim almasını sağlamaya çalışır.

Finlandiya günümüzde laik, Hristiyan ve çok dinli bir ülke olarak kabul edilmektedir fakat Protestan Hristiyanlar, Finlandiya nüfusu bakımından %67.8’lik kesimi oluşturmaktadır ve Finlandiyalı Protestanların %33’ü dinin yaşamları üzerinde büyük ve olumlu bir etkisi olduğunu belirtmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: