slovenya çalışma izni ve vizesi

Slovenya Çalışma İzni Nedir, Vizesi Başvuru Süreci 2023

Slovenya çalışma izni, Slovenya’da yasal olarak çalışmak isteyen kişilerin alması gereken izin türüdür. Slovenya çalışma vizesi kapsamında farklı yollarla Slovenya çalışma izni alınabilmektedir.

Aşağıda Slovenya’da bulunan çalışma vizesi türleri sıralanmıştır:

 • Slovenya iş vizesi
 • Resmi heyet üyeleri için vizeler
 • Slovenya çalışma, araştırma ve eğitim vizeleri
 • Slovenya vatandaşlarının eşleri için düzenlenen vizeler

Slovenya çalışma vizesi türleri kişilere doğrudan çalışma izni sağlamamaktadır.

Bir D tipi vize kapsamında Slovenya’ya giriş yapan kişiler çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır.

Slovenya’da çalışma izni alabilmek için öncelikle Slovenya vatandaşı ya da oturum iznine sahip bir işveren ile iş sözleşmesi imzalamış olmak gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Slovenya Tek Oturma ve Çalışma İzni (The Single Permit) Nedir?

Slovenya’nın geçici oturma izni ile birlikte verilen çalışma izni, Slovenya tek izni veya Slovenia the single permit olarak bilinmektedir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki ülkelerden Slovenya’ya çalışmak üzere giden kişiler Slovenya tek çalışma izni başvurusu gerçekleştirmelidir.

Slovenya Tek İzni Kimlere Verilir?

Slovenya tek izni verilen kişilerin aşağıda listelenmiştr.

 • Serbest meslek çalışanları ve Slovenya’da istihdam edilecek kişiler
 • Aynı Sloven işveren ile çalışırken iş yeri değiştiren çalışanlar
 • AB mavi kart sahipleri
 • Slovenya’da görevlendirilen işçiler
 • Slovenya’da yabancı uyruklular için kurs eğitimleri veren kişiler
 • Bireysel olarak yabancı uyruklu hizmetler kapsamında çalışanlar
 • Slovenya’da 90 günden uzun süreli çalışan mevsimlik işçiler

Slovenya Tek İzni Şirket Başvuru Şartları Nelerdir?

Slovenya tek izni şirket başvuru şartları aşağıda verilmiştir:

 • 6 aydan eski olmayan şirketler, yabancı uyruklu bir işçi çalıştırabilmek için en az 50.000 Euro değerinde sabit yatırım yapmalıdır.
 • 6 aydan eski olan şirketler aktif olduklarını kanıtlamalıdır.
 • 6 aydan eski olan şirketler, yeni bir yabancı çalışanı istihdam etmeden önce en az 6 ay başka bir çalışana sahip olmalıdır.
 • 6 aydan eski olan şirketler, son 6 ay içerisinde her ay en az 10.000 Euro gelire sahip olduklarını kanıtlamalıdır.

Slovenya Tek İzni Başvuru Sahibi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Slovenya tek izni başvuru sahibinden başvuru esnasında talep edilen gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport: Pasaportun son geçerlilik tarihi, Slovenya Cumhuriyeti’nde planlanan seyahat süresinden en az 3 ay sonra olmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf ve parmak izi: Slovenya tek izni başvuru sahiplerinin başvuru esnasında biyometrik verileri alınmaktadır.
 • Sabıka kaydı: Sabıka kaydı, son 3 ay içerisinde Türkiye’den alınmış ve Slovenceye çevrilmiş olmalıdır.
 • Yeterli fon: Slovenya tek izni başvuru sahibinin ilk maaşını alana kadar Slovenya’da geçireceği süre boyunca yaşam maliyetlerini karşılamaya yetecek fona sahip olduğunun kanıtları (550 Euro)

Slovenya tekli çalışma izni başvuru sahipleri idari birim tarafından gerekli görüldüğü taktirde mülakata davet edilebilmektedir.

Slovenya Tek İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Slovenya tek izin başvurusu, Slovenya’ya bireysel olarak çalışmaya giden, AB ve AEA üye ülke vatandaşları haricinde bulunan yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Slovenya tek izni başvuruları, Slovenya’ya seyahat edilmeden önceki süreçte Slovenya Konsolosluklarına yapılmalıdır. Slovenya tek izni başvurusu, Slovenya İstihdam Servisi (ESS) tarafından yetkilendirilen idari birim “Upravna Enota” tarafından kabul edilir.

Slovenya Konsoloslukları, kişilerin Slovenya tek izni taleplerini idari birime iletmekle yükümlüdür. Slovenya tek izni başvuruları için gerekli olan pasaport, biyometrik veri bilgileri, sabıka kaydı belgesi ve fon kanıtı ile konsolosluğa başvuru gerçekleştirilmelidir.

Slovenya tek izni başvuruları için gerekli olan belgeler, Slovenya’da ikamet eden işveren tarafından başvuru sahibi adına idari birime teslim edilebilir ancak başvuru sahibinin yine de Türkiye’de bulunan Slovenya Konsolosluğuna giderek fotoğraf ve parmak izi verilerini teslim etmesi gerekir.

Slovenya tek izni başvurusunun değerlendirmeye alınmasının ardından 1 ile 3 ay içerisinde idari birim tarafından karar açıklanmaktadır. İdari birim, Slovenya tek izni başvuru sonucunu Slovenya konsolosluğuna iletmektedir. Slovenya tek izni, kişilere Slovenya oturum izni sağlamaktadır.

Slovenya Çalışma Vizesi için Hangi Evraklar Gereklidir?

Slovenya çalışma vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport: 10 yıldan eski olmayan, en az 2 sayfası boş olan bir pasaport olmalıdır.
 • Slovenya vizesi fotoğrafı: 1 adet, 35 mm genişlik 45 mm yükseklikte, arka fonu beyaz olan ve 6 aydan eski olmayan biyotmetrik fotoğraf olmalıdır.
 • Slovenya çalışma vize ücreti ödeme dekontu: Vize başvuru harcının ödendiğine dair dekont bulunmalıdır.
 • Garanti belgesi: Slovenya’dan gönderilen, başvuru sahibi adına düzenlenmiş bir garanti belgesi olmalıdır.
 • Slovenya’da bulunan işveren tarafından düzenlenmiş davet mektubu
 • Slovenya’da satılacak ürünün, hizmetin Slovenya kanunlarına göre yasal olduğunu gösteren belgeler
 • Maaş bordroları: Başvuru sahibinin son 3 aylık maaş bordroları vize evrakları arasında bulunmalıdır.
 • İşyeri bilgileri: İşyeri sahipleri vergi levhası, ticari sicil gazetesi kaydı, meslek odası sicil kaydı belgelerini dosyaya eklemelidir.
 • Çiftçilik belgesi: Çiftçiler için çiftçilik belgesi başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Emeklilik belgesi: Emekliler için SGK emeklilik belgesi bulunmalıdır.
 • Sponsorluk belgesi: Çalışmayan kişilerin Türkiye’de geçimini sağlayan sponsorlarının bilgileri başvuru dosyasında yer almalıdır.
 • Finansal kanıtlar: Slovenya’da ikamet edilecek süre boyunca yaşam masraflarının karşılanabileceğini gösteren finansal kanıtlar sunulmalıdır.
 • Slovenya seyahat sağlık sigortası belgeleri: Başvuru sahibinin en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası bulunmalıdır.

Slovenya’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Slovenya’da çalışmak için alabilecekleri Slovenya çalışma vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Serbest meslek sahipleri ve Slovenya’da istihdam edilecek çalışanlar için Slovenya çalışma vizesi
 • Yabancı uyruklular için eğitim veren kişiler için Slovenya çalışma vizesi
 • Mevsimlik işçiler için Slovenya çalışma vizesi
 • Başka bir ülkenin Slovenya’daki dış temsilciliklerinde görevlendirilen kişiler için Slovenya çalışma vizesi
 • Avrupa Birliği mavi kart sahipleri için Slovenya çalışma vizesi

Slovenya Çalışma Vizesi Ücretleri Ne Kadardır?

Slovenya çalışma vizesi konsolosluk harç ücreti 100 EUR. Tüm form dilekçe doldurma ve danışmanlık ücretleri dahil slovenya çalışma vizesi ücreti 340 Euro’dur.

Slovenya Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Slovenya’da çalışma izinleri en temelde 3 kategoriden oluşmaktadır: işveren için Slovenya çalışma izni, kişisel Slovenya çalışma izni ve çalışanlar için Slovenya çalışma izni.

İşveren için çalışma izni, Slovenya’da bulunan bir işverenin talebi üzerine verilmektedir. İşveren için Slovenya çalışma izinleri, bir şirketteki pozisyona uygun Slovenya vatandaşı bulunamadığı taktirde işverenin talebi ile düzenlenmektedir.

Kişisel çalışma izni, Slovenya yasalarında belirtilen koşullarda kişilere 3 yıl olarak verilir. Slovenya’da serbest meslek sahibi olarak çalışmak isteyen kişiler için geçerlidir.

Çalışanlar için Slovenya çalışma izni, Slovenya’da faaliyet gösteren yabancı şirketler ve çalışanları için düzenlenmektedir. Türkiye’de bulunan bir şirketin Slovenya’da açtığı şubesinde görevlendireceği çalışanlar, çalışanlar için Slovenya çalışma izni kapsamında başvuru gerçekleştirmelidirler.

Slovenya çalışma izinleri, Slovenya İstihdam Servisi’nin (ESS) onayı ile, serbest meslek ve yabancıların çalışması yasası kanunu kapsamında çalışma izinleri ile ilgilenen idari birim “Upravna Enota” tarafından verilmektedir.

Slovenya çalışma izni başvurusu gerçekleştirmek için Türkiye’de ikamet eden kişinin Slovenya vatandaşı bir işveren tarafından davet edilmiş olması gerekmektedir. Türk çalışan ve Slovenyalı işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.

Slovenya çalışma izni başvurusunu Slovenya’da bulunan işveren çalışan adına gerçekleştirebileceği gibi yabancı uyruklu çalışan da bizzat gerçekleştirme hakkına sahiptir. Kişiler Slovenya çalışma izni başvurusu için Slovenya Cumhuriyeti tarafından talep edilen gerekli evrakları bir araya getirerek idari birime başvuru gerçekleştirmelidirler.

Slovenya’da Çalışmak için Kabul Edilen Meslekler Nelerdir?

Slovenya’da çalışmak için en çok kabul edilen meslekler aşağıda sıralanmıştır:

 • Muhasebe ve denetim alanında çalışanlar
 • İdari personeller (asistanlar vb.)
 • Tarım işçileri
 • Otomotiv sektörü çalışanları
 • Bankacılık sektöründe çalışanlar

Birçok insanın Slovenya’da çalışmak isteme sebepleri arasında Slovenya’nın hem Avrupa Birliği hem Schengen topluluğu üye ülkesi olması ve düşük işsizlik oranı bulunmasıdır. Muhasebe ve denetim alanında çalışanlar ağırlıklı olarak özel sektörde, istihdam edilmektedir.

Bir muhasebe personelinin Slovenya’da aldığı aylık maaş ortalama olarak 1.529 Euro’dur. Slovenya’da idari personel olarak çalıştırılan yabancı işçilerin sayısı oldukça fazladır. Bilinenin aksine, Slovenya’da idari personel olarak çalışmanın yüksek miktarda maaşı bulunmamaktadır. Slovenya’da bir yönetici asistanı aylık ortalama 899 Eurp maaş almaktadır.

Slovenya’da 30’dan fazla araç üreticisi firma bulunmaktadır. Otomotiv sektörü, Slovenya’daki en geniş istihdam alanlarından biri olarak bilinmektedir. Audi, Opel, BMW ve Mercedes gibi araba fabrikaları Slovenya’da faaliyet göstermektedir.

Otomotiv sektöründe otomotiv mühendisleri ve elektrik teknisyenleri oldukça fazla istihdam edilmektedir. Slovenya’da otomotiv sektöründe çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 1450 Euro olarak hesaplanmıştır.

Slovenya’da Çalışma Şartları Nasıldır?

Slovenya’da çalışma şartları aşağıda sıralanmıştır:

 • Slovenya’da toplamda 901.728 kişi istihdam edilmektedir.
 • 2019 yılı İstatistik Ofisi verilerine göre Slovenya’da toplam 38.938 yabancı ülke vatandaşı istihdam edilmektedir.
 • Slovenya’da haftalık çalışma saati maksimum 40 saattir.
 • Slovenya’da asgari maaş 887 Euro’dur.
 • Slovenya 2021 işsizlik oranı %4.2’dir.
 • Slovenya’da kişi başına düşen milli gelir yıllık 23.597 $’dır.

Slovenya’da Nasıl İş Bulunur?

Slovenya’da iş bulmak için İŞKUR programları, iş bulma web siteleri gibi yöntemler mevcuttur.

Uluslararası işbirliği protokolleri kapsamında İŞKUR, Slovenya’da çalışmak üzere Türk vatandaşları için ilanlar yayınlamaktadır. Slovenya’da çalışmak isteyen kişiler, İŞKUR sitesi üzerinden açılan ilanları sürekli olarak takip edebilir.

Sloven işverenler, işgücü açığını kapatmak için internet siteleri üzerinden iş ilanları yayınlarmaktadır. Türk vatandaşları iş ilanı web siteleri üzerinden deneyimlerine ve iş tecrübelerine en uygun ilanın sahibi ile iletişime geçebilirler.

Aşağıda Slovenya’da iş bulmak için faydalanılabilecek iş bulma web siteleri listelenmiştir:

 • https://www.glassdoor.com/Job/slovenia-english-jobs-SRCH_IL.0,8_IN214_KO9,16.htm
 • https://www.linkedin.com/jobs/slovenia-jobs/?originalSubdomain=si
 • https://www.mojedelo.com/
 • https://www.ess.gov.si/
 • http://oglasi.svet24.si/oglasi/delo
 • https://www.optius.com/

Slovenya’da Kaçak Çalışmanın Cezası Nedir?

Slovenya’da kaçak çalışmanın cezası, Yabancılar Yasası’na göre yabancı uyruklu kişi için 800-1200 Euro tuarında para cezasıdır. Slovenya’da çalışan yabancı uyruklu vatandaş gerekli izinleri sağlayamadığı taktirde ülkesine geri gönderilmektedir.

Slovenya’da kaçak işçi çalıştıran yabancı işverenler için 10.000 ile 75.000 Euro arasında para cezası uygulanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: