Slovenya Dinler mezhepler İnanç Yapısı

Slovenya Din ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Slovenya din ve inanç yapısı toplumda farklılık göstermektedir. Slovenya halkının 2019 yılındaki verilere göre dini inanışları, %72.1’i Katolik, %3,7’si Ortodoks, %0,9’u Protestan, %1’i Diğer Hristiyan dinleri, %14’ü Ateist, %4’ü Dinsiz/Agnostik, %3’ü Müslüman, %3’ü diğer dinlere inandığını ve nüfusun %2’si dini inancını bildirmemiştir.

Slovenya’da Görünen Dinler Hangileridir?

Slovenya din yapısı dağılımında Hristiyanlık dini baskın olarak gözükmektedir. Slovenya halkı %72.1 oranında Hristiyanlığın Katolik mezhebine inanırken, %3,7’si ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine inanmaktadır.

Slovenya halkında Protestanlık Hristiyanlık mezhepleri arasında %1 oran ile en az kişinin inandığı mezhep olmaktadır. Slovenya’da İslam, Yahudilik, Hindiuzm inançları daha az görülmektedir.

Slovenya’da Hristiyanlık

Slovenya’da Hristiyanlık nüfusun 75,8’ini oluşturmaktadır. Slovenya’da Hristiyanlık mezheplerinden yaygın olarak Katolik ve Ortodoks mezhepleri gözükmektedir. Slovenya’da Katolik mezhebi nüfusun %72.1 oranında iken Ortodoks mezhebi nüfusun %3,7’sini oluşturmaktadır. Slovenya’da yaklaşık 3000 kilise bulunmaktadır.

Slovenya’da bulunan önemli kiliseler aşağıda listelenmiştir:

 • Hrastovlje Kutsal Üçleme
 • St. Martin Parish
 • Sts. Cyril ve Methodius Ortodoks
 • Assisi Aziz Francis
 • Kutal Üçleme Ursiline
 • Lutheran
 • İsa Mesih Son Zaman Azizler

Slovenya’da Müslümanlık

Slovenya’da Müslüman nüfusunu Boşnaklar ve etnik Müslümanlar oluşturmaktadır. Slovenya’da Müslüman nüfusu 2014 nüfus verilerine göre 48.266 kişi Slovenya nüfusunun %2,4’ünü oluşturmaktadır.

Slovenya’daki Müslüman işçi göçmenleri nüfus sayımında sayılmamaktadır.

Slovenya’da bulunan camiiler aşağıda listelenmiştir:

 • Log Pod Mangartom Cami
 • Jesenice Cami
 • Ljubljana Cami

Slovenya’da Musevilik

Slovenya’da 400 - 600 arası Musevi olduğu tahmin edilmektedir. 12. yüzyılda Yahudiler, İtalya ve Orta Avrupa’daki yoksulluktan kurtulmak amacıyla Slovenya’ya gelmişlerdir. Slovenya’ya gelen yahudiler Hristiyan ayini kirlettikleri, Hristiyan çocuklarını öldürdükleri ve dolandırma gibi suçlamalarla Slovenya’dan sınır dışı edilmişlerdir.

Slovenya’da bulunan Sinagoglar aşağıda listelenmiştir:

 • Lendava Sinagog
 • Maribor Sinagog
 • Murska Sobota Sinagogu
 • Ptuj Sinagogu

Slovenya’daki önemli Yahudiler aşağıda listelenmiştir:

 • Israel Isserlin, Ortaçağ Haham
 • Lev Kreft, Filozof ve politikacı
 • Paul Parin, Psikanalist
 • Dusan Sarotar, Yazar

Slovenya’da Ateistlik

Slovenya’da Ateizm ve Agnostik kesim nüfusun %18’ini oluşturmaktadır. Slovenyalı ünlü Ateistlere örnek olarak Sergej Kraigher ve Stane Dolanc verilmektedir.

Slovenya’da Hinduistlik

Slovenya’ya Hinduistlik Uluslarası Krishna Bilinci Derneği ile gelmiştir. Slovenya’da Hinduistler, 1983 yılında tescil edilmiş ve Ljubljna’da dini merkeze sahiptirler.

Slovenya’da 220 Hindu yaşamaktadır. Slovenya’daki Hinduların 70’i Hindi Dini Topluluğuna kayıtlı, 150’si ise Bilinci Derneğine kayıtlıdır. Slovenya’da 11 tane Yoga merkezi bulunmaktadır.

Slovenya Ulusal Tapınağı Nedir?

Slovenya’nın Ulusal Tapınağı Meryem Ana Tapınağıdır. Slovenya’da 1860 yılında Brezje’de bir kilisenin üzerine inşa edilmiştir. Tapınak 1865 yılında popülerlik kazanmıştır.

Meryem Ana’nın Sloven halkının koruyucusu olduğuna inanılmaktadır. Slovenya’da binlerce insanın Meryem Ana ile birleştiğini ve Meryem Ana tarafından Tanrı’ya getirildiğine inanılmaktadır. Slovenya’da Meryem Ana kilisesinin arkasında Doğuş müzesi bulunmaktadır.

Slovenya’da Meryem Ana’ya minnettarlık amacıyla ayinden sonra mum alayı yapılmaktadır.

Slovenya’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Slovenya, birçok ülkeye sınırı olduğu ve Orta Avrupa’da bulunduğu için birçok dini çeşitliliğe ve farklı etnik kökenli insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Slovenya’nın yasaları inanç özgürlüğünü savunmaktadır.

Slovenya’da kilise ile devlet arasında ayrım vardır ve Slovenya dini ayrımcılığı ve dini nefreti yasaklamaktadır. Slovenya yasaları insan sünnetini ve hayvan kesim uygulamalarını yasaklamaktadır. Slovenya’daki Müslüman ve Yahudiler’in sünnet ya da helal et kesimleri için Slovenya dışına çıkmaları gerekmektedir.

Slovenya’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Slovenya’da Anayasa, din özgürlüğünü ve insanların dini inançlarını ifade edebilme hakkını güvence altına almaktadır. Slovenya, farklı dini inançlara sahip olan insanların eşit haklara sahip olduğunu savunmaktadır.

II. Dünya savaşı zamanındaki sosyalizm, Slovenya’da devlet ve kilisenin birbirinden ayrılmasına önayak olmuştur. Slovenya’da Dini Özgürlük Yasası, Slovenya’daki Katolik kilisesine karşı önyargının olduğunu göstermektedir.

Slovenya’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Slovenya’da insanlar din ve inanışları özgürce yaşayabilmektedirler. Hristiyanlık Slovenya nüfus oranına göre en çok inanılan dindir. Slovenya’da Hristiyanlığın sosyal yaşamdaki etkisi görülmemektedir. Slovenya toplumunda farklı dini inancı olan bireyler bir arada yaşayabilmektedir.

Slovenya’da devlet okullarında din dersleri verilmemektedir. Slovenya’da devlet okullarında sadece ahlak ve etik dersleri verilerek din eğitimden ayrılmıştır. Slovenya’da tarih, coğrafya,felsefe, psikoloji gibi derslerde öğrencilere din tarihi hakkında kısa bilgi verilmektedir. Slovenya nüfusu okur yazarlık oranı bakımından Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir.

Slovenya’da dini bayramlarda çalışan insanlara tatil verilmektedir. Slovenya’da Katolik bayramları resmi tatil olarak kabul görmektedir. Dini bayramlarda Slovenya’da yaşam aile bireylerinin bir araya gelmeleriyle kutlanır.

Slovenya’da Protestanlık Hareketleri Slovenya İnanç Yapısını Nasıl Etkilemiştir?

Slovenya tarihinde devlet kilisesi anlayışı varken Protestan Reformuyla birlikte devlet kilisesi anlayışın kesintiye uğradığı görülmektedir. 16. yüzyıldaki Protestan reformasyon ilerleyişi Slovenya’nın kültürel gelişimine katkı sağlamıştır.

Slovenya’daki Sloven Protestanlar Prekmurje bölgesinde yaşamaktadır. Slovenya’da Protestanlık Slovenya’daki Hristiyanlık mezhepleri arasından en az nüfusa olan mezhep olmaktadır. Slovenya halkının %1’i Protestandır ve Slovenya tarihi boyunca Katolikler baskın tarafta olmuştur.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: