slovenya nüfusu ve demografik yapısı

Slovenya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Slovenya, Alpler’in Akdeniz’le ve Pannonian Ovası’nın Karst’la buluştuğu yerde 20.273 km2’lik bir alanda sahiptir. Slovenya insanları spora yatkınlığı ve uzun boylu olması ile ünlüdür. Bu makalede Slovenya nüfusu hakkında bilinmesi gerekenler anlatılacaktır.

Slovenya istatistik ofisi verilerine göre Slovenya nüfusunda son 10 yılda %2 oranında artış görülmektedir.

2021 Yılında Slovenya Nüfusu Kaçtır?

Worldometer verilerine göre, Slovenya’nın mevcut nüfusu Nisan 2021 itibariyle 2.079.167’dir. Slovenya’daki nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 103 kişi’dir. Slovenya’nın nüfusu Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında 34 (+% 0,002) artış göstermiştir.

Slovenya nüfusunun% 50,2’si kadın, nüfusunun % 49,8’i erkektir. Slovenya’nın en az nüfusa sahip yeri Trnovec şehridir. Trnovec şehrinin ortalama bir kilometrekaresinde yaşayan kişi sayısı 0.1’den azdır.

Slovenya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Slovenya’nın nüfusu son 10 yılda 2,051,287’dan 2.078.724’ye yükselerek %2 lik bir artış göstermiştir.
Sloven vatandaşlığına sahip kişilerin toplam nüfusa oranı, 2011’de % 96’nın biraz altında iken, Aralık 2020’de % 92,1’e düşmüştür.

Aşağıdaki tabloda Slovenya’nın son 10 yıl nüfus değişimleri bulunmaktadır.

2022 Yılında Slovenya Nüfusu Kaç Olacaktır?

2022’de, Slovenya’nın tahmini toplam nüfusu pandemi ve son 10 yılın verileri göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılında yaklaşık 2.077.121 milyon kişi olacaktır. Slovenya nüfusunun toplam Koronavirüs ölü sayısı 4.176’dır.

Slovenya Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Slovenya nüfusu resmi dili ve genel eğitim dili Slovencedir. Slovenya nüfusunun % 88’inin ana dili Slovencedir. Sloven nüfusunun % 92’si Sloven dilini kullanmaktadır.

Slovenya’nın etnik olarak karışık bölgelerinde, sırasıyla İtalyanca ve Macar dilleri konuşulmaktadır. Slovenya’nın etnik açıdan karışık bölgelerindeki İtalyan ve Macar ulusal topluluklarının üyeleri, kendi dillerinde eğitim alma hakkına sahiptir.

Slovenya’da, Roman dili yasalarla korunmaktadır, ancak örgün eğitimde bir öğretim dili değildir. Slovenya nüfusunun, % 83.1’i Slovence, %1.8’i Hırvatça, %2’si Sırpça, %0.3’ü Macarca, %0.1’i İtalyanca ve %3.8’i başka dilleri konuşmaktadır.

Slovenya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Slovenya nüfusunun 2017 nüfus sayımı verilerine göre, yüzde 57,8’i Roma Katolik, yüzde 2,4’ü Müslüman, yüzde 2,3’ü Sırp Ortodoks, yüzde 0,9’u “diğer Hristiyan” ve yüzde 10,1’i ateisttir.

Slovenya nüfusunun %23’ü “diğer dinler” olarak tanımlamıştır ve herhangi bir din ismi belirtmemiştir. Slovenya nüfusunun yüzde 3,5’i dinlere inanmadığını beyan etmiştir ve yüzde 10,1’i dinsiz olmayı seçtiğini belirtmiştir. Slovenya’ nüfusunda bulunan Yahudi topluluğunun yaklaşık 300 kişi olduğu tahmin edilmektedir (toplam nüfusun yüzde 1’inden az). Slovenya nüfusu Ortodoks ve Müslüman topluluklardan sonra sırasıyla Sırbistan ve Bosna ve Hersek’ten çok sayıda göçmen içermektedir. Slovenya’da türk nüfusu müslümanlık dinine mensuptur.

Slovenya Cumhuriyeti’nde insan hakkı din özgürlüğü ve devlet ile dini topluluklar arasındaki ilişki Anayasa ve mevzuatla tanımlanmıştır. Slovenya nüfusu anayasanın 41. Maddesine göre dini ve diğer inançları özel ve kamusal hayatta serbestçe ifade edebilir. Slovenya’da ebeveynler, çocuklarına inançlarına uygun olarak dini ve ahlaki bir yetiştirme sağlama hakkına sahiptir.

Slovenya Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Slovenya coğrafyası doğu ve batı bölgelerden oluşmaktadır. Slovenya nüfusunun bölgelere göre dağılımında Batı Slovenya (Zahodna Slovenija), Slovenya’nın iki NUTS-2 Bölgesinden biridir.

Slovenya nüfusunun bölgelere göre dağılımında batı bölgesi, ülkenin batı bölümünü oluşturur ve Ljubljana, Koper, Kranj ve Nova Gorica şehirlerini kapsar. Sloven Batı bölgesi Slovenya’nın iki bölgesinin daha zengin olanıdır. Slovenya batı nüfusu toplam 933.800’tür. Slovenya nüfusunun bölgelere göre dağılımında kuzeydeki yoğunluk 120 / km2 dir.

Slovenya nüfusunun bölgelere göre dağılımında Doğu Slovenya (Vzhodna Slovenija), Slovenya’nın iki NUTS-2 Bölgesinden biridir. Slovenya nüfusunun bölgelere göre dağılımında doğu bölgesi, ülkenin doğu kısmını oluşturur ve Maribor, Celje ve Velenje şehirlerini içerir. Sloven Doğu bölgesi Slovenya’nın iki bölgesinden daha fakir olanıdır. Slovenya Doğu bölgesinin nüfus toplamı 1.084.300dür. Slovenya doğu bölgesinin nüfus yoğunluğu ise km2 başına 89’dur. Nüfus yoğunluğu Slovenya coğrafyası içerisinde homojen dağılmamıştır.

Ljubljana’nın (Lubliyana) Nüfusu Kaçtır?

Ljubljana (Lubliyana), Slovenya’nın başkentidir. Ljubljana nüfusu 2021’de kaydedilen son 295.600 nüfusu ile nüfus açısından en büyük olanıdır. Ljubljana nüfusu sadece en kalabalık değil, aynı zamanda kültür, ticaret, ulaşım ve bilimsel araştırmalar için de önde gelen şehirlerden biridir.

Ljubljana’da ulaşım gelişmiştir ve pek çok ulaşım aracı bulunmaktadır. Trafik yok denecek kadar az ve Ljubljana ulaşım ağı gelişmiştir. 2020 yılında Ljubljana nüfusu 291,504’tür. Ljubljana nüfusu bir önceki yıla oranla 2021’de %2’ye yakın artış göstermiştir.

Maribor‘un Nüfusu Kaçtır?

Maribor, Slovenya’nın en büyük ikinci şehri ve Aşağı Steiermark’ın geleneksel bölgesinin en büyük şehridir. Maribor Şehir Belediyesi, Drava istatistik bölgesinin ve Doğu Slovenya bölgesinin merkezidir.

Maribor doğu Slovenya’nın ekonomik, idari, eğitim ve kültür merkezidir. Maribor nüfusu 2021 yılında 95,171’tir ve bir önceki yıla oranla % 4 düşüş göstermiştir. Slovenya nüfus yoğunluğunun en çok bulunduğu ikinci şehir olan Maribor başkent Ljubljana’dan sonra popüler olan ikinci şehirdir.

Celje’nin Nüfusu Kaçtır?

Celje, Slovenya’nın üçüncü büyük şehridir. Geleneksel Sloven Steiermark bölgesinin bölgesel merkezi ve Celje Belediyesi’nin idari merkezidir.

Celje kasabası, Aşağı Savinja Vadisi’ndeki Savinja, Hudinja, Ložnica ve Voglajna nehirlerinin birleştiği yerde ve Ljubljana, Maribor, Velenje’yi birbirine bağlayan yolların kesişme noktasında Yukarı Celje Kalesi’nin altında yer almaktadır.

Celje nüfusu 2020 de 37.872dir 2021de ise 37.628 olmuştur. Celje nüfusu bir önceki yıla oranla sadece 244 artmıştır.

İllere Göre Slovenya Nüfusu Nasıl Dağılmıştır?

Slovenya nüfus dağılımına bakıldığında Slovenya’da bir milyondan fazla nüfusa sahip hiç şehir yoktur. 100.000 ila 1 milyon arasında nüfuslu 1 şehir ve 10.000 ila 100.000 arasında nüfusa sahip 15 şehir bulunmaktadır. İllere göre Slovenya nüfus dağılımı ve nüfus bakımından Slovenya’nın en büyük şehirleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞEHİR2021 NÜFUS
Ljubljana295,600
Maribor95,171
Celje37,628
Kranj36,874
Velenje25,456
Koper24,996
Novo Mesto23,341
Ptuj18,164
Trbovlje15,163
Kamnik13,644

Slovenya Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Slovenya nüfusu ile ilgili demografik isteklere aşağıda listelenmiştir;

 • Slovenya’daki ölüm oranı, 2019 yılında 1000 kişide 10,1
 • Slovenya ölüm oranı 2020’de 1000 kişide 10,2 seviyesindedir
 • 2020’de Slovenya için doğum oranı 1000 kişide 9,3 olarak ölçülmüştür.

Slovenya’da 25-54 arası yaş grubu nüfusun %42,86’sı olup fazla orana sahiptir. Doğum oranın ölüm oranından daha az olmasına rağmen Slovenya göç aldığından nüfusu artış eğiliminde olmuştur. Farklı milletten gelen göçmenler Slovenya kültürü için çeşitlilik sağlar.

Slovenya Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Slovenya nüfusunu oluşturan etnik yapılara bakıldığında 2019’daki yabancı göçmenlerin çoğu Bosna-Hersek’ten gelmiştir.

Slovenya nüfusunu oluşturan etnik yapıların oranları aşağıda verilmiştir.

 • Sırplar %2
 • Hırvatlar %1.8
 • Boşnaklar %1.1
 • Diğer göçmenler %12

Slovenya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Slovenya Nüfusunun Yaş Dağılımı 2020 verilerine göre ortalama yaş 44.9 olarak belirlenmiştir. Slovenya nüfusunun ortalama erkek yaşı 43,4 kadın yaş ortalaması ise 46,6’dır.

Slovenya nüfus artış hızı ise %0.01 olarak belirlenmiştir.

2018 yılı verilerine göre Slovenya nüfusunun yaş dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0–14 yaş: 21.37% (erkek nüfusu 554,110 kadın nüfusu 529,067)
 • 15–24 yaş: 11.92% (erkek nüfusu 306,052 kadın nüfusu 297,890)
 • 25–54 yaş: 42.86% (erkek nüfusu 1,091,495 kadın nüfusu 1,080,594)
 • 55–64 yaş: 10.53% (erkek nüfusu 267,255 kadın nüfusu 266,438)
 • 65 yaş üstü: 13.32% (erkek nüfusu 312,694 kadın nüfusu 362,455)

Slovenya’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Slovenya’da doğum oranı 2020 verilerine göre 1000 kişide 9.3’tür. Slovenya’da ölüm oranı ise 2020 verilerine göre 1000 kişide 10.2 olarak ölçülmüştür.

Slovenya’da net göç oranı ise 2020 verilerine göre 1000 kişide 1,5 göçmen olarak hesaplanmıştır. Slovenya’da kentleşme nüfusun % 55,1’ini oluşturmaktadır. Slovenya’da yıllık kentleşme oranı 2015- 2020 verilerine göre % 0,56 artış göstermiştir.

Slovenya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Slovenya nüfusunun okuryazarlık oranı bir hayli yüksektir. Slovenya nüfusunun toplam okuryazarlık oranı % 99.7, Slovenya nüfusunun erkek okuryazarlık oranı %99,7 ve Slovenya nüfusunun kadın okuryazarlık oranı yine %99.7 olarak bilinmektedir.

Sloven eğitim sistemi gelişmiş bir eğitim sistemidir. Slovenya’da okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır ve merkez tabanlı erken genel okul öncesi eğitim ve bakımı kapsar. Slovenya’da çocuklar 11 aylıkken kayıt yaptırabilir ve temel okula başlayana kadar okula gidebilirler.

Slovenya’da zorunlu temel eğitim,6 ila 15 yaşındaki öğrencilerin katıldığı dokuz yıllık bir eğitimi kapsar. Slovenya’da lise eğitimi 2 ila 5 yıl sürmektedir ve eğitim programları mesleki, profesyonel ve genel (gimnazia) programlarından oluşmaktadır.

Slovenya’da üniversite ve yüksek lisans yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Slovenya eğitim vizesi alarak Slovenya’da eğitim görebilir. Slovenya eğitim vizesi alındığı takdirde Slovenya çalışma iznine başvurarak eğitim esnasında çalışmak mümkün olmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: