slovenya da siyaset ve politika yapısı

Slovenya'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Slovenya siyaset yapısı, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş parlamenter bir cumhuriyettir. Slovenya’da cumhuriyet, 1991 yılında Yugoslavya iç savaşının ardından Slovenya’nın bağımsızlığını kazanması ile ilan edilmiştir.

Slovenya’da uzun yıllar milliyetçilik akımı etkili olmuştur. Slovenya’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile milliyetçilik düşünceleri yerini cumhuriyetçilik, demokratik yönetim gibi akımlara bırakmıştır. Slovenya’nın tarihinde önemli bir yeri olan sosyalizm de Slovenya’da görülen siyasi akımlarıdandır.

Slovenya’da iktidarda bulunan parti 2018 seçimlerinde %24’lük ay oranı almış Slovenya Demokrat Partisi (SDS)’dir. Slovenya’daki ana muhalefet partisi ise Marjan Sarec’in Listesi (LMS) isimli parti %12,6 oyla takip etmektedir. Slovenya muhalefet partilerinden biri Modern Merkez Sol partisidir ve 2018 Slovenya genel seçimlerinde %9,8 oy oranına sahip. Slovenya’daki muhalefet partilerinden başka bir tanesi ise Sosyal Demokratların Birleşik Listesi (ZLSD) isimli partidir.

Slovenya’da Cumhurbaşkanları Nasıl Seçilir?

Slovenya’da cumhurbaşkanları, 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle göreve gelmektedir. Slovenya’da cumhurbaşkanları en fazla iki kere cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirebilmektedir.

Slovenya cumhurbaşkanının seçildikten sonraki ilk görevi, seçimlerde en yüksek oyu almış partinin veya oluşturulmuş koalisyonda en yüksek oyu almış partinin başkanını başbakan olarak aday göstermektir.

Slovenya cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilen başbakan, Slovenya ulusal meclisi tarafından oylanmaktadır.

Slovenya’nın Cumhurbaşkanı, 2012 yılında seçilmiş olan Borut Pahor’dur. Borut Pahor, Slovenya’nın 4. Cumhurbaşkanıdır.

Slovenya’da Cumhurbaşkanı olabilmek için Slovenya vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Slovenya Cumhurbaşkanlığı adayları siyasi partiler ve milletvekilleri tarafından aday gösterilmektedir. Slovenya’da Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için aday olacak bir yazılı bir onay belgesi hazırlaması gerekmektedir.

Slovenya Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Sloven meclisinde bulunan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Slovenya Demokratik Partisi
 • Slovenya Halk Partisi
 • Modern Merkez Partisi
 • Sloven Halk Patisi
 • Marjan Sarec’in Listesi Partisi
 • Yeni Slovenya Partisi
 • Birleşik Slovenya Hareketi Partisi
 • Slovenya Daima Partisi
 • Çocukların ve Ailelerin Sesi Partisi

Slovenya meclisinde toplamda 9 tane siyasi parti bulunmaktadır.

Slovenya Meclis Yapısı Nasıldır?

Slovenya meclis yapısı iki kanatlı bir modele sahiptir. Slovenya politik yapısındaki iki meclis Ulusal meclis ve Ulusal Konsey olarak adlandırılmaktadır.

Slovenya’da Ulusal Meclis 90 üyeden, Ulusal Konsey ise 4 üyeden oluşmaktadır. Slovenya’da Ulusal Meclis’in yasama ve denetleme gibi görevleri vardır.

Slovenya Ulusal Konseyi ise işçi, çiftçi gibi halkı ve çalışma gruplarını temsil eden üyelerden oluşmaktadır ve yetki alanlarında bulunan konularda görüş sunmak, yasa teklifi sunmak gibi görevleri vardır.

Slovenya Ulusal Meclisi Nedir?

Slovenya Ulusal Meclisi, Slovenya parlamentosundaki iki meclisten biridir. Slovenya Ulusal Meclisi, 90 milletvekilinden oluşmaktadır. Slovenya’da milletvekilleri 4 yıllık bir süre için seçilirler ve dört yıl sonunda yapılan seçimlerde milletvekilleri ya mecliste kalır ya da yerlerine yeni milletvekilleri gelir.

Slovenya Ulusal Meclisi’nin de bir İtalyan ve bir Macar temsilci bulunmaktadır. İtalyan ve Macar temsilci, Slovenya’da yaşayan İtalyan ve Macar toplumunu temsil edebilmek için mecliste bulunmaktadır.

Slovenya’da meclise girebilmek için seçme ve seçilme yaşı olan 18 yaşını doldurmak gerekmektedir.

Slovenya Ulusal Meclisi, Slovenya Anayasasındaki değişikliklerin ve kanunların yapılması gibi yasama görevlerinden ve yapılan bu kanunların ve değişikliklerin denetlenmesinden sorumludur.

Slovenya Ulusal Meclisi’nin bir diğer görevi de onamadır. Slovenya Ulusal Meclisi, devlet bütçesini, devletin yaptığı anlaşmaları, iç tüzükleri oylama yetkisini elinde bulundurmaktadır.

Slovenya Ulusal Konsey Nedir?

Slovenya Ulusal Konseyi, 40 üyeden oluşan bir temsil organıdır. Slovenya Ulusal Konseyine üye olan kişiler çeşitli meslek gruplarından temsilcileridir.

Slovenya Ulusal Konseyi’nde 4 çiftçi, 4 işçi, 4 işveren, esnaf ve tüccarlar arasından kişiler, ticari olmayan alandan 6 kişi ve 22 Slovenya Anayasasında geçen ifade ile yerel çıkar gruplarından kişiler bulunmaktadır.

Slovenya Ulusal Konseyi’nde bulunan üyeler bir seçmen grup tarafından 5 yıllık bir süre için seçilmektedir. Slovenya Ulusal Konseyi’nin görevleri arasında, Ulusal Meclise yasa teklifi sunmak, çıkarılması planlanan bir kanun hakkında yeniden düşünülmesini ve karar verilmesini istemek ve Ulusal Mecliste konuşulan konular hakkında görüş bildirmek gibi görevler bulunmaktadır.

Slovenya Parlamentosu Görevleri Nedir?

Slovenya parlamentosu, Ulusal Meclis ve Ulusal Konsey olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Slovenya parlamentosunda Ulusal Mecliste 90 milletvekili, Ulusal Konseyde ise 40 üye bulunmaktadır.

Slovenya parlamentosuna seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Slovenya parlamentosunda milletvekilleri 4 yılda bir, Ulusal Konsey üyeleri ise 5 yılda bir seçilmektedir.

Slovenya parlamentosu yasama, onaylama, denetleme, devlet bütçesini çıkarma ve onaylama gibi görevlere sahiptir.

Slovenya Hükümeti Görevleri Nelerdir?

Slovenya hükümeti görevleri aşağıda verilmiştir.

 • Slovenya Parlamentosuna tasarıları sunmak
 • Slovenya Devlet bütçesini hazırlamak ve parlamentoya sunmak
 • Slovenya Devlet bütçesinin uygulanmasını sağlamak ve performansı ile ilgili parlamentoya rapor hazırlamak
 • Slovenya içindeki ve dışındaki politikaları yürütmek
 • Slovenya Devleti’ne ait kurumların işleyişini yönetmek ve denetlemek
 • Slovenya’daki yasalara ve yasaların uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve yayınlamak

Slovenya Hükümetinin görevleri Slovenya Anayasasında detaylı olarak belirtilmektedir. Slovenya hükümeti, Slovenya Anayasasında belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

Slovenya’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Slovenya’da Ulusal Meclis seçimi, 4 yılda bir yapılmaktadır. Slovenya’da oy verebilmek ve Ulusal Meclis’e milletvekili seçilebilmek için 18 yaşını geçmiş olmak gerekmektedir.

Slovenya’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 5 yılda bir yapılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gizli ve genel bir oylamayla iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Slovenya Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Slovenya halkının genel siyasi görüşü, Slovenya tarihinde sosyalist bir hükümetin olması dolayısıyla cumhuriyetçi ve demokratik çizgidedir. Slovenya’da sosyalist bir devletin varlığı ve uygulamaları Slovenya halkının sosyalizme mesafeli olmasına yol açmıştır. Slovenya halkının sosyalist bir yönetime karşı baş kaldırması sonucunda cumhuriyet kurulmuş ve Slovenya demokratik bir ülke haline gelmiştir.

Slovenya toplum yapısı, siyasi görüşlerde siyasi görüş bildirmeyenler, sağ ve sol eğilimli görüler olarak ayrılmaktadır. Günümüzde Slovenya toplumu %50’ye yakın oranda seçimlere katılmamakta ve siyasi görüş bildirmemektedir.

Slovenya’da seçimlere katılan ve siyasi görüşlerine uygun partilere oy veren diğer %50’lik kesimin ise %24’lük kısmı muhafazakar bir siyasi görüş benimserken ve muhafazakar eğilimli partilere oy verirken, oy kullanan %22,4’lük kısmı ise sol eğilimli bir siyasi görüşe sahiptir ve sol eğilimli partilere oy vermektedir.

Slovenya’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Slovenya’ya gitmek isteyenlerin siyasi görüşüne bakılmamaktadır. Slovenya vizesi, Slovenya hükümetinin belirlediği şartlar ile alınmaktadır. Slovenya vizesi alabilmek için, Slovenya hükümetinin belirlediği Slovenya vizesi şartlarını yerine getirmek ve vize belgelerini tamamlamak gerekmektedir.

Slovenya’da Kaç Bakanlık Vardır?

Slovenya’da 14 bakanlık vardır.

Slovenya’da bulunan bakanlıklar aşağıda sıralanmıştır.

 • İçişleri Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Tarım, Ormancılık ve Gıda Bakanlığı
 • Kültür Bakanlığı
 • Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı
 • Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı
 • Kamu İdaresi Bakanlığı
 • Altyapı Bakanlığı
 • Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanlığı
 • Ekonomi Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı

Slovenya’nın Ünlü Politik Kişilikleri Kimlerdir?

Slovenya’nın ünlü politik kişilikleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Borut Pahor (Slovenya’nın cumhurbaşkanıdır. 2012 yılından beri Cumhurbaşkanlığı görevinde olan Borut Pahor, Slovenya Cumhurbaşkanlığı makamında ikinci dönemindedir. Borut Pahor, Slovenya’daki Sosyal Demokratlar partisinin liderliğini yapmıştır.
 • Janez Janša (Slovenya’nın 8. Başbakanıdır. Janez Janša, 2020 yılından beri Slovenya’da Başbakanlık görevini yerine getirmektedir.
 • Miro Cerar (Slovenya’nın eski başbakanıdır. Bir hukukçu olan Miro Cerar, 2014 yılından 2018 yılına kadar Slovenya Başbakanlığı görevini yerine getirmiştir
 • Marjan Šarec (Slovenya’nın 7. Başbakanıdır. 2018-2020 tarihlerinde başbakanlık görevini yerine getiren Marjan Šarec’in kendisinin kurduğu Marjan Šarec’in Listesi adından bir partisi de bulunmaktadır. Marjan Šarec, aynı zamanda bir oyuncudur.)
 • Alojz “Lojze” Peterle (Slovenya Cumhuriyeti’nin 1990-1992 yıllarında görev yapmış ilk Başbakanıdır.)
 • Milan Kučan (Slovenya Cumhuriyeti’nin 1991-2002 yılları arasında görev yapan ilk Cumhurbaşkanıdır.)
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: