Slovakya Oturum İzni

Slovakya'dan Oturma İzni Almak

Slovakya’da yaşamak ikamet etmek isteyen kişiler, diğer ülkelerde olduğu gibi Slovakya oturma izni almaları gerekmektedir.

Slovakya’da daimi ikamet eden bir Slovakya vatandaşı ile evlenen kişiler ya da Slovakya’da daimi ikamet eden bir Slovakya vatandaşı ile doğrudan akraba olan kişiler; 18 yaşından küçük bir çocuk olan ve Slovakya’da daimi ikametgahı olan bir Slovakya vatandaşının eşi olan bir yabancı uyruklu kişinin velayeti altına alınmış çocuklar; beş yıl daimi ikamet izni olan yabancı uyruklu birinin 18 yaşından küçük çocuğu veya Slovakya’da beş yıl daimi ikamet izni olan yabancı uyruklu birinin velayeti altına alınan çocuklar; Slovakya’da oturma izni bulunan velisine bağlı, 18 yaşından büyük olup uzun süreli kötü sağlık durumları nedeniyle ihtiyaçlarını kendi başına gideremeyen bireyler tarafından Slovakya’da oturum izni alınabilmektedir.

Slovakya Cumhuriyeti’nin yararına olacak bazı istisnai durumlarda da uzun süreli oturma izni verilmektedir.

Slovakya’da Oturma İzni Almayı Gerektiren Süreçler Nelerdir?

Slovakya’da oturma izni alınması gereken süreçler aşağıda listelenmiştir.

 • Slovakya’da i̇ş kurarak oturma izni
 • Slovakya’da çalışma ya da mevsimlik i̇şçi olarak oturma izni
 • Slovakya’da lisans eğitimi oturma izni
 • Slovakya’da yüksek lisans eğitimi oturma izni
 • Slovakya’da araştırma yapmak için oturma izni
 • Slovakya’da aile birleşimi oturma izni
 • Slovakya’da spor, kültürel, gönüllülük, sağlık ve staj için oturma izni
 • Slovakya’da askeri güçlerde özel görev alarak oturma izni

Slovakya’da Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’da eğitim alarak oturma izni alınabilir. Slovakya’da eğitim görmek isteyen kişilerin, uzun süreli (D tipi) öğrenci vizesi alması durumunda, 90 güne kadar oturma izni olmadan kalma ve eğitim görme hakkı bulunmaktadır. 90 günü aşacak olan eğitim faaliyetleri için geçici oturma izni alınması zorunludur.

Uluslararası öğrencilerin, 90 günü aşan eğitim faaliyetleri için alınacak geçici oturma izni Slovakya dış temsilcilikleri aracılığıyla alınabilmektedir. Mülteci ya da sığınmacı durumunda olan, özel aktiviteler ve mevsimlik iş için oturma izni bulunan kişiler, Slovakya’da eğitim görmek için oturma iznine başvuramamaktadır.

Slovakya’da alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Slovakya’da lisans eğitimi
 • Slovakya’da yüksek lisans eğitimi
 • Slovakya’da dil eğitimi
 • Slovakya’da erasmus programıyla eğitim

Slovakya Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’da lisans eğitimi almak isteyen Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı olmayan kişiler, Slovakya öğrenci vizesi ve geçici oturma izni için ülkelerindeki Slovakya dış temsilciliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Slovakya’ya giriş yapan vize ve oturma izni sahiplerinin yabancılara hizmet veren polis departmanına kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Slovakya’da oturma izni almak isteyen lisans eğitimi öğrenci adaylarının yerine getirmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Slovakya Schengen öğrenci vizesine sahip olmak
 • Yeterli maddi yeterliliğe ve yanaklayacak yere sahip olmak ve kanıtlayabilmek
 • Seyahat sağlık sigortasına sahip olmak ve sigortayı kanıtlayabilmek
 • Slovakya’yı ziyaret etme amacının detaylı bir şekilde açıklayabilmek ve Slovakya’da bir üniversiteden lisans eğitimine kabul edildiğine dair belgeye sahip olmak
 • Menşei ülkede alınan lise eğitimini kanıtlayan lise diplomasına sahip olmak
 • Doğum sertifikası
 • İngilizce eğitim alınacak bölümlerde, geçerli kurumlardan alınmış İngilizce dil seviyesini kanıtlayan belge sahip olmak
 • Menşei ülkeden alınan temiz adli sicilr belgesine sahip olmak

Gereken belge ve istenilen şartlar her üniversite ve fakülteye göre farklılık gösterebilmektedir. Seçilen üniversitenin internet sayfasından gerekli belgeler ve istenilen şartlar kontrol edilebilmektedir. Teslim edilecek belgelerin çoğu, bazı durumlarda noterde onaylatılmış hem İngilizce hem de Slovakça çevirisi ve tüm belgelerin kopyası da belgelerin aslıyla birlikte olacak şekilde talep edilmektedir.

Slovakya Yüksek Lisans Eğitimi için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’da yüksek lisans eğitimi almak isteyen Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı olmayan kişiler, Slovakya öğrenci vizesi ve geçici oturma izni için ülkelerindeki Slovakya dış temsilciliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Slovakya’ya giriş yapan Schengen vizesi ve geçici oturma izni sahiplerinin yabancılara hizmet veren polis departmanına kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Slovakya’da oturma izni almak isteyen yüksek lisans eğitimi öğrenci adaylarının yerine getirmesi gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Schengen ülkelerinde Slovakya’ya öğrenim amaçlı kabul edildiğini gösteren D tipi öğrenci vizesine sahip olmak
 • Slovakya’yı ziyaret etme amacının detaylı bir şekilde açıklanması ve Slovakya’da bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi için kabul alındığına dair belgeye sahip olmak
 • Maddi yeterliliğe, konaklama yerine sahip olmak ve kanıtlayabilmek
 • Seyahat sağlık sigortasına sahip olmak ve sağlık sigortası tutarını karşılanabileceğini kanıtlayabilmek
 • Menşe ülkeden alınan lisans eğitimini gösteren lisans diplomasının aslına sahip olmak ve çevirisini temin etmek
 • Menşe ülkeden alınan iyi karakter belgesine sahip olmak
 • İngilizce eğitim alınacak bölümlerde geçerli kurumlardan alınmış İngilizce dil seviyesini kanıtlayan belgeye sahip olmak

Gereken belge ve istenilen şartlar değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru için hazırlanılmadan önce üniversitenin internet adresinden gerekli şartlar ve belgeler kontrol edilmelidir. Belgeler noter onaylı olmalı, Slovakça çevirisi ve tüm belgelerin kopyaları olacak şekilde teslim edilmelidir.

Slovakya’da Dil Okulu için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’da eğitim görmek isteyen kişilerin, uzun süreli D tipi öğrenci vizesi alması durumunda, 90 güne kadar oturma izni olmadan kalma ve eğitim görme hakkı bulunmaktadır.

90 günü aşacak olan eğitim faaliyetleri için geçici oturma izni alınması zorunludur. Slovakya’da dil okullarının eğitim süresi 1 ile 3 ay arasında değişiklik göstermektedir. Slovakya dil okulu başvuru sahiplerinin, 3 aydan daha fazla eğitim göreceği durumlarda Slovakya geçici oturma izni için ülkelerindeki Slovakya dış temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.

Slovakya’da İş Bulmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’da iş bulmak isteyen, Slovakya’da çalışmak, bir okulda okumak gibi önceden geçici oturma izni almış olma koşulunu yerine getiren kişiler; iş bulmak için 9 aylık oturma izni alabilmektedir. İş bulduktan sonra iş sözleşmesi imzalayan ve iş bulmak için oturma iznine sahip olan kişiler; yabancılara hizmet veren polis departmanından oturma iznini; çalışma için alınan oturma izni ile güncellemelidir. Halihazırda oturma iznine sahip olmayan kişiler, iş bulmak için Slovakya oturma iznine başvuramamaktadır.

Slovakya iş bulma için oturma iznine başvuracak kişilerin, sahip oldukları oturma iznini yenileme seçeneğini seçerek başvuru formunu doldurması, başvuru formuna geçerli pasaport aslını ve güncel oturma izni kartını eklemesi, Slovakça ya da Slovakça’ya çevrilmiş 2.000 Euro bakiyeli banka dökümü, en az 10 aylık konaklama kontratı, 2 adet 30 mm genişliğinde 35 mm uzunluğunda olan Slovakya pasaport fotoğrafı ve diplomanın noter onaylı kopyasını teslim ederek 4.50 euroluk kart ücretinin ödenmesi oturum izni alınması için gerekmektedir.

Slovakya’da Erasmus Oturma İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’ya gelen her Erasmus öğrencisinin, Slovakya geçici oturma izni alması gerekmektedir.

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının, Slovakya Erasmus Vizesi alması şart koşulmaktadır. Slovakya vizesi ve geçici oturma izni, Slovakya dış temsilciliklerine başvurularak alınabilmektedir.

Slovakya’da Şİrket Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Slovakya’da şirket kurmak isteyen kişiler, Slovakya’da oturum izni almaya hak kazanmaktadır.

Slovakya’da iş kurmak için alınan oturma izni geçici ve daimi oturma izni olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Geçici oturma izni, iş kurma amacıyla ticari şirketlerde yöneticilik faaliyetlerini belirli bir süreliğine ya da en fazla 3 yıl kapsamasının yanı sıra öğrenim faaliyetlerini de kapsayabilmektedir.

3 yıl sonrasında yenileme yapılabilmektedir. Eğitim veya aile birleşimi için oturma iznine sahip olan 18 yaş üstü kişiler, iş kurma için oturum izni almalarına gerek kalmadan iş kurma faaliyetlerini yürütebilmektedir.

Slovakya’da iş kurarak daimi oturma iznine sahip olan yabancı uyruklu şirket sahipleri, Slovakya iş ruhsatlandırma yasasına göre Slovakya vatandaşları ile eşit olarak değerlendirilmektedir. İş ruhsatına ve daimi oturma iznine sahip olan yabancı uyruklu şirket sahipleri, oturumları sırasında işlerini yapmakta serbest olmaktadır.

Slovakya’da iş kurarak oturma izni almak isteyen başvuru sahiplerinin; geçerli bir pasaport, 2 adet özdeş fotoğraf, iş planı ya da iş yapmak için yetkilendirildiğini kanıtlayan belge, temiz bir adli sicil kayıt belgesi, konaklama ispatı, iş ruhsatı, banka hesap dökümleri, oturum sırasında maddi yeterliliğie sahip olunduğunun kanıtı, iş faaliyetleri için maddi yeterliliğe sahip olunduğunun kanıtı ve iş faaliyetlerinin uygulanabilirliği ve devamlılığını kanıtlayan belge gibi gerekli evrakları temin etmeleri gerekmektedir.

Slovakya’da Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Her yabancı ülke vatandaşı, Slovakya’da oturma iznine gerek olmadan konut alabilmektedir. Slovakya’nın konut yatırımı yaparak oturma izni ve vatandaşlık verme gibi bir olanağı bulunmamaktadır.

Slovakya’da Evlilik Yaparak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Slovakya vatandaşı ile evlilik yapan yabancı ülke vatandaşı, Slovakya’da oturma izni alabilmektedir. Evlilik yaparak oturma izni almak isteyen başvuru sahipleri, evliliklerini bir nüfus dairesi, kayıtlı bir kilise veya bir dini topluluk makamı işleten bir belediye makamı önünde, iki tanık eşliğinde bir evlilik yapacaklarına dair beyanı yaptıktan sonra gerçekleştirebilmektedir.

Slovakya’da evlilik yaparak oturum izni almak isteyen başvuru sahipleri; ebeveyn bilgisi, doğum tarihi ve yerini içeren doğum belgesi, ülke vatandaşlığı belgesi, kimlik kartı, pasaport, başvuru sahibinin dul ya da boşanmış olması durumunda; ölen eşin ölüm belgesi veya boşanma belgesini temin etmesi gerekmektedir. Oturum izni başvuru sahibinin, gerekli belgeleri evlilik tarihinden önce en geç 14 gün içinde kayıt ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

Slovakya’da Oturum Almak için Şartlar Nelerdir?

Slovakya oturum izni başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Slovakya oturum izni başvuru sahibinin, menşe ülkesinde düzenlenmiş temiz bir adli sicil kayıt beyanı, başvuru sahibinin son 3 yıl içinde aralıksız 6 ay boyunca 90 günden fazla ikamet ettiği başka bir ülke varsa, ikamet edilen ülkede düzenlenmiş temiz bir adli sicil kayıt beyanı sunulabilmesi ve geçerli bir pasaporta sahip olması
 • Slovakya oturma izni hangi amaçla alınıyorsa, onun için belirlenen ücretin ödenmiş olması
 • Slovakya oturma izni alma amacına uygun olarak alınmış referans ya da davet mektubuna sahip olunmsı
 • Slovakya oturum izni başvuru sahibinin, en azından ikamet edilen her ay için asgari geçim tutarını mali olarak karşılayacak duruma sahip olması
 • Slovakya oturma izni başvuru sahibinin, Slovakya’da kalacağı süre içerisinde konaklama yerinin olması ve konaklama yerini ispat edilmesi
 • Slovakya oturma izni başvuru sahibinin sağlığının yerinde olduğunu gösteren sağlık raporu ve Slovakya’da sağlık masraflarını karşılayacak maddi yeterlilik ile birlikte sağlık sigortası edindiğinin kanıtlanması

Slovakya’da Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Slovakya oturum izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Slovakya kurallarına uygun 2 adet fotoğraf: 30 mm genişliğinde 35 mm uzunluğunda olacak şekilde 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
 • Geçerli bir seyahat belgesi ya da pasaport: Slovakya oturma izni için kullanılacak olan pasaportun; 90 günden eski olmaması, başvuru tarihinden itibaren en az 12 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Slovakya oturma izni için pasaportun boş sayfaları dahil edilmeden bir kopyası tedarik edilmelidir.
 • Aile birleşimi amaçlı oturum izni için kanıtlayıcı belgeler: Evlilik belgesi veya doğum sertifikası gibi belgeler gerekmektedir.
 • Konaklama yeri ispatı ya da geçici oturma izni kimliğinin kopyası: Slovakya oturma izni için daimi ikametgahın bağlı belediyeden onay belgesinin alınması ya da geçici oturma izni kimliğinin kopyasını temin etmesi gerekmektedir.
 • Sağlık raporu: Slovakya uzun süreli oturum izni başvuru sahipleri, menşe ülkeden alınmış resmi kurumlarda geçerliliği olan ve oturum izni almak için herhangi bir soruna neden olmayacağını belirten sağlık raporunu alması gerekmektedir.
 • Maddi yeterlilik ispatı: Slovakya uzun süreli oturum izni başvuru sahibinin, Slovakya’da kaldığı süre içerisinde, Slovakya hükümetine yük olmadan kendi ve aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ispatlayan banka hesabının bakiye dökümünün alınması gerekmektedir. Slovakya’da Temmuz 2021 itibariyle, asgari geçim miktarı aylık 218.06 euro’dur. Slovakya oturum izni sahibinin kalış süresi bir yılı aşarsa, asgari geçim seviyesinin 12 katı olan tutar 2.616,72 euro’dur.
 • İş amaçlı oturum izni için işveren onayı: Uzun süreli oturum izni başvuru sahipleri maaşlarının miktarının işvereni tarafından onaylanmış dökümünü alması gerekmektedir.
 • Adli Sicil Kaydı: Slovakya uzun süreli oturum izni başvuru sahibinin, menşe ülkesinde düzenlenmiş temiz bir adli sicil kayıt beyanı ve başvuru sahibinin son 3 yıl içinde aralıksız 6 ay boyunca 90 günden fazla ikamet ettiği başka bir ülke varsa orada düzenlenmiş temiz bir adli sicil kaydı alınması gerekmektedir.

18 yaşından küçük ve velisine bağlı olan çocuklar için alınmak istenen Slovakya uzun süreli oturum izni için; çocukların doğum sertifikaları, nüfus cüzdanları, sağlık raporu, kan bağını ve velinin velayetini gösteren belgeler oturum başvurusu sırasında ayrı olarak eklenmelidir.

Slovakya’da Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Slovakya’da oturma iznine sahip olan kişiler, Schengen bölgesinde bulunan; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Macaristan, Malta, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan gibi ülkelere 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat edebilmektedir.

Slovakya Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Slovakya göçmenlik başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • Geçerli Schengen vizesine sahip olmak
 • Finansal yeterliliğe sahip olmak
 • Slovakya’da konaklama yerine sahip olmak
 • Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak
 • Oturum izni başvurusu yapabilmek için gerekli şartları karşılamak

Slovakya göçmenlik başvuru şartlarını yerine getiren üçüncü ülke vatandaşları sorunsuz bir şekilde onay alabilmektedir. Slovakya vatandaşlık şartları yerine getirildiği takdirde, Slovakya’da 10 yıl yaşayan göçmenler Slovakya vatandaşlığına hak kazanabilmektedir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: