Ukrayna Çalışma Vizesi

Ukrayna Çalışma Vizesi Başvuru Süreci 2023

Ukrayna çalışma vizesi hamiline Ukrayna’da resmi olarak çalışmaya hak tanıyan vize türüdür. Ukrayna çalışma izni almak için Ukrayna çalışma vizesine başvurulmalıdır.

Ukrayna çalışma vizesi D tipi vizeler kategorisindedir. Ukrayna çalışma vizesi, hamiline 90 günden fazla süre boyunca Ukrayna`da kalma imkanı tanımaktadır.

Ukrayna Çalışma Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ukrayna çalışma vizesi başvurusu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılmaktadır.

 • Ukrayna’lı bir şirketten resmi iş teklifi alınır
 • Ukrayna çalışma vizesi için gerekli belgeler hazırlanır
 • Ukrayna dış temsilciliklerinden veya Ukrayna vize başvuru merkezlerinden randevu oluşturulur
 • Randevu tarihinde evraklar beyan edilir ve biyometri işlemleri tamamlanır
 • Başvuru sonucu beklenir

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Ukrayna Çalışma Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın hükmüne göre tüm vize müracaat sahipleri vize başvurularını tamamlamalı ve uygun olan Büyükelçilik / Konsolosluk vize bölümüne veya yetkili vize merkezine ibraz etmelidir.

Ukrayna çalışma vizesine başvurmak i̇çin gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport/Seyahat Belgesi: Ukrayna’dan planlanan ayrılış tarihinden itibaren 3 ay boyunca geçerli olması ve vizesiz, damgasız ve işaretsiz en az 2 temiz sayfasının bulunması,10 yıldan eski tarihli olmaması gerekmektedir.
 • Yazdırılmış veya imzalanmış Ukrayna vize başvuru formu
 • 1 adet biyometrik fotoğraf: 35 mm genişlik ve 45 mm yükseklikte olmalıdır. Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Sigorta bedeli olarak en az 30.000€ veya denk bir destek sunulmalıdır. Diplomatik ve hususi (hizmet pasaportu) pasaport sahipleri bu koşuldan muaftır.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: Ukrayna’da ikamet edilecek süre boyunca maliyetleri karşılamak için finansal yeterliliği kanıtlar nitelikte belgeler gerekmektedir. (son 2 ayın banka hesap dökümü, Ukrayna grivnası/diğer çevrilebilir döviz, güncel veya tasarruf hesabı bakiyesi olan ve Ukrayna’da nakde çevrilebilecek banka kartları, otel/kalacak yer rezervasyonu, işveren mektubu/başvuranın Ukrayna’daki masraflarını karşılayacak sponsor mektubu, dönüş/transit geçiş bileti, vs.). Diplomatik ve hususi(hizmet pasaportu) pasaport sahipleri bu koşuldan muaftır.
 • Vize harcının ödendiğine dair makbuz

Ukrayna’ya seyahat için gerekli belgelerin yanı sıra, başvuru sahiplerinin planladıkları seyahat sebeplerini tasdikleyen belgeleri ibraz etmeleri de beklenmektedir.

Ukrayna Çalışma Vizesi Türleri Nelerdir?

Ukrayna çalışma vizesi, temelde kısa süreli çalışma vizesi (C Tipi) ve uzun süreli çalışma vizesi (D Tipi) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Ukrayna çalışma vizesi türleri aşağıda verilmiştir.

Ukrayna kısa dönem (C tipi) çalışma vizesi: C tipi vizeler yabancı veya uyruksuz kişinin Ukrayna’da her 180 gün içinde 90 güne kadar kalması amacıyla çıkarılan vizelerdir. Bu vizeler 6 ay veya daha farklı bir süre için geçerli olabilmekle birlikte; tekli, ikili veya çoklu geçiş sağlayacak şekilde çıkabilmektedir ancak geçerliliği 5 yılı aşamaz.

Ukrayna uzun dönem (D tipi) çalışma vizesi: D tipi vizeler yabancı veya uyruksuz kişinin 90 günü aşacak şekilde geçici oturma iznine başvurması halinde çıkarılır. Bu vizeler 90 gün içinde çoklu giriş geçerliliği sağlayacak şekilde çıkarılır.

Ukrayna çalışma izni D tipi vizeler kategorisindedir. Ukrayna çalışma izni almak için Ukrayna çalışma vizesine başvurulmalıdır. Ukrayna çalışma vizesi türleri aşağıda listelenmektedir.

 • Ukrayna Ngo çalışma vizesi
 • Ukrayna medya çalışanı vizesi
 • Ukrayna yabancı şirket çalışanı vizesi
 • Ukrayna yabancı banka çalışanı vizesi

Ukrayna Şirketlerinde Çalışma Vizesi Nedir?

Ukrayna şirketlerinde yabancı bir ülkenin vatandaşı olarak çalışmak için alınabilecek vize, Ukrayna şirketlerinde çalışma vizesidir. Ukrayna’nın ilgili şirket / kuruluşunda çalışma veya istihdam için alınan vizeler çalışma vizesidir. D tipi uzun süreli Ukrayna vize başvurusu ücreti aşağıda verilmiştir.

Normal hizmet vize başvurularında Ukrayna Büyükelçilik ve Konsoloslukları vize ücreti olarak $65.00 (temel vize ücreti) talep etmektedir. Ukrayna aracı kurum hizmet bedeli 24 USD’dir. Ücret hızlı hizmet talep edildiği takdirde iki katına çıkar.

Ukrayna vize başvurusu reddedilse dahi aracı kurum hizmet bedeli ve vize başvuru ücreti iade edilmemektedir.

Vize ücretleri belirli ülkelerin vatandaşları ve belirli vize türleri için temel vize ücretinden fazla olmak üzere mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Vizem.net üzerinden yapılacak başvurularda ödemeler o günkü Garanti BBVA satış kuru üzerinden hesaplanarak TL cinsinden yapılabilir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

NGO’larda Çalışma Vizesi Nedir?

NGO, kısaltması ingilizce Non-Governmental Organization olan Türkçede karşılığı sivil toplum kuruluşudur. NGO vatandaşlar tarafından kurulan, üyelerine ve diğerlerine hizmet sağlayan kulüpleri ve dernekleri içeren kuruluşların bir alt grubudur. NGO’lar genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ukrayna’da tescilli yabancı bir sivil toplum kuruluşunda (şube/ofis) çalışma/istihdam için alınan vize NGO çalışma vizesidir. Ukrayna gönüllü çalışma vizesi olarak da bilinmektedir.

Medya Çalışanı Vizesi Nedir?

Ukrayna medya çalışanı vizesi, Ukrayna’da tescilli bir yabancı basın kuruluşunun bir şubesinde çalışmak/istihdam için alınan vizedir.

Ukrayna Yabancı Şirket Çalışanı Vizesi Nedir?

Ukrayna yabancı şirket çalışanı vizesi, Ukrayna’da kayıtlı yabancı bir şirketin şubesinde çalışma/istihdam için alınan vizedir

Ukrayna Yabancı Banka Çalışanı Vizesi Nedir?

Ukrayna yabancı banka çalışanı vizesi, Ukrayna’da kayıtlı bir yabancı banka şubesinde çalışma/istihdam için alınan vizedir.

Ukrayna Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi Nedir?

Ukrayna uzun süreli çalışma vizesi olan D tipi vizeleri, bir yabancı/devletsiz kişilerin 90 günden uzun bir süre için Ukrayna’da konaklama amacıyla geçici oturma iznine başvurduğu hallerde verilmektedir.

Ukrayna D tipi çalışma vizesi Ukrayna Ulusal İstihdam Merkezi tarafından verilmiş onaylı çalışma iznine verilen isimdir. Yabancı ve uyruksuz kişiler bir iş anlaşmasının bir kopyasını sunmak koşuluyla bu şarttan muaf olabilirler. Ukrayna asıllı kişiler, Ukrayna D tipi vize sahibi değillerse Ukrayna asıllı olduklarını tasdikleyen belge ve iş anlaşmasının bir kopyası sunabilirler.

Ukrayna Çalışma Vizesine Benzer Diğer Ukrayna Vize Türleri Nelerdir?

Ukrayna çalışma vizesi D tipi uzun süreli vizedir.

Ukrayna çalışma vizesine benzer diğer Ukrayna D tipi vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ukrayna eğitim vizesi
 • Ukrayna uluslararası teknik yardımcı vizesi
 • Ukrayna dini etkinlik vizesi
 • Ukrayna eş vizesi
 • Ukrayna göçmenlik vizesi
 • Ukrayna diplomatik/hizmet vizesi
 • Ukrayna kültürel, eğitici, bilimsel, sportif, gönüllü faaliyetler yürütmek için vize
 • Ukrayna aile birleşimi vizesi

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: