Estonya Vizesi için Davet Mektubu

Estonya Vize Davet Mektubu ve Davetiye Vizesi

Estonya vize davet mektubu; Estonya’ya yapılacak olan ticari, kültürel ve sportif etkinliklere katılım, eğitim gibi amaçlar ile seyahat edecek yabancı ülke vatandaşlarının ilgili vize başvurularında sunması gereken bir evraktır.

Davet mektubu, davet eden kişi tarafından yazılmalı ve Estonya vize başvurusu için gerekli belgeler ile eksiksiz sunulması gereken sunulmalıdır.

Davet Mektubu Gerektiren Estonya Vize Türleri Hangileridir?

Davet mektubu gerektiren Estonya vize türleri hangisidir?

  • Estonya ticari vize
  • Estonya kültürel vize
  • Estonya sportif vize
  • Estonya öğrenci vizesi
  • Estonya Erasmus vizesi

Estonya Aile Ziyareti Vizesi için Davetiye Gerekli Midir?

Hayır, Estonya aile ziyareti vizesi için davetiye gerekmemektedir. Estonya vize davetiye şartını kaldırma kararı almıştır ve Estonya dış temsilciliklerine vize başvurusunda bulunacak kişilerin Estonya makamları tarafından onaylanmış bir davetiye sunmaları zorunlu değildir.

Ziyaret vizesi başvurularında bulunurken davet mektubu sunulması zorunlu olmasa da başvurunun değerlendirilmesi aşamasında olumlu etki yaratabilmektedir.

Vize başvurusunun davetiye sunularak yapılması halinde vize başvurusunda, Estonya’dan davetiye gönderen kişinin kimlik bilgilerinin bulunduğu kimlik veya pasaport sayfasının fotokopisi ile birlikte davetiyenin orjinali veya fotokopisi ibraz edilmelidir.

Estonya Vize Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Estonya vize davet mektubu; Türkçe, İngilizce veya Estonca dillerinde yazılmış ve noter onaylı olmalıdır.

Davet mektubu; mektubun yazıldığı tarihi, büyükelçilik adını ve iletişim bilgilerini, davet eden kişinin adını, vatandaşlık ve iletişim bilgilerini, başvuran kişinin adını, pasaport numarasını, seyahat amacını ve davet eden kişiyle olan ilişkisini içermelidir.

Estonya vize davetiyesinin dijital imzalı şekilde online olarak sunulması önerilmektedir. Dijital olarak imzalanmış davet mektubu dosyası, konu kısmına başvuru sahibinin tam adı yazılarak Büyükelçiliğin embassy.ankara@mfa.ee e-posta adresine gönderilmelidir.

Başvuru sahibi, büyükelçiliğin e-posta adresine gönderilen belgenin gönderildiği zaman bilgileriyle birlikte çıktısını, başvuru esnasında gerekli evraklar arasında ibraz etmelidir.

İngilizce dilinde yazılmış örnek vize davetiye mektubu aşağıda verilmiştir.

Estonya Vize Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?
Estonya Vize Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Estonya Ticari Vize Davet Mektubu

Estonya ticari vize davet mektubu; davet sahibinin kimlik bilgilerini ve imzasını, davet edilen kişiye ait kimlik bilgilerini, seyahat tarihlerini ve Estonya bulunan şirketin adres ve irtibat bilgilerini içermelidir.

Davet mektubunda başvuru sahibi ile ziyaret edilecek kişi veya şirket arasındaki iş ilişkisi açıklanmalı ve ülkede bulunulan süre boyunca ne yapılacağına dair detaylı seyahat planına yer verilmelidir. Davet mektubuna iş faaliyetlerini gösteren bir planının eklenmesi önerilmektedir.

Estonya Kültürel Vize Başvurusu için Davetiye

Estonya’da kültürel etkinlik veya konferanslara katılacak kişiler için etkinliği organize eden firma tarafından gönderilen vize davetiyesinin veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan bir sözleşmenin veya yaratıcı bir eser için gönderilen davetiyenin sunulması mümkündür ve belgenin mutlaka imzalı, kaşeli ve güncel olması gerekmektedir.

Estonya kültürel vize başvurusu için davet mektubunun dijital imza ile imzalanarak, dijital ortam üzerinden sunulması önerilmektedir; dijital imzalanmış davet mektubu, konu satırına başvuru sahibinin tam adı yazılarak Estonya Büyükelçiliğinin embassy.ankara@mfa.ee şeklindeki e-posta adresine gönderilmelidir. Büyükelçiliğin e-posta adresine davet mektubunun gönderildiği tarih ve saat bilgilerini içeren belgenin çıktısı vize başvurusunda ibraz edilmelidir.

Estonya Öğrenci Vizesi için Davet Mektubu

Öğrenim amacıyla yapılacak seyahatlerde başvurulacak Estonya öğrenci vizesi için ulusal mevzuata uygun vize davetiyesi; davet sahibinin kimlik bilgilerini ve imzasını, Estonya’daki eğitim kurumunun adres ve irtibat bilgilerini, davet edilen kişiye ait kimlik bilgilerini ve seyahat tarihlerini içermelidir.

Üniversite veya araştırma merkezi tarafından davet mektubu antetli kağıda yazılmış, imzalı, kaşeli ve orijinal olmalıdır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: