Estonya Eğitim Sistemi

Estonya Eğitim Sistemi: Estonya Okulları ve Eğitim Ücretleri Nasıldır?

Estonya eğitim sisteminin tarihi, manastır ve katedral okullarının kurulmuş olduğu 13. ve 14. yüzyıllara dayanmaktadır. Estonya dünyadaki en iyi eğitim sistemini oluşturma amacıyla eşit eğitim teknolojisi ile öğrenme inancını birleştirmiş ve PISA testlerine göre Estonya eğitimde uyguladığı eşitlik teknolojisini başarmıştır. Estonya’daki herkesin kaliteli ve eşit eğitime erişim imkanı bulunmaktadır.

Estonya’da eğitim sistemi, okul öncesi, temel, orta ve yükseköğretim olarak 4’e ayrılmaktadır. Temel eğitim ilköğretimi, ortaöğretim ise lise eğitimini kapsamaktadır. Estonya’da eğitim Estonca, Rusça ve İngilizce verilmektedir. Estonya’da zorunlu eğitim 9 yıldır. OECD’nin PISA testinnin 2018 verilerine göre Estonyalı 15 yaşındaki öğrenciler Avrupa sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Dünya sıralamasında ise Estonyalı öğrenciler okumada 5., matematikte 8. ve fen bilimlerinde 4. sırada yer almaktadır. Estonya OECD’nin PISA testinde 2009 yılında 15. sırada, 2012 ve 2015 yıllarında da 9. sırada yer almıştır.

Estonya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

Estonya’da eğitim aşamaları aşağıda sıralanmıştır.

 • Estonya’da okul öncesi eğitim
 • Estonya’da ilköğretim eğitimi
 • Estonya’da lise eğitimi
 • Estonya’da mesleki eğitim
 • Estonya’da yükseköğrenim eğitimi

Estonya Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

Estonya Okul Öncesi Eğitim Sistemi
Estonya Okul Öncesi Eğitim Sistemi

Estonya’da okul öncesi eğitimin amacı çocukların gelişimine ve büyümesine destek olmak ve ailede aldığı eğitimi desteklemektir. Okul öncesi eğitim veren kurumlar devletin vermiş olduğu müfredatı takip etmektedir. Devletin okul öncesi eğitim için belirlemiş olduğu müfredat ise Montessori yöntemi, Adım Adım, Waldorf öğretim yöntemi ve Reggio Emilia yöntemlerinden oluşmaktadır. Okul öncesi eğitimde çocuklar genel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra dil gelişimi, matematik, sanat, müzik, fiziksel gelişim ve hareket, ben ve çevre alanlarında eğitimler almaktadır. Ana dili Estonca olmayan çocuklara 3 yaşından sonra ikinci dil olarak Estonca eğitimi de verilmektedir. Okul saatleri günlük en fazla 3,5 saat olmaktadır. Estonya’da okul öncesi eğitimi tamamlayan çocuklara sertifika verilmektedir.

Estonya’da okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Okul öncesi eğitim 18 ay ile 7 yaş arasını kapsamaktadır. Estonya’da 4-7 yaş arasındaki çocukların %94’ü okul öncesi eğitimi almaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları belediye ve özel olarak ikiye ayrılmakta ve veliler istediklerini seçebilmektedir. Belediyeye ait okul öncesi eğitim kurumları hükümetin belirlemiş olduğu ulusal asgari ücretin %20’sini geçmeyecek şekilde ücret talep etmektedir. Özel okul öncesi eğitim kurumlarının fiyatları ise çocuğun yaşına göre değişmektedir. Estonya özel okul öncesi eğitim kurumlarının yıllık ortalama ücreti 5.000 Euro civarındadır.

Estonya’nın İlköğretim Eğitim Sistemi Nasıldır?

Estonya’da ilköğretim eğitimi zorunludur. Zorunlu temel eğitim 7 yaşından başlayarak 17 yaşına kadar devam etmektedir. İlköğretim sisteminin ulusal müfredatında bazı zorunlu dersler bulunmaktadır; bunlar yabancı dil, dil ve edebiyat, matematik, sosyal bilgiler, doğa bilimleri, teknoloji, beden eğitimi, sanat ve müziktir. Aynı zamanda ilköğretimde dini çalışmalar, kariyer eğitimi, girişimcilik ve bilişim gibi seçmeli dersler de sunulmaktadır. Öğrencilerin ilköğretimden mezun olabilmeleri için 3 adet temel sınavdan geçmeleri gerekmektedir. Temel eğitimi tamamlayan öğrenciler, ortaöğretim kısmına geçmeye hak kazanmaktadır.

Estonya’da ilköğretim eğitimi haftanın 5 günü, genellikle saat 8:45 ile 15:30 arasındadır. Estonya’da ilköğretim devlet kurumlarında ücretsiz iken, özel eğitim kurumlarında farklı ücretler karşılığında verilmektedir. Estonya’da özel bir ilköğretim kurumunun yıllık ortalama ücreti 18.000 Euro civarındadır.

Estonya Lise Eğitim Sistemi Nasıldır?

Estonya lise eğitim sistemi öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkarma amacındadır. Estonya lise eğitimi 3 yıl sürmektedir. Lise eğitim sisteminin ulusal müfredatı sanat ve müzik, beden eğitimi, matematik, doğa bilimleri, yabancı dil, sosyal bilgiler ve dil ve edebiyat derslerini içermektedir. Bu derslerin yanı sıra ulusal savunma, dini çalışmalar, felsefe, kariyer eğitimi, ekonomi ve iş çalışmaları gibi seçmeli dersler de bulunmaktadır. Eğitimi tamamlamak için öğrencilerin 96 dersten oluşan bir programı tamamlamaları beklenir. Ortaöğretim olarak adlandırılan lise eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversite veya meslek eğitimi alma hakkını elde ederler.

Estonya lise eğitimi genellikle hafta içi her gün saat 8:45 ile 15.30 saatleri arasında sürmektedir. Estonya’da lise eğitimi devlet ve özel kurumlarda verilebilir. Devletin verdiği lise eğitimi ücretsizdir; buna karşılık özel eğitim kurumları yıllık ortalama 22.000 Euro civarında, farklı lise eğitimi ücretleri belirleyebilmektedir.

Estonya’da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Estonya'da Mesleki Eğitim
Estonya'da Mesleki Eğitim

Estonya’da mesleki eğitim gençlerin iş hayatına hazırlanması ve yeteneklerini geliştirmesi amacı ile verilmektedir, öğrencilerin sosyal olarak gelişimi de hedeflenmektedir. Mesleki eğitime her yaştan kişinin katılabilmesi mümkündür. Estonya’da mesleki eğitimler, temel eğitim sonrasında 3 ile 4 yıl uzunluğunda ortaöğretim olarak alınabilirken, tamamen bağımsız olarak 3 ay ile 2,5 yıl arasında değişen sürelerde programlar olarak da alınabilmektedir. Mesleki eğitim sonrasında yükseköğretim programlarına devam edilebilmekte veya bazı stajyerlik ya da çıraklık programlarına katılım sağlanabilmektedir.

Estonya mesleki eğitiminde, 2’den 5’e kadar farklı seviyelerde eğitimler bulunmaktadır. Devlet mesleki eğitim kurumlarında eğitim tamamen ücretsizdir. Özel mesleki eğitim kurumlarında ise verilen mesleki eğitime ve eğitimin süresine göre ücret değişmektedir. Mesleki eğitimin gün ve saatleri çok değişken olabilmektedir ve her kurumu kendi eğitim gün ve saatlerini belirlemektedir.

Estonya Üniversite Eğitim Sistemi Nasıldır?

Estonya Tartu Üniversitesi

Estonya üniversite eğitim sistemi devlet ve özel üniversiteler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aynı zamanda eğitim dili konusunda da Estonya üniversiteleri için bir ayrım yapılmaktadır. Estonya üniversitelerinde İngilizce eğitim programları ve Estonca eğitim programları olarak 2 farklı sistem bulunmaktadır. Üniversite eğitimleri, güz ve bahar yarıyılı olarak 2 dönemden oluşmaktadır. Üniversitelerin eğitim gün ve saatleri, hem eğitim kurumlarına hem de seçilen programlara göre değişmektedir.

Estonya’da üniversite eğitim müfredatı teoriye dayalı ve uygulamalı olmak üzere iki farklı alana ayrılmaktadır. Teoriye dayalı müfredatlarda teorik ilkeler ile birlikte genel eğitim bilgisi verilmektedir. Uygulamalı eğitime odaklı müfredatta ise teorik bilgi esas alınarak %15 oranında pratik çalışmalar yapılmaktadır.

Estonca eğitim programları Estonya’da ücretsizdir. Estonya üniversitelerindeki İngilizce eğitim programları ise ücretlidir. Üniversitelerin ücretleri hem kendi fiyat politikalarına hem de seçilen bölümlere göre değişmektedir; örneğin Tallinn Üniversitesi yıllık ortalama ücreti 4.000 euro, Tartu Üniversitesi yıllık ortalama ücreti 2.500 Euro ve Tallinn Teknoloji Üniversitesi yıllık ücreti 7.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Estonya’daki Yüksek Öğrenim Kurumları Nelerdir?

Estonya’daki yükseköğrenim kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet üniversiteleri
 • Özel üniversiteler
 • Uygulamalı yükseköğrenim devlet kurumları
 • Uygulamalı yükseköğrenim özel kurumları

Estonya’da Eğitim Ücretli Midir?

Estonya’daki okul öncesi, ilköğretim ve lise eğitim kurumları, devlet ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Devlet okulları ücretsizdir ve çoğu okul bulunduğu alanda yaşayan öğrencileri ilk olarak kabul etmektedir. Belediyeler, belediyeye ait okullardan birinde çocuklara yer sağlamakla yükümlüdür.

Estonya’daki üniversitelerde ise, Estonca dilinde sürdürülen programlar öğrenciler için ücretsizdir. Üniversitelerdeki İngilizce eğitim programları ise okula ve programın türüne bağlı olarak farklı seviyelerde ücretlendirilmektedir. Estonya devlet üniversitelerinin İngilizce eğitim veren programlarının dönem ücretleri yaklaşık 1.500 ile 2.000 Euro arasındadır.

Estonya Üniversite Fiyatları Ne Kadardır?

Estonya üniversite fiyatları, devlet üniversitesindeki İngilizce eğitim programları için dönem başına 1.500 ile 2.000 Euro arasındadır. Özel Estonya üniversitelerinde ise eğitim ücretleri seçilen okula, eğitimin kalitesine ve seçilen bölüme göre değişmektedir.

Estonya’da bulunan üniversiteler içerisindeki özel Estonya üniversiteleri genel olarak yıllık 8.000 ile 12.000 Euro arasındaki ücretler ile çeşitli yükseköğretim programları sunmaktadır.

Estonya Burs İmkanları Nelerdir?

Estonya’da uluslararası öğrenciler için burs imkanları aşağıda listelenmiştir.

 • Estonya ulusal burs programı: Estonya ulusal burs programı, yüksek lisans öğrencileri için burs vermektedir. Burs miktarı aylık 350 eurodur.
 • Estonya hükümeti bursu: Tallinn Üniversitesi, Tallinn Teknoloji Üniversitesi, Tartu Üniversitesi ve Estonya Sanat Akademisinde kısa süreli okuyan öğrenciler için verilmektedir. Burs miktarı aylık 500 eurodur.
 • Estonya Müzik ve Tiyatro Akademisi bursları: Estonya Müzik ve Tiyatro Akademisi lisans ve yüksek lisans öğrencilere aylık 350 Euro burs vermektedir. Ayrıca eğitim ücretinin yarısı da burs ile karşılanmaktadır.
 • Tallinn Üniversitesi bursları: Tallinn Üniversitesinde okumak isteyen ya da okuyan öğrencilere üniversite tarafından verilmektedir. Burs için online başvuru yapılabilmektedir.
 • Estonya Enstitüsü Araştırma Ödülleri: Estonya Enstitüsü yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencileri için aylık 500 Euro burs vermektedir.
 • Tartu Üniversitesi bursları: Tartu Üniversitesi uluslararası doktora öğrencilerine aylık 660 Euro burs vermektedir.
 • Tallinn Teknoloji Üniversitesi doktora bursları: Fizik, matematik ya da diğer ilgili bölümlerde okuyan yüksek lisans öğrencilerine verilmektedir.

Estonya eğitim sistemini geliştirmeyi amaç edinen bir ülkedir. Estonya’da bulunan kaliteli üniversiteler, Estonya yüksek lisans burs imkanları da değerlendirilerek uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

Estonya’da Dil Eğitimi Nasıldır?

Estonya’da okullarda öğrencilere en az iki yabancı dil öğretilmektedir. Ulusal müfredata göre, orta dereceli okullarda birinci dil olarak İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca dilleri öğretilmektedir. Birçok öğrenci birinci yabancı dil olarak İngilizceyi tercih etmektedir.

Estonya’da ana dili Estonca olmayan öğrencilere, Estonca 3 yaşından itibaren öğretilmektedir.

Estonya’da devlet işleri ve iş hayatı Estonca dili ile yürütüldüğünden yabancılar için Estonca öğrenmek oldukça önemlidir. Estonya devleti ayrıca, yabancı yetişkinlerin sosyal hayata ve iş hayatında daha etkili rol alabilmesi için Estonca dil kursları açmıştır.

Estonca dilini öğrenmek için özel veya devlete ait çok sayıda kurs bulunmaktadır. Özel Estonca dil kursları, ağırlıklı olarak Tallinn ve Tartu şehirlerindir. Estonya dil okulları seviyeye ve program uzunluğa göre değişmekle birlikte, 6 aylık ortalama 1.400 ücretle Estonca dil eğitimi vermektedir.

Türkiye ve Estonya Eğitim Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Türkiye ve Estonya eğitim sistemi arasında farklar bulunsa da, eğitim sistemleri temel olarak birbirine benzemektedir. Estonya’da zorunlu eğitim 9 yıl iken, Türkiye’de 12 yıldır. Estonya’da ilköğretim 9 yıl ve lise 3 yıl süreyle eğitim verirken Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim 8 yıl, lise 4 yıl sürmektedir.

Estonya’da tüm eğitim kademelerinde sosyal bilimler dersi bulunurken, Türkiye’de sosyal bilimler dersi yalnızca 4. ile 7. sınıflar arasında okutulmaktadır. Estonya’da devlet liselerinde yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça seçenekleri bulunmaktadır; buna karşılık Türkiye’deki devlet liselerinde yalnızca Almanca ve İngilizce ikinci dil seçenekleri sunulmaktadır. Estonya’da ve Türkiye’de devlet okullarında eğitim ücretsizdir. Her iki ülkede de, farklı seviyeler için özel okullar da bulunmaktadır.

Estonya’da Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

Estonya’da zorunlu eğitim 9 yıldır. 7 yaşından 17 yaşına kadar olan çocukların eğitim görmesi zorunlu tutulmaktadır.

Estonya’nın Eğitim Politikası Nasıldır?

Estonya’da eğitim politikasının yönetimi, kaynak sağlamada özerkliğe sahip olan okullar ile yerel ve merkezi yetkililer arasında paylaşılmaktadır. Estonya devleti ulusal bir eğitim standardı belirlemekte ve bu doğrultuda kurumları devlet denetimi altında tutmaktadır. Estonya devleti ayrıca eğitim finansmanını ve kalitesini de belirlemektedir.

Estonya’da okul öncesi eğitimine ait düzenlemeler yerel yetkililer tarafından yönetilirken, diğer eğitim aşamaları için yönetim çoğunlukla okullara bırakılmaktadır. Eğitim için izlenen Estonya politikası ile Estonya, OECD ülkeleri arasında öğrenci başına düşen harcamada en büyük artışı yaşayan ülkeler arasına girmiştir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: