Estonya Vatandaşlığı

2023'te Estonya Vatandaşlığı Başvuru Şartları ve İşlemleri

Estonya Baltık denizinin kıyısında bulunan bir Kuzey Avrupa ülkesidir. Estonya vatandaşı olmak için ilgili kanun, Estonya Hükümeti tarafından 1 Nisan 1995 yılında yürürlüğe giren Estonya Vatandaşlık Kanunu’dur. Estonya Vatandaşlık Kanunu kapsamında izlenen prosedürler doğrultusunda gerekli şartlar karşılandığı takdirde vatandaşlık hakkı kazanılabilmektedir.

Estonya vatandaşlık başvurusu teslimi ve başvuruların değerlendirilmesi, Estonya Polis ve Sınır Muhafız Kurulu tarafından yapılmaktadır. Estonya vatandaşlık hakkı kazanabilmek için bir Estonya vatandaşı ile evli olmak, anne ya da babadan en az birinin Estonya vatandaşı olması ya da Estonya’da bir yatırım yaparak 5 yıl aralıksız olmak üzere toplam 8 yıl Estonya’da ikamet etmiş olmak şartlarından en az birinin karşılanması gerekmektedir.

Estonya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Estonya vatandaşı olma şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Estonya dil yeterlilik sınavını geçmek (Estonya dilinde ilk, orta ve yüksek öğrenim görmüş vatandaşlar dil yeterlilik sınavından muaftırlar)
 • Estonya’da daimi ikamet izni ile en az 5 yıl ikamet etmiş olmak ya da oturma izni ile en az 8 yıl boyunca ikamet etmiş olmak
 • Estonya Cumhuriyeti Anayasası ve Vatandaşlık Yasası ile ilgili bilgi sınavından yeterli puan almak
 • Estonya devletine sadık olmak
 • Sabit gelire sahip olmak
 • İkamet adresinin Estonya nüfus siciline kayıt edilmiş olması

Estonya Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınabilir?

Estonya vatandaşlığı almanın yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Soybağı ile Estonya vatandaşlığı
 • Evlilik ile Estonya vatandaşlığı
 • Yatırım yoluyla Estonya vatandaşlığı

Soybağı ile Estonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Soybağı ile Estonya vatandaşlığı almak için Estonya’da doğan bir bebeğin ebeveynlerinden birinin Estonyalı olması gerekmektedir. Ebeveynlerinden biri Estonyalı olan veya doğarken Estonya vatandaşı olan bir ebeveyne sahip olan kişilerin yabancı bir ülkede doğmuş olsalar bile Estonya vatandaşlığı hakları bulunmaktadır.

Estonya vatandaşlığı olan bir birey, vatandaşlık hakkının 18 yaşından önce ebeveynleri tarafından iptal ettirilmesi durumunda vatandaşlık için yeniden başvuru yapabilmektedir.

Evlilik ile Estonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik ile Estonya vatandaşlığı almak için Estonya vatandaşı olan ya da Estonya’da daimi ikamet izni olan biriyle evlenmek gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Estonya vatandaşlığı için başvurulduğunda ilk aşamada başvuru sahibine 5 yıllık oturum izni verilmektedir. 5 yıllık oturum izni tamamlandıktan sonra oturum süresi 3 yıl daha uzatılabilmektedir. İkamet süresi tamamlandıktan sonra Estonya vatandaşlığı için hak kazanılmaktadır. Estonya vatandaşlığı hakkı kazanabilmek için ard arda 5 yıl Estonya’da ikamet etmek zorunludur.

Yatırım Yoluyla Estonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yatırım yoluyla Estonya vatandaşlığı almak doğrudan gerçekleşmemektedir. Estonya’da Yatırım Yoluyla İkamet programı ile sonradan vatandaşlık almak mümkün olmaktadır.

Estonya Yatırım Yoluyla İkamet programı başvuru sahibine 5 yıllık ikamet hakkı tanımaktadır. Başvuru sahibi, 5 yıllık ikamet süresini doldurduktan sonra vatandaşlık hakkı için gerekli işlemleri yaparak Estonya vatandaşı olabilmektedir.

Estonya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Estonya vatandaşlık başvurusu Estonya Hizmet Ofisi üzerinden yapılabilmektedir. Estonya Hizmet Ofisinden başvuru yapabilmek için online olarak randevu alınması gerekmektedir.

Estonya Vatandaşlığı Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Estonya vatandaşlığı almak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Estonca dilinde doldurulmuş Estonya vatandaşlığı başvuru formu
 • Estonca dil sınavı sertifikası
 • Maddi geliri kanıtlayan belge
 • Estonya Anayasası ve Vatandaşlık Yasası sınavından yeterli puan alındığını kanıtlayan belge
 • Vatandaşı olunan mevcut ülkenin hükümeti tarafından vatandaşlığın iptal edildiğine dair belge
 • Dijital fotoğraf
 • 18 yaşının altındaki başvuru sahiplerinin ebeveynlerine ait kimlik kartları

Estonya Vatandaşlık Sınavı Sonucu Nasıl Alınır?

Estonya Vatandaşlık Sınavı, Estonya’nın Jõhvi, Tallinn, Tartu, Narva şehirlerinde bulunan sınav merkezlerinde online olarak gerçekleştirilmektedir. Estonya vatandaşlık sınavında 24 soru bulunmaktadır ve sınav soruları Estonya hükümetinin temel ilkeleri, vatandaşlık hakları ve görevleri, Estonya vatandaşlığı prosedürleri gibi konuları içermektedir. Estonya vatandaşlık sınav süresi 45 dakikadır ve sınavda kaynak kullanımı serbesttir.

Estonya vatandaşlık sınavı sonucu, sınava girilen sınav merkezinden alınabilmektedir. Estonya vatandaşlığı başvurusunda Estonya vatandaşlık sınavı sonucu diğer evraklar ile birlikte ilgili kuruma sunulmak durumundadır.

Estonya Dil Yeterlilik Sınavı Sonucu Nasıl Alınır?

Estonya dil yeterlilik sınavı Estonya vatandaşlığına başvuruda bulunan kişiler için online olarak yapılan bir sınavdır. Estonya dil yeterlilik sınavı Estonya Devleti tarafından belirlenen sınav merkezlerinde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır.

Estonya dil yeterlilik sınavının dil seviyeleri, A1, B1, B2 ve C1 şeklindedir. Estonya dil yeterlilik sınav sonucu sınava girilen merkez üzerinden alınabilmektedir. Estonya dil yeterlilik sınav sonucu vatandaşlık başvurusu sırasında talep edilen diğer belgelerle birlikte ilgili makama sunulmak durumundadır.

Estonya Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Estonya vatandaşlık başvuru ücreti 13 Euro’dur. Estonya vatandaşlık başvurusunda başvuru ücretine ek olarak, belge toplama sürecinde yapılacak harcamalar belge başına ortalama 20 Euro şeklindedir.

Estonya Vatandaşı Olmak Ne Kadar Sürer?

Estonya vatandaşlık başvurusu başvuru tarihinden itibaren ortalama 6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Estonya Vatandaşlığı ile Kazanılan Haklar Nelerdir?

Estonya vatandaşlığı ile kazanılan haklar; oy kullanma hakkı, Estonya devleti tarafından diplomatik korunma hakkı, vize serbestliği dahil Avrupa Birliği’nin Avrupa Birliği sınırları içinde sunduğu tüm haklar, Estonya’da düzenlenen tüm seçimler ve referandumlarda aday olma hakkıdır.

Sık Sorulan Sorular

Estonya vatandaşlığı ve başvuru şartları hakkında merkezimize sıkça iletilen sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.

Estonya Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

Estonya kimlik kartı için Estonya Polis ve Sınır Muhafız Kurulu’na Estonya Devleti tarafından istenen belgeler ile birlikte başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru yaparken Estonya Devleti tarafından talep edilen ücret, Müşteri Hizmet Ofisine ödenmektedir.

Estonya Pasaportu Nasıl Alınır?

Estonya pasaportu başvurusu, Estonya Polis ve Sınır Muhafız Kurulu’na yapılmaktadır. Estonya pasaportu başvurusu yapılırken Estonya vatandaşlığını kanıtlayan vatandaşlık belgesi, kimlik kartı ve biyometrik fotoğraf sunulmaktadır. Estonya pasaportu başvurusunda parmak izi verilmektedir. Estonya pasaportu için başvuru ücretleri ortalama 150 Euro’dur.

Estonya Dijital Vatandaşlık Nedir?

Estonya dijital vatandaşlık hamiline, Estonya’daki internet portallarına erişim ve işlem yapma, e- şirket kurma ve şirketi online olarak yönetme fırsatı tanımaktadır. Estonya e-vatandaşlık başvurusu internet üzerinden yapılabilmektedir.

E-vatandaşlık kartı Estonya Polis ve Sınır Muhafız merkezlerinden, Estonya büyükelçiliklerinden ya da konsolosluklarından alınabilmektedir. Estonya e- vatandaşlık başvurusu yapılırken Estonya devleti tarafından Estonya e-vatandaşlık başvurusu ücreti talep edilmektedir. Estonya e-vatandaşlık başvuru ücreti 100- 120 Euro’dur.

Estonya E-Vatandaşlık Kartı
Estonya E-Vatandaşlık Kartı

Estonya E-Vatandaşlık Alanlar Estonya’da Yaşayabilir Mi?

Hayır, Estonya e-vatandaşlığı bulunan kişiler Estonya’da yaşayamamaktadır.

Estonya Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

Hayır, Estonya çifte vatandaşlık hakkı tanımamaktadır. Estonya vatandaşlığı almak için mevcut vatandaşlıktan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Estonya çifte vatandaşlık kapsamında tek istisna, anne ve babası iki farklı ülke vatandaşı olan 18 yaşın altındaki bireyler için geçerli olmaktadır. Farklı ülke vatandaşı ebeveynlere sahip olan kişinin 18 ile 21 yaşları arasında, iki vatandaşlıktan hangisini seçeceğine dair karar vermesi ve kararı Estonya hükümetine bildirmesi gerekmektedir.

Estonya’da Ev Alarak Vatandaşlık Alınır Mı?

Hayır, Estonya’da ev alarak vatandaşlık almak mümkün değildir.

Estonya’da Doğumla Vatandaşlık Verilir Mi?

Hayır, Estonya’da doğumla vatandaşlık ebeveylerden en az birinin Estonya vatandaşlığı bulunmuyor ise verilmemektedir. Estonya’da doğumla vatandaşlık hakkı kazanabilmek için ebeveylerden birinin Estonya vatandaşı olması zorunludur.

Mülteci Statüsü ile Estonya Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

Mülteci statüsü ile Estonya vatandaşlığı doğrudan kazanılmamaktadır. Estonya’da mülteci statüsü ile vatandaşlık alabilmek için tanımsız vatandaş statüsünde olunması gerekmektedir.

Estonya çifte vatandaşlık hakkı sunmamaktadır. Vatandaşlık başvurusu için Estonya iltica programı kapsamında özel bir vatandaşlık hakkı bulunmamaktadır.

Estonya’da Vatandaş Olarak Yaşamanın Avantajları Nelerdir?

Estonya’da vatandaş olmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Yüksek refah seviyesi
 • Avrupa Birliği tarafından sunulan haklara sahip olmak
 • Yüksek ekonomik refah seviyesi

Estonya vatandaşlığı hamiline birçok fırsat sunmaktadır. Estonya’nın yüksek ekonomik refah seviyesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yer alması sebebiyle Estonya’da yaşam maliyetleri düşüktür. Estonya’da yaşam maliyetlerinin düşük olması sebebiyle yaşam kalitesi oldukça yüksektir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: