Portekiz İltica İstatistikleri

2022'de Portekiz'e İltica Şartları ve İstatistiksel Bilgiler

Mülteci, ırkı, dini, belirli bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşleri yüzünden dışlanan, zulme uğrama korkusu nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişidir.

Sığınmacı, iltica başvurusunda bulunmuş ve iltica prosedürü devam eden kişidir.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile yapılan görüşmelerin ardından Portekiz, hükümet kararı ile her yıl en az 30 mülteci için bir yerleştirme programı başlatmıştır. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Portekiz'in yıllık kotası 45 kişiye çıkarılmış, 2017 yılında Avrupa Göç Gündemi ile bu sayı yılda 190 kişiye yükselmiştir.

Portekiz, 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda 606'sı Türkiye'den ve 404'ü Mısır'dan olmak üzere toplam 1010 kişiye yerleşim hakkı vermiştir. Portekiz'in mülteci politikasına göre gönüllü geri dönüş, mültecilerin içinde bulunduğu zor durum için en çok tercih edilen çözüm olarak kabul edilmektedir ancak geri dönüşün mümkün olmadığı durumlarda, yerel entegrasyon uygulanmaktadır.

Portekiz Sığınma Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Portekiz sığınma başvurusu kabul etmektedir.

Portekiz'de Kimlere Mülteci Statüsü Verilir?

Portekiz’de mülteci statüsü verilen kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Demokrasi, sosyal ve ulusal özgürlükler, halklar arası barış, özgürlük ve insani özgürlükler lehinde vatandaşı oldukları veya ikamet ettikleri devlette gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda zulme maruz kalan veya ciddi bir zulüm tehdidi ile karşı karşıya olan yabancı uyrukluların ve vatansız kişilerin sığınma hakkı güvence altına alınmıştır.
 • Irkları, dinleri, tabiiyetleri, siyasi görüşleri veya belirli bir sosyal grubun parçası olmaları nedeniyle zulme uğramaktan korkan yabancı uyruklu veya vatansız kişiler ve korkuları nedeniyle ikamet ettiği ülkeye dönmek istemeyen kişiler sığınma hakkı almaya hak kazanmaktadır.

Portekiz'de Kimlere Mülteci Statüsü Verilmez?

Portekiz’de mülteci statüsü verilmeme nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışındaki Birleşmiş Milletler organları veya kuruluşları tarafından koruma veya yardıma ilişkin Cenevre Sözleşmesinin 1(D) Maddesinin kapsamına giren yabancı uyruklu ve vatansız kişilerin durumu geçerli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına uygun olarak kesin bir biçimde çözülmeden koruma veya yardımın herhangi bir nedenle sona ermemiş olması,
 • Yetkili makamların, başvuru sahibinin söz konusu ülkenin vatandaşlığına sahip herhangi birinin hak ve ödevlerine veya eşdeğer hak ve ödevlere sahip olduğuna karar vermesi halinde mülteci statüsü verilmemektedir.
 • Başvuru sahibinin, bu tür suçlarla ilgili hükümleri belirleyen uluslararası belgelere göre barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç işlediği yönünde şüphelerin olması durumunda mülteci statüsü verilmemektedir.
 • Başvuru sahibinin mülteci olarak kabul edilmeden önce Portekiz toprakları dışında üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılabilecek kasıtlı bir genel hukuk suçu işlediğinin tespit edilmesi durumunda mültecilik statüsü verilmemektedir.
 • Başvuru sahibinin Birleşmiş Milletler Şartı'nın önsözünde ve 1. ve 2. maddelerinde belirtilen Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerde bulunması halinde mültecilik statüsü verilmemektedir.
 • Başvuru sahibinin iç veya dış güvenlik ya da kamu düzeni için bir tehlikeyi veya haklı bir tehdidi temsil etmesi durumunda Portekiz’de mülteci statüsü verilmemektedir.

Portekiz İltica İstatistikleri Nasıldır?

2020 yılı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından paylaşılan verilerde, Portekiz’e 932 iltica başvurusu yapılmıştır. Portekiz’e yapılan ilk başvurularda kabul oranı %59 olmuştur.

İltica başvuruların çoğu Gambiya, Angola ve Gine- Bissau’dan yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi’nin verilerine göre 2015 yılında Portekiz'de toplam 837.257 mültecinin yaşadığı kaydedilmiştir.

Portekiz İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Portekiz iltica başvurusunda bulunmak ve uluslararası koruma elde etmek için ulusal topraklara giren yabancı uyruklu veya vatansız kişiler, gecikmeksizin Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğüne veya herhangi bir polis makamına başvuruda bulunmalıdır.

Portekiz’de İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Portekiz iltica başvurusu yapılan polis makamı 48 saat içerisinde başvuruyu Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğüne iletmektedir. Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği adına hareket eden sivil toplum kuruluşu olarak temsilcilere ve Portekiz Mülteciler Konseyi'ne ilgili uluslararası koruma başvurusunun yapıldığını bildirmektedir.

Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğü adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,, başvuru sahibine iltica başvurusu ile ilgili prosedür ve başvuru sahibinin onayına tabi olası müdahaleleri hakkında bilgi vermek amacıyla bildirimi aldıktan hemen sonra başvuru sahibiyle iletişime geçmektedirler.

Başvurudan sonraki üç gün içinde, süreç devam ederken başvuru sahiplerine Portekiz topraklarında kalma hakkına sahip olduklarını beyan eden ve uluslararası koruma hakkının sunulduğunu gösteren bir belge verilmektedir.

Portekiz'den Sığınma Talep Eden Kişilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Portekiz'den sığınma talep eden kişilerin yükümlülükleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin ve aile üyelerinin kimlik bilgileri belirtilmelidir.
 • Başvuranın uyruğu, önceki ülke veya ülkeleri ve ikamet yerleri belirtilmelidir.
 • Daha önce yapılan uluslararası koruma talebi başvuruları belirtilmelidir.
 • Uluslararası koruma ihtiyacını haklı kılan durum veya olgular tanımlanmalıdır.
 • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 26 Haziran 2013 tarihli (AB) 603/2013 Sayılı Tüzüğü uyarınca, ilgili kişinin en az 14 yaşında olması kaydıyla tüm parmaklardan parmak izi alınmasına ve Eurodac sistemine kayıt edilmesine izin vermesi gerekmektedir.
 • Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğünü ikamet ettikleri yer hakkında bilgilendirmek ve adresteki herhangi bir değişikliği derhal bu servise bildirmek zorunludur.
 • İlgili başvurunun herhangi bir koşuluyla ilgili olarak, istendiğinde Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğüne gidilmelidir.

Portekiz Sığınma Talepleri Nasıl Değerlendirilir?

Portekiz sığınma talepleri konusunda Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğü, başvuruya ilişkin karar verildiği sırada Avrupa İltica Destek Ofisi, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ve insan hakları örgütleri gibi kaynaklardan elde edilen menşe ülke ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerde yer alan bilgileri ve uygulamaları gözden geçirmektedir.

Başvuru sahibinin kişisel durumuna dayalı olarak zulme veya ciddi suçlara maruz kalıp kalmayacağını değerlendirmek için başvuranın durumu ve kişisel koşulları dikkate alınmaktadır. Başvuru sahibinin beyanları, belgeli kanıt veya diğer yollarla teyit edilmektedir. İltica başvurusu yapan kişinin yaptığı açıklamaların tutarlı ve makul olduğu, mevcut bilgilerle çelişmediği incelenmekte; başvuranın genel güvenilirliği değerlendirilmektedir.

Hangi Durumlarda Portekiz Sığınma Talebi Değerlendirilmez?

Başvuru sahibinin, başka bir devlette uluslararası koruma statüsünden yararlanmışsa, üye devlet olmayan bir ülke ilk sığınma ülkesi olarak kabul edilirse, üye devlet olmayan bir ülke, güvenli bir üçüncü ülke olarak kabul edilirse,uluslararası korumadan yararlanma şartlarına uygunluk analizine ilişkin yeni unsur veya veri içermeyen bir başvuru yapılmışsa, başvuru sahibinin sorumlu olduğu bir kişi tarafından, söz konusu kişi adına daha önce bir başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra yapılmış olup, ayrı bir başvuruyu haklı gösterecek herhangi bir unsur bulunmamışsa Portekiz sığınma talebi değerlendirilmemektedir.

Portekiz İltica Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Portekiz iltica başvurusunda işlem süresi altı aydır ve bazı başvurularda bu süre dokuz aya kadar uzayabilmektedir. Başvuru sahibi, gecikmelerin nedeni ve karar için beklenen süre hakkında talep etmesi üzerine bilgilendirilmektedir.

Portekiz İltica Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

Portekiz iltica başvurusu reddedilirse başvuru sahibi en fazla 30 günlük geçiş süresi boyunca Portekiz topraklarında kalabilmektedir.

Hangi Durumlarda Portekiz Sığınma Talebi Reddedilir?

Portekiz sığınma talebinin reddedilme nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru sahibinin, yanlış bilgi veya belge sunarak,kimliği veuyruğu ile ilgili önemli bilgi veya belgeleri gizleyerek yetkilileri yanıltması
 • Başvuru sahibinin, kimliğinin veya uyruğunun belirlenmesine yardımcı olabilecek kimlik veya seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmiş veya kaybetmiş olması
 • Başvuru sahibinin ülke hakkında yeterince doğrulanmış bilgilerle çelişen, korumadan yararlanma şartlarının karşılanmasına ilişkin gerekçeler bakımından iddianın inandırıcılığını zedeleyen, açıkça tutarsız ve yanlış beyanlarda bulunması
 • Başvuru sahibinin, ulusal topraklara yasa dışı yollardan girerek ülkede kalmış ve geçerli sebepler olmaksızın, uluslararası koruma başvurusunu mümkün olan en kısa sürede sunmamış olması
 • Başvuru sahibinin yalnızca, mülteci veya ikincil korumaya uygun bir kişi olarak kabul edilme koşullarına uygunluk sağlamak için ilgili olmayan veya asgari düzeyde ilgili konulara atıfta bulunması

Portekiz İltica Başvurusu Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Portekiz iltica başvurusu reddine itiraz edilebilmektedir. Portekiz Göç ve Hudutlar Müdürlüğü ulusal direktörünün kararı askıya alma yetkisi için sekiz günlük bir süre içinde idari mahkemelerde red kararına ilişkin temyize gidilmesi mümkündür.

Portekiz İltica Başvurusu Kabul Edilirse Ne Olur?

Portekiz iltica başvurusu kabul edilen mülteci ve ikincil koruma statüsünden yararlanan kişiler, kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Portekiz'de ikamet eden yabancı uyrukluların haklarından yararlanabilmektedir.

Portekiz Göç ve Hudutlar Müdürlüğü, mülteci statüsü veya ikincil koruma ile ilgili statüye ilişkin hak ve yükümlülükler hakkında kişilerin anlayacağı bir dilde bilgilendirme yapmaktadır.

Portekiz İltica Talebi Kabul Edilen Mülteciler Hangi Haklara Sahip Olur?

Portekiz iltica talebi kabul edilen mültecilerin sahip oldukları haklar aşağıda listelenmiştir.

 • Ulusal güvenlik veya kamu düzeninin zorunlu nedenleri aksini gerektirmedikçe, yenilenebilecek şekilde ilk beş yıl süreyle geçerli ikamet izni verilmektedir.
 • İkincil koruma statüsünden yararlananlara, ilk üç yıl geçerli ve yenilenebilir ikincil koruma ikamet izni verilmektedir.
 • Mülteci veya ikincil koruma statüsünden yararlanan kişinin aile üyelerine, aynı geçerlilik koşullarıyla, hukuk sisteminin öngördüğü şartlardan feragat edilerek olağanüstü oturma izni verilmektedir.
 • Madde 2(1)(k)'de belirtilen aile üyeleriyle, bu maddede belirtilen koşullarda aile kurma hakkına sahiptirler.
 • Mülteci statüsünden yararlanan kişilere, talepleri halinde, Cenevre Sözleşmesi ekinde yer alan hükümlere uygun olarak, ulusal güvenlik veya kamu düzeninin zorunlu sebepleri gerektirmedikçe, ülke toprakları dışına çıkmalarını sağlayacak bir seyahat belgesi düzenlenebilmektedir.
 • Ulusal pasaport alamayan kişilere, yabancı uyruklular için Portekiz pasaportu düzenlenebilmektedir.
 • Mülteci veya ikincil koruma statüsü verilen küçüklerin, ulusal vatandaşlarla aynı koşullarda eğitim sistemine tam olarak erişmelerine izin verilmektedir.
 • Genel olarak eğitim sistemine ve mesleki gelişim ulusal vatandaşlarla aynı koşullarda erişmelerine izin verilmektedir.
 • Diplomaların, sertifikaların ve diğer yabancı resmi yeterlilik belgelerinin tanınmasına ilişkin yürürlükteki prosedürler kapsamında ulusal vatandaşlarla eşit muamele görme hakkına sahiptir.
 • Ulusal vatandaşlarla aynı koşullarda, yetişkinler için istihdam, mesleki eğitim ve iş yerlerinde pratik deneyim ile ilgili eğitim fırsatları garanti edilmektedir.
 • Sosyal güvenlik sistemine ilişkin yasal hükümlere tabidirler.
 • Ulusal Sağlık Hizmetine ulusal vatandaşlarla aynı koşullarda erişebilmektedirler.
 • Mülteci statüsünden veya ikincil koruma statüsünden yararlananların, Portekiz'de yasal olarak ikamet eden yabancı uyruklu kişilere eşdeğer koşullarda barınmaya erişimleri sağlanmaktadır.

Portekiz'de Mülteciler Oturum İzni Alabilir Mi?

Portekiz’de mülteci statüsünden yararlanan kişilere, ulusal güvenlik veya kamu düzeninin zorunlu kıldığı gerekçeler dışında ilk beş yıl geçerli, benzer süreler için yenilenebilir ikamet izni verilmektedir.

Portekiz'de Mülteciler Aile Birleşimi Hakkından Yararlanabilir Mi?

Portekiz’de mülteciler aile birleşimi hakkından yararlanabilmektedir. Aile birleşimi hakkından yararlanan Portekiz’deki mülteciler aile kurma hakkına sahiptir.

Portekiz'de Mülteciler Vatandaşlık Alabilir Mi?

Portekiz’de mülteciler vatandaşlık alabilmektedir. Yasal bir oturum izni ile 6 yıl ikamet eden Portekiz’deki mülteciler vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedirler. Başka ülkeden yabancı vatandaşlık sahibi olanlar, Portekiz vatandaşlık hakkı ile birlikte çifte vatandaşlık hakkını kullanabilmektedir.

Paylaş: