Portekiz Oturma İzni

Portekiz Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’de oturma izni almak için, Portekiz’de 90 günden fazla sürecek kalışlarda, Portekiz vatandaşı olmayan bireylerin taşınma nedenine ve ne kadar kalmayı planladıklarına bağlı oturma vizesi ve oturma izni olarak 2 farklı izin türü bulunmaktadır.

Portekiz’de oturma vizeleri 3 ay geçerli vizelerdir. Başvuru sahibine ikametgah kaydı yapılmadan önce bir Portekiz Büyükelçiliği tarafından Portekiz’e giriş izni amacıyla verilmektedir. Portekiz oturma iznini almak için, oturma vizesi ile Portekiz’e girişten sonra, SEF(Göçmenlik ve Sınır Dairesi)’e kayıt yaptırmak için 4 ay süre tanınır.

Portekiz’de oturma izni genellikle bir yıl geçerli geçici izinlerdir. Portekiz’de kalınması gereken süreye bağlı olarak yıllık yenilenir. Portekiz kalıcı oturma izni için, Portekiz geçici oturma izni sahiplerinin en az beş yıl Portekiz’de yaşamış olmalsı gerekmektedir.

Portekiz’de Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Portekiz’de oturma izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz geçici oturum izni
 • Portekiz kalıcı oturum izni

Portekiz Geçici Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Portekiz geçici oturum izninde yabancı vatandaşlara, düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere, birbirini izleyen 2 yıllık sürelerle yenilenebilen Portekiz oturma izni verilmektedir.

Portekiz oturum izninin yenilenmesi için, geçerlilik süresini doldurmadan en az 30 gün öncesinde talep edilmeli ve barınma, geçim araçlarının varlığının kanıtlanması ve bir yıldan fazla hapis cezası için hüküm giymemiş olunması gibi çeşitli şartlar teyit edilmelidir.

Portekiz oturum izni başvurusunda bulunmak için gerekli koşullar aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz oturum izni verilmesi için kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda geçerli bir Portekiz oturma vizesine sahip olunması gerekmektedir.
 • Portekiz yetkili makam ve mercilerince bilinmesi halinde vize verilmesini engelleyecek herhangi bir durumda olunmaması gerekmektedir.
 • Fiziksel olarak Portekiz topraklarında bulunulması gerekmektedir.
 • Portekiz’de geçim sağlayabilecek araç ve varlıklara sahip olunması gerekmektedir.
 • Portekiz’de konut sahibi olunması gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik’e kayıt olunması gerekmektedir.
 • 1 yıldan fazla süre için hapis cezasıyla cezalandırılmış hiçbir adli hükmün bulunmaması gerekmektedir.
 • Portekiz sınırlarından çıkarıldıktan sonra tekrar Portekiz’e girişlerinin yasaklanmamış olmaması gerekmektedir.
 • Kişinin Schengen Bilgi Sisteminde herhangi bir damgasının bulunmaması gerekmektedir.
 • SEF’in Entegre Bilgi Sisteminde girişin reddedilmesi amacıyla bulunan herhangi bir damga bulunmaması gerekmektedir.

Portekiz Kalıcı Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Portekiz kalıcı oturum izni başvurusunda bulunmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Yabancı uyruklu kişiler en az 5 yıllık geçici oturum iznine sahip olmalıdır.
 • Portekiz’de bulunulan süre zarfı içerisinde 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olunmalıdır.
 • Portekiz’de yaşam sürdürebilecek geçim ve barınma kaynaklarına sahip olunmalıdır.
 • Portekiz kalıcı oturum izninde temel seviyede Portekizce dil bilgisine sahip olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Portekiz kalıcı oturum izni sahibine, eğitim ve öğretim, sağlık hizmetlerine erişim, hukuka ve mahkemelere erişim, çalışan veya bağımsız olarak çalışma gibi Portekiz vatandaşlığı için tanınan hakların birçoğuna erişim hakkı tanınmaktadır. Portekiz oturum izinleri, sosyal güvenlik, sendika üyelikleri, vergi avantajları, diploma, sertifika ve diğer mesleki niteliklerin tanınması, kamuya açık mal ve hizmetlere ulaşımın ve özel haklar sağlayan kararların uygulanması konusunda eşit bir davranış sergilemektedir.

Portekiz Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’de eğitim alarak oturma izni alınabilmektedir. AB ülkeleri dışındaki uluslararası öğrencilerin Portekiz’de bir eğitim kurumuna kabul edilmesi durumunda öğrencilere oturma izni verilmektedir. Portekiz’de eğitim görmek için alınan oturum izni 1 yıl süre ile geçerlidir ve eğitim programına devam edilen süre boyunca her yıl yenilenebilmektedir.

Portekiz’de 1 yıldan uzun bir süre kalacak olan AB üyesi olmayan ülkenin vatandaşı öğrencilerin oturum izni alması gerekmektedir. Öğrencilerin oturma iznine başvurabilmeleri için, Portekiz’e girişlerinden önce bir Portekiz oturum vizesini alınmış ve pasaportlarına eklenmiş olması gerekmektedir. Portekiz oturma vizesi için öğrenci kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkenin Portekiz Büyükelçiliğinde veya Portekiz Konsolosluğunda Portekiz oturma vizesine başvurabilmektedir. Portekiz oturma izinlerinin yetkililer tarafından onaylanıp verilmesi 3 hafta ila 1 ay süre arasında sürmektedir.

Portekiz’de alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz’de lisans derecesi
 • Portekiz’de yüksek lisans derecesi
 • Portekiz’de doktora derecesi
 • Portekiz’de dil eğitimi

Portekiz’de Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’de staj için oturma izni alınamamaktadır. Öğrencilerin oturumlarına devam edebilmeleri için uygun bir iş bulmaları gerekmektedir. Portekiz’deki öğrencilerin , izinlerinin oturma iznine dönüştürülebilmesi için çalışan işçi, araştırma görevlisi, yüksek nitelikli profesör veya serbest meslek sahibi (yatırımcı) olmaları gerekir.

Portekiz’de İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’de iş kurarak oturma izni alınması için girişimci kişinin şirketin adını kayıt ettirmesi ve geçici bir kimlik kartı alması gerekmektedir. Şirket adı kayıt ettirildikten sonra, noter şirketin kuruluş belgesini kaydeder. Kimlik belgesinin verildiği tarihi takiben 3 ay içerisinde işletmenin başladığının vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 1 ay süre içerisinde kaza sigortası yaptırılmalı ve Portekiz Ekonomi Bakanlığı şubesine veya İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne (DGE) kaydın yapılması gerekmektedir.

Portekiz’de iş kurarak oturma izni alınması için şahıs şirketi, tek üyeli limited şirketi, bireysel yükümlü limited kuruluşu, en az 2 ortaklı ve minimum 5.000 EUR sermaye yatırımlı özel limited Portekiz şirketi, en az 5 hissedara sahip ve minimum 50.000 EUR sermaye yatırım gerektiren halka açık Portekiz limited şirketi, borçları karşılama yükümlülüğüyle kişisel varlıkları kullanıp erişebilen en az 2 ortaklı Portekiz şirketi, sorumlu limited ortaklık ve kooperatif türünde şirketler kurulabilmektedir.

Portekiz’de Ev Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’deki yeni yasal hükümler, ülkeye düzenli aralıklarla girişi bulunanlara (geçerli bir Schengen vizesi veya vize muafiyeti sahipleri), iş kurma, sermaye transferi veya gayrimenkul edinme yoluyla yatırım faaliyetlerini sürdürenler Portekiz’de avantajlı kalış süreleri ile Portekiz oturma iznine başvuru yapma imkanı elde etmektedir.

Portekiz’de ev alarak oturma izni veya Portekiz yatırım vizesi izni almak için 500.000 EUR’dan fazla değere sahip bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Portekiz’de alınacak olan gayrimenkul düşük yoğunluklu bir bölgede bulunuyorsa, minimum değer miktarı 20% düşerek 400.000 EUR olmaktadır.

Portekiz’de bir kentsel rehabilitasyon bölgesinde bulunan 30 yaş ve üstü gayrimenkul alımında, alınan gayrimenkul en az 350.000 EUR karşılığında yenilenebilmektedir. Portekiz’de alınacak olan gayrimenkul düşük yoğunluklu bir bölgede bulunuyorsa, minimum değer miktarı 20% düşerek 280.000 EUR olmaktadır.

Portekiz’de oturma izni için gayrimenkul alımında değer tutarı için edinilecek olan gayrimenkulun sadece 1 mülke ait olması şartı aranmamaktadır. Portekiz’de oturma izni için gayrimenkul alımında asgari tutar toplamı karşılandığı sürece, işlem birden fazla mülk satın alımını içerebilmektedir.

Birden fazla başvuru sahibi daha büyük miktarda değere sahip bir gayrimenkul satın alacaksa, başvuru sahipleri yatırımlarını birleştirebilmektir. 2 kardeşin ya da iki ortağın 1 milyon EUR değere sahip gayrimenkul satın almaları durumunda, her biri toplamda 500.000 EUR harcayacağı için Portekiz Altın Vizesini almak için başvuruda bulunabilmektedir.

Portekiz’de Çalışma İzni Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’de çalışma izni alarak oturma izni almak için genel oturma izni şartlarına ek olarak, yalnızca yasalara uygun bir iş sözleşmesi ile Sosyal Güvenlik’e kaydı bulunan yabancı uyruklu kişilere verilmektedir.

İstisnai bir durumda, Portekiz çalışma vizesi olan veya farklı bir şekilde çalışmak için gelmiş yabancı uyruklu kişilerin geçerli bir oturum vizesine sahip olma şartından feragat edebilmesi için, Portekiz’de bir danışma konseyi, sendika, çalışma genel müfettişliği koltuğuna sahip bir dernek tarafından onaylanmış bir iş sözleşmesi veya ilişkisine sahip olmaları, Portekiz’e yasal olarak giriş yapmış olmaları, Portekiz’de yasal olarak kalıyor olmaları, Portekiz’de Sosyal Güvenlik’e kayıtlı olmaları şartları aranmaktadır.

Portekiz’de bağımsız olarak çalışmak için oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler; Portekiz’de yasal bir şirket kurmuş olmalı, vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik’e bireysel olarak iş kurduğunu beyan etmeli veya bağımsız bir müteahhit olarak çalışmak üzere bir hizmet sözleşmesi imzalamalı, Portekiz’de bağımsız bir müteahhit olarak çalışmaya hak kazanmış olmalı, Portekiz’de maddi olarak yeterli olmalı, Portekiz’de Sosyal Güvenlik’e kayıt olmalı ve meslek kuruluşlarından kayıt şartlarını yerine getirdiklerini beyan eden bir teyit almaları gerekmektedir.

Portekiz’de bağımsız çalışan oturma izni sahibi, oturma izninin değiştirilmesi üzerine, hüküm ve uygunlukların ayarlanması ile birlikte Portekiz’de işçi olarak çalışabilmektedirler.

Portekiz’de Uzun Süreli Oturum İzni Başvurusu için Şartlar Nelerdir?

Portekiz’de Oturum İzni Başvuru Şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuran kişinin Portekiz’de aralıksız 5 yıl yaşamış olması gerekmektedir
 • Başvuran kişinin Kayıt Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
 • Üçüncü ülke vatandaşları ve AB üyesi olmayan diğer tüm ülke vatandaşlarının gerekmektedir. Portekiz’de kalıcı oturum izni başvurusu yapmadan önce oturma vizesi alınması şartı aranmaktadır.

Portekiz’de Uzun Süreli Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Portekiz uzun süreli oturma izni almadan önce, en az 5 yıllık Portekiz geçici oturum izni belgelenmeli ve adli sicil kaydının istişaresi için yetkilendirme verilecek dilekçe hazırlanmalıdır.

Portekiz oturum izni başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Beyaz fonda, renkli, güncel ve kimlik tespitine uygun koşulda 2 pasaport fotoğrafı
 • Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış geçerli bir pasaport
 • Kendi ve akrabalarının geçimi için yeterli, refah alt sistemine başvurmasına gerek olmayan, düzenli kaynaklara ilişkin destekleyici kanıtların olması
 • Konaklamaya ait destekleyici nitelikte kanıt
 • Sosyal Güvenliğe ve vergi yükümlülüklerinin uygunluğuna ait destekleyici kanıtlar
 • Adli sicil kaydının istişaresi için yetkilendirme belgesi
 • En az 5 yıllık geçici oturma izni belgesi

Portekiz’de Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Portekiz’de oturma izni alınması halinde vizesi olarak gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre

Portekiz Oturma İzni Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Portekiz oturma izni uzatma işleminin yapılabilmesi için başvuru sahibinin Portekiz oturma izni uzatma işlemine internet üzerinden başvurması gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından imzalanan standart bir formda, başvuru sahibin reşit olmaması veya yasal olarak engelli olması durumunda ise başvuranın yasal temsilcisi tarafından şahsen teslim edilmesi ve başvuru tarihinden sonra gönderilebilecek herhangi bir SEF müdürlüğüne veya bölge heyetine gönderilip sunulmalıdır.

Yargı ve karara varma işlemlerinden sonra başvuru sahibinin ikamet ettiği yerin müdürlüğüne veya bölge heyetine beyaz bir arka plana sahip renkli ve Schengen vize gerekliliklerine uygun iki fotoğraf (yalnızca Odivelas, Aveiro veya Braga SEF bürosundaki randevular için), oturma izninin geçerli veya son 6 ay içerisinde sona ermiş olmadığının belgesi, pasaport veya geçerli durumda olan herhangi bir seyahat belgesi, 11/12 tarihli 1563/2007 sayılı kararnamenin hükümlerine göre yeterli geçim kaynağı kanıtının sunulması, başvuran kişinin ikamet ettiği bölgenin mahalle heyeti tarafından düzenlenen bir ikamet beyanı sunarak yeterli konaklamaya sahip olunduğuna dair kanıt veya Vergi Dairesine kayıtlı bir kira sözleşmesi ve kiranın son makbuzu veya bir satın alma ve satış sözleşmesi veya mülkiyetin tapusunun sunulması, SEF’in sabıka kaydına erişim izni (16 yaşından küçük olanlar hariç), başvuru sahibinin düzenli vergi durumunu kanıtlayan belgenin ve başvuru sahibinin düzenli Sosyal Güvenlik durumunu kanıtlayan belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Portekiz Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Portekiz’e giriş için genel göçmenlik başvurusu şartları aşağıdaki gibidir.

 • Portekiz’de kalış süresi boyunca en az 3 aydan fazla geçerli bir seyahat belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Portekiz’e geliş amaçları için geçerli bir vizeye sahip olmak gerekmektedir.
 • Portekiz’de bulunulacak süre boyunca yeterli geçim kaynağına sahip olmak gerekmektedir.
 • SEF’e veya Schengen bilgi sistemine kayıtlı olmamak gerekmektedir.
Paylaş: