Portekiz Vize Reddi

Portekiz Vize Reddi Nedenleri ve İtiraz Dilekçesi Hazırlığı

Portekiz vize başvuruları; vize şartlarının sağlanmaması, eksik evrak ibraz edilmiş olması ya da zamanında başvuru yapılmaması gibi birçok nedene bağlı olarak reddedilmektedir.

Portekiz Krallığı, Schengen Antlaşması'na taraf ülkelerden biridir ve 2022 yılında Türk vatandaşları tarafından yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranının arttığı gözlemlenmektedir.

Vizem.net, Portekiz vize reddi almış kişilerin itiraz süreçleri ve yeni başvurularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Portekiz vize başvurusu ve itiraz: 0850 241 1868

Son 5 Yıllık Portekiz Vize Ret Oranları Nasıldır?

Türkiye’den yapılan başvurular için son 5 yıllık Portekiz vize ret oranları aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

YılPortekiz Vize Başvuru SayısıVize Ret Kararı SayısıPortekiz Vize Reddi Oranı
20171.06237%4,00
201889727%3,01
201993881%8,64
202093881%8,64
202162875%11,94

Portekiz vize başvurularından ret yanıtı almamak için, başvuru belgelerinin gerekli şartlara uygun ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması ve sürecin doğru yürütülmesi oldukça önemli olduğundan, Portekiz vize başvuruları için danışmanlık hizmetlerinden faydalanılması önerilir. Portekiz vize başvurusu yapmış ve ret yanıtı almış kişiler; ret yanıtına itiraz etme ya da yeniden vize başvurusu yapma hakkına sahiptir.

Portekiz Vizesi Ret Nedenleri Nelerdir?

Portekiz vizesi ret nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Vize başvuru sahibinin sabıka kaydı olması
 • Başvuruda sahte belgeler beyan edilmesi
 • Söz konusu Portekiz seyahati için inandırıcı gerekçeler sunulmamış olması
 • Hatalı ya da geçersiz pasaport ibraz edilmiş olması
 • İbraz edilen seyahat belgelerinin yetersiz olması
 • Sunulan referans mektubunun yetersiz olması
 • Kişinin talep edilen düzeyde finansal yeterliliğe sahip olmaması
 • İbraz edilen doğum ya da evlilik belgesinin gerekli şartlara uygun olmaması
 • Geçersiz bir seyahat sağlık sigortası poliçesi sunulması
 • Seyahat için konaklama belgelerinin eksik olması
 • Kişinin geçmişte vize ihlalinde bulunmuş olması

Portekiz'in de dahil olduğu Schengen ülkeleri vize reddi bildiriminde, vize reddine gerekçe olarak 16 madde içeren ortak bir form kullanır. Portekiz vize başvurularında en sık 2., 3. ve 13. maddeler gerekçe gösterilerek vize ret kararı verilmektedir.

Portekiz Vize Reddi 2. Madde

Portekiz vize reddi 2. madde; vize başvurusunda kalış amacının gerekçelendirilememesi durumunda vize reddine neden olur. Kişinin öne sürdüğü seyahat nedeninin destekleyici belgelerle kanıtlanamaması durumunda vize başvurusu 2. madde uyarınca reddedilir.

2. madde nedeniyle Portekiz vize reddi almamak için; vize başvurusunda ülkeye geri dönüş bileti, konaklama rezervasyonları, davet mektubu ya da seyahat planı gibi belgeler ibraz edilebilir. 2. madde nedeniyle Portekiz vizesi için ret yanıtı alan kişilerin, seyahat amaçlarını kanıtlar nitelikte davet mektubu ya da seyahat planı gibi belgelerle itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Portekiz Vize Reddi 3. Madde

Portekiz vize reddi 3. madde; planlanan kalış süresi veya menşe ya da ikamet ülkesine dönüş veya üçüncü bir ülkeye transit geçiş için yeterli geçim kaynağına dair kanıt sunulamaması durumunda vizenin reddedileceğini ifade eder.

Portekiz vize başvuru işlemleri için kişilerin talep edilen düzeyde finansal yeterlilik durumu belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 3. madde nedeniyle Portekiz vize başvurusu reddedilen kişiler, söz konusu seyahat için yeterli düzeyde maddi duruma sahip olduklarını gösterecek banka hesap dökümü ya da maaş bordroları gibi finansal belgelerle vize reddine itiraz işlemlerini yapabilir.

Portekiz Vize Reddi 13. Madde

Portekiz vize reddi 13. madde; vizenin sona ermesinden önce Portekiz topraklarını terk etme niyetinin tespit edilememesi durumunda vize başvurusunun ret yanıtı alacağını belirtir.

Kişilerin Portekiz vize başvurusunda, planlanan seyahatin ardından ülkelerine geri dönme niyetleri olduğuna dair kanıtlar sunmaları gerekir.

13. madde nedeniyle Portekiz vize başvurusu reddedilen kişiler; ülkelerine bağlarını gösterir nitelikte iş sözleşmesi, gayrimenkul sahibi olunduğunu gösteren belgeler, kişinin ülkede yaşayan aile bireyleri olduğunu gösteren belgeler ya da ülkede eğitim gören çocuklar olduğunu gösteren belgeler ile vize reddine itiraz etme hakkına sahiptir.

Portekiz Vize Reddi Nasıl Öğrenilir?

Portekiz vize reddi, başvuru sahiplerine ilgili dış temsilcilik tarafından gönderilen e-mail ile öğrenilir. Hem onay hem de ret durumlarında Portekiz vize başvuru sahipleri e-mail ile bilgilendirilir.

Portekiz Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Portekiz vize reddine, ret kararının kişiye iletilmesini takiben 15 gün içerisinde kararı veren kuruma ya da 30 gün içerisinde Portekiz Dışişleri Bakanı’na başvurularak itiraz edilir.

Kişilerin Portekiz vize reddi aldıkları durumda, ret kararının ardından 3 ay içerisinde yetkili mahkemelere müracaat ederek dava açma hakları bulunmaktadır.

Portekiz vize başvurusu reddedilen kişilerin itiraz işlemleri için 75 euro ücreti ödemeleri gerekir. İtiraz işlemleri için; vize reddi kararının verilme tarihi, vize reddinin nedeni ve vize reddine neden itiraz edildiğine dair bilgiler yer alan Portekiz vize itiraz dilekçesi ve durumu kanıtlar nitelikte destekleyici belgeler ibraz edilmelidir.

Portekiz Vizesi Reddedilirse Tekrar Başvuru Nasıl Yapılmalıdır?

Portekiz vizesi reddedilirse tekrar başvuru, vize reddine neden olan durumların belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasının ardından yapılmalıdır. Portekiz vizesi reddedilen kişiler, vize ret kararını takiben herhangi bir süre sınırlandırması olmadan yeniden başvuruda bulunabilir.

Geçmiş başvurularında vize reddi almış kişilerin Vizem.net aracılığı ile yaptığı Portekiz vizesi başvurularında Portekiz vize danışmanlık hizmeti dahilinde; eski vize başvurusunun ret yanıtı almasına neden olmuş olan durumlar değerlendirilir ve vize başvuru işlemleri bu nedenlerin ortadan kaldırılmasının ardından gerekli tüm şartların sağlanması halinde uzman danışmanlar tarafından başlatılır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: