Portekiz'de İş Kurmak

2023'te Portekiz'de İş Kurmak: Portekiz'de Şirket Nasıl Kurulur?

Portekiz ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2019 Küresel Rekabet Raporunda 34. sırada yer almaktadır. Portekiz'in ekonomik özgürlük puanı 70.8'dir ve Portekiz, 2022 endeksine göre ekonomik açıdan en özgür ülkeler sıralamasında 31. sırada yer almaktadır. Portekiz ekonomisi, Avrupa bölgesindeki 45 ülke arasında 21. sırada yer almakta olup toplam puanı bölge ve dünya ortalamalarının üzerindedir. Portekiz dünyanın en büyük 40. ihracat ekonomisine sahip ülkesidir.

Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasına göre; Portekiz iş yapma kolaylığı puanı 79.5 olarak hesaplanmıştır. Dünya Bankası 2020 verilerine göre, Portekiz iş yapma kolaylığı açısından 39. sırada yer almaktadır.

Portekiz, iş kurmak isteyen kişilere pek çok farklı sektörde avantajlı fırsatlar sunmaktadır. Portekiz'de şirket kurmak isteyen kişiler için, bireysel tek sahipli işletmelerden, çok sayıda çalışanı olan büyük anonim şirketlere kadar değişen bir dizi farklı yasal şirket yapısı mevcuttur. İş kurmak için Portekiz’in tercih edilme sebepleri arasında, vergi oranlarının diğer ülkelere göre düşük olması ve son yıllarda Portekiz ekonomisinin yükselişe geçmesi bulunmaktadır. 2021 yılı Portekiz gelir vergi oranı, 14.5 ve KDV oranları %23 olarak açıklanmıştır.

Yaratıcı bir iş fikrine sahip olduğunu düşünen girişimciler, Portekiz merkezli şirket kurmadan önce pazar araştırması yapmalıdır. Portekiz şirket kurulumu aşamasına geçmeden önce güçlü bir iş planının geliştirilmesi gereklidir.

Portekiz'de şirket kurmak isteyen kişilere, akredite kuruluş Vizem.net'in Portekiz iş kurma konularında uzmanlığı bulunan danışmanları tarafından destek verilmektedir.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Portekiz Şirket Türleri Nelerdir?

Portekiz’de kurulabilecek şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bireysel şirket: Şahıs şirketi, tek üyeli limited şirketi ve bireysel sınırlı sorumluluk kuruluşunu içeren ve bir kişinin yetki alanına giren şirket türleridir.
 • Tek hissedarlı limited şirket: En az 2 ortaklı ve minimum 5.000 euro sermaye yatırımlı Portekiz şirket türlerindendir. Her hissedar hisse başına en az 100 euro ödemekte ve ana sözleşmede kararlaştırılan her şeyden müştereken sorumlu olmaktadır.
 • Halka açık limited şirket: En az 5 hissedar ve minimum 50.000 euro sermaye yatırımı gerektiren Portekiz şirketidir. Borçların sorumluluğu ticari varlıklarla sınırlıdır ve hissedarlar, hisse değerlerine kadar olan tutarlardan sorumludur.
 • Ortaklık şirketi: En az iki ortaklı Portekiz şirket türlerindendir.
 • Sınırlı sorumlu şirket: İşi yürüten ve sınırsız sorumluluğa sahip genel ortaklar ile sermaye sağlayan ve sorumluluğu yatırılan miktarla sınırlı olan ortakların birlikte kurduğu en az iki ortaklı Portekiz şirketi türüdür.
 • Kooperatif şirket: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, işbirliği ilkeleri ve üyelerin karşılıklı yardımı ile çalışmaktadır. Sermayesi ve bileşimi değişebilen serbestçe kurulmuş tüzel kişilerdir. Portekiz kooperatifleri, Antonio Sergio Kooperatif Sektör Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Portekiz’de Şirket Kurulumu için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Portekiz’de şirket kurulumu için ilk adım, Portekiz oturma izninin alınmasıdır. Portekiz oturma izninin alınmasından sonra Portekiz Vergi Dairesi'nden vergi numarası ve Portekiz Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sosyal güvenlik numarası almak, serbest meslek sahibi olarak Portekiz’de ticaret yapmak için yerine getirilmesi zorunlu yasal aşamalardır.

Portekiz’de şirket kurulumu için gerekli şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Portekiz yasal olarak şirket kurma hakkı: Portekiz’de iş kurma hakkına sahip olmak için, oturma izni, vergi numarası ve sosyal güvenlik numarası gerekmektedir.
 • Portekiz iş fikri: Portekiz’de iş kurmak için, market araştırması yapılmalı ve en uygun iş fikri hayata geçirilmelidir. Portekiz’de iş fikri hayata geçirilmeden, iş yeri ismi ve adresi belirlenmelidir.
 • Portekiz şirket kurulum yöntemi: Portekiz’de iş kurulumun iki yöntemi bulunmaktadır. Online kurulum yöntemi, belli türdeki Portekizli işletmelerin, 360 euro maliyetle, 1-2 gün içerisinde internet üzerinden kurulmasına olanak tanır ve elektronik sertifika gereklidir. İkinci yöntem olan yerinde kurum ise, hükümet aracılığı ile, 1 saat içinde 360 euro karşılığında serbest tüccarlar ve limited şirketler oluşturulabilmektedir. Tüm ortaklar, gerekli tüm evraklarla birlikte yasal temsilcilerle birlikte hazır bulunmalıdırlar.
 • Portekiz şirket kurma: Şirket adını resmi olarak tanıtmak için, noterden kabul edilebilirlik belgesi alındıktan sonra işletme kimliği edinmek için başvuruda bulunulmalı, ticari banka hesabı açılmalı ve sermaye yatırılmalıdır. Vergi dairesine faaliyetin başladığının beyan edilmesi, ardından Ticaret Sicil Dairesine ve sosyal güvenlik ofisine işveren olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Portekiz’de Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Portekiz’de şirket kurabilmektedir. Portekiz’de şirket kurmak için Portekiz oturma izni almak, vergi numarası ve sosyal güvenlik kaydı oluşturmak gerekmektedir.

Portekiz'de, yabancı yatırımcıyı yönlendiren kurallar ile yerli yatırımcının uyması gereken kurallar birbirlerine oldukça benzemektedir. Portekiz’de yabancı yatırım için herhangi bir merciden özel kayıt veya bildirim zorunluluğu gerekmemektedir. Yatırım yapacak kişi ya da kişilerin, Portekiz'de ikamet etmemeleri halinde vergilendirme için Portekiz vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir. Portekiz vergi kimlik kartı, doğrudan ilgili vergi dairelerinden, şahsen veya Avrupa Birliği'nde ikamet edenler için atanmış temsilciler aracılığıyla alınabilmektedir. Avrupa'da ikamet etmeyen yatırımcıların Portekiz vergi dairelerinde temsil edilebilmeleri için Portekiz'de ikamet eden bir kişi veya tüzel kişi atanması gerekmektedir.

Portekiz'de Nasıl Şirket Kurulur?

Portekiz’de şirket kurmak için çevrimiçi şirket kurulumu, yerinde şirket kurulumu ve geleneksel şirket kurulumu olmak üzere üç alternatif yöntem bulunmaktadır.

Portekiz'de İş Kurma Yolları Nelerdir?

Portekiz’de iş kurma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Çevrimiçi şirket kurulumu: Portekiz’deki bu yöntem belirli türdeki Portekizli işletmelerin 360 euro maliyetle 1-2 gün içinde internet üzerinden kurulmasına ve kaydedilmesine olanak tanımaktadır. Çevrimiçi şirket kurmak için elektronik sertifika gereklidir.
 • Yerinde şirket kurulumu: Portekiz’deki bu yöntemle şirketin kurulabilmesi için tüm ortaklar, gerekli tüm belgeler ve yasal temsilcilerle birlikte hazır bulunmalıdır. 360 ​​euro karşılığında limited şirketler oluşturulabilmektedir.
 • Geleneksel yöntemle şirket kurulumu: Portekiz’deki bu yöntemde Portekizce şirket adının resmi olarak tanımlanması için bir Kabul Edilebilirlik Sertifikasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sertifikayı, Portekiz Kayıt ve Noterler Enstitüsü (IRN) aracılığıyla almak mümkün olduğu gibi IRN'den Şirket Kartı ve Toplu Kart başvurusu da yapılabilmektedir. Yatırım amacıyla bir ticari banka hesabı açılmalı ve ilk sermaye yatırılmalıdır. Portekiz Yerel Vergi Dairesi'ne şirket faaliyetinin başladığı beyan edilmelidir. Portekiz’de yeni kurulan işletme bir Ticaret Sicil Dairesi’ne kaydedilmelidir ve Portekiz Yerel Sosyal Güvenlik ofisinde işveren olarak kayıt yaptırılması, yerine getirilmesi gereken aşamalar arasındadır. Yaklaşık 15 gün süren adımlar tamamlandıktan sonra Portekiz'de iş kurmaya başlanabilmektedir.

Portekiz’de İş Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Portekiz’de iş kurma maliyetleri, kurulan işe göre farklılık gösterebilmektedir.

Portekiz’de iş kurmak, şirketin kuruluşu sırasında nakit, onaylı çek veya Tescil ve Noterler Enstitüsü (IRN) tarafından onaylanmış bankaya ödenecek 360 euroluk bir maliyete sahiptir. Bu rakam, ticaret sicilini ve şirketin kuruluşu ile ilgili yayınları içerir ve kurumun tescile tabi taşınır mal, gayrimenkul veya hisse senedi girişleri varsa artabilir. Her mülk, hisse veya hissedarlık, artı 50 euro, her taşınır artı 30 euro’dur. Muhasebe çalışanına ödenecek ortalama ücret 200 euro olarak belirlenmiştir. Şirketler üzerinden ödenmesi gereken vergi oranı %23’tür. Küçük ve orta ölçekli işletmeler söz konusu olduğunda, ilk 15.000 euroluk vergi matrahı %17 oranındadır.

Portekiz'de Şirket Kurmak için Oturum İzni Nasıl Alınır?

Portekiz’de iş kurmak için Portekiz'e gelmek isteyen AB ve EFTA üyesi olmayan vatandaşların Portekiz çalışma vizesi ve oturma izni almaları zorunludur. Portekiz çalışma vizesine sahip olan kişiler Portekiz'e serbestçe girebilme ve ardından oturma iznine başvurma hakkına sahiptir. Portekiz oturma izni için SEF'e başvurulmalı ve bir nüfus dairesine sosyal güvenlik numarası almak için kayıt yaptırmak gerekmektedir. Portekiz oturma vizesinin süresi dört ayda dolmaktadır ve bu süre dolmadan önce SEF’e ve kayıt ofisine gidilmelidir.

Portekiz’de oturum izni almak için uzun süreli Portekiz çalışma vizesi alınması gerekmektedir. Türk yatırımcılar Portekiz çalışma vizesi başvurularını Ankara Portekiz Konsolosluğuna yapabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Portekiz'de şirket kurmak hakkında uzmanlarımıza en sık iletilen sorular cevapları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Portekiz'de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Portekiz’de şirket kurmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Portekiz’deki iş piyasası tüm iş alanlarındaki girişimciler için önemli avantajlar sunarak yabancı yatırımcılara ve yabancı çalışanlara açık hale gelmektedir. Portekiz, Avrupa'da varlık göstermek isteyen yabancı şirketler ve uygun bir iş ortamı arayan bireysel yatırımcılar için pazar avantajı sağlayan stratejik bir konumdadır.

Portekiz, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle iyi bir bağlantıya sahiptir ve topluluğun bir üyesi olarak; standartları, yasaları, ithalat-ihracatı ve ticari konuları ile AB ülkeleriyle uyumludur. Portekiz; Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Afrika ile gelişmiş ticari ilişkiler ağına sahiptir. Portekiz'deki iş gücü yüksektir ve ülke mühendislik, işletme gibi alanlarda yetenekli bir genç işçi havuzuna sahiptir. Portekiz yüksek bir yaşam kalitesine sahiptir ve yatırım yapmak isteyen yabancı şirketleri çekmek için AB fonlarıyla desteklenen teşvikler sunmaktadır.

Portekiz'deki En Büyük Şirketler Nelerdir?

2020 Yılı Piyasa Değeri verilerine göre, Portekiz’deki en büyük şirketler aşağıda listelenmiştir.

 • Energias de Portugal (EDP)
 • Galp Energia SGPS
 • Jeronimo Martins SGPS
 • Banco Comercial Portugues
 • Nos S.G.P.S.
 • Ren-Redes Energeticas Nacionais SGPS
 • Corticeira Amorim S.G.P.S.
 • Atri S.G.P.S.
 • Semapa-Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
 • Soneacom SGPS

Portekiz’de Ne İş Yapılır?

Portekiz’deki en yaygın iş ilanları genellikle hizmet sektörlerinden oluşmaktadır. Portekiz’de işçi alımı her yıl artmaktadır. İstatistiklere göre iş açığı olan sektörler; satış personelleri, turizm çalışanları, barmenlik, garsonluk, müşteri ilişkileri, takım liderliği gibi sektörler olarak sıralanabilmektedir.

İş aramak için kullanılabilecek Portekiz iş bulma siteleri dışında gazetelerde de Portekiz İş İlanları yayınlanmaktadır. Portekiz’de iş ararken Portekiz Sakini gibi İngilizce yayınlanan gazetelerin iş ilanları bölümlerine bakılmalıdır.

Portekiz'in Başlıca İş Sektörleri Nelerdir?

Portekiz’de başlıca iş sektörleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Yazılım
 • Eczacılık
 • Bilgi teknolojileri
 • Biyoteknoloji
 • Havacılık teknolojisi
 • Tekstil sektörü
 • Gıda sektörü
 • Plastik endüstrisi
 • İçecek sektörü

Portekiz'de İş Kurarak Kalıcı Oturum İzni Alınabilir Mi?

Portekiz’de iş kurarak belirli bir süre Portekiz’de ikamet etme şartını yerine getiren kişiler için kalıcı oturum izni alınması mümkündür. Portekiz’de iş kurarak oturum izni almanın farklı yöntemlerinden birisi yabancı yatırımcılar için öngörülen Portekiz altın vize, diğeri yabancı girişimciler için öngörülen Portekiz startup vizesidir.

Portekiz Altın Vize ile Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz'deki altın vize, AB/EFTA vatandaşı olmayanların yatırımlarını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Portekiz'de iş kuran ve en az 10 iş pozisyonu yaratan altın vize sahibi bir girişimci, oturma izni almaya hak kazanmaktadır. Portekiz’deki yatırımın seyrek nüfuslu bölgelerde yapılması şartıyla, 10 kişilik iş pozisyonu şartı 8’e düşürülebilmektedir. Portekiz’de istihdam yaratıldığı sürece, minimum yatırım gerekliliği veya şirket faaliyetlerinde herhangi bir sınırlama olmadığı gibi Portekiz’de iş kuran girişimciler için hibeler ve teşvikler mevcuttur.

10 kişiyi istihdam ederek Portekiz yatırımcı vizesi olarak da adlandırılan altın vize alan yatırımcılar, Portekiz'e giriş yaptıktan sonraki 4 ay içerisinde Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğüne başvurarak oturum izni alabilmektedir.

Türkiye'den yapılan Portekiz vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip danışmanlık şirketi olan Vizem.net, Portekiz'de yatırım yapmak isteyen kişiler için vize ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Portekiz Startup Girişimci Vizesi ile Oturma İzni Nasıl Alınır?

Portekiz startup girişimci vizesi, Schengen Bölgesi'nde daimi ikametgahı olmayan, Portekiz'de yenilikçi bir proje geliştirmek isteyen yabancı girişimciler için oturma vizesi ve oturma izni vermek amacıyla geliştirilen bir ev sahipliği programıdır.

Portekiz’e yenilikçi ve karlı bir iş fikri sunan girişimcilere startup vizesi verilmektedir. Başvurusu onaylanarak Portekiz girişimci vizesi alan girişimciler, Portekiz'e giriş yaptıktan sonraki 4 ay içerisinde Portekiz Göç ve Hudut İşleri Müdürlüğüne başvurarak oturum izni alabilmektedir.

Vizem.net, Portekiz'de bir proje geliştirmek isteyen girişimcilerin Portekiz startup vize başvurularında ve daha sonrasında oturum izni işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: