Portekiz Vizesi için Gerekli Evraklar

2024'te Portekiz Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

TC Vatandaşları için umuma mahsus (bordo) pasaportların Portekiz seyahatinde vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Diplomatik (siyah) pasaport, hususi (yeşil) pasaport ve hizmet (gri) pasaportu sahibi T.C. vatandaşları, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizeden muaf tutulmaktadır.

Portekiz vize başvurusu için gerekli evraklar, başvuru sahibinin mesleğine, seyahat amacına ve talep edilen vize türüne göre değişiklik göstermektedir. Portekiz vize belgeleri eksiksiz bir şekilde yetkili kuruma teslim edilmelidir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Portekiz vizesi başvurularında gerekli evrakların kontrolü, dilekçe yazımı, yeminli tercüme ve seyahat sigortası işlemleri dahil olmak üzere tüm başvuru süreci için akredite uzmanlar tarafından hizmet verilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Portekiz Vize Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Portekiz vize başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Standart vize evrakları
  • Pasaport: Vizenin bitiş tarihinden 3 ay daha geçerli olması, 10 yıldan eski olmaması ve en az iki boş sayfasının olması gerekmektedir.
  • Başvuru formu: Büyük, okunaklı harflerle ve İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir.
  • Biyometrik fotoğraf: 35x45 mm boyutunda 2 adet rötuşsuz, biyometrik fotoğraf gerekmektedir. En eski 6 aylık fotoğraf olması gerekmektedir.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Nüfus cüzdanı fotokopisinin ve yabancı uyruklu kişiler için çalışma izni veya oturma izni belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Seyahat sağlık sigortası: Schengen ülkelerinde geçerli ve en az 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir.
  • Vize harcı dekontu: Vize başvuru ücretinin ödendiğine dair kanıt olarak gerekmektedir.
 • Seyahat planı evrakları
  • Konaklama yeri bilgisi: Rezervasyon bilgileri, açık adres, iletişim bilgileri, kalınacak tarihler yer almalıdır. Davet mektubu ile giden kişiler için, davet eden kişiye ait Termo de Responsibilidade formu, kimlik fotokopisi, davet yazısı, 3 aylık banka hesap dökümü, AB vatandaşı değilse oturma izni belgesi gerekmektedir.
  • Ulaşım bilgileri: Uçak bilet rezervasyonu tarihleri gidiş-dönüş olmak üzere belirtilmektedir. Özel araçla seyahat durumunda, aracı kullanan kişinin yazmış olduğu güzergah dilekçesi, aracın yurtdışına çıkması için gerekli olan yeşil sigorta, uluslararası geçerli ehliyet, ruhsat fotokopisi gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair evraklar
  • Banka hesap dökümü: Portekiz seyahati boyunca her gün için bankada 40 Euro olduğunu ve Portekiz’e her giriş için bankada 75 Euro olduğu gösteren son 3 aya ait banka hesap dökümü gerekmektedir.
  • Maaş bordrosu: Son 3 aya ait imzalı, kaşeli maaş bordrosu gerekmektedir.
  • Ek gelir belgeleri: Tapu, kira, araç ruhsatı gibi ek gelire dair belgeler gerekmektedir.
  • Sponsorluk dilekçesi: Seyahat masraflarının başvuru sahibi dışında biri tarafından karşılanması durumunda sponsor dilekçesi, sponsorun finansal belgeleri ve sponsor ile aile bağını gösteren ayrıntılı nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
  • Çalışma durumuna göre evraklar: Başvuru sahibinin mesleki durumuna göre şirket faaliyet belgesi, emeklilik belgesi gibi belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Seyahat amacına göre belgeler: Portekiz’e yapılan ziyaretin iş, eğitim, turizm gibi farklı amaçlara göre kabul mektubu, iş sözleşmesi gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çalışanlar için Portekiz Vize Belgeleri Nelerdir?

Çalışanlar için Portekiz vize belgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vizenin tarihinden 3 ay daha uzun geçerlilik süresi olması gerekmektedir. En az iki boş sayfası olmalı ve 10 yıldan eski olmamalıdır.
 • Başvuru formu: İngilizce olarak doldurulmaktadır. Eksiksiz, doğru bilgiler içermeli, okunaklı ve büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı, Portekiz’deki kalış süresinin 1 gün öncesinden 1 gün sonrasına kadar süreyi kapsayan seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 35x45 mm boyutunda, en eski 6 aylık, iki adet, rötuşsuz, arkası beyaz fotoğraf olmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin Portekiz vizesi için kimlik kartının fotokopisini çektirerek ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize harcının ödendiğine dair kanıt olarak sunulmaktadır.
 • Seyahat rezervasyon bilgileri : Ulaşım ve konaklama rezervasyonu bilgilerinin, talep edilen vize tarihleriyle denk olması gerekmektedir.
 • İşveren mektubu: Başvuru sahibinin firmadaki görevi, talep edilen vize süresi, seyahat amacı gibi bilgilerini içeren ve işveren tarafından yazılan işveren mektubu gerekmektedir. Belgelerin imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir
 • SGK işe giriş bildirgesi: Başvuru sahibine ait SGK işe giriş bildirgesi ve SGK dökümleri gerekmektedir.
 • Firma belgeleri: Başvuru sahibinin çalıştığı firmaya ait vergi levhasi, şirket faaliyet belgesi, imza sirkuleri, resmi sicil gazetesi fotokopileri gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Güncel 3 aylık hesap hareketinin gösterilmesi gerekmektedir.

Şirket Sahipleri için Gerekli Portekiz Vize Evrakları Nelerdir?

Şirket sahipleri için gerekli Portekiz vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: İki sayfasının boş olması gerekmektedir. En fazla 10 yıl önce düzenlenmesi ve vize için talep edilen tarihten 3 ay daha fazlasını kapsası gerekmektedir.
 • Başvuru formu: Büyük harflerle, okunaklı ve İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Schengen ülkelerinde geçerli olan 30.000 Euro teminatlı sağlık sigortasının tüm seyahati kapsayacak şekilde düzenlenip ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: 6 aydan eski olmamalıdır. Arkası beyaz, rötuşsuz, iki adet ve 35x45 mm ebatında olmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi sunulmalıdır.
 • Vize harcı dekontu: Vize ücretinin ödemesi gerekmektedir.
 • Seyahat rezervasyon bilgileri: Ulaşım aracı bilet tarihleri, konaklama rezervasyon tarihlerini içeren belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: Son 3 ayın hareketlerini gösteren banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.
 • İmza sirküleri: Şirket sahibine ait imza sirkülerinin sunulması gerekmektedir.
 • Şirket faaliyet belgesi: 6 aydan eski olmaması gerekmektedir. Şirketin kayıtlı olduğu odalardan alınmaktadır.
 • Güncel vergi levhası: Güncel vergi levhası sunulmalıdır.
 • Resmi sicil gazetesi: Firma ünvanı ve başvuru sahibi şirket sahibinin bilgilerinin yer aldığı resmi sicil gazetesinin fotokopileri sunulmalıdır.

Emekliler için Portekiz Vizesi Belgeleri Nelerdir?

Emekliler için Portekiz vizesi belgeleri aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Geçerlilik süresinin vizeyi kapsayan tarihten 3 ay daha fazla olması gerekmektedir. 10 yıllık kullanım süresinin aşılmamış olması gerekmektedir. En az iki sayfası boş olmalıdır.
 • Başvuru formu: Eksiksiz bilgiler içermelidir ve İngilizce olarak doldurulmalıdır. Elde ya da bilgisayarda yazılabilmektedir. Yazılar okunaklı ve büyük harfli olmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminatlı olması gereken seyahat sağlık sigortası, seyahat boyunca oluşabilecek acil tıbbi masrafları kapsamaktadır.
 • Biyometrik fotoğraf: Rötuşsuz, 35x45 mm ebadında iki adet, 6 aydan eski olmayan, arkası beyaz fotoğraflar kabul edilmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin kimlik kartının fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize başvuru ücretinin ödenmesine dair belge gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Ulaşım biletleri gidiş- dönüş tarihlerini kapsamalıdır.
 • Konaklama belgeleri: Konaklanacak yere ait rezervasyon bilgilerinin yer aldığı belgeler ibraz edilmelidir.
 • Emeklilik belgesi: Emekli belgesi veya emekli maaşının yattığı son 3 aylık banka hesap dökümü ibraz edilmelidir.

Çiftçiler için Gerekli Portekiz Vizesi Evrakları Nelerdir?

Çiftçiler için gerekli Portekiz vizesi evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Vize için başvurulan tarihlerden 3 ay daha uzun süreyi kapsamalıdır. İki sayfasında boşluk olmalıdır. En fazla 10 yıldır kullanılıyor olması gerekmektedir.
 • Başvuru formu: İngilizce olarak doldurulmaktadır. Her 3 sayfanın arkası boş olmalıdır. Büyük ve okunaklı harflerle yazılmalıdır ve eksiksiz, doğru bilgiler içermelidir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir. Kalış süresinin 1 gün öncesini ve sonrasını kapsaması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: İki adet 35x45 mm boyutunda, rötuşsuz ve güncel olması gerekmektedir. Fotoğrafların arka fonu beyaz olmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Kimlik kartı fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Ödemesi yapılan vize başvuru ücretinin dekontu verilmelidir.
 • Ulaşım ve konaklama bilgileri: Tarih ve ad, soyad, iletişim bilgilerini kapsamalıdır.
 • Banka hesap dökümü: 3 aylık banka hesap hareketleri dökümü belgelenmelidir.
 • Çiftçi belgesi: Ziraat odasından alınmış çiftçilik belgesinin sunulması gerekmektedir.

Memurlar için Portekiz Vizesi Evrakları Nelerdir?

Memurlar için Portekiz vizesi evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: En az iki sayfası boş kalmalıdır. Talep edilen vizenin tarihinden 3 ay daha uzun geçerlilik süresi olmalıdır. 10 yıllık kullanım süresinin aşılmamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru formu: Bilgiler eksiksiz olmalıdır. Form İngilizce olarak doldurulmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Arkalı önlü belgeler geçersiz sayılmaktadır, sayfaların arkası boş olmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Bütün Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminatlı sağlık sigortası kalış süresinin 1 gün öncesini ve sonrasını kapsamalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: 35x45 mm boyutunda, iki adet rötuşsuz fotoğrafın 6 aydan eski olmaması gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Portekiz vize başvurusu için başvuru sahibine ait kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize başvuru tutarına dair ödenme bilgisini yansıtan dekont ibraz edilmelidir.
 • Konaklama ve ulaşım belgeleri: Portekiz’e yapılan seyahatin ulaşım belgeleri ve Portekiz’de konaklanacak yere dair rezervasyon belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Banka hesap dökümü: 3 aylık güncel hesap hareketleri dökümü belgelenmelidir.
 • Çalışma belgeleri: Çalışılan kurumdan temin edilen belge, yapılan iş hakkında bilgi vermektedir. Seyahat tarih aralığı belirtilmeli ve ıslak imzalı, kaşeli olmalıdır.
 • Maaş bordrosu: Son 3 aya ait imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.

Çalışmayanlar için Portekiz Vize Belgeleri Nelerdir?

Çalışmayanlar için Portekiz vize belgeleri aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Talep edilen vize tarihlerinden 3 ay daha fazla geçerlilik süresi olmalıdır. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve en az 2 sayfasının boş alan olarak bırakılması gerekmektedir.
 • Başvuru formu: İngilizce olarak el yazısıyla ya da bilgisayardan doldurulmaktadır. 3 sayfa arkası boş olacak şekilde eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Schengen ülkelerinde geçerli, ülkede kalış süresinin 1 gün önceki ve 1 gün sonraki günlerini de kapsayan, imzalı sağlık sigortasının en az 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Rötuşsuz iki adet 35x45 mm boyutunda, en eski 6 aylık, arkası beyaz fotoğraf olmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin Portekiz vizesi için alınmış nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Belirlenen vize başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Konaklama ve ulaşım belgeleri: Kalınacak yerin adresini, kalış tarihleri, iletişim bilgilerini içermektedir.
 • Sponsor belgeleri: Seyahat masraflarını karşılayacak kişinin sponsor dilekçesi ve sponsorluk belgeleri gerekmektedir.

Öğrenciler için Gerekli Portekiz Vize Evrakları Nelerdir?

Öğrenciler için gerekli Portekiz vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: Pasaport 10 yıllık kullanımı aşmamalıdır. Talep edilen vizenin tarihinden en az 3 ay ileri tarihe kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. İki sayfasının boş olması gerekmektedir.
 • Başvuru formu: Doğru ve eksiksiz bilgiler verilmelidir. İngilizce olarak doldurulmalıdır, okunaklı ve büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Portekiz’de geçerli sağlık sigortasının tüm Schengen ülkelerinde geçerli, minimum 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: İki adet 35x45 mm boyutunda biyometrik fotoğraf gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibine ait, Portekiz vizesi için kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir.
 • Vize harcı dekontu: Vize ödemesinin gerçekleştiğine dair verilen dekont gerekmektedir.
 • Öğrenci belgesi: Güncel tarihli öğrenci belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sponsorluk belgeleri: İmzalı sponsor dilekçesi, sponsorun düzenli gelirini gösteren hesap dökümleri, sponsor ve başvuran arasındaki bağı gösteren nüfus kayıt örneği gerekmektedir.

18 Yaşın Altındakiler için Portekiz Vize Evrakları Nelerdir?

18 yaşın altındakiler ve çocuklar için Portekiz vize evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: 10 yıldan eski olmayan, vize bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerlilik süresi olan ve 2 sayfası boş olan pasaport gerekmektedir.
 • Başvuru formu: Eksiksiz, doğru şekilde İngilizce olarak doldurulmalıdır. Büyük harflerle ve okunaklı yazılmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir. Sağlık sigortasının süresi vize süresinden 1 gün önce başlayıp 1 gün sonra bitmektedir.
 • Vize harç dekontu: Başvuru sahibinin vize harcı için gerekli ücreti ödediğine dair makbuzu ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Konaklama ve ulaşım belgeleri: Başvuru sahibinin seyahate ilişkin konaklama ve ulaşım belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Arkası beyaz, en fazla 6 ay önce çekilmiş, 35x45 mm boyutunda, iki adet, rötuşsuz biyometrik fotoğraf olmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin kimlik kartına ait fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Ebeveynlerle seyahat edilmiyorsa noter onaylı muvafakatname gerekmektedir.

Portekiz Büyükelçiliği Vize Evrakları Nasıl Hazırlanır?

Portekiz Büyükelçiliği vize evrakları güncel, eksiksiz, doğru bilgiler içermelidir. Dış temsilciliğin Portekiz vize işlemleri için gerekli gördüğü kriterler, gerekli bilgi ve belgeler sunularak karşılanmalıdır. Eksik belge olduğunda Portekiz vize başvurusu süreci uzamaktadır.

Başvuru formu ve diğer belgelerin İngilizce’ye tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercüme yeminli ve onaylı olmalıdır. Ankara Portekiz Büyükelçiliği; maaş bordosu, banka hesap dökümleri gibi belgelerin İngilizceye tercüme edilmesini gerekli hale getirmektedir.

Vizem.net Portekiz vizesi danışmanlık hizmetleri gerekli evrakların kontrolü ile tüm yeminli tercüme ve noter onayı işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Portekiz Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Portekiz konsolosluğu vize başvuru formu pasaport bilgileri, seyahat amacı, kişisel bilgiler hakkında bilgiler içermektedir. Portekiz vize başvuru formu örneği incelenerek okunaklı, tamamı büyük harflerle ve İngilizce dilinde doldurulmalıdır.

Portekiz başvuru formu bilgisayardan çıktı alınarak veya el yazısıyla doldurulabilmektedir. Başvuru formunun yapısının bozulmamasına ve arkalı önlü olmayacak şekilde 3 sayfa şeklinde doldurulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Portekiz vizesi başvuru formu görseli aşağıda verilmiştir.

Portekiz Vizesi Başvuru Formu Örneği
Portekiz Vizesi Başvuru Formu Örneği

Portekiz Vize Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Portekiz vize dilekçe örneği yazılırken ziyaret edilmek istenen ülkenin dış temsilciliğine hitap edilmelidir. Portekiz vize başvuru dilekçesi seyahat amacı, gidiş- dönüş tarihleri, Schengen bölgesindeki planlanmış faaliyetlerin güzergahı, konaklama bilgisi, ziyaret edilmeyi düşünülen ülkeler, istihdam durumu gibi bilgileri içermelidir.

Portekiz Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Yazılır?

Portekiz vizesi için davet mektubu alınması durumunda mektubun üzerinde davet edilen kişinin adı soyadı, davet eden kurumun imzası, damgası, davet edilen etkinliğin yer ve zaman bilgisinin bulunması gerekmektedir. Davet edilen etkinliğe ilişkin varsa yapılan kayıt ve ödeme makbuzu bilgileri getirilmektedir.

90 günden az süreli staj için Portekiz’den gelen davetiyelerinde ad soyad, staj birimi ismi, adres, iletişim ve konaklama bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Konaklama yeri bilgisinde başvuru sahibinin adı soyadı, konaklanacak yerin adı, açık adresi, iletişim bilgileri ve hangi tarihler arası konaklanacağı bulunmaktadır. Portekiz’de birinin yanında konaklayacaklar için; davet eden kişinin “Termo de Responsibilidade” formunu doldurup imzalaması gerekmektedir.

Form ile birlikte kişinin pasaport fotokopisi, davet edilen kişinin adına yazılıp imzalanmış davet mektubu ve 3 aylık banka hesap dökümü gönderilmesi gerekmektedir. Davet eden kişi Portekiz vatandaşı değilse oturma izni belgesini göndermelidir.

Portekiz Vize Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Portekiz Vize sponsor dilekçesi yazılırken sponsor, Portekiz vizesi başvrusu yapan kişiyle aralarındaki ilişkiyi ve karşılayacağı masrafları açıklamaktadır. Dilekçenin geçerli olabilmesi için sponsorun fon ve kimlik bilgilerini sunması gerekmektedir. Portekiz vize sponsor dilekçesi kısa ve net olmalıdır. Sponsor gerekli bilgileri verip sponsor dilekçesini gereken belgelerle desteklemelidir.

Portekiz vize sponsor dilekçesi, konsolosluk personeline hitaben yazılmaktadır. İsim, soyisim, meslek, yaşanılan yer gibi kişisel bilgiler ve mektubun kim için, neden yazıldığı bilgisinin verilmesi gerekmektedir. Sponsorun, Portekiz vize başvurusu sahibinin masraflarını nasıl karşılayacağına dair bilgi verilmelidir. Başvuran kişinin geleceği tarih ve kalacağı yerin adresi belirtilmelidir.

Schengen ülkeleri dahilinde vakit geçirilecekse seyahat planını eklemek gerekebilmektedir. Sponsor dilekçesi yazarken gereken bilgiler dışında mektubu fazla kişiselleştirmemek, gereksiz bilgiler sunmamak ve iletişim bilgileri eklemek gerekmektedir. Sponsor dilekçesine ilave olarak eklenmesi gereken belgeler; kimlik/pasaportun taranmış kopyası, finansal fon kanıtları, banka hesap özetleri, iş sözleşmesi, son üç aylık maaş bordrosu, adres kaydı ve varsa başvuru sahibi ile sponsorun beraber yaptıkları seyahat planı olmalıdır.

Portekiz Vize Fotoğraf Ölçüsü Nedir?

Portekiz vize fotoğraf ölçüsü 35x45 mm boyutunda ve rötuşsuz, biyometrik olması gerekmektedir. Portekiz vize fotoğrafı en fazla 6 aylık olabilmektedir; fotoğrafın 2 adet ve arka planı beyaz olması gerekmektedir.

Portekiz vize fotoğrafı için örnek görsel aşağıda verilmiştir.

Portekiz Vize Fotoğrafı için Örnek Görsel
Portekiz Vize Fotoğrafı için Örnek Görsel

Portekiz Vizesi için Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Schengen vizesine başvurulduğunda tıbbi nedenlerle ülkeye dönmek, acil müdahale veya tedavi gerektiren durumların masraflarının karşılanması için sağlık sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Sağlık sigortasının Schengen bölgeleri kapsamında geçerli olması ve kalış süresinin tamamını 1 gün öncesi ve 1 gün sonrası dahil olacak şekilde kapsaması gerekmektedir. Portekiz vizesi sağlık sigortasının asgari teminat tutarı 30,000 Euro olmalıdır.

Schengen bölgesi kapsamında bulunduğu için Portekiz seyahat sağlık sigortası yaptırmak ve belgenin fotokopisi ile orjinalini beyan etmek gerekmektedir.

Portekiz Golden Vize Başvurusu için Hangi Belgeler İstenir?

Portekiz Golden Visa başvurusu yapılırken standart belgelere ek olarak sabıka kaydı bulunmadığına dair kanıt, Golden visa başvuru seçeneğinin belirtildiği dilekçe, Portekiz’de yapılan yatırımın en az 5 yıl devam edeceğine dair yeminli beyanname ve ödeme makbuzu gerekmektedir.

Başvuru sahibinin vizenin hangi seçeneğe göre başvuru yapılacağını belirttikleri bir dilekçe, Portekiz’de aldığı mülke veya kurduğu şirkete dair belgeleri Portekiz Golden Visa başvurusu için sunması gerekmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: