Portekiz Çalışma Vizesi

Portekiz Çalışma Vizesi Başvuru Süreci 2023

Çalışma vizesi, vatandaşı olunmayan bir ülkede çalışmak isteyen kişiler için düzenlenen vize türüdür. Portekiz çalışma vizesi, Portekiz’de 90 günden az süreyle, 90 gün ile bir yıl arası süreyle veya 1 yıldan fazla süreyle çalışmak için alınabilmektedir.

Portekiz Çalışma Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için; sahip olunan pasaportun son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması ve orijinaline ek olarak kimlik sayfasının, pul veya vize bulunduran diğer tüm sayfaların kopyalarının sunulması gerekmektedir.
 • Portekiz çalışma vizesi başvuru formu: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için; Schengen vizesi başvuru formunun tamamen büyük harflerle, eksiksiz ve doğru biçimde ingilizce olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, 35 mm genişlik 45 mm uzunlukta, arka planı beyaz, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafın başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Davet mektubu: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için; Portekizli şirketten alınmış imzalı ve kaşeli davet mektubunun başvuru dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Portekiz iş sözleşmesi: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, çalışanın gireceği işe ait iş sözleşmesinin, İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü ya da İstihdam Fırsatlarının Küresel Birliği tarafından yayınlanan beyanın ve Portekiz’de düzenlenecek mesleki uygulama için yeterli olunduğunu kanıtlayan belge sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik kaydı: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için; banka tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş son 3 aylık hesap banka hesap özeti, işveren tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş son 3 aydaki maaş bordrolarının orijinalinin ve Portekizce ya da İngilizceye çevrilmiş halinin sunulması gerekmektedir.
 • Portekiz’de kalınacak yer kanıtı: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için; otelde kalınması durumunda otel rezervasyonu, Portekiz’de çalışılacak şirketin çalışan için bir ev kiralaması durumunda kira sözleşmesi (sözleşme çalışan adına değilse, evin çalışan için kiralandığına dair şirketten bir beyan mektubu), biriyle beraber yaşanması durumunda ev sahibi tarafından imzalanan sorumluluk formu, ev sahibinin son 3 aylık hesap banka hesap özeti ve pasaportunun fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, kişinin adli sicil kaydına dair belge sunması gerekmektedir.
 • Portekiz sağlık sigortası: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve kişinin Portekiz’de çalışacağı süreyi kapsayan sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir.
 • Portekiz uçak bileti: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, gidiş uçak biletinin rezervasyonunun oluşturulması gerekmektedir.
 • Harç makbuzu: Portekiz çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, vize harç bedelinin ödendiğine dair gerekli kanıtın sunulması gerekmektedir.

Portekiz Çalışma Vize Türleri Nelerdir?

Portekiz çalışma vizesi temelde 2 başlık altında ele alınabilmektedir. Portekiz çalışma vizesinin, kısa süreli çalışma vizesi (C tipi) ve uzun süreli çalışma vizesi (D tipi) türleri bulunmaktadır.

Kısa süreli Portekiz çalışma vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz mevsimlik işçi çalışma vizesi
 • Portekiz bağımsız işçi çalışma vizesi
 • Portekiz nitelikli işçi çalışma vizesi
 • Portekiz amatör spor aktivite vizesi
 • Portekiz transfer işçi çalışma vizesi
 • Portekiz sanatçı vizesi
 • Portekiz araştırmacı vizesi

Uzun süreli Portekiz çalışma vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz bağlı çalışma vizesi
 • Portekiz bağımsız çalışma vizesi
 • Portekiz girişimcilik vizesi
 • Portekiz yüksek nitelikli aktivite vizesi
 • Portekiz yüksek öğretim/ profesörlük vizesi
 • Portekiz yüksek nitelikli alt faaliyet vizesi
 • Portekiz sahne sanatçıları vizesi
 • Portekiz spor aktiviteleri vizesi

Kısa Süreli Portekiz Çalışma Vizeleri

Portekiz’de çalışılacak süre 90 gün ile bir yıl arasında ise, kısa süreli Geçici Konaklama vizelerine başvurulması gerekmektedir. Geçici Konaklama vizeleri, ülkeye birden fazla giriş yapılmasına izin verir.

Portekiz Mevsimlik İşçi Vizesi

Portekiz mevsimlik işçi vizesi, kısa süreli Geçici Konaklama vizelerinden biridir. Portekiz mevsimlik işçi vizesi, Portekiz Hükümetinin belirlediği iş kollarında maksimum 9 ay çalışmak için başvurulması gereken vize türüdür.

Portekiz mevsimlik işçi vizesi başvurusunda bulunmak için; çalışılacak işin süresini, çalışma saatlerini, alınacak maaşı, işin konumunu, işçinin barınacağı yeri içeren bir iş sözleşmesinin sunulması ve işveren tarafından işçiye iş kazası sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Portekiz Hükümetinin belirlediği mevsimlik işçilik yapılabilecek sektörler; tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık, balıkçılık, garsonluk, gıda, likör ve tütün, brüt ve perakende ticaret, inşaat ve taşımacılık sektörleridir.

Portekiz Bağımsız İşçi Vizesi

Portekiz bağımsız işçi vizesi, maksimum 6 ay süreyle verilen Geçici Konaklama vize türlerinden biridir.

Portekiz bağımsız işçi vizesi başvurusunda bulunmak için, Portekiz İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü (IEFP) tarafından verilmiş Ana Sözleşme veya Hizmet Sunumu Sözleşmesinin sunulması gerekmektedir.

Portekiz Nitelikli İşçi Vizesi

Portekiz nitelikli işçi vizesi; Portekiz’de bilimsel araştırma, yüksek öğretim profesörlük faaliyeti veya yüksek nitelikli faaliyet amaçlarının sürdürülebilmesi için maksimum 1 yıl süreyle verilen geçici konaklama vize türlerinden biridir.

Portekiz Amatör Spor Aktivite Vizesi

Portekiz amatör spor aktivite vizesi, Portekiz’de amatör spor etkinliklerine katılmak için başvurulması gereken vize türüdür.

Portekiz amatör spor aktivite vizesi başvurusu yapılırken; ilgili federasyonun spor faaliyetinin yürütülmesini onayladığına dair belge ve sporcunun bağlı olduğu dernek veya spor kulübü tarafından sporcunun konaklama, sağlık masrafları ve ülkesine dönüş masraflarının karşılanacağına dair imzalanmış sorumluluk belgesinin sunulması gerekmektedir.

Uzun Süreli Portekiz Çalışma İzni Vizeleri

Portekiz’de çalışılacak süre bir yıldan uzun ise, uzun süreli Portekiz İkamet Vizesi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Portekiz İkamet Vizesi, Göçmenlik ve Sınır Hizmetlerinden Portekiz Oturma izni istemek için Portekiz’e en fazla iki kez girilebilmesini sağlayan ve 4 ay geçerliliği bulunan bir vize türüdür. Portekiz D Tipi Vize türünün, 8 tane alt grubu bulunmaktadır.

Portekiz İkamet Vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz bağlı çalışma vizesi
 • Portekiz bağımsız çalışma vizesi
 • Portekiz yüksek nitelikli alt faaliyet vizesi
 • Portekiz girişimcilik vizesi
 • Portekiz spor aktiviteleri vizesi
 • Portekiz yüksek nitelikli aktivite vizesi
 • Portekiz yüksek öğretim/ profesörlük vizesi
 • Portekiz yüksek nitelikli alt faaliyet vizesi
 • Portekiz sahne sanatçıları vizesi

Bağlı Çalışma

Portekiz’de bir şirkete bağlı çalışılacak süre bir yıldan uzun ise, Portekiz bağlı çalışma vizesi başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Portekiz bağlı çalışma vizesi başvurusunda bulunmadan önce, Portekiz’de çalışılacak şirketle iş sözleşmesi yapılması, Portekiz İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü’nden (IEFP) bir beyanname alınması, Portekiz’de kalınacak yerin belirlenmesi ve kişinin geçim kaynaklarının kanıtlayacak belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

Bağımsız Çalışma

Portekiz bağımsız çalışma vizesi, Portekiz’de bir yıldan fazla bağımsız olarak çalışmak için başvurulması gereken vize türüdür.

Portekiz bağımsız çalışma vizesi başvurusunda bulunurken; Portekiz İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü’nden (IEFP) alınacak ana sözleşme veya liberal meslekler kapsamında teklif veya hizmet sözleşmesinin ve Portekiz’de bağımsız faaliyet göstermeye nasıl hak kazanıldığına dair yetkili kuruluş tarafından verilen beyannamenin sunulması gerekmektedir

Girişimcilik

Portekiz girişimci çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için; Portekiz’de yatırım yapmak, Portekiz’deki bir finans kurumundan elde edilen finansmandan kaynaklananlar da dahil olmak üzere Portekiz’de mevcut finansal kaynaklara sahip olunduğunu kanıtlayan belgeler bulundurmak, inovasyona dayalı bir şirketin kurulması da dahil olmak üzere girişimci bir proje geliştirmek veya Rekabet ve Yenilik Ajansı (IAPMEI) tarafından verilen bir beyanname sunmak gerekmektedir.

Yüksek Nitelikli Aktivite

Portekiz nitelikli aktivite çalışma vizesi, Portekiz’de bir yıldan fazla yüksek nitelikli aktivite yürütmek için başvurulması gereken vize türüdür.

Portekiz yüksek nitelikli aktivite çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, en az bir yıllık bir süre için ve Portekiz yıllık brüt maaşın 1,5 katı veya Sosyal Refah Desteği’nin (IAS) belirlediği maaşın en az üç katı bir maaş alınması ve Portekiz’de çalışılacak iş için sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Yüksek Öğrenim / Profesör Etkinlikleri

Portekiz yüksek öğrenim/ profesör etkinlikleri vizesi başvurusunda bulunmak için, Portekiz’de çalışılacak işten bir iş sözleşmesi, çalışılacak eğitim kurumu tarafından verilen davet mektubu veya iç yönetim ve ekonomi alanlarından sorumlu hükümet üyelerinin kararnamesiyle tanımlanan şartlarda onaylanmış şirketin sorumluluk mektubu, ulusal bir bölgede, ülkenin çıkarları doğrultusunda veya yasalarla tanımlandığı gibi kültür alanından sorumlu hükümet üyesi tarafından tanınan bir kültürel faaliyet yürüten bir şirket veya kuruluş tarafından verilen bir davet mektubu veya bir araştırma merkezi tarafından verilmiş bir davet mektubunun sunulması gerekmektedir.

Yüksek Nitelikli Alt Faaliyet

Portekiz yüksek nitelikli alt faaliyet çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için, Portekiz’de çalışılacak iş için sözleşme imzalanması, en az bir yıllık bir süre için ve Portekiz yıllık brüt maaşın 1,5 katı veya Sosyal Refah Desteği’nin (IAS) belirlediği maaşın en az üç katı bir maaş alınması gerekmektedir.

Portekiz yüksek nitelikli alt faaliyet çalışma vizesi başvurusunda bulunurken, 4 Mart 2009 Yasasına veya iş sözleşmesinde meslek için gerekli mesleki niteliklerin tanınmasına atıfta bulunan özel mevzuata uygun mesleki sertifika sunulması gerekmektedir.

Spor Aktiviteleri

Portekiz profesyonel spor aktiviteleri vizesi, Portekiz’de bir yıldan uzun süreli spor faaliyeti düzenlemek için başvurulması gereken ikamet vizesi türüdür.

Portekiz profesyonel spor aktiviteleri vizesi başvurusu yapılırken, ilgili federasyonun spor faaliyetinin yürütülmesini onayladığına dair belge ve sporcunun bağlı olduğu dernek veya spor kulübü tarafından sporcunun konaklama, gidiş uçak bileti ve sporcunun sakatlık yaşaması durumunda geçerli sağlık sigortasının karşılandığına dair sorumluluk belgesinin sunulması gerekmektedir.

Portekiz Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Portekiz çalışma vizesi almak için, kişinin nitelikleri doğrultusunda çalışılacak iş türüne karar verilmelidir. Kişi, kendine uygun iş türünü belirledikten sonra Portekiz’de çalışılacak işin gereklilikleri doğrultusunda internet üzerinden veya mail atarak işe başvurmaktadır. Portekiz’de çalışılacak işten kabul alınması durumunda kişiye kabul mektubu gönderilmektedir.

Portekiz’de çalışlacak işten kabul mektubu alındıktan sonra, kişiye uygun Portekiz çalışma vizesi türüne karar verilmekte ve Portekiz çalışma vizesi için gerekli belgelerle birlikte vize başvurusu yapılmaktadır. Portekiz için çalışma vizesi alınarak Portekiz’e gidildikten sonra, Portekiz Çalışma İzni başvurusu yapılabilmektedir.

Portekiz Çalışma Vizesine Benzer Diğer Portekiz Vize Türleri Nelerdir?

Portekiz çalışma vizesine benzer diğer Portekiz vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz Öğrenci Vizesi
 • Portekiz Eğitim Vizesi
 • Portekiz Aile Birleşimi Vizesi
 • Portekiz Erasmus Vizesi
 • Portekiz Yatırımcı Vizesi
 • Portekiz Altın Vize
 • Portekiz Ticari Vize

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: