Portekiz Altın Vizesi

Portekiz Altın Vizesi: Golden Visa Programı ve 2023 Şartları

Portekiz altın vize, Portekiz tarafından Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına aileleri de dahil olmak üzere, Portekiz’de sermaye yatırımı yapmak, gayrimenkul satın almak, istihdam fırsatları yaratmak gibi yapılan önemli yatırımlar kapsamında verilen bir vize türüdür.

Altın vize, Portekiz’de verilecek olan vergilerden muaf olma, bazı sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma gibi ayrıcalıklar sunabilmektedir.

Golden visa Portekiz veya Portekiz yatırımcı vizesi olarak da bilinen Portekiz altın vizesi, oturum izni almak için istisnai bir yol olmakla birlikte 5 yılın sonunda hamiline Portekiz’de kalıcı ikamet ve Portekiz vatandaşlığı sağlayabilmektedir.

Türkiye'den yapılan Portekiz vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip danışmanlık şirketi olan Vizem.net, Portekiz'de yatırım yapmak isteyen kişiler için vize ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Portekiz Yatırımcı Vizesi Kime Verilir?

Portekiz yatırımcı vizesi; Portekiz’de veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde kurulmuş bir şirket aracılığıyla yatırım yapan kişilere veya şirkete bağlı olmayan, bireysel yatırımlar yapan iş adamlarına verilmektedir.

Şirket adına veya bireysel olarak yatırım yapan kişiler dışında; nicel gereklilikleri, mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmeleri ve Portekiz’de istikrarlı bir şekilde yerleşmeyi kabul etmeleri halinde Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinin vatandaşı olmayan tüm üçüncü ülke vatandaşları Portekiz yatırımcı vizesine başvurabilmektedir.

2022'de Altın Vize için Hangi Portekiz Şehirlerine Yatırım Yapılabilir?

2022’de altın vize için yapılan düzenlemelerle birlikte düşük nüfusa sahip olan şehirlere yatırım yapılmasını teşvik etmek için Lizbon, Porto, Algarve, Setubal ve popüler kıyı bölgelerinin dışındaki şehirlerde gayrimenkul satın alan kişiler, Portekiz altın vizesi almaya hak kazanabilmektedir.

Portekiz altın vize programının 2012 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan yatırımların çoğunun Lizbon, Porto gibi yüksek nüfuslu ve popüler şehirlere yapılması; Lizbon, Porto gibi şehirlerde emlak piyasasının maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına sebep olmuştur.

Yeni kuralların uygulanması ile 2021 yılından itibaren yüksek nüfuslu ve popüler kıyı şehirlerine yatırım yapanlar Portekiz altın vizesi almaya hak kazanamamaktadır.

Portekiz Altın Vize Almak için Yatırım Seçenekleri Nelerdir?

Portekiz altın vize almak için yatırım seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz’de değeri 1 milyon euro ve üzerinde sermaye transferi yapmak
 • Portekiz’de en az 10 kişiye istihdam sağlamak
 • Portekiz’de değeri 500 bin euro ve üzerinde olan gayrimenkul satın almak
 • Portekiz’de inşaati 30 yılı aşan veya kentsel dönüşüm alanlarında bulunan toplam değeri 350 bin euro ve üzerinde olan gayrimenkulleri tadilat amacıyla satın almak
 • Portekiz’deki kamu veya özel bilimsel araştırma kurumlarının yürüttüğü araştırma faaliyetlerine yatırım amaçlı 350 bin euro ve üzerinde sermaye transferi yapmak
 • Portekiz ulusal mirasına katkıda bulunmak için; yerel ve merkezi otoriteler, kamu kurumları, kamu tüzel kişileri, kamu vakıfları veya özel vakıflar aracılığıyla sanatsal üretime yatırım yapmak veya sanatı desteklemek için 250 bin euro ve üzerinde sermaye transferi yapmak
 • Yatırım anında vadesi dolan, Portekiz mevzuatına göre enjekte edilen sermaye birimlerinin satın alınması için 350 bin euro ve üzerinde sermaye transferi yapmak
 • Merkez binası Portekiz topraklarında olan bir ticari kurumunun kurulması, beş sürekli iş pozisyonunun yaratılması veya merkezi Portekiz’de olan bir ticari kurumun sermayesinin güçlendirilmesi için 350 bin euro ve üzerinde sermaye transferi yapmak
 • Aile birleşiminde bulunmak

Sermaye Yatırımı Yoluyla Portekiz Altın Vize Nasıl Alınır?

Sermaye yatırımı yoluyla Portekiz altın vize; tamamı Portekiz’de geçerli olmak üzere gayrimenkul satın alma, kentsel dönüşüm alanlarında alanlarında bulunan gayrimenkulleri tadilat amacıyla satın alma, araştırma kurumlarına yatırımda bulunma, sanatsal üretime katkıda bulunma amacıyla özel veya kamu vakıflarına yatırımda bulunma, enjekte edilen sermaye birimlerini satın alma, bir ticari kurum kurma yolları ile alınabilmektedir.

Portekiz’de satın alınacak olan gayrimenkulün 500 bin euro ve üzerinde, tadilat amacıyla satın alınacak gayrimenkulün 350 bin euro ve üzerinde, yatırım yapılacak araştırma kurumuna 350 bin euro ve üzerinde, sanatsal amaçla yatırım yapılacak vakıflara 350 bin euro ve üzerinde, satın alınacak enjekte edilmiş sermaye birimlerine 350 bin euro ve üzerinde sermaye aktarımı yapılması gerekmektedir.

Sermaye yatırımı yoluyla Portekiz altın vizesi alan kişiler 5 yılın sonunda Portekiz’deki yatırımları için vatandaşlık alabilmektedirler.

Ev Satın Alma Yoluyla Portekiz Altın Vize Nasıl Alınır?

Portekiz’de ev satın alma yoluyla Portekiz altın vizesi; 30 yıldan daha yeni olan gayrimenkuller için en az 500 bin euro, 30 yıldan daha eski olan veya kentsel dönüşüme tabii tutulan gayrimenkuller için en az 350 bin euro sermaye yatırımı yapılarak iki farklı seçenek ile alınabilmektedir.

30 yıldan daha yeni olan gayrimenkuller için yapılması gereken 500 bin euro ve üzerinde olan yatırım miktarı, şehrin sınırları dahilinde kilometrekare başına 100 kişiden az kişi düşmesi ölçütü ile düşük yoğunluklu olmasına göre %20 oranında 400 bin euroya kadar düşürülebilmektedir. 500 bin euro ve üzerinde yapılacak olan yatırımlar bireysel olarak veya başvuru sahibinin hissedarı olduğu bir limited şirketi aracılığıyla yapılabilmektedir.

30 yıldan daha eski olan gayrimenkuller veya kentsel dönüşüme tabii tutulan gayrimenkuller için yapılması gereken 350 bin euro ve üzerinde olan yatırım, kilometrekare başına 100’den az nüfusa sahip şehirlerde %20 oranında 280 bin euroya kadar düşürülebilmektedir. Şehrin nüfusuna göre en az 280 bin euro olarak yapılacak yatırım, bireysel olarak veya başvuru sahibinin hissedarı olduğu bir limited şirketi aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvuru sahipleri düşük nüfus yoğunluğuna sahip bir bölgede 280 bin euroyu aşan, normal yoğunluğa sahip bir bölgede 350 bin euroyu aşan yatırımlarda satın aldığı gayrimenkulu kiraya verebilmekte veya gayrimenkulu ticari, turistik, tarımsal gibi amaçlar ile kullanabilmektedir.

Ev satın alma yoluyla Portekiz altın vizesi almak için başvuru sahibine ait geçerli pasaport, başvuru sahibinin Portekiz’e girişinin ve Portekiz’de kalacağının yasal kanıtı, Portekiz sağlık hizmeti kapsamında olduğunu kanıtlayan belge, uluslararası kabul görmüş bir sağlık sigortasına sahip olduğunu kanıtlayan belge, bir yıldan fazla yaşadığı ülkelere ait sabıka kaydı, vergi kimlik numarası, Portekiz adli sicil kaydına danışma yetkisini başvuru formunu doldurulması, Portekiz gayrimenkul yatırımı için tüm minimum nicel ve zaman gereksinimlerine uyacağını beyan ettiği yeminli beyannamenin imzalanması, gümrük idaresi ve sosyal güvenlik tarafından düzenlenen menfi borç beyannamesinin imzalanması ve Portekiz altın vize programı başvurusunun analizi için ödeme makbuzunun beyan edilmesi gerekmektedir.

Portekiz’de ev alana oturma izni, belirli kriterler sağlandığında verilmekte olup Portekiz’de ev alana vatandaşlık, belirli nicel kriterlere ve zaman gereksinimlerine uyulması halinde 5 yıl sonunda verilebilmektedir.

Nüfusu fazla olan ve popüler olan şehirlerin altın vize programı kapsamında daha çok tercih edilmesi popüler şehirlerdeki ev fiyatlarının artmasına sebep olduğundan Portekiz altın vize almak isteyen bireylerin nispeten Portekiz ev fiyatları daha düşük olan, popüler olmayan ve daha az nüfuslu şehirlerde gayrimenkul satın almaları gerekmektedir.

İstihdam Oluşturma Yoluyla Portekiz Altın Vize Nasıl Alınır?

İstihdam oluşturma yoluyla Portekiz altın vizesi, en az 10 kişiyi istihdam etmek koşulu başta olmak üzere gerekli nicel ve nitel koşulların sağlanması halinde alınabilmektedir.

En az 10 kişinin istihdam edilme gerekliliği, nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde %20 azaltılabilmekte ve belirtilen koşulun asgari sayısı 8 kişiye düşebilmektedir.

Portekizli Şirketin Hissesi Alarak Portekiz Golden Visa Programı

Portekiz’de faaaliyet gösteren şirketin hissesi alarak portekiz altın vizesi alma hakkı kazanmak için en az 1 milyon EUR değerinde şirket hissesi satın alınmış olması gerekmektedir.

Portekiz Golden Visa Başvurusu Nasıl Yapılır?

Portekiz golden visa başvurusunda bulunmak isteyen bireyler başvurudan önce Portekiz’i ziyaret ederek yapacağı yatırımı seçmeli, Portekiz banka hesabı ve vergi numarası oluşturmalı, seçtiği yatırımını yapmalı ve sonrasında Portekiz altın vizesi için başvurmalıdır. Portekiz altın vizesi için başvuru yapan bireyler geçici oturma iznini alabilmekte ve sonrasında kalıcı oturma izni veya Portekiz vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir.

Portekiz altın vize başvurusu yapılmadan önce bireylerin yatırım seçeneklerini görebilmeleri ve yatırım sürecini başlatabilmeleri için Portekiz’i ziyaret etmeleri gerekmektedir. Yatırım gözlemleme ve planlama aşaması olan kısa süreli ilk seyahat için umuma mahsus (bordo) pasaport hamili bireyler için Schengen vizesi alınmalıdır. Yatırım gözlemleme ve planlama sürecinde yapılacak olan yatırım belirlendikten sonra bir Portekiz’de herhangi bir banka tarafından verilen banka hesabı ve vergi dairesi tarafından verilen vergi numarası oluşturulmalıdır. Banka hesabı ve vergi numarası oluşturulduktan sonra yatırım tamamlanmalıdır.

Yatırım süreci aylar alabilmektedir, bu sebeple başvurulacak olan Portekiz altın vizesinin güvence altına alındığını kanıtlayan gerekli belgelerin tamamına sahip olunana kadar altın vize başvurusunda bulunulamamaktadır. Yatırım yapıldıktan ve altın vize için gerekli belgeler toplandıktan sonra Portekiz altın vizesi için başvuru yapılmalıdır.

Başvuru sürecinde; Portekiz Göçmenlik Dairesinin çevrimiçi portalına kaydolunmalı, gerekli belgelerin elektronik kopyaları portala pdf olarak eklenmeli, ilgili tüm ücretler ödenmeli ve Portekiz Göçmenlik Dairesinden onay beklenmelidir. Başvuru gönderildikten sonra, Portekiz altın vizesinin ve oturma izninin çıkması halinde 3 ila 6 arasında değişebilmektedir.

Portekiz altın vizesi ve oturma izni çıktıktan 5 yıl sonra Portekiz altın vizesine sahip olan ve geçici oturma izni olan bireylere Portekiz vatandaşlığına ve kalıcı oturma iznine başvurmak için hak doğmaktadır. Portekiz vatandaşlığı isteyen bireylerin Portekiz ile ilgili genel bilgileri bildiğini kanıtlaması, genel bir bilgi testini geçmesi ve en az A2 düzeyinde Portekizce bilip konuşabilmesi gerekmektedir.

Portekiz Altın Vize için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Portekiz altın vize için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Başvuru sahibinin pasaport veya geçerli bir seyahat belgesi beyan etmesi gerekmektedir.
 • Yasal kanıt belgeleri: Portekiz’e girişin ve Portekiz’de kalışın yasal kanıtının olduğuna dair belgeler beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Sağlık hizmeti belgeleri: Talep edilen yasal ikamet süresi boyunca uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortasına sahip olduğunu kanıtlaması ve sahip olduğu sigortanın otomatik olarak yenilendiğini gösteren belgelerin beyan edilmesi gibi başvuru sahibinin sağlık hizmeti kapsamında olduğuna dair kanıtlar gerekmektedir.
 • Sabıka kaydı: Başvuru sahibinin 1 yıldan fazla süre boyunca yaşadığı tüm ülkelerdeki sabıka kayıtlarının kopyası gerekmektedir.
 • Vergi kimlik numarası: Başvuru sahibinin kendisine ait vergi kimlik numarasının olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
 • Standart form: Portekiz adli sicil kaydına danışma yetkisini belirten başvuru formunun (standart form) doldurulması gerekmektedir.
 • Yeminli beyanname: Başvuru sahibinin Portekiz’deki yatırım faaliyeti için tüm minimum nicel gereksinimlere ve zaman gereksinimlerine 5 yıl boyunca uyacağını beyan ettiği yeminli beyanname gerekmektedir.
 • Menfi borç beyannamesi: Portekiz Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından düzenlenen kişinin vergi yükümlülüklerine dair menfi borç beyannamesi eksiksiz bir şekilde doldurulup beyan edilmelidir.
 • Ödeme makbuzu: Portekiz altın vize programı başvurusunun analizi için ödeme makbuzunun beyan edilmesi gerekmektedir.

Portekiz altın vize için yukarıda belirtilen zorunlu olarak sunulması gereken belgelerin dışında yapılan yatırım türüne göre farklı belgeler talep edilebilmektedir.

Portekiz'de Farklı Yatırım Türleri için Gereken Altın Vize Evrakları Nelerdir?

Portekiz’de farklı yatırım türleri için gereken altın vize evrakları yatırıma göre değişebilmektedir.

En az 500.000 euro değerinde gayrimenkul satın almak için; mülk edinme tapusu veya ön sözleşme, tapu sicil belgesi, yapılan sermaye transferinin kanıtlanması için Portekiz’de resmi olarak kayıtlı olan bir finans kuruluşundan alınan beyan ve olması halinde gayrimenkulün yasal açıklaması gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm bölgelerinde bulunan en az 350.000 euro değerinde gayrimenkul satın almak için; mülk edinme tapusu, tapu sicil belgesi, Portekiz’de bulunan resmi bir finans kurumu tarafından alınan sermaye transferinin gerçekleştiğine dair beyan, olması halinde gayrimenkulün yasal açıklaması ve satın alınacak olan gayrimenkulün kentsel dönüşüm alanında olduğunu kanıtlayan yetkili kuruluş beyanı gerekmektedir.

Bir banka hesabına en az 1 milyon euro değerinde sermaye transferi yapmak için, Portekiz’de bulunan resmi bir finans kuruluşundan alınan ve mevduatı doğrulayan bir beyan gerekmektedir. En az 1 milyon euro değerinde yapılan sermaye transferinin Portekiz altın vize programının şartlarına göre herhangi bir karşılığının ve yükümlülüğünün olmaması gerekmektedir.

En az 10 iş pozisyonunun oluşturulması için; Portekiz’de bulunan resmi bir finans kuruluşundan alınan, gerekli depozitonun onaylandığına dair beyan, işveren ve çalışanlar arasındaki bireysel iş sözleşmeleri ve başvuru sahibinin bir şirkette hissedar olması halinde şirket sicilinden alıntı gerekmektedir.

Sanata yatırım için; Portekiz Strateji, Planlama ve Kültürel Değerlendirme Ofisi tarafından verilen, sektördeki yetkili makamlara danışıldığının belirtildiği, sanatın desteklenmesine ve Portekiz kültürel mirasının restorasyonuna yapılan yatırımın onaylandığı beyan ve Portekiz’de bulunan resmi bir finans kuruluşundan alınan sermaye transferini kanıtlayan beyan gerekmektedir

Araştırma faaliyetlerine yatırım için, kamu veya özel bir bilimsel araştırma kurumundan alınan yatırımı onaylayan beyanname ve Portekiz’de bulunan resmi bir finans kuruluşundan alınan sermaye transferini kanıtlayan beyan gerekmektedir

Portekiz için Golden Visa Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Portekiz için golden visa başvuru ücreti, vize çıkarma ücreti olarak her bir aile üyesi için 5.325 eurodur ve bu ücrete her bir aile üyesi için 533 euro olan işlem ücreti de eklendiğinde başvuru ücreti her bir aile üyesi için toplam 5.858 euro olmaktadır.

Portekiz Altın Vize Ne Kadar Süreyle Verilir?

Portekiz altın vizeye başvurulduğunda ilk olarak 1 yıl geçerli olan geçici oturma izni verilmektedir; 1 yılın sonunda yenileme başvurusunda bulunarak her 2 yıl boyunca 2 yıllık daha oturma izni alınabilmektedir.

Yenilenen geçici oturma izinleri ile birlikte altın vize başvurusu yapıldığı tarihten 5 yıl sonra kalıcı oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Oturum İzni için Altın Vize ile Portekiz'de Ne Kadar Yaşamak Gerekir?

Oturum izni için altın vize ile ilk 2 yıl boyunca yalnızca 7 gün, 2 yıllık sürenin ardından her 2 yıllık dönem için en az 14 gün Portekiz’de yaşamak gerekmektedir.

Portekiz vatandaşlığına altın vize alındıktan 5 yıl sonra başvurulabildiği için; Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek için 5 yıllık sürenin sonunda ülkede toplam 35 gün geçirmek yeterli olabilmektedir.

Portekiz Altın Vizenin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Portekiz altın vizenin sağladığı haklar aşağıda listelenmiştir.

 • Bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşayabilme ve çalışabilme
 • Portekiz sağlık ve eğitim sistemine erişim
 • Batı Avrupa’da en düşük yaşam maliyetlerinden faydalanma
 • Schengen bölgesi içinde seyahat etmek için vize muafiyeti
 • Aile birleşimi
 • Portekiz'de ilk yıl 7 gün, sonraki yıllarda 14 gün ve üzeri kalınabilen esnek ikamet gereksinimleri
 • Vatandaşlık Yasası tarafından belirlenen tüm şartların yerine getirilmesi koşuluyla 5 yıl sonunda Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek

Portekiz Golden Visa ile Kalıcı Oturum İzni Alınabilir Mi?

Evet, Portekiz golden visa ile kalıcı oturum izni alınabilmektedir.

Golden visa ile yapılan yatırımdan 5 yıl sonra Portekiz vatandaşlığına veya kalıcı oturma iznine başvurulabilmektedir. 5 yıl geçerli olan ve süresiz olarak yenilenebilen kalıcı oturma iznine sahip bireyler süresiz olarak Portekiz’de yaşayabilmekte ve Avrupa Birliği’ndeki diğer ülkelere vizesiz seyahat edebilmektedir.

Kalıcı oturma izni başvurusunda, vatandaşlık başvurusunda istenen dil yeterliliğinin kanıtlanması şartı bulunmamaktadır.

Portekiz Altın Vize ile Portekiz Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

Evet, Portekiz altın vize ile Portekiz vatandaşlığı alınabilmektedir.

Diğer ülkelerden farklı olarak, altın vize yoluyla alınabilen Portekiz vatandaşlığı için Portekiz’de sıkça bulunmak gerekmemektedir.

Portekiz vatandaşlığı için başvuru sahiplerinin ülkede geçirmesi gereken 5 yılın ilk yılı 7gün, diğer 4 yılda her yıl 14 gün geçirmek yeterli olmaktadır. Portekiz vatandaşlık şartları arasında; kalacak yerin, sabit bir gelirin ve temel düzeyde Portekizce yeterliliğinin kanıtlanması bulunmaktadır.

Aile Üyeleri Portekiz Altın Vize Başvurusuna Dahil Edilebilir Mi?

Evet, aile üyeleri Portekiz altın vize başvurusuna dahil edilebilmektedir.

Aile üyeleri, Portekiz altın vize başvurusuna sahip olan kişi ile aynı haklara sahip olmaktadır. Başvuru sahibinin; eşi veya partneri, 18 yaşından küçük çocukları, 18 yaşından büyük evlenmemiş olan veya tam zamanlı bir eğitime kayıtlı olan çocukları, eşinin veya kendisinin 18 yaşından küçük kardeşleri, kendisinin veya eşinin 65 yaşından büyük bağımlı ebeveynleri aile üyesi olarak kabul edilmektedir.

Başvuru esnasında aile üyelerinden herhangi birinin Portekiz altın vize başvurusu ile dahil edilmemesi durumunda, aile üyesi daha sonra Portekiz aile birleşimi vizesi yoluyla Portekiz’e gelebilmektedir.

Altın Vize Sahibinin Hangi Aile Üyeleri Portekiz Aile Birleşimi Vizesine Başvurabilir?

Altın vize sahibinin Portekiz aile birleşimi vizesine başvurabilecek aile üyeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin eşi
 • Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük çocukları
 • Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük 26 yaşından küçük, tam zamanlı eğitim gören çocukları
 • Başvuru sahibinin eşinin veya kendisinin 18 yaşından küçük kardeşleri
 • Başvuru sahibinin eşinin veya kendisinin 65 yaşından büyük bakıma ihtiyaç duyan ebeveynleri

Portekiz Altın Vize ile Hangi Ülkelere Gidilebilir?

Portekiz altın vize almaya hak kazanan kişiler; 180 günlük süre içinde 90 güne kadar Schengen bölgesindeki diğer ülkeler olan Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Macaristan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’a gidebilmektedir.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: