Portekiz Vizesi

Portekiz Vizesi: Portekiz Vize Başvurusu ve Ücreti

Portekiz Cumhuriyeti’ne seyahat etmek için alınacak vize türleri ve 2021 ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Portekiz vize başvurusu, Portekiz dış temsilciliklerine gerekli belgeler sunularak yapılmaktadır.

Portekiz Vize Ücreti Tablosu 2021
İşlemÜcret
Başvuru Formu & Dilekçe20 EUR
RandevuÜcretsiz
Vize Başvuru Harcı80 EUR
Portekiz Seyahat Sağlık Sigortası15 EUR
Biyometri İşlemleri38 EUR
Aracı Kurum Hizmeti35 EUR
Toplam188 EUR

Portekiz vize ücretlerine servis, kurye ve danışmanlık fiyatları dahil değildir.

Portekiz Türkiye’den Vize İstiyor mu?

Portekiz Cumhuriyeti’ne seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları; umuma mahsus (bordo), diplomatik (siyah), hizmet (gri) ve hususi (yeşil) pasaport türleriyle ziyarette bulunabilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamillerinin, Portekiz vizesi alması gerekmektedir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri ise 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla, Portekiz vizesinden muaf olmaktadırlar.

Portekiz Yeşil Pasaporta Vize İstiyor Mu?

Yeşil (hususi) pasaport, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çalışan memurlara ve belirli şartları taşımaları durumunda, memurların ailelerine 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüdür. Yeşil pasaport, hamillerine birçok ülkeye 90 gün ile sınırlı olmak şartıyla vizesiz girme ayrıcalığı sağlamaktadır.

Portekiz Cumhuriyeti’ne seyahat edecek yeşil pasaport sahiplerinin vize almasına gerek kalmadan 90 gün kalma hakkı bulunmaktadır.

Portekiz Vize Türleri Nelerdir?

Schengen üyesi olan Portekiz için kısa süreli Portekiz vizeleri (Portekiz C Vizesi) ve uzun süreli Portekiz ulusal vizeleri (Portekiz D Vizesi) olmak üzere iki vize türü bulunmaktadır.

Portekiz Cumhuriyeti Ulusal Vize Türleri Nelerdir?

Portekiz için alınabilecek uzun dönemli Portekiz ulusal vizesi türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz öğrenci vizesi: Portekiz’de 90 günden fazla süreyle eğitim görmek isteyen kişiler tarafından alınan vize türüdür. Üniversitelerin başvuru yapılan bölümüne kabul alınması, bir önceki eğitim kademesinden diploma alınmış olması ve dil yeterliliği belgesinin bulunması gibi bazı şartları yerine getiren kişiler başvurabilmektedir.
 • Portekiz Avrupa Birliği gönüllü hizmet vizesi: Portekiz’de gönüllülük projelerine katılacak olan başvuru sahipleri tarafından alınan vize türüdür. Proje için bir kurumla anlaşmalı olduğunu ve tüm masrafların bu kurum tarafından karşılanacağının temin edilmesi gibi bazı şartları yerine getiren kişiler başvurabilmektedir.
 • Portekiz aile birleşimi vizesi: Portekiz’de birincil dereceden akrabası bulunan ve akrabalarıyla bir araya gelmek isteyen kişiler tarafından başvurulan vize türüdür. Aile bağının olduğunu kanıtlayan ve doğum belgesini beyan etmek gibi bazı koşulları yerine getiren kişiler, başvuru koşullarını sağlamaktadır.
 • Portekiz çalışma vizesi: Portekiz’de bir kurumda çalışmak için, seyahat edecek kişiler tarafından alınan vize türüdür. Çalışılacak kurumun ve ikamet edecek yerin ispat edilmesi gibi bazı şartları yerine getiren kişiler başvuru yapabilmektedir.

Portekiz Öğrenci Vizesi

Portekiz eğitim amaçlı vizesi, Portekiz’de eğitim almak amacıyla alınan ve 90 günden uzun süreli olan Erasmus vizesi, lisans vizesi, yüksek lisans vizesi, doktora vizesi, çalışan eğitim vizesi ve yeni mezun eğitim vizesi gibi eğitim süreçleri için alınması gereken vize türüdür.

Portekiz öğrenci vizesi başvuru sahipleri tarafından; üniversite kabul mektubu sahibi olunması, üniversite harcının ödendiğini gösteren dekont ya da sahip olduğu bursu ispat edilmesi, Schengen sağlık sigortasının bulunması, maddi yeterlilik ile Portekiz’de kalınacak bir ikamete sahip olunduğunun ispat edilmesi ve temiz bir adli sicil kaydının bulunması gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Portekiz Avrupa Birliği Gönüllü Hizmet Vizesi

Portekiz’de Avrupa Birliği gönüllü hizmet vizesi, Portekiz’deki kurum ya da kuruluşlarda gönüllülük faaliyetlerine katılacak kişiler tarafından alınan vize türüdür. Gönüllük programının içeriği ve süresi, programı, denetim koşulları ve asgari miktarda ödenek veya cep harçlığı dahil olmak üzere yemek ve konaklama giderlerinin karşılanmasının garanti edildiğini gösteren, gönüllü programından sorumlu ev sahibi kuruluş ile gönüllü arasında imzalanan sözleşmeye ve Portekiz Ulusal Sağlık Servisi tarafından karşılanan sağlık sigortası ya da ispatına sahip olan kişiler Portekiz Avrupa Birliği gönüllü hizmet vizesine başvuru yapabilmektedir.

Portekiz Aile Birleşimi Vizesi

Portekiz aile birleşimi vizesi, Portekiz’de yaşayan birincil derece aile üyeleriyle bir araya gelmeyi sağlayan uzun süreli vize türüdür. Portekiz aile birleşimi vize başvurusu yapmak için gerekli belgelerin sunulmasına ek olarak; davet edilen başvuru sahibinin kan bağının tasdikli belgelerle kanıtlanması, Portekiz Yabancı ve Sınır Hizmetlerinden (SEF) alınan aile birleşimi belgesi, aile üyelerinin kimlik belgelerinin onaylı kopyalarının temin edilmesi ve 16 yaşından küçük olan başvuru sahipleri hariç, bir yıldan uzun süredir ikamet edilen menşe ülkeden alınan adli sicil kaydına sahip olunması gerekmektedir.

Portekiz Aile Birleşimi Vizesi başvuru sahipleri, Portekiz’de oturma izni aldıktan sonra belli bir süre Portekiz’de yaşaması koşulunu yerine getirerek Portekiz vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Portekiz Çalışma Vizesi

Portekiz çalışma vizesi, Portekiz’de çalışma amaçlı yabancı ülke vatandaşları tarafından alınan uzun süreli vize türüdür.

Portekiz çalışma vizesi iki kategoriye ayrılmaktadır.

 • E tipi Portekiz çalışma vizeleri: Portekiz’de 1 seneden daha kısa süre çalışacak olan kişiler tarafından alınan çalışma vizesi tipidir. Dünya Ticaret Organizasyonu’na (WTO) dahil ülkeler arasında hizmet veya mesleki eğitim verilmesi için işçi transferi, bağımsız mesleki faaliyet ve 90 gün ile 9 ay arasındaki mevsimlik işçilik faaliyetleri için E tipi Portekiz çalışma vizesi alınabilmektedir.

 • D tipi Portekiz çalışma vizeleri: Portekiz’de 1 seneden daha uzun süre çalışacak olan kişiler tarafından alınan çalışma vizesi tipidir. İş sözleşmesi kapsamında mesleki bir faaliyetin yürüten, girişimcilik faaliyetleri, öğretim etkinliği, yüksek nitelikli veya kültürel etkinliklerde çalışan, araştırma, çalışma, ortaöğretim öğrencilerinin değişimi, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılacak kişiler tarafından, gerekli evrakların temin edilmesi ve şartların yerine getirilmesi sonucu D tipi Portekiz çalışma vizesi başvurusu yapılabilmektedir.

Portekiz çalışma vizesi başvurusu için gerekli belgelere ek olarak, çalışma vizesi başvurusu yapacak kişiler tarafından; Portekiz’deki firmadan alınan imzalı davet mektubu, Portekiz’e seyahat nedenini beyan eden imzalı bir mektup, iş sözleşmesinin taahhüdüne veya sözleşmenin diğer amacına uygun belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Portekiz Cumhuriyeti Kısa Dönemli Vize Türleri Nelerdir?

Portekiz’e yapılacak 90 günden kısa olan seyahatlerde C tipi vize alınması gerekmektedir. Portekiz’e yapılacak kısa süreli seyahatler için alınacak vize, Portekiz Schengen vizesidir. Kısa süreli Portekiz ziyaretleri için alınabilecek vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz turistik vizesi: Portekiz’e yapılacak 90 günden kısa turistik seyahatler için alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz kısa süreli eğitim vizesi: Portekiz’de, 90 günden kısa sürecek eğitim faaliyetlerine katılmak için alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz resmi ziyaret vizesi: Portekiz’e yapılacak 90 günden kısa resmi kurum veya kuruluş ziyaretlerinde alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz sağlık sebepli vize: Portekiz’de, 90 günden kısa bir süre içerisinde tedavi görmek için yapılan sağlık sebepli ziyaretlerde alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz ticari vize: Portekiz’e yapılacak 90 günden kısa süreli iş gezileri için alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz transit vize: Portekiz havalimanı ya da limanlarından yapılacak aktarmalar için alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz şoför vizesi: Portekiz’e ya da Portekiz üzerinden kamyon ya da tır aracılığıyla ticari mal taşıyan şoförlerin alması gereken vize türüdür.
 • Portekiz kültürel sportif amaçlı vizeleri: Portekiz’e yapılacak 90 günden kısa kültürel ve sportif amaçlı seyahatler için alınması gereken vize türüdür.
 • Portekiz aile veya arkadaş ziyareti vizesi: Portekiz’de yaşayan aile ya da arkadaşı, 90 günden kısa olacak şekilde ziyaret etmek için alınması gereken vize türüdür.
 • Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı evlilik vizesi: Avrupa Birliği ya da AEA vatandaşıyla evli olan kişilerin, Portekiz’e yapacağı 90 günden kısa seyahatler için alması gereken vize türüdür.

Portekiz Turistik Vize

Portekiz turistik vizesi; Portekiz’e yapılan 90 günden kısa olan turistik amaçlı seyahatlerde, yabancı ülke vatandaşları tarafından alınması gereken kısa süreli vize türüdür. Portekiz turist vizesi başvuru sahiplerinin, vize başvurusu için gerekli olan belgelerin yanında; son altı ayın tasdikli banka hesap dökümleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Portekiz Turist Vizesi ile Schengen bölgesinde yer alan ülkelere, vizeden muaf olarak seyahat edilebilmektedir.

Portekiz Kısa Süreli Eğitim Vizesi

Portekiz kısa süreli eğitim vizesi; dil okulları, staj faaliyetleri ve okul aracılığıyla gerçekleştirilecek projeler gibi kısa süreli eğitim amaçlı Portekiz ziyaretleri için alınmaktadır. Portekiz kısa süreli eğitim vizesi için, vize başvurusu için gerekli belgelerin yanında; mezun olunan son okul kademesinden alınan diploma, masraflar aile tarafından karşılanacak ise; ebeveynlerin çalışma belgeleri ve eğitim görülecek kurumdan alınan kabul belgesine sahip olan kişiler başvuru yapabilmektedir.

Portekiz’de, 90 günden daha uzun eğitim süreli eğitim almak isteyen kişiler; gerekli koşulları yerine getirerek ve Portekiz Eğitim Vizesi alarak eğitim görebilmektedir.

Portekiz Resmi Ziyaret Vizesi

Portekiz resmi ziyaret vizesi, başvuru sahibi tarafından Portekiz’de bulunan kurum ve kuruluşlardan davet alınması yoluyla başvurulması gereken kısa süreli vize türüdür. Portekiz resmi ziyaret vizesi almak için, vize başvurusu sırasında gerekli olan belgelerin yanında; davet eden kurumun adı ve tam adresi, başvuru sahibinin adı ve şirketteki konumu ve kurumun adı, talep edilen vizenin süresi, gezinin amacı ve süresi, seyahat ve konaklama giderlerinin karşılanacağını gösteren davetiye, işveren izin yazısı, barkodlu ve güncel SGK 4a hizmet dökümü ile SGK işe giriş belgesi gerekmektedir

Portekiz Sağlık Sebepli Vize

Portekiz sağlık sebepli vizesi; Portekiz’de, tedavi görmek ve tıbbi müdahale gibi sağlık amaçlı durumlarda alınması gereken C tipi kısa süreli vize türüdür. Portekiz sağlık amaçlı vize almak için, vize başvurusu için talep edilen belgelerin yanı sıra; tedavi edilecek hastalığı gösteren sağlık raporu ve yapılacak masrafların aile üyeleri ya da başka bir sponsor tarafından temin edileceğini gösteren masraf yazısı ibraz eden kişiler başvuruda bulunabilmektedir.

Portekiz Ticari Vize

Portekiz ticari vizesi, Portekiz’e yapılacak iş seyahatleri için alınması gereken C tipi kısa süreli vize türüdür. Portekiz ticari vizesi, Portekiz vize başvurusu için gerekli belgelere sahip olunmasının yanında; ziyaretin tarihi ve sebebi, şirket bilgileri ile davet eden kişinin kişisel bilgilerini içeren, kaşeli ve imzalı olacak şekilde davet eden şirket tarafından gönderilen bir davetiye temin edilmesi gerekmektedir. Davetiyeye ek olarak; işveren izin yazısı, barkodlu ve güncel SGK 4a hizmet dökümü ile SGK işe giriş belgesi menşe ülkeden alınarak başvuru yapılabilmektedir.

Portekiz ticari vizesi, 90 günden kısa süren iş seyahatleri için kullanılmaktadır. 90 günden fazla sürecek iş amaçlı Portekiz seyahatlerinde Portekiz çalışma vizesine başvurulması gerekmektedir.

Portekiz Transit Vize

Portekiz transit vizesi, başvuru sahipleri tarafından; Portekiz havalimanı ya da limanlarından başka bir ülkeye, belirlenen sınırların dışına çıkmadan aktarma yapma durumunda alınması gereken C tipi kısa süreli vize türüdür. Portekiz transit vizesi almak için, vize başvurusu sırasında gerekli belgelerin yanında; havalimanı ya da limanlara varış ve ayrılma tarihi ile kişi ya da kişilerin bilgilerini içeren izin yazısının sunulması gerekmektedir.

Schengen ülkelerinde çoğu durumlarda vize talep ediliyor olmasına rağmen, Schengen bölgesinde yer almayan bazı ülke vatandaşlarından transit vize talep edilmemektedir. Portekiz Transit Vize, Schengen bölgesinde olmayan bazı ülkelerden istenmemektedir.

Portekiz Şoför Vizesi

Portekiz şoför vizesi, kamyon ve tır gibi araçlarla Portekiz’e ticari amaçlı taşımacılık yapacak olan şoförler tarafından alınan C tipi kısa süreli vize türüdür. Portekiz şoför vizesi almak için, vize başvurusunda gerekli belgelere ek olarak; firmanın antetli kağıdına basılmış ve firma yetkilileri tarafından imzalı ve kaşeli olan işveren izin yazısı, firma tarafından tasdik edilmiş gönderilen kayıtlı şoförlerin listesi, taşıt kayıt numaralarının belirtildiği taşıt kayıt ve izin belgesi, güncel ve barkodlu olarak işveren tarafından verilen SGK işe giriş bildirgesi, taşıt kayıt numaralarının belirtildiği yeni nakliyeler için düzenlenmiş CMR belgesi, taşıt kayıt numaralarının belirtildiği eski nakliyeler için düzenlenmiş CMR belgesi, Schengen bölgesine giriş-çıkışı ve kalınacak süreyi içeren dilekçe ve D tipi ehliyet ile 1 yıldan eski olmayan uluslararası sürücü belgesi fotokopisine sahip olunması gerekmektedir.

Portekiz Kültürel Sportif Amaçlı Vizeleri

Portekiz kültürel ve sportif etkinlik vizesi, Portekiz’deki etkinliklere katılım göstermek için alınan C tipi kısa süreli vize türüdür. Kültürel ve sportif amaçlı vizeye; federasyon yazısı, etkinliği düzenleyen kurumdan alınan, etkinliğin organizatörünün adres ve iletişim bilgileri, etkinliğin ne zaman düzenleneceği ve organizasyon türü, başvuru sahibinin kişisel bilgileri, yol ve konaklama gibi giderlerin karşılanacağını gösteren belge, etkinlik sahibinin adresi ve iletişim bilgileri ile etkinliğin düzenleneceği yer, etkinliğin düzenleneceği zaman aralığı ve organizasyon türü, sporcu ve pozisyonu ile ilgili bilgileri, seyahat ve konaklama gibi giderlerin karşılanacağını gösteren davetiyenin temin edilmesiyle başvuru yapılabilmektedir.

Portekiz Aile veya Arkadaş Ziyareti Vizesi

Portekiz aile ve arkadaş ziyareti vizesi, Portekiz’de ikamet eden aile üyesine ya da arkadaşa ziyarette bulunmak için alınan C tipi kısa süreli vize türüdür. Portekiz aile ve arkadaş ziyareti vizesi almak için, vize başvurusunda gereken belgelerin yanında; ziyaret edilecek aile üyesi ya da arkadaş tarafından gönderilen davetiyenin temin edilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı Vatandaşı Evlilik Vizesi

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı evlilik vizesi, Avrupa Birliği ve AEA vatandaşı ile evli ya da bu vatandaşların aile ferdi olan kişilerin alabileceği kısa süreli vize türüdür. Avrupa Birliği ve AEA vatandaşı evlilik vizesi alabilmek için, gerekli olan belgelere ek olarak; eşlik edilen veya birleşilen Avrupa Birliği ya da AEA üye ülke vatandaşının oturma izninin ya da kabul edilen diğer belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Portekiz Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Portekiz vizesi için gerekli olan tüm belgeler temin edildikten sonra Portekiz dış temsilciliklerinden mail aracılığı ile bizzat ya da aracı kurum aracılığı ile randevu alınmalıdır. Ankara Büyükelçiliğine yapılacak başvurular bizzat başvuru sahibi tarafından, İstanbul Portekiz Konsolosluğuna, AS Visa veya aracı kurumlar aracılığı ile yapılabilmektedir. Vizem.net’in sunduğu hizmetlerden faydalanarak, Portekiz vizesi işlemleri başvuru sahipleri adına yapılabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Portekiz Vize Belgeleri Nelerdir?

Portekiz vizesi için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Portekiz vize başvuru formu: Başvuru sahibi tarafından doğru ve eksiksiz bir şekilde online ya da kalemle doldurulan ve imzalanan başvuru formu bulundurulmalıdır.
 • Geçerli pasaport: Talep edilen Schengen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerliliği olan, 10 yıldan eski olmayan ve en az iki adet boş sayfası olan pasaport ve renkli sayfalarının kopyası bulundurulmalıdır. Süresi dolan eski pasaportların da başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • 2 adet biyometrik fotoğraf: Biyometrik özelliklere uygun 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğindeki, 6 aydan eski olmayan 2 adet fotoğraf temin edilmelidir.
 • Konaklama kanıtı veya seyahat planına ilişkin belgeler: Konaklama kanıtı, otel rezervasyonu ya da Portekiz Ankara Konsolosluğu internet sitesinden temin edilerek doldurulan sorumluluk sözleşmesinin sunulması gerekmektedir. Eğer Portekiz’de aile üyesi ile kalınacaksa, kan bağını gösteren belgenin temin edilmesi gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik belgeleri: Portekiz’de kalınan süre boyunca, başvuru sahibinin masraflarını karşılayabileceğini gösteren gelir belgelerini sunması gerekmektedir. Son 3 aya ait banka hesap dökümü veya maaş bordrosu sunulabilmektedir. Masrafları bir sponsor karşılıyorsa, sponsordan finansal yeterliliği ile ilgili dilekçe gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Schengen bölgesinde kalınacak süreden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayan, tıbbi müdahale gerektiren durumlarda çıkabilecek masrafları karşılayan 30.000 eur - tutarında sağlık sigortası temin edilmelidir. Seyahat sağlık belgesinin aslı ve kopyası, ıslak imzalı ve kaşeli olarak ibraz edilmelidir.
 • Uçak rezervasyonu ispatı: Gidiş ve dönüş uçak rezervasyonun veya diğer ulaşım araçlarına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Vize ücreti ödeme makbuzu: Schengen vizesi için gerekli olan ücretlerin eur - olarak nakit ödenmesi gerekmektedir.
 • Ek belgeler: Vize türüne göre ek belgeler istenebilmektedir.
  • Başvuru sahibinin çalışan ya da kamu görevlisi olması durumunda; imzalı ve damgalı iş tanımını açıklayan çalışma belgesi, talep edilen vize süresi için izin belgesi, SGK hizmet kayıtları, SGK iş beyanı ile noter tarafından tasdik edilmiş iş sözleşmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin emekli olup hala çalışıyor olması durumunda; hizmet kaydı ve prim ödemelerini gösteren belgeler sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibinin şirket sahibi ya da serbest meslek sahibi olması durumunda; 6 aydan eski olmayan ve Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, cari vergi belgesi kopyaları başvuru sırasında teslim edilmelidir. Başvuru sahibinin, çiftçi olması durumunda, Ziraat Odasından alınan çiftçilik belgesi; emekli olması durumunda, aylık emeklilik maaşı gösteren emeklilik belgesi; öğrenci olması durumunda, öğrenci belgesinin aslı ve masraflar aile tarafından karşılanacaksa, ebeveynlerin çalışma belgeleri temin edilmelidir.
  • Başvuru sahibinin; kongreye, kültürel ve sportif etkinliklere katılması durumunda; etkinlik sahibinden davetiye temin edilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru sahibinin iş seyahati amaçlı seyahat etmesi durumunda, iş sahibi şirketten davetiye mektubu gerekmektedir.

Son yıl içerisinde parmak izi vermemiş olan 12 yaş üstündeki Portekiz vizesi başvuru sahipleri, gerekli olan belgeleri konsolosluğa teslim ederken parmak izi vermeleri gerekmektedir. 18 yaşından küçükler için, kalıcı veya geçici ebeveynlik yetkisini kullanan bir kişi ya da yasal vasi tarafından imzalanmış bir yetki belgesi sunulması gerekmektedir.

Portekiz Vize Başvuru Formu Örneği Nasıl Doldurulur?

Portekiz dış temciliklerinin resmi internet sitesinden alınan Portekiz vize başvuru formu; online ya da yazılı olarak, doğru ve eksiksiz bir şekilde İngilizce ya da Portekizce dilinde doldurularak çıktısı alınmalı ve ıslak imza atılmalıdır. Farklı dillerde doldurulan başvuru formları yeminli çevirmen tarafından İngilizce ya da Portekizceye çevrilmelidir. 18 yaş altı çocukların Portekiz vizesi başvuru formu, yasal vasileri tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Boşanma durumunda velayete sahip olan vasi tarafından başvuru formunun doldurması ve boşanma sonrasında velayet kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Portekiz Vizesi için Fotoğraf Ölçüsü Nedir?

Portekiz vizesinde kullanılacak fotoğrafların ölçüleri tek bir cümlede verilmelidir. Fotoğrafların en fazla kaç aylık olabileceği, hangi şartları sağlaması gerektiği bilgisi de verilmelidir.

Portekiz vizesi için fotoğraf ölçüsü, 35 mm genişliğinde ve 45 mm yüksekliğinde olmalıdır. İki adet renkli özdeş fotoğrafın; altı aydan eski olmaması, adayın baş kısmının dini nedenler haricinde açık olması gerekmektedir. Başvuru sahibi doğrudan kameraya bakmalı ve nötr bir yüz ifadesine sahip olmalıdır.

Portekiz Vize Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Portekiz Cumhuriyeti ulusal topraklarına kabul edilen ve ülkede başlangıçta izin verilen süreyi aşacak şekilde kalmak isteyen yabancı vatandaşların kalış süresi uzatılabilmektedir. Kısa süreli vize, geçici kalma vizesi, ikamet vizesi sahipleri ve vize muafiyeti olan ülke vatandaşları tarafından, kalış sürelerini uzatmak için Portekiz Yabancı ve Sınır Hizmetlerine (SEF) vize yenileme başvurusu yapılmalıdır.

SEF’e yapılacak vize uzatma başvurusu için randevunun, telefonla veya online olarak alınması gerekmektedir. Vize sahibinin, uzatma talebine dair destekleyici kanıt ve mazereti sunmasına ek olarak Portekiz vize başvurusu için gerekli olan belgelerin bazılarını tekrar temin etmesi gerekmektedir. Kalış süresi, 90 güne kadar uzatılabilmektedir. Vize uzatma başvuruları, izin verilen kalış süresinin bitiminden en az 30 gün önce yapılmalıdır.

Portekiz Vize Şartları Nelerdir?

Portekiz’e vize almak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık sigortasına sahip olmak
 • Menşe ülkede aleyhte yürütülen cezai işlem ya da kovuşturmaya ve adli sicil kaydına sahip olmamak
 • Gelir kaynağını ve finansal yeterliliği beyan etmek
 • Vize ücretini ödemiş olmak
 • Otel rezervasyonu yapmış olmak ya da kalacak yere sahip olmak

Portekiz Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Portekiz vize reddine nasıl itiraz edilir? Portekiz vize başvurusunun reddedilmesi halinde başvurunun tekrar gözden geçirilmesi için itiraz mektubu yazılması gerekmektedir. Yazılacak mektupta, verilen karara neden karşı çıkıldığı; doğrulara veya hukuksal temellere dayandırılarak başvuru sahibi tarafından açıklanmalı ve başvuru sahibinin; ismi, adresi, mektubun yazılma tarihi, vize başvurusu yapan kişinin doğum tarihi, vizenin onaylanması gerektiği, başvuru sahibinin imzası ve kararın kopyası gibi bilgilere yer verilmelidir. İtiraz mektubunun, reddin alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde yazılması ve başvuru sahibi tarafından red kararını veren vize merkezine ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru sahibi ayrıca şikayet sonucunu beklemeden, idare mahkemelerinde usul kanununun 59. maddenin 5. fıkrası uyarınca karara itiraz edebilmekte ve eş zamanlı olarak idare mahkemesine dava açılabilmektedir.

Çocuklar için Portekiz Vizesi Nasıl Alınır?

Çocuklar için Portekiz vize başvurusu, yasal vasi tarafından gerekli evraklar hazırlanarak ve imzalanarak vize başvurusu yapılmalıdır. Boşanma durumunda velayete sahip olan vasi tarafından başvuru formunun doldurması ve boşanma sonrasında velayet kararının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Portekiz Vize Danışmanlık Ücretleri Nedir?

Portekiz vize danışmanlık ücreti 40€ tutarındadır.

Portekiz Vizesi Almak Kolay Mı?

Portekiz vizesi gerekli tüm evrakların, eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması ve imzalı olarak teslim edilmesi durumunda zor bir süreç değildir. Başvuru sürecinde, bazı durumlarda ek belge talep edilebilmektedir. Özellikle öğrenci vizesi başvurusu yapacak olan kişiler için en kolay vize alınabilen Schengen ülkelerinden biridir.

Portekiz Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Portekiz vize başvurusu yaklaşık olarak 10 ile 15 gün arasında sonuçlanmaktadır. Vize başvuru merkezinin tatil sebebiyle kapalı olması durumlarında, diplomatik ilişkiler ve bazı özel durumlarda vize başvurusunun sonuçlanma süresi uzayabilmektedir.

Schengen Vizesi Portekiz’e Ziyaret Etmek için Geçerli Midir?

Schengen vizesi, Avrupa’da bulunan ve 26 ülkeyi kapsayan 180 gün içerisinde 90 günlük kalma izni sağlayan kısa süreli vize türüdür. Schengen bölgesinde 90 günden fazla kalmak isteyen kişiler tarafından, seyahat edilecek ülkenin ulusal vizesine başvuru yapılması gerekmektedir.

Portekiz, Schengen bölgesinde yer alan 26 ülkenin içinde yer alan bir Avrupa ülkesidir ve Schengen vizesi ile Portekiz’e ziyaret gerçekleştirilebilmektedir.

Portekiz Vizesi Schengen Özellikli Midir?

Portekiz vizesi, Schengen özelliği taşımaktadır. Portekiz vizesi ile diğer Schengen ülkelerine vize geçerlilik süresi boyunca ve girişin Portekiz’den yapılması şartıyla ziyaretlerde bulunabilmektedir.

Portekiz Schengen Vizesi Nereden Alınır?

Portekiz Schengen vizesi; Ankara Portekiz Büyükelçiliği, İstanbul Portekiz Konsolosluğu ve vize başvuru merkezleri aracılığı ile alınabilmektedir.

90 günden uzun sürecek olan seyahatlerde, Portekiz ulusal vize başvuruları yalnızca Portekiz Büyükelçiliği aracılığıyla yapılmaktadır.

Portekiz Vizesi Randevu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Portekiz vize randevusu, Portekiz dış temsilciliklerinden mail yoluyla ve yetkili vize aracı kurumlarından telefon ya da online olarak alınabilmektedir. Vizem.net aracılığı ile yapılan başvurularda randevu alma işlemi, danışmanlar tarafından yapılmaktadır.

Portekiz’in Vize İstediği Ülkeler Hangileridir?

Portekiz’in vize istediği ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Afganistan
 • Aland Adaları
 • Cezayir
 • Amerikan Samoası
 • Angola
 • Anguilla
 • Ermenistan
 • Aruba
 • Azerbaycan
 • Bahreyn
 • Bangladeş
 • Belarus
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Butan
 • Bolivya
 • Bonaire
 • Botsvana
 • Britanya Hint Okyanusu Toprakları
 • Britanya Virjin Adaları
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Kamboçya
 • Kamerun
 • Yeşil Burun Adaları
 • Cayman Adaları
 • Orta Afrika Cumhuriyeti
 • Çad
 • Çin
 • Kongo
 • Küba
 • Curacao
 • Kong - Demokratik Cumhuriyeti
 • Cibuti
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • Mısır
 • Ekvator Ginesi
 • Eritre
 • Etiyopya
 • Falkland adaları
 • Faroe Adaları
 • Fiji
 • Fransız Guyanası
 • Fransız Polinezyası
 • Gabon
 • Gambiya
 • Gana
 • Cebelitarık
 • Grönland
 • Guadelup
 • Guam
 • Guernsey
 • Gine
 • Gine-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Hindistan
 • Endonezya
 • İran
 • Irak
 • Man Adası
 • Fildişi Sahili
 • Jamaika
 • Jersey
 • Ürdün
 • Kazakistan
 • Kenya
 • Kuveyt
 • Kırgızistan
 • Laos
 • Lübnan
 • Lesoto
 • Liberya
 • Libya
 • Madagaskar
 • Malavi
 • Maldivler
 • Mali
 • Martinik
 • Moritanya
 • Moğolistan
 • Montserrat
 • Fas
 • Mozambik
 • Myanmar
 • Namibya
 • Nauru
 • Nepal
 • Yeni Kaledonya
 • Nijer
 • Nijerya
 • Niue
 • Norfolk Adası
 • Kuzey Kore
 • Kuzey Mariana Adaları
 • Umman
 • Pakistan
 • Filistin
 • Papua Yeni Gine
 • Filipinler
 • Pitcairn Adaları
 • Porto - Riko
 • Katar
 • Rusya Federasyonu
 • Ruanda
 • Suudi Arabistan
 • Senegal
 • Somali
 • Güney Afrika
 • Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
 • Güney Sudan
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Surinam
 • Svaziland
 • Suriye Arap Cumhuriyeti
 • Tacikistan
 • Tanzanya
 • Tayland
 • Tokelau
 • Tunus
 • Türkiye
 • Türkmenistan
 • Turks ve Caicos Adaları
 • Uganda
 • Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları
 • Özbekistan
 • Vietnam
 • Wallis ve Futuna
 • Yemen
 • Zambiya
 • Zimbabve

Portekiz’in Vize İstemediği Ülkeler Hangileridir?

Portekiz’in vize istemediği ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Arnavutluk
 • Andora
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Avustralya
 • Avusturya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belçika
 • Bosna Hersek
 • Brezilya
 • Brunei Sultanlığı
 • Bulgaristan
 • Kanada
 • Şili
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Hırvatistan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominika
 • El Salvador
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Gürcistan
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Grenada
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İrlanda
 • İsrail
 • İtalya
 • Japonya
 • Kiribati
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Makao
 • Makedonya
 • Malezya
 • Malta
 • Marşal Adaları
 • Mauritius
 • Meksika
 • Moldova
 • Monako
 • Karadağ
 • Hollanda
 • Yeni Zelanda
 • Nikaragua
 • Norveç
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polonya
 • Kıbrıs Güney Rum Cumhuriyeti
 • Romanya
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Aziz Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Samoa
 • San Marino
 • Sırbistan
 • Seyşeller
 • Singapur
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Solomon Adaları
 • Güney Kore
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Tayvan
 • Doğu Timor
 • Tonga
 • Trinidad ve Tobago
 • Tuvalu
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Vatikan Şehri
 • Venezuela

Portekiz Vizesiyle Diğer Avrupa Ülkelerine Gidilir Mi?

Portekiz vizesi ile Schengen bölgesine vize başvurusu yapılan ülkeden giriş yapmak koşuluyla diğer Schengen üyesi Avrupa ülkelerine gidilebilmektedir.

Portekiz Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

Portekiz vizesi ile gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Lichtenstein
 • Macaristan
 • Norveç
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Polonya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Portekiz Vizesi Başvuru Süreci Nasıl Takip Edilir?

Portekiz’e yapılacak vize başvuruları süreci; gerekli evrakların, Portekiz dış temsilciliklerine bizzat ya da aracı kurum tarafından randevu alınarak teslim edilmesinden sonra başlamaktadır. Yaklaşık 10 ile 15 gün içerisinde sonuçlanan vize başvurusu süreci, yetkilendirilmiş kurum olan AS Visa’nın internet sitesindeki başvuru takip sisteminden, başvuru sırasında verilen referans numarası ve diğer bilgiler girilerek takip edilebilmektedir.

Portekiz Vize Muafiyeti Hangi Şartlarda Geçerli Olur?

Portekiz’e yapılacak seyahatlerde başvuru sahibinin; Türkiye Cumhuriyeti diplomatik, hizmet ya da hususi pasaporttan birine sahip olması durumunda, 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak koşuluyla Portekiz vizesinden muaf olmaktadır. Portekiz ve İngiltere arasında imzalanan Vize Muafiyeti (Visa Waiver) programıyla, İngiliz vatandaşları vizeden muaf olarak 3 ay ve vize süresini uzatarak toplamda 6 ay süresince Portekiz’de kalabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Paylaş: