Abhazya Siyaseti

Abhazya Siyaseti ve Politik Yapısı

Abhazya, Gürcistan ile yaptığı savaş sonrasında 23 Temmuz 1992 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş ve politik bir dönüşüm yaşamıştır. Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Abhazya Cumhuriyeti adını almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan Abhazya, yalnızca birkaç ülke tarafından tanınmaktadır.

Abhazya’nın Yönetim Biçimi Nedir?

Abhazya’nın yönetim biçimi, cumhuriyettir. Abhazya Cumhuriyeti, yarı başkanlık sistemiyle yönetilen üniter bir devlettir. Abhazya Cumhuriyeti’nde yürütme organı, başkan (cumhurbaşkanı) ve başbakandır. Abhazya cumhurbaşkanı, yarı başkanlık sistemi dolayısıyla hem devlet başkanı hem de hükümet başkanı olarak görev yapmaktadır. Abhazya Cumhuriyeti, çok partili sisteme sahiptir.

Abhazya Yönetim Sistemi Tarih İçinde Nasıl Değişmiştir?

Abhazya yönetim sistemi tarih içinde, özerk bir yönetime sahip iken bağımsız bir cumhuriyet haline gelmiştir. Abhazya, 23 Temmuz 1992 tarihine kadar Gürcistan’a bağlı bir yönetime sahip olmuştur. Abhazya’nın Gürcistan yönetiminden çıktığını açıklaması ve 1994 yılında tam bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte cumhuriyet yönetim şekline geçiş yapılmıştır. Günümüzde Abhazya Cumhuriyeti, yarı başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Abhazya Cumhuriyeti’nin yönetim sistemi, 1999 yılında onaylanan Abhazya Anayasası ile de resmi olarak bir kez daha onaylanmıştır.

Abhazya Cumhuriyeti Anayasası Nasıldır?

Abhazya Cumhuriyeti Anayasası, Abhazya’nın Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan ettiğinde hazırlanmış ve 26 Kasım 1994 tarihinde kabul edilmiştir. Abhazya Cumhuriyeti Anayasası, içeriğinde yapılan değişikliklerle birlikte 3 Kasım 1999 tarihinde kabul edilmiştir. Abhazya Cumhuriyeti Anayasası, 7 bölümden oluşmaktadır. Genel İlkeler, İnsan Hak ve Hürriyetleri, Yasama Yetkisi, Yürütme Yetkisi, Yargı Yetkisi, Yerel Yönetimler ve Anayasanın Değiştirilmesi, Abhazya Cumhuriyeti Anayasasının bölümlerini oluşturmaktadır.

Abhazya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Abhazya cumhurbaşkanı, Aslan Bjania’dır. Aslan Bjania, 23 Nisan 2020 tarihinden beri Abhazya cumhurbaşkanı olarak görev yapmaktadır.

Abhazya Başbakanı Kimdir?

Abhazya başbakanı, Aleksandr Ankvab’dır. Aleksandr Ankvab, 23 Nisan 2020’den beri Abhazya başbakanı olarak görev yapmaktadır.

Abhazya’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Abhazya’da başbakan, beş yılda bir yapılan seçimler ile seçilmektedir. Abhazya halkının oy verdiği seçimlerde hem halk meclisi üyeleri hem de başbakan seçilmektedir. Abhazya devlet başkanı ise yine beş yılda bir yapılan seçimler ile halk tarafından seçilmektedir. Abhazya’da en son başkanlık seçimi, 2020 yılında yapılmıştır.

Abhazya Meclis Yapısı Nasıldır?

Abhazya meclis yapısı, tek kişilik seçim bölgelerinden seçilen üyelerden oluşan halk meclisine dayanmaktadır. Abhazya halk meclisi, 35 kişiden oluşmaktadır. Abhazya halk meclisi üyeleri, her beş yılda bir yapılan seçimler ile yenilenmektedir. Abhazya meclisinin başkanlığını günümüzde Valery Kvarchia yapmaktadır.

Abhazya meclisinde toplamda sekiz komite bulunmaktadır. Savunma ve Ulusal Güvenlik, Ekonomik Politikası, Hukuk Politikası, Sosyal Politika, Bütçe, Vergi, Kredi, Eğitim, Gençlik ve Spor, Din, Kültür, Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler, Tarım Politikası ve Doğal Kaynaklar, Abhazya meclisi komiteleridir.

Abhazya Cumhuriyeti’nde Yasama Gücü Kime Aittir?

Abhazya Cumhuriyeti’nde yasama gücü, halk meclisine ve parlamentoya aittir. Abhazya halk meclisinde 35 üye bulunmaktadır. Abhazya’da yasama gücüne sahip halk meclisi ve parlamento, tek sandalyeli seçim bölgelerinde 5 yılda bir yapılan seçimler ile değişmektedir.

Abhazya Cumhuriyeti’nde Yürütme Gücü Kime Aittir?

Abhazya Cumhuriyeti’nde yürütme gücü, Abhazya cumhurbaşkanına aittir. Abhazya cumhurbaşkanı, ülke genelindeki yürütme faaliyetleri için bakanlar kurulunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulundaki üyeler, cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Abhazya cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun başıdır.

Abhazya Cumhuriyeti’nde Yargı Gücü Kime Aittir?

Abhazya Cumhuriyeti’nde yargı gücü, mahkemelere aittir. Abhazya Cumhuriyeti’nde en üstte bulunan yargı gücü, Yüksek Mahkemedir. Abhazya Cumhuriyeti’nde ekonomi ile ilgili anlaşmazlıklar Tahkim Mahkemesi adı verilen yargı organı tarafından çözülmektedir.

Yüksek Mahkeme başkan ve hakimleri, Tahkim Mahkemesi başkanı ve yargıçları ve alt mahkeme hakimleri, Abhazya Cumhurbaşkanı’nın yetki verdiği Abhazya parlamentosu tarafından seçilmektedir.

Abhazya’daki Siyasi Partiler Hangileridir?

Abhazya’daki siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Abhazya Milli Birlik Forumu
 • Birleşik Abhazya Partisi
 • Abhazya’nın Ekonomik Kalkınma Partisi
 • Ainar
 • Abhazya Komünist Partisi
 • Abhazya Halk Partisi
 • Abhazya Sosyal Demokrat Partisi
 • Apsny

Abhazya Cumhuriyeti’nin Uluslararası Siyasi İlişkileri Nasıldır?

Abhazya Cumhuriyeti’nin uluslararası siyasi ilişkileri, kendisini bağımsız bir ülke olarak tanıyan az sayıda ülke olduğu için zayıftır. Abhazya Cumhuriyeti, ancak kendisini bağımsız bir ülke olarak tanıyan birkaç ülke ile siyasi ilişkilerini geliştirmektedir.

Abhazya Cumhuriyeti’ni Tanıyan Ülkeler Hangileridir?

Abhazya Cumhuriyeti’ni tanıyan ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya
 • Suriye
 • Venezuela
 • Nauru
 • Nikaragua

Abhazya ve Türkiye’nin Siyasi İlişkileri Nasıldır?

Abhazya ve Türkiye’nin siyasi ilişkileri yoktur. Türkiye, 1994 yılında bağımsızlığını ilan etmiş Abhazya’yı bağımsız bir devlet olarak tanımamaktadır.

Türkiye’nin Abhazya’yı bağımsız bir devlet olarak tanımaması politik ilişkilerin olmamasına neden olmaktadır. Abhazya’nın Gürcistan’ın bir parçası olarak görülmesi ve Türkiye’ninde üyesi olduğu Birleşmiş Milletler’in Abhazya‘yı tanımaması, “Türkiye Abhazya’yı neden tanımıyor?” sorusunun cevabıdır.

Paylaş: