Avustralya Öğrenci Vizesi

Avustralya Öğrenci Vizesi: 2023 Başvuru Şartları ve İşlemleri

Avustralya'da 3 aydan uzun süreli eğitim almak isteyen yabancıların, uyruğu fark etmeksizin Avustralya öğrenci vizesi almaları gerekmektedir fakat 3 aya kadar süren eğitim programları için turist vizesi yeterli olmaktadır.

Avustralya öğrenci vizesi, hamiline maksimum 5 yıllığına verilen ve geçerli olduğu süre içerisinde başvuru sahibinin Avustralya’da yaşayıp eğitim almasına olanak sağlayan vize türüdür.

Avustralya öğrenci vize başvurusu için: 0850 241 1868

Avustralya'da Hangi Eğitim Türleri için Öğrenci Vizesi Alınabilir?

Avustralya’da öğrenci vizesi alınabilecek eğitim türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Avustralya'da lisans eğitimi
 • Avustralya yüksek lisans eğitimi
 • Avustralya'da dil eğitimi
 • Avustralya meslek eğitimi

Avustralya Eğitim Vizesi Türleri Nelerdir?

Avustralya eğitim vizesi türleri, 2016 yılına kadar dil okulu vizesi, mesleki eğitim vizesi gibi alt türler halinde verilmiştir fakat 1 Haziran 2016 itibariyle tüm eğitim türleri için tek bir öğrenci vizesini yürürlüğe konmuş ve vize sınıfı kodu Subclass 500 olarak belirlenmiştir.

Avustralya Öğrenci Vize Şartları Nelerdir?

Avustralya öğrenci vize şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahiplerinin en az 6 yaşında olması ve ortaöğretim, lise gibi çeşitli eğitim türleri için uygun yaş aralığı kriterini karşılaması gerekmektedir.
 • Avustralya’da bir eğitim kurumundan kabul almış olmak gerekmektedir.
 • 18 yaşından küçükler için sosyal destek anlaşması yapılması gerekmektedir.
 • İngilizce dil yeterliliği sağlanması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi ve eşlik etmeleri halinde ailesinin onaylı bir Avustralya sağlık sigortası sağlayıcısından Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) yaptırması gerekmektedir.
 • Avustralya’da eğitim almak için yeterli finansal kaynağa sahip olmak gerekmektedir.
 • Avustralya’da alınacak eğitim bittikten sonra vatandaşı olunan ülkeye geri dönme niyetinde olunması gerekmektedir.
 • 16 yaşın üzerinde olan başvuru sahiplerinin ve eşlik etmeleri halinde aile üyelerinin temiz bir adli sicil kaydına sahip olması gerekmektedir.
 • 18 yaşın üzerinde olan başvuru sahiplerinin Avustralya'da Yaşam kitapçığını okuduktan sonra Avustralya yaşam biçimine saygı göstereceğini ve Avustralya yasalarına uyacağını onaylayan Avustralya Değerler Beyanı’nı imzalaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin daha önceden iptal edilmiş vizesi veya reddedilmiş vize başvurusu bulunmaması gerekmektedir.

Avustralya Eğitim Vizesi için Yaş Sınırı Nedir?

Avustralya eğitim vizesi için yaş sınırı 6 olarak belirlenmiştir.

Liseye başlayacak kişiler için yaş sınırı; 9. sınıf için 17 yaşından, 10. sınıf için 18 yaşından, 11. sınıf için 19 yaşından ve 12. sınıf için 20 yaşından küçük olunmasını gerektirmektedir.

18 Yaş Altı Avustralya Öğrenci Vizesi için Sosyal Destek Şartı Nedir?

18 yaş altı Avustralya öğrenci vizesi için sosyal destek şartı, 18 yaşından küçük öğrenciler tarafından Avustralya’da eğitim alınacak sürede kalınacak yer ve yeterli maddi kaynak bulundurulduğunu kanıtlamak için karşılanması gereken bir koşuldur.

Avustralya öğrenci vizesi için sosyal destek şartı, başvuru sahibine Avustralya’da eşlik edecek bir veli tayin ederek veya Uygun Konaklama ve Refah Onayı (CAAW) alarak sağlanabilmektedir.

Avustralya’da başvuru sahibine eşlik edebilecek veliler; ebeveyni, yasal vasisi veya 21 yaşından büyük bir akrabası olabilmektedir. Velisi olmadan Avustralya’da eğitim alacak öğrencilerin ise eğitim alınacak kurum aracılığıyla Uygun Konaklama ve Refah Onayı (CAAW) alması gerekmektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi için İngilizce Yeterlilik Şartı Nedir?

Avustralya öğrenci vizesi için İngilizce yeterlilik şartı, Avustralya’da eğitim alabilecek seviyede İngilizce bilindiğini kanıtlamak amacıyla test sonucu belgesi sunulmasını gerektirmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi için İngilizce yeterlilik şartı sertifika, diploma gibi belgeler sunularak kanıtlanmış olsa bile vize başvurusunun her aşamasında başvuru sahibi İngilizce mülakata tabi tutulabilmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi için İngilizce yeterlilik belgesi olarak sunulabilecek testler aşağıda tablolanmıştır.

Kabul edilen testlerMinimum skor
IELTS5.5
TOEFL IBT46
Cambridge Advanced162
Pearson Test of Academic English (PTE)42
Occupational English Test (Mesleki İngilizce Testi)Her bölümden B

Avustralya öğrenci vizesi için yeterlilik test puanının, vizeye başvurmadan önceki 2 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

Avustralya tarafından tanınan bir okul kursunda İngilizce eğitim alan kişiler, Avustralya ELICOS kursuna katılan kişiler, İngilizce dışında bir dilde eğitim alacak kişiler ve İngilizce dışında bir dilde yüksek lisans yapacak kişiler Avustralya öğrenci vizesi için yeterlilik testinden muaf olmaktadır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Avustralya Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?
Avustralya Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

1 Temmuz 2016 itibariyle, tüm Avustralya vize başvurularının ImmiAccount başvuru portalı üzerinden yapılması gerekmektedir.

İmmiAccount başvuru portalı üzerinden Avustralya öğrenci vizesi başvurusu yapmak için; internet sitesinde hesap oluşturulması, hesaba giriş yapılması, vize başvurusu yap seçeneğinin seçilmesi, vize türü olarak Subclass 500 Avustralya öğrenci vizesinin seçilmesi, başvuru formunun doldurulması, vize evraklarının online olarak sisteme yüklenmesi ve vize başvuru ücret ödemesi yapılarak başvurunun online aşamasının tamamlanması gerekmektedir.

İmmiAccount başvuru portalı üzerinden Avustralya öğrenci vizesi başvurusu yapıldıktan sonra, Avustralya Büyükelçiliği İçişleri Departmanı tarafından başvuru sahibine biyometri kaydı vermesi gerektiğini belirten bir e-mail yollanmaktadır.

Avustralya Büyükelçiliği’nden e-mail alındıktan sonra aracı kurum VFS Global vize başvuru merkezinden randevu alınması ve randevu tarihi geldiğinde biyometri işlemlerini yapmak için başvuru merkezine gidilerek vize başvurusunun tamamlanması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığı ile yapılan Avustralya öğrenci vizesi başvurularında; online başvuru formu doldurma, evrakların sisteme yüklenmesi, randevu alma ve ücret ödeme işlemleri uzman danışmanlar tarafından yürütülmektedir.

Avustralya vize bilgi hattı: 0850 241 1868

Avustralya Öğrenci Vize Başvurusu Ne Zaman Yapılmalıdır?

Avustralya öğrenci vize başvurusu, eğitim alınacak program başlamadan en az 6- 8 hafta önce yapılmalıdır.

Avustralya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Avustralya öğrenci vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Başvuru sahibine ait, son 10 yıl içerisinde alınmış pasaportla birlikte kişisel bilgileri içeren sayfanın fotokopisinin ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopilerinin sunulması gerekmektedir. Daha önceden başka ülkelere seyahat edilmiş ise vizenin ve ülkeye giriş çıkış damgalarının bulunduğu sayfalarının fotokopisinin pasaportla beraber sunulması gerekmektedir.
 • Kimlik belgeleri: TC kimlik kartı fotokopisi, yabancı ülke vatandaşları için TC oturum izni fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği veya ehliyet fotokopisi gibi kimliği kanıtlayan belgelerden en az birinin sunulması gerekmektedir.
 • Avustralya öğrenci vizesi başvuru formu: ImmiAccount sistemi üzerinden online olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulan başvuru formunun sunulması gerekmektedir.
 • Avustralya kayıt onay belgesi (CoE): Avustralya’da alınacak eğitim için kayıt onay belgesi (CoE) sunulması gerekmektedir.
 • İngilizce dil yeterlilik belgesi: Vizeye başvurmadan önceki 2 yıl içerisinde Avustralya hükümeti tarafından kabul edilen İngilizce testlerden birinden istenen minimum skorun veya fazlasının alınması gerekmektedir.
 • Eğitim belgeleri: Başvuru sahibinin geçmiş eğitim hayatına dair transkript, diploma, sertifika gibi belgelerin veya eğitim alınan son kurum tarafından yazılmış bir referans mektubunun sunulması gerekmektedir.
 • Finansal duruma dair kanıt: Başvuru sahibinin en az 12 aylık eğitim süresi ve Avustralya'da yaşama masraflarını karşılayabileceğini gösteren banka hesap dökümü, burs belgesi veya sponsorluk mektubu ve başvuru sahibinin sponsorunun bulunması halinde sponsora ait finansal belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Muvafakatname formu: 18 yaşından küçük başvuru sahiplerinin ebeveynlerinden biri veya her ikisinin başvuru sahibinin velisi olarak Avustralya vize başvurusu yapmadığı durumlarda, ebeveynlerin ikisinin de 1229 numaralı formu doldurup imzalaması gerekmektedir. Boşanmış ebeveynleri olan kişilerin velayetinin tamamının bir ebeveynde bulunması halinde mahkeme kararı sunarak 1229 numaralı formu tek başına doldurması yeterli olmaktadır.
 • Sosyal destek belgeleri: 18 yaş alındaki başvuru sahipleri için; velileriyle beraber Avustralya’ya gidilecekse 157N öğrenci velisi formu, velileriyle beraber Avustralya’ya gidilmeyecekse eğitim kurumundan alınmış Uygun Konaklama ve Refah mektubu ya da Avustralya Dışişleri ve Ticaret Departmanından veya Avustralya Savunma Departmanından alınmış öğrencinin refahı için düzenlemelerin yapıldığına dair destek mektubu sunulması gerekmektedir.
 • Avustralya öğrenci sağlık sigortası: ​Avustralya’da bir sağlık sigortası sağlayıcısından Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) yaptırılması ve sigortanın tüm öğrencilik dönemini kapsaması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: 16 yaşından büyük başvuru sahipleri için daha önce suç işlenmediğini kanıtlayan adli sicil kaydı sunulması gerekmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi için sunulması gereken tüm belgelerin İngilizceye tercüme edilip noterde onaylatılması gerekmektedir.

Yukarıda verilen belgelerin tümü, tüm öğrenci vizesi başvuruları için standart evraklar olup başvuru sahibinin özel koşullarına ve ailesi için de başvuru yapılıp yapılmadığına göre ek belge gerekebilmektedir.

Eğitim Vizesi için Avustralya Kayıt Onay Belgesi (CoE) Nasıl Alınır?

Eğitim vizesi için Avustralya kayıt onay belgesi (CoE), Avustralya’da bir eğitim kurumuna kaydolmak ve eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere verilen elektronik bir belgedir.

Avustralya kayıt onay belgesi (CoE) almak için; başvuru sahibine gönderilen kabul mektubuna göre belirtilen adımların izlenmesi, eğitim alınacak kurumun harcının ödenmesi ve Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) yaptırılması gerekmektedir. Avustralya’da birden fazla eğitim programı için başvuru yapılması halinde her biri için ayrıca CoE belgesi alınması gerekmektedir.

Eğitim kurumunun gönderdiği mektupta yer alan adımları tamamlayan öğrencilerin üniversite mail adresine CoE belgesi yollanmaktadır ve belgenin geçerlilik süresi CoE üzerinde yer almaktadır.

Avustralya Öğrenci Vizesi İçin Hesapta Ne Kadar Para Olmalıdır?

Avustralya öğrenci vizesi banka hesabında bulunması gereken para ile ilgili İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Ofisi tarafından net bir rakam duyurulmamaktadır, her başvuruda seyahat amacı ve planı doğrultusunda özel olarak değerlendirme yapılıp başvuran kişinin yeterli finansal kaynağa sahip olup olmadığı incelenmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi için almak için sunulabilecek finansal kanıt belgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru sahibinin eşinin veya ebeveynlerinin başvuru sahibini desteklemeye istekli olduğuna dair kanıta ek olarak bekar öğrenciler için en az 60.000 AUD, aile üyeleriyle birlikte Avustralya’ya gelen öğrenciler için en az 70.000 AUD yıllık gelir gösteren finansal belgeler
 • Başvuru sahibiyle birlikte refakatçi aile üyelerinin seyahat masraflarını, 12 aylık yaşam sürecini, öğrenim ücretlerini ve varsa okul çağındaki bakmakla yükümlü olunan kişilerin okul masraflarını karşılayacak yeterli para
 • Ortaöğretim değişim öğrencileri için kabul mektubu
 • Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı'ndan alınmış destek mektubu

Öğrenci Vizesi için Avustralya Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Öğrenci vizesi için Avustralya sağlık sigortasının, Avustralya’da bir sağlık sigortası sağlayıcısından yaptırılan Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) olması gerekmektedir.

Avustralya Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortasının (OSHC); başvuru sahibi ve eşlik edecek tüm aile üyelerini kapsaması, eğitim programı başlamadan en az 1 hafta önce yaptırılması ve tüm eğitim süresini kapsaması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kendisi veya danışmanlık acentesinin Avustralya Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortasını düzenlemesi halinde; sağlık sigortası sağlayıcısının adının, poliçenin başlangıç ​​ve bitiş tarihlerinin ve poliçe numarasının başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Avustralya’da eğitim alınacak kurumun Avustralya Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortasını düzenlemesi halinde, sağlık sigortası sağlayıcısının adının ve poliçenin başlangıç ​​ve bitiş tarihlerinin başvuru formuna eklenmesi yeterli olmaktadır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

2022 itibariyle Avustralya öğrenci vize ücreti, başvuru sahibi öğrenci için 650 Avustralya doları olmaktadır.

18 yaşından küçük başvuru sahipleriyle beraber Avustralya’ya gelecek veliler için başvuru ücreti kişi başı 160 Avustralya doları olurken 18 yaşından büyük başvuru sahipleriyle beraber Avustralya’ya gelecek veliler için kişi başı 485 Avustralya doları ücret ödenmektedir.

Başvuru sahibinin vize ücretine ek olarak aracı kurum başvuru merkezinde biyometri işlemleri için 63 TL hizmet bedeli ödemesi gerekmektedir.

2022 yılı için Avustralya öğrenci vizesi masrafları; vize harcı, online form doldurma, rezervasyon işlemleri, seyahat sağlık sigortası, yeminli tercüme, noter masrafı, online evrak yükleme ve danışmanlık ücreti dahil ortalama 560 USD tutmaktadır.

Avustralya Öğrenim Vizesi için Parmak İzi Randevusu Nasıl Alınır?

Avustralya öğrenim vizesi için parmak izi randevusu, VFS Global üzerinden alınmaktadır.

VFS Global üzerinden Avustralya parmak izi randevusu almak için; https://visa.vfsglobal.com/tur/en/aus/register adresine girilmesi, vize için hesap oluşturulması, oluşturulan hesaba giriş yapılması, “Yeni Rezervasyon Başlat” kısmına tıklanması, alınmak istenen vize türünün seçilmesi “Detaylarınız” kısmına tıklanarak istenen kimlik, pasaport ve iletişim bilgileri girilmesi ve “Randevu Oluşturma” kısmından uygun tarih ve saatin seçilmesi gerekmektedir.

Avustralya Büyükelçiliği İçişleri Departmanı tarafından başvuru sahibine, başvurunun alındığı ve biyometri kaydı vermesi gerektiğini bildiren e-mail iletildikten sonra başvuru sahibinin parmak izi vermesi için 14 günü bulunmaktadır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

2022 Ağustos ayı itibariyle Avustralya Göç ve Vatandaşlık Dairesi tarafından duyurulan vize işlem sürelerine göre öğrenci vize başvurularının büyük çoğunluğu ortalama 4 ayda sonuçlanmaktadır.

2022 Ağustos ayı itibariyle duyurulan öğrenci vizesi işlem süreleri aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuruların %25’i 18 günde sonuçlanmaktadır.
 • Başvuruların %50’si 40 günde sonuçlanmaktadır.
 • Başvuruların %75’i 89 günde sonuçlanmaktadır.
 • Başvuruların %90’ı 4 ayda sonuçlanmaktadır.

Başvuru sahibinin yanlış veya eksik belge sunması veya yetkililer tarafından ek belge istenmesi halinde Avustralya öğrenci vizesi işlem süresi uzayabilmektedir.

Öğrenci Vizesi İle Avustralya'da Kaç Yıl Kalınabilir?

Öğrenci vizesi ile Avustralya’da eğitim alınan süre boyunca kalınabilmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi, en fazla 5 yıllığına verilmektedir. 1- 4 yaşları arasındaki ilkokul çocuklarına genellikle en fazla 3 yıllık bir öğrenci vizesi verilmektedir.

Avustralya'da Öğrenci Vize Süresi Uzatılabilir Mi?

Avustralya’da öğrenci vizesi uzatılamamaktadır. Avustralya öğrenci vizesi biten başvuru sahiplerinin yeni öğrenci vizesi başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi uzatma işlemi yapılmadığından, vizesi eğitim programından önce biten öğrencinin okuldan alacağı mezuniyet tarihini belirten bir mektupla ziyaretçi vizesi alması gerekmektedir.

Avustralya Hükümetinin belirlediği bazı durumlarda başvuru sahibinin geçici mezun vizesine (alt sınıf 485) veya mühendislik mezunu olması durumunda nitelikli tanınmış mezun vizesine (alt sınıf 476) başvurması mümkün olabilmektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi Almak Zor Mudur?

Avustralya öğrenci vizesi almak, Avustralya’da eğitim alınacak kurumdan kabul mektubu almak, finansal yeterliliğe sahip olmak ve başvuru esnasında; pasaport, sağlık sigortası, finansal yeterlilik evrakları gibi gerekli belgelerin eksiksiz sunulması halinde zor değildir.

Vizem.net danışmanlığında Avustralya vizesi almak isteyen başvuru sahipleri için, öncelikle başvuru sahibinin kişisel koşulları ve vize evrakları Avustralya vize danışmanları tarafından incelenmekte, uygun bulunması halinde evrak yükleme ve vize randevu işlemleri ile başvuru süreci başlatılmaktadır.

Detaylı bilgi: 0850 241 1868

Avustralya Öğrenci Vizesi Red Nedenleri Nelerdir?

Avustralya öğrenci vizesi red nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Avustralya’da eğitim alınacak kurumun istediği akademik yeterliliği karşılayamama
 • Avustralya’da eğitim alınacak kurumun istediği İngilizce yeterlilik seviyesini karşılayamama
 • Yeterli finansal kaynağa sahip olmama
 • Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortasına (OSHC) sahip olmama
 • Vize başvurusunda eksik veya hatalı belge sunma
 • Geçerli pasaporta sahip olmama
 • Adli sicil kaydında suç bulundurma

Avustralya Öğrenci Vize Ret Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Evet, Avustralya öğrenci vize ret kararına itiraz edilebilmektedir.

Avustralya öğrenci vize ret kararına itiraz etmek için, ret mektubu alındıktan sonraki 28 gün içerisinde itiraz mektubu ile birlikte 1.826 Avustralya doları itiraz ücretinin İdari Temyiz Mahkemesine (AAT) yollanması gerekmektedir. Avustralya vize reddi alan öğrencilerin yeniden başvuru yapma hakkı da bulunmaktadır ancak öncelikle itiraz haklarını kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Avustralya öğrenci vizesi, vize sahibine tanınan haklar ve Avustralya'da okumak konularında uzmanlarımıza en sık iletilen sorular ve cevapları aşağıda paylaşılmıştır.

Avustralya'da Turist Vizesi İle Eğitim Alınabilir Mi?

Avustralya turist vizesi ile en fazla 3 ay sürecek kısa süreli kurs, dil eğitimi, mesleki eğitim vb. programlara katılnabilmektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi Çok Girişli Mi Verilir?

Evet, Avustralya öğrenci vizesi çok girişli (multi) verilir.

Avustralya öğrenci vizesi sahibi, vize süresi boyunca Avustralya’ya istediği kadar giriş çıkış yapabilmektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi Çalışma İzni Sağlar Mı?

Evet, Avustralya öğrenci vizesi çalışma izni sağlar.

Avustralya çalışma vizesi, öğrencinin okul zamanında 2 haftada toplam 40 saat olacak şekilde çalışmasına ve tatil zamanlarında tam zamanlı çalışmasına izin vermektedir.

Covid-19 sebebiyle yaşanan duraklamadan sonra Avustralya Hükümeti, işletme sahiplerini desteklemek amacıyla Avustralya öğrenci çalışma izni sahiplerinin uyması gereken 40 saat kuralını 2022’nin sonuna kadar kaldırmıştır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Başvurusuna Eş ve Çocuklar Dahil Edilebilir Mi?

Avustralya öğrenci vizesi başvurusuna eş ve çocuklar dahil edilebilmektedir.

Avustralya öğrenci vizesi başvurusuna dahil edilebilecek aile üyeleri, başvuru sahibinin 18 yaşından küçük bekar çocuğu, 18 yaşından küçük bekar üvey çocuğu ve eşidir.

Avustralya öğrenci vizesi eş durumu veya çocuk durumundan yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin, başvuru esnasında aile üyelerini nüfus kaydı sunarak belirtmesi gerekmektedir. Başvuru sahibine sonradan katılmak isteyen aile üyeleri, nüfus kaydında belirtilmeleri halinde ImmiAcount üzerinden vize başvurusu yapabilmektedir.

Öğrenci Vizesi Sahibi Mezun Olduktan Sonra Avustralya'da Kalabilir Mi?

Öğrenci vizesi sahibi mezun olduktan sonra Avustralya’da kalabilmektedir.

Avustralya'nın mezun uluslararası öğrenciler için farklı vize seçenekleri olmaktadır ve en sık başvurulan vize türü, yeni mezun vizesi olmaktadır.

Öğrenci vizesi sahipleri, eğitimleri bittikten sonraki 6 ayda yeni mezun vizesi başvurusu yapabilmektedir ve uygun görülmeleri halinde 2 ila 4 yıllık Avustralya yeni mezun vizesi alabilmektedir.

Avustralya'da Dil Eğitimi İçin Hangi Vize Alınmalıdır?

Avustralya’da 3 aydan kısa sürecek dil eğitimi almak için Avustralya turist vizesi alınması yeterli olurken, daha uzun süreli dil eğitimi programları için Avustralya öğrenci vizesi (Subclass 500) alınması gerekmektedir.

Avustralya dil eğitimi için alınan öğrenci vizesi Avustralya dil okulu vizesi olarak da bilinmektedir ve Avustralya dil okulu vizesi almak için; Avustralya'da bir dil okulundan kabul almak, geçerli bir pasaport sunmak, yeterli finansal kaynağa sahip olmak ve dil eğitimi bittikten sonra ülkeye geri dönüleceğini kanıtlamak gibi şartların sağlanması gerekmektedir.

Avustralya'da Yüksek Lisans için Vize Şartları Nelerdir?

Avustralya yüksek lisans için vize şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Avustralya’da yüksek lisans yapmak için bir kuruma başvurmak ve kabul mektubu almak
 • Avustralya’da yüksek lisans yapılacak sürede geçinebilecek ve okul harcını ödeyebilecek yeterli finansal kaynağa sahip olmak
 • İngilizce dil yeterliliğini sertifika veya diplomayla kanıtlamak
 • Onaylı bir Avustralya sağlık sigortası sağlayıcısı aracılığıyla Yurtdışı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) yaptırmak

Avustralya’da yüksek lisans yapmak için en çok tercih edilen üniversiteler; Monash Üniversitesi, Batı Avustralya Üniversitesi ve Adelaide Üniversitesi olurken Avustralya yüksek lisans için en çok tercih edilen bölümler; işletme yönetimi, mimarlık ve sağlık bölümleri olmaktadır.

Avustralya'da Öğrencilerin Ortalama Yaşam Masrafları Ne Kadardır?

Avustralya Hükümeti’nin yaptığı açıklamaya göre Avustralya’da öğrencilerin ortalama yaşam masrafları yılda 21.041 Avustralya doları olmaktadır. Avustralya’da yabancı öğrenciler için harç ücretleri, lisans çin yıllık 20.000- 45.000 Avustralya doları olurken yüksek lisans için yıllık 22.000- 50.000 Avustralya doları olmaktadır.

Avustralya’da barınma maliyetleri; pansiyonlar ve konukevlerinde kalan öğrenciler için haftada 90-150 Avustralya doları, paylaşımlı kiralama yapan öğrenciler için haftada 95- 215 Avustralya doları, aile yanında konaklama yapan öğrenciler için haftada 235- 325 Avustralya doları, ev kiralayan öğrenciler için haftada 185- 440 Avustralya doları ve yatılı okullarda kalan öğrenciler için yılda 11.000- 22.000 Avustralya doları olmaktadır.

Yabancı öğrenciler için yemek maliyeti haftada 140- 280 Avustralya doları olurken telefon faturaları haftada 15- 30 Avustralya doları tutmakta ve toplu taşıma maliyeti haftada 30- 60 Avustralya doları olmaktadır. Avustralya'da yaşam masraflarına ek olarak evde kalan öğrenciler için doğal gaz, elektrik gibi faturalar haftada 10- 20 Avustralya doları tutmaktadır.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: