Belçika Vatandaşlık İşlemleri

Belçika Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belçika vatandaşlık başvurusu, Dışişleri için Federal Kamu Hizmeti (önceki adıyla Adalet Bakanlığı) kurumuna yapılmaktadır. Belçika Federal Kamu Hizmeti, Belçika Vatandaşlık Kanunu doğrultusunda vatandaşlık başvurularını değerlendiren ve sonuçlandıran resmi kurumdur. Sanatçı ve sporcular için vatandaşlık başvurusu gibi istisnai durumlarda karar yetkisi Belçika Temsilciler Meclisi’ne aittir.

Belçika vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için; Belçika oturma izni ile başvuru, Belçika vatandaşı ile evlilik, Belçika’da doğmak gibi şartların karşılanması gerekmekte ve her yöntem için belirlenmiş alt koşullar yerine getirilmelidir.

Belçika Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Belçika’da vatandaş olmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika’nın 3 resmi dilinden (Felemenkçe, Almanca ve Fransızca) en az birini bilmek gerekmektedir.
 • Belçika’da alınmış üniversite diploması, meslek okulu diploması, en az 5 yıllık mesleki deneyim veya yetkili makamlar tarafından resmi olarak tanınan bir sosyal entegrasyon programına katılım yoluyla sosyal entegrasyon kanıtı sunmak gerekmektedir.
 • Belçika’da 10 yıldan az süreli yaşanmışsa en az 468 gün iş yoluyla ekonomik katılım veya en az 18 ay sosyal güvenlik katkılarının ödenmesi gerekmektedir.
 • 10 yıldan fazla süre Belçika’da yaşanmışsa toplumsal hayata katılımın kanıtlanması gerekmektedir.
 • Belçika’da çocukların vatandaş olabilmesi için Belçika’da doğmaları, Belçika’da doğup evlat edinilmeleri, soylarının Belçika vatandaşı biri tarafından resmi olarak tanınması, veya ebeveynlerinin Belçika vatandaşlığı alması şartlarından birinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla Belçika Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla Belçika vatandaşlığına başvurusu yapabilmek için, Adalet için Federal Kamu Hizmeti kurumunun belirlediği bazı şartların karşılanıyor olunması gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Belçika vatandaşlığına başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika’da en az 5 yıldır ikamet ediyor olmak gerekmektedir.
 • En az 3 yıldır evli olmak gerekmektedir.
 • Belçika’nın 3 resmi dilinden (Felemenkçe, Almanca ve Fransızca) en az birinin bilinmesi gerekmektedir.

Eşi Belçika Vatandaşı Olanlar En Erken Ne Zaman Belçika Vatandaşlığına Kabul Edilir?

Eşi Belçika vatandaşı olanlar en erken 5 yılın sonunda Belçika vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir. Eşi Belçika vatandaşı olanlar, vatandaşlık başvurusu yapmak için Belçika’da yaşanacak minimum 5 yılın en az 3 yılında evli olmalıdır.

Belçika vatandaşlarının eşleri, Belçika Evlilik Vizesi ile Belçika’ya geldikten sonra en az 5 yıl Belçika’da yaşayarak, Belçika’nın resmi dillerinden birini öğrenmelidir. Belçika’nın resmi dillerinden biri en az A2 seviyesinde öğrenildikten sonra Belçika vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Belçika Vatandaşlığı Almak için Şartlar Nelerdir?

Belçika oturma izni yoluyla Belçika vatandaşlığı almak için; Belçika’da nüfusa kayıtlı olunması, Belçika’da yasal olarak en az 5 yıl (1825 gün) aralıksız ikamet etmiş olunması, 3 resmi dilden (Almanca, Felemenkçe ve Fransızca) en az birinin bilinmesi, 10 yıldan az süre Belçika’da yaşanmışsa en az 468 gün çalışılmış olması veya en az 18 ay sosyal güvenlik katkılarının ödenmiş olması, 10 yıldan fazla süre Belçika’da yaşanmışsa toplumsal hayata katılım kanıtı sunulması gerekmektedir.

Belçika oturma izni yoluyla Belçika vatandaşlık başvurusu yapılabilmesi için başvuru tarihi itibariyle resmi ve en az 1 yıl daha geçerliliği olan Belçika Oturma İzni sahibi olunması gerekmektedir.

Çocuklar için Belçika Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Belçika’da tam yasal sorumluluk yaşı 18’dir. Belçika’da 18 yaşını doldurmamış herkes çocuk sayılmaktadır. 18 yaşını doldurmamış kişiler için Belçika vatandaşlık başvuru şartları farklılık göstermektedir.

Belçika’da çocuklar doğum, evlat edinilme, soyunun Belçika vatandaşı biri tarafından resmi olarak tanınması, ebeveynlerinin Belçika vatandaşlığı alması durumlarında Belçika vatandaşı olabilmektedir.

Çocuklar Belçika’da doğmaları veya Belçika’da doğup 18 yaşına kadar Belçika dışında bir yerden vatandaşlık almamaları durumunda Belçika vatandaşı sayılmaktadır. 26.12.2006’dan sonra Belçika’da doğan çocuklar için, ebeveynlerinin bir ya da ikisinin ülkesinden vatandaşlık alınabiliyorsa bu kural geçerli olmamaktadır.

18 yaşına girmeden önce çift vatandaşlık sahibi olunup diğer ülkenin vatandaşlığı kaybedilmişse, çocuk Belçika vatandaşı sayılmaktadır. Belçika’da doğduğu halde başka bir ülkenin vatandaşı olan ebeveynin, çocuğun doğumundan önceki 10 yıl boyunca en az 5 yıl boyunca Belçika’da yaşaması durumunda çocuk Belçika vatandaşı sayılmaktadır.

Çocuk Belçika’da doğmuşsa ve Belçika’da doğduğu halde başka bir ülkenin vatandaşı olan ebeveyn tarafından evlat edinilmişse, evlat edinilen çocuk Belçika vatandaşı sayılmaktadır. Ebeveynin çocuğun evlat edinilmesiden önceki 10 yıl boyunca en az 5 yıl boyunca Belçika’da yaşamış olması gerekmektedir.

Belçika’da doğmamış ama Belçika’da süresiz oturma sahibi olan kişilerin evlat edindikleri ya da doğurdukları çocuk olunması durumunda, çocuk doğduğundan itibaren Belçika’da yaşıyorsa 12. yaş gününden önce başvurularak vatandaşlık sahibi olabilmektedir.

Belçika’da Ev alarak Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Belçika’da ev alarak vatandaşlık başvurusu yapılamamaktadır.

Belçika’da şirket kurarak Belçika yatırımcı vizesi başvurusu yapılabilmektedir. Belçika Yatırımcı Vizesi alındıktan sonra, Belçika’ya giderek oturma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Belçika’da kurulan şirket büyütülerek, Belçika ekonomisine 300-500 bin EUR yatırım yapılması, Belçika’da 5 yıl kesintisiz yaşanması, Belçika resmi dillerinden birinde en az A2 seviyesinde yeterlilik gösterilmesi sonucu yatırımcılar Belçika vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Belçika Asıllı Olanlar için Belçika Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Belçika asıllı olanlar için Belçika vatandaşlık başvurusu şartları, Belçika’da doğup yurtdışında yaşayanlar için değişiklik göstermektedir. 1 Ocak 1967’de veya daha sonrasında Belçika’da doğan kişiler; 18-28 yaş aralığında Belçika dışında bir ülkede ikamet ettiklerinde, 18-28 yaş arasında Belçika vatandaşlığını ellerinde tutmak için gerekli başvuruyu yapmadıklarında veya başka ülkelerin vatandaşlıklarına sahip olduklarında Belçika vatandaşlığını kaybedebilmektedir. Belçika asıllı kişiler vatandaşlıklarını kaybetmemek için 28 yaşına gelmeden vatandaşlıklarını ellerinde tutmak için gerekli başvuruyu yapmalıdır.

Belçika’da doğmuş fakat ebeveyni 12 yaşından önce vatandaşlık beyanı almamış kişiler, 18 yaşından önce başka bir ülkenin vatandaşlığı verilmemişse Belçika vatandaşı olabilmektedir.

Belçika’da Doğum ile Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Belçika’da doğmuş kişilerin Belçika vatandaşı olabilmeleri için; Belçika’da doğup başka bir ülkenin vatandaşı olan ebeveynin, çocuk doğmadan önceki 10 yıl boyunca en az 5 yıl boyunca Belçika’da yaşamış olması gerekmektedir.

Belçika’da süresiz oturma sahibi olan kişilerin sahip oldukları çocuk olunması durumunda, çocuğun Belçika’da doğması, Belçika’da kesintisiz yaşaması ve çocuğun 12. yaş gününden önce ebeveynleri tarafından Belçika vatandaşlık başvurusu yapılması gerekmektedir.

Mülteci Statüsünde Belçika Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için kişinin vatandaşı olunan ülkede ırk, din, dil, siyasi görüş, kayıtlı olunan bir sosyal grup yüzünden dışlanması ya da savaştan, işkenceden, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleden kaçıyor olması gerekmektedir.

Mülteci statüsünde Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için Belçika İltica Şartları yerine getirilerek Belçika’ya gidilmelidir. Belçika’ya gitmeden önce iltica başvurusu yapılamamaktadır.

Mülteci statüsünde Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, Belçika’daki belediye bürosuna gidilerek vatandaşlık beyannamesi yapılmalıdır. Vatandaşlık beyannamesi ile Belçika vatandaşlık başvurusu yapılamıyorsa, vatandaşlığa kabul başvurusu yapılarak Belçika vatandaşı olunabilmektedir.

Belçika Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Belçika vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler, başvuru yapılacak türe göre değişiklik göstermektedir.

Belçika vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler ve evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum sertifikası: Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, kişinin doğum sertifikasının tercüme edilmiş ve onaylatılmış halinin sunulması gerekmektedir.
 • Belçika’da ikamet kanıtı: Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, Belçika’da en az 5 yıl kesintisiz yaşandığına dair ikamet kanıtı sunulması gerekmektedir.
 • Belçika sosyal entegrasyon kanıtı: Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, Belçika’da bir üniversiteden alınmış diploma, meslek okulundan alınmış diploma, en az 5 yıllık mesleki deneyim veya yetkili makamların resmi olarak tanıdığı bir sosyal entegrasyon programına katılındığına dair belge yoluyla sosyal entegrasyon kanıtı sunulması gerekmektedir.
 • Belçika ekonomik katılım kanıtı: Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, en az 468 gün çalışılmış olunduğuna dair veya en az 18 ay sosyal güvenlik katkılarının ödenmiş olduğuna dair kanıt sunulması gerekmektedir.
 • Evlilik cüzdanı: Evli olarak Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için evlilik cüzdanının sunulması gerekmektedir.
 • Dil yeterlilik belgesi: Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, Belçika’nın resmi dillerinden (Fransızca, Felemenkçe ve Almanca) birinin en az A2 seviyesinde bilindiğine dair dil yeterlilik belgesi sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru harcı makbuzu: Belçika vatandaşlık başvurusu yapmak için, başvuru harcının ödendiğine dair kanıt sunulması gerekmektedir.

Belçika Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Belçika vatandaşlığı başvurusu yapmak için hazırlanan belgeler Belçika Dışişleri için Federal Bakanlığı’na teslim edilmelidir.

Belçika Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Belçika vatandaşlığı için yapılan başvurular, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde değerlendirilmektedir. Belçika vatandaşlığı için yapılan başvuru sonucu kişinin adresine mektup olarak gönderilmektedir.

Belçika Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Belçika vatandaşlık başvurusunda bulunmak için gerekli şartların sağlanması ve gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması sonrası Belçika Dışişleri için Federal Kamu Hizmeti’ne posta yoluyla yollanmalı veya arayarak randevu alınmalıdır.

Belçika vatandaşlık başvuru sonucu olumlu veya olumsuz karara bağlandığında başvuru sahibinin kayıtlı adresine bir mektupla gönderilerek sonuç bildirilmektedir. Belçika vatandaşlık başvurusu onaylanmış ise oturma izni geçersiz hale gelmekte ve Belçika vatandaşı olan kişinin Belçika pasaportu için başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sonucu eksik belge nedeniyle olumsuz sonuçlanan adaylar, belgeleri yeniden hazırlayıp başvuru yapabilmektedirler.

Belçika Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Belçika vatandaşlık başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde Adalet için Belçika Federal Kamu Hizmeti tek yetkili kurumdur. Belçika vatandaşlık başvurusu eksik belge sunulması dolayısıyla reddedilmişse eksik belgeler tamamlanarak yeniden başvuru yapılabilmektedir. Belçika vatandaşlık başvurusunun reddedildiği durumlarda başvuru ücreti iade edilmemektedir.

Belçika Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Belçika vatandaşlık başvuru ücreti 200 EUR, belgeleri resmileştirmek için belge başı 20 EUR, belgeleri tercüme ettirmek için belge başı 60 EUR ve belgelerin resmi kopyalarını almak için belge başı 1 EUR ödemektedir.

Belçika Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Belçika vatandaşı olan kişilerin birçok hakkı bulunmaktadır. Belçika’da vatandaşlık alan kişiler, Belçika’da yaşama ve çalışma hakkına sahip olmaktadır. Belçika, Avrupa Birliği’nin bir parçası olduğu için, Belçika vatandaşları Avrupa Birliği yasalarına göre Avrupa Birliği vatandaşlarıdır.

Belçika vatandaşları AB Antlaşması’nın 21. maddesinde belirtildiği üzere; AB, AEA veya İsviçre ülkelerinden herhangi birinde yaşama ve çalışma hakkına sahiptir. Belçika vatandaşları Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve ikamet ettikleri Avrupa ülkesinde yerel seçimlerde oy kullanma ve Belçika Parlamentosu için aday olma hakkına sahiptir.

Belçika vatandaşlığına kabul edilmiş kişiler Belçika pasaportuna başvurabilmekte ve Belçika vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkelere belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla giriş çıkış yapabilme hakkına sahip olmaktadırlar.

Belçika pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Arnavutluk
 • Andorra
 • Avusturya
 • Belarus
 • Bosna-Hersek
 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Moldova
 • Monako
 • Karadağ
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • San Marino
 • Sırbistan
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Ukrayna
 • Birleşik Krallık
 • Vatikan Devleti
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Bahamalar
 • Belize
 • Bolivya
 • Brezilya
 • Kanada
 • Şili
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Dominik
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Grenada
 • Guetemala
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Jamaika
 • Meksika
 • Nikaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadines
 • Trinidad ve Tobago
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Ermenistan
 • Brunei
 • Gürcistan
 • Endonezya
 • İsrail
 • Japonya
 • Kazakistan
 • Güney Kore
 • Kırgızistan
 • Malezya
 • Filipinler
 • Katar
 • Singapur
 • Tayland
 • Timor Leste
 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Özbekistan
 • Botsvana
 • Cape Verde
 • Eswatini
 • Gambiya
 • Lesotho
 • Mauritius
 • Fas
 • Namibya
 • Sao tomé ve Principe
 • Senegal
 • Şeysel
 • Güney Afrika
 • Tunus
 • Fiji
 • Kiribati
 • Marshall Adaları
 • Mikronezya Federal Devletleri
 • Palau
 • Samoa
 • Solomon Adaları
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu
Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: