Belçika Vize Reddi

2024 Belçika Vize Reddi Nedenleri ve İtiraz Dilekçesi Hazırlığı

Belçika vize başvurusu; vize şartlarının sağlanmaması, evrak eksikliği, zamanında başvuru yapılmaması gibi sebeplerle reddedilebilmektedir.

Belçika Krallığı, Schengen Antlaşması'na taraf ülkelerden biridir. 2024'te Türk vatandaşları tarafından yapılan Schengen vizesi ve Belçika vizesi başvurularında, özellikle seyahat amacının gerekçelendirilmesi ve ülkeye geri dönüş niyetinin kanıtlanması konularında verilen vize ret oranı artış göstermektedir.

Vizem.net Belçika vize reddi almış kişilerin itiraz süreçleri ve yeni başvurularında danışmanlık hizmeti sağlayan akredite acentedir.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Son 5 Yıllık Belçika Vize Ret Oranları Nasıldır?

Son 5 yıllık Belçika vize ret oranları aşağıda verilmiştir.

YılBelçika vize başvuru sayısıVize ret kararı sayısıBelçika vize reddi oranı
20179,9511,671%16,79
201810,3472,297%22.19
20199,4063,163%33.63
20202,361744%33.24
20212,415557%30.71

Belçika vize başvurularında olumlu sonuç alabilmek için başvuru evraklarının doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve başvuru sürecinin doğru yürütülmesi adına vize danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir.

Daha önce Belçika Krallığı vize başvurusu reddedilen kişilere sonuca itiraz edebilme veya tekrar başvuru yapma hakkı tanınmıştır.

Belçika Vizesi için Ret Kararı Nasıl Verilir?

Belçika vizesi ret kararı, Belçika elçilik ve konsoloslukları tarafından verilmektedir. Belçika vize başvurusunun reddedilmesinin ardından veya vize başvurusunun daha fazla incelenmesi gerektiği durumlarda vize başvuruları değerlendirilmek üzere Belçika Göçmenlik Bürosuna iletilmektedir. Belçika vizesinin göç riski sebebiyle reddedildiği durumlarda vize başvuruları direkt olarak Belçika Göçmenlik Bürosuna iletilmektedir.

Belçika Vizesi Ret Nedenleri Nelerdir?

Belçika Schengen vizesi ret nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika seyahat amacının anlaşılır ya da inandırıcı bulunmaması
 • Temiz olmayan adli sicil kaydı veya kişilerin suçla ilişkili olması
 • Seyahat belgelerinin sahte olması
 • Pasaportun yıpranmış veya hasar görmüş olması
 • Pasaportun geçersiz olması
 • Seyahat programı kanıtı eksikliği
 • Referans mektubu eksikliği
 • Yeterli maddi varlığa sahip olunmaması
 • Doğum veya evlilik belgelerinin geçersiz olması
 • Seyahat sigortası eksikliği
 • Konaklama kanıtı eksikliği
 • Schengen vizesi almaya uygun olmama

Belçika'nın da dahil olduğu Schengen ülkeleri vize reddi bildiriminde ortak bir form kullanmaktadır ve bu kapsamda vize reddine gerekçe olarak 16 madde tanımlanmaktadır. Belçika vize başvurularında en sık 2., 3. ve 13. maddeler gerekçe gösterilerek vize ret kararı verilmektedir.

Belçika Vize Reddi 2. Madde Nedir?

Belçika vize reddi 2. madde, kalış amacının gerekçelendirilemediği durumları kapsamaktadır. Belçika vize başvurusunun 2. madde nedeniyle reddi; evrak eksikliği, kalış amacının net bir şekilde açıklanmamış olması, belgelerde bahsi geçen aile üyeleriyle bağın kanıtlanamaması, ülkeden ayrılış süresinin belirtilmemiş olması, Belçika’ya seyahat amacıyla alınan vizenin farklı bir ülkeye girmek amacıyla kullanılmış olması, seyahat ve otel rezervasyonlarının iptal edilmiş olması gibi sebeplerden ötürü gerçekleşmektedir.

Belçika vize başvurusunda 2. madde sebebiyle tekrar ret almamak için belirtilen noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Belçika vizesi alma ihtimalini artırabilmek için evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması ve Schengen ülkesinde yaşayan aile veya arkadaşlar tarafından yazılmış davet mektubu sahibi olunması gerekmektedir.

Belçika Vize Reddi 3. Madde Nedir?

Belçika vize reddi 3. madde, planlanan kalış süresi veya menşe, ikamet edilen ya da üçüncü bir ülkeye transit geçiş için yeterli geçim kaynağına dair kanıt sunulmaması durumlarını kapsamaktadır. Belçika dış temsilciliği, vize başvuru sahibinin seyahat için yeterli finansal yeterliliğe sahip olmadığına ve Belçika’da bulunduğu sürede maddi sıkıntı yaşayabileceğine dair şüphe duyması halinde vize ret kararı vermektedir.

Belçika vize başvurusunun 3. madde nedeniyle reddedildiği durumlarda gerekli belgelerin hazırlanıp, yeterli finansal kaynağa sahip olunduğunu kanıtlamak için son 3 aylık banka hesap özetinin sunulması gerekmektedir.

Belçika Vize Reddi 13. Madde Nedir?

Belçika vize reddi 13. madde, vizenin sona ermesinden önce Belçika topraklarını terk etme niyetinin tespit edilemediği durumlarda geçerlidir. Belçika elçiliklerinde vize başvurularında bulunan kişilerin vize süresi sonunda ülkelerine geri dönme ihtimali değerlendirilmekte; sunulan belgelerin bu ihtimali desteklemediği durumlarda vize başvuruları reddedilmektedir.

Belçika vize başvurusunun 13. madde nedeniyle reddedilmemesi için kişilerin; ülkelerinde aile üyelerinin bulunması, mevcut bir iş sahibi olması, düzenli bir gelir sahibi olması ve geçmiş Schengen vizesi kullanımlarında herhangi bir sorun yaşamamış olması gerekmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Vizesi Red Sebepleri Nelerdir?

Belçika aile birleşimi vizesi başvurusu; vize başvurusunu yapan ve Belçika'da ikamet eden kişiler arasındaki ilişkiyi kanıtlayıcı yeterli veya geçerli evrak sunulmaması, eksik evrak beyanı, Belçika'da konaklama ve gelir şartının karşılanmaması, Belçika'da yaşayan kişinin aile birleşimine başvuran kişileri de kapsayan Belçika sağlık sigortası bulunmaması gibi sebeplerle reddedilmektedir.

Belçika Vize Reddi Nasıl Öğrenilir?

Belçika vize reddi sebebi başvuru sahiplerine posta yoluyla gönderilmektedir. Belçika vize başvuru reddi sebebi; VFS, elçilik veya Belçika Göçmenlik Bürosu tarafından telefon veya e-posta yoluyla üçüncü şahıslara iletilmemektedir.

Belçika Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Belçika vize reddine itiraz için Belçika dış temsilciliğine dilekçe yoluyla itiraz edilebilmektedir. İtiraz prosedürü ile ilgili bilgiler kişilere ret kararı bildiriminde belirtilmektedir. Belçika vize başvurusu reddi itirazı; ret bildiriminden itibaren en geç 1 ay içerisinde ilgili makama itiraz dilekçesi sunularak yapılmalıdır.

Belçika Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Belçika vize reddi itiraz dilekçesi yazılırken tarih ve elçilik adresi yazılmalıdır. Belçika vize reddi itiraz dilekçesinin ilk paragrafında; dilekçe yazım nedeni, kişilerin isimleri, doğum yeri ve tarihi ve pasaport numarası bilgilerinin aktarılması gerekmektedir.

Belçika vize reddi itiraz dilekçesinin devamında neden vize reddi kararının değişmesi gerektiğine dair argümanın geliştirilmesi ve kişilerin isim, e-posta ve telefon numaraları bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Belçika Vizesi Reddedilirse Tekrar Nasıl Başvuru Yapılmalıdır?

Belçika vize başvurusunun reddedilmesinin ardından ikinci vize başvurusu yapılırken bir önceki başvurunun reddine neden olan hataların incelenip tekrarlanmaması gerekmektedir.

İkinci Belçika vize başvurusu, herhangi bir bekleme süresi gerekmeksizin ret kararının hemen ardından yapılabilmektedir.

Vizem.net daha önce Belçika vize başvurusu reddedilen kişilere yeni vize başvurularında; başvuru reddi değerlendirilmesi, ret nedenlerinin ortadan kaldırılması ve vize başvuru şartlarının sağlanması adına Belçika vize danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: