Belçika Aile Birleşimi Vizesi

Belçika Aile Birleşimi Vizesi Şartları ve Başvuru Süreci 2024

Belçika aile birleşimi vizesi, yabancı uyruklu kişilerin Belçika Krallığı’nda 90 günden fazla kalabilmelerini sağlayan D tipi vize türüdür. Belçika aile birleşimi vizesi, Belçika vatandaşı olan kişilerin aile ferdi olup, Belçika’da uzun dönem oturmak isteyen kişiler tarafından alınmaktadır.

Belçika aile birleşimi vizesi için aile ferdi olarak kabul edilen kişiler; eş, 18 yaş altı çocukları ve eşin 18 yaş altındaki çocukları olarak belirlenmiştir. Başvuru sahiplerinin, aile ferdi kategorisinde olduğunu gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Belçika, 26 ülkenin de bulunduğu Schengen bölgesine dahil olan bir ülke olduğu için Belçika vizesi Schengen vize özelliği taşımaktadır.

Belçika Aile Birleşimi Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belçika aile birleşimi vize başvuru sürecinde izlenecek adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Belçika aile birleşimi vize başvuru formunun yazılı olarak doldurulması: Vize başvuru formundaki istenilen tüm bilgilerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde tükenmez kalem ile başvuru sahibi tarafından doldurulması gerekmektedir. Belçika aile birleşimi vizesi başvuru formundaki 37. soru ve son sayfadaki imza kısmı olmak kaydıyla, başvuru formu, başvuru sahibi tarafından iki kere imzalanmış olmalıdır. Başvuru formu, Belçika konsolosluğundan ücret ödemeden ya da konsolosluğun internet sitesinden çıktı olarak alınabilmektedir. 3 adet biyometrik özelliklere uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olan fotoğraf, başvuru formuna eklenmelidir.
  Belçika uzun dönem D tipi vize kategorisine dahil olan Belçika aile birleşimi vizesi başvurusunu yapan kişilerin, parmak izlerinin alınması ve dijital fotoğraflarının çekilmesi için bizzat başvuru merkezlerinde bulunmaları gerekmektedir. Belçika aile birleşimi vizesi için, fiziksel olarak parmak izi vermeyi engelleyecek bir durumu olan başvuru sahipleri, başvuru merkezine gelmekten muaf olmaktadır.
  01.12.2018 tarihinden itibaren Belçika Konsolosluğu ve konsolosluğun yetkili kurumu tarafından; uzun dönem vize başvurularında, 6 yaşından büyük başvuru sahiplerinden tüm parmakların izi alınmaktadır ve dijital resimleri çekilmektedir.
 • Belçika aile birleşimi vize randevusunun alınması: Belçika Konsolosluğundan alınmış belgeye gerekli bilgiler doldurulduktan sonra, vize başvuru işleminin tamamlanması için yetkilendirilmiş olan vize başvuru merkezlerinden randevu alınması gerekmektedir. Vize randevusu, başvuru sahiplerinin biyometrik (parmak izi) bilgilerin verilmesi, başvuru formunun teslimi ve dijital fotoğraf çekimini kapsamaktadır.
 • Belçika aile birleşimi vize başvuru ücretinin ödenmesi: Vize masrafları, vize ücretinin yanında hizmet ücreti ile birlikte Belçika tarafından yetkilendirilmiş bir vize başvuru merkezinde ödenmektedir.
 • Belçika aile birleşimi vize belgelerinin teslim edilmesi: Belçika aile birleşimi vizesi başvuru formu ve gerekli olan diğer tüm belgeler, başvuru sahibi tarafından bizzat vize başvuru merkezine teslim edilmelidir.
 • Belçika aile birleşimi için mülakat talep edilmesi durumunda, mülakat dili seçme: Belçika Konsolosluğu tarafından bir mülakat talep edildiği takdirde, Belçika’nın resmi dillerinden Felemenkçe, Almanca veya Fransızca olarak bir görüşme planlanabilmesi için, Belçika Konsolosluğunun sitesinde bulunan dil beyannamesi 3 dilden biri seçilerek doldurulması gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Belçika Aile Birleşimi Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

B Belçika aile birleşimi vizesi için gerekli evraklar aşağıda açıklamalarıyla birlikte listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport ve kopyası: Belçika aile birleşimi vizesi için kullanılacak olan pasaportun; 10 yıldan eski olmaması, başvuru tarihinden itibaren en az 12 ay daha geçerli olması, vize başvurusu için en az 2 adet boş sayfası bulunması gerekmektedir. Belçika aile birleşimi vizesi için pasaportun boş sayfaları dahil edilmeden bir kopyası tedarik edilmelidir.
 • Kimlik kartı kopyası: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının bir kopyası alınmalı ve Belçika aile birleşimi vize başvurusu sırasında istendiği takdirde teslim edilmelidir.
 • 3 adet fotoğraf: 6 aydan eski olmayan, renkli, arka fonu beyaz olacak şekilde 35 mm genişliğinde 45 mm yüksekliğinde, biyometrik özelliklerine uygun 3 adet fotoğraf, Belçika aile birleşimi vizesi başvuru formuna eklenmelidir. Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü objektife bakmalı ve başı düz olmalıdır; yüz fotoğrafın merkezinde olmalıdır. Dini nedenlerden dolayı takılan başörtü hariç, fotoğraf çektiren kişinin başını kapatan aksesuar olmamalıdır. Gözlük takan kişilerin, gözlük camları renkli olmamalı ve camlarda yansıma olmamalıdır. Gözlüğün çevresi, gözleri kapamamalıdır. Fotoğraf çekilirken nötr bir yüz ifadesi ile ağız kapalı olmalıdır. Başvuru sahibin, fotoğraflarının arkasına okunaklı bir şekilde adını ve soyadını yazması gerekmektedir.
 • Dil tercihi formu: Başvuru yapan kişinin, Belçika’nın üç ulusal dili olarak sayılan Fransızca, Almanca ve Felemenkçeden (sırasıyla FR- DE- NL) birini seçme hakkı bulunmaktadır. İngilizce başvuru için “Tercih Yok/No Preference” seçeneği kullanılarak dil tercih formu doldurulabilmektedir.
 • İdari Harç: Belçika aile birleşimi vizesi başvuru sahibi, idari harç bedelini ödediğine dair kanıtı başvuru sırasında sunması gerekmektedir. Başvuru sırasında idari harç kanıtı sunulmadığı takdirde, başvuru kabul edilmemektedir. Uluslararası banka havalesi sistemi olan SWIFT üzerinden idari harç ödemesi yapan başvuru sahiplerinin, “OUR” seçeneğini işaretlemesi gerekmektedir. “OUR” seçeneği, başvuru sahibinin transfer ücreti ve ödenecek tutar gibi çıkan tüm masraflarını karşılayacağını temin ettiğini göstermektedir. Belçika aile birleşimi vizesi için banka ödemesi kanıtında “OUR” kodu açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 • Belçika’ya yanına yerleşilen kişinin kimlik kopyası
 • Birlikteliğin kanıtı: Eşler için, evlenme kayıt örneği ve doğum kayıt örneği Belçika aile birleşimi vize başvurusu için gereklidir. Daha önceden bir boşanma veya dul kalınma durumu var ise boşanma davası sonucu veya ölen eş adına ölüm kayıt örneği, Belçika aile birleşimi vize başvurusu sırasında teslim edilmelidir.
  18 yaş altı çocuklar için Belçika aile birleşimi vizesi, her iki ebeveynin adlarının yer aldığı doğum kayıt örneği, ebeveynlerin boşanmış olması halinde; velayetin velilerden hangisine bırakıldığını beyan eden boşanma kararının aslına uygun onaylı kopyası ve çocuğun kalıcı olarak ülkeden ayrılabileceğini belirten noter onaylı ebeveyn izni başvuru sırasında hazır bulundurulmalıdır.
  Evlat edinilme durumu var ise, evlat edinme belgesi; ebeveynlerin vefatı durumunda, ölüm kayıt örnekleri gerekli belgeler arasında bulunmaktadır.
  18 yaş ve üstü çocuklar için, her iki ebeveynin adlarının yer aldığı doğum kayıt örneği; 21 yaş ve üstü çocuklar için, her iki ebeveynin adlarının yer aldığı doğum kayıt örneği ve çocuğun Belçika’daki kişiye bağımlı olduğunun kanıtı, vize başvurusu için gerekmektedir.
 • Yeterli konaklama kanıtı: Yanına yerleşilen kişinin yeterli konaklamaya sahip olduğunu gösteren kanıt belgesi ve Belçika’daki evin kayıt altına alınmış olan kira kontratı ya da mülkiyet sahibi olduğunun kanıtının sunulması istenmektedir.
 • Belçika’da yanına yerleşilen kişinin geçim imkanlarını gösteren belge: Yanına yerleşilen kişinin hem kendi hem aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve aile üyelerini kamu makamlarına bir yük getirmeyecek miktarda sabit, düzenli ve yeterli geçim imkânlarına sahip olduğunun kanıtının bulunduğu belge, teslim edilecek dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 18 yaşından küçük yalnızca bir çocuk tarafından aile birleşimi gerçekleştiğinde bu koşul geçerli olmamaktadır.
 • Belçika sağlık sigortası kanıtı: Yanına yerleşilen kişinin bir sigorta kurumuna bağlı olduğunu ve hem kendi hem de aile üyelerinin risklere karşı güvence sağlayan bir sağlık sigortasına sahip olduğunun kanıtını gösteren belge, Belçika aile birleşimi vizesi için gerekmektedir.

Belçika aile birleşimi vizesi için gerekli olan belgeler ve belgelere ait iki adet kopyası başvuru sırasında sunulmalıdır. Orijinal belgeler başvuru sonrasında, başvuru sahibine iade edilmektedir.

Belçika aile birleşimi vizesi başvurularında; Belçika’nın resmi dilleri olan Felemenkçe, Fransızca veya Almanca dışındaki bir dilde yurtdışında hazırlanan belgeler, bir yeminli tercüman tarafından orijinaline uygun olarak tercüme edilmesi gerekmektedir. Yapılan tercüme Türkiye’de belirlenen usullere uygun şekilde ayrı bir belge olarak tasdik ettirildikten sonra yetkili Belçika Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Listedeki tüm belgeleri tedarik edemeyen başvuru sahipleri, alternatiflerini ekleyebilmekte ya da gerekli belgeleri neden teslim edilmediğine dair geçerli açıklama sunabilmektedir.

Bir başvurunun incelenmesi sırasında, Belçika Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda, belirtilmiş olan gerekli belgeler listesinde yer almayan ek belgeler talep edebilmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Belçika aile birleşimi vize başvuru formui; istenilen tüm bilgilerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde tükenmez kalem ile başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken evraktır.

Belçika aile birleşimi vizesi başvuru formundaki 37.soru ve son sayfadaki imza kısmı olmak kaydıyla, başvuru formu başvuru sahibi tarafından imzalanmış ve tarihin atılmış olması gerekmektedir.

Belçika aile birleşimi vizesi başvuru formu Fransızca, Felemenkçe, Almanca veya İngilizce dillerinden biri seçilerek doldurulabilir. Başvuru formu, başvuru yapan her bir birey için ayrı ayrı doldurulmalıdır. 3 adet biyometrik özelliklerine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olan fotoğraf, başvuru formuna eklenmelidir. Reşit olmayan çocukların vize başvuru formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra ebeveyn veya yasal vasisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

Belçika aile birleşimi vizesi başvuru formu, Belçika Konsolosluğundan ücretsiz temin edilerek veya Belçika vize başvurusunun yapıldığı online sistemden çıktısı alınarak yazılı olarak doldurulabilmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Mülakat Soruları Nelerdir?

Belçika Konsolosluğu yetkilisi, Belçika aile birleşimi vize başvurusunda bazı durumlarla ilgili bir karar alınmadan önce, bir mülakat yapılmasını gerekli görebilmektedir. Belçika Konsolosluğu tarafından evliliğin sahte olmadığına dair bir mülakat talep edildiği takdirde, Belçika’nın resmi dillerinden Felemenkçe, Almanca ya da Fransızca olarak bir görüşme planlanabilmesi için, Belçika konsolosluğunun sitesinde bulunan dil beyannamesi 3 dilden biri seçilip doldurulması gerekmektedir.

Belçika aile birleşimi mülakat soruları için örnekler aşağıda listelenmiştir.

 • Kaç yılında evlendiniz?
 • Eşinizin Belçika’daki geliri ne kadar?
 • Eşiniz Belçika’da nerede yaşıyor?
 • Daha önce Belçika’da bulundunuz mu?
 • Eşiniz ne zamandır Belçika’da ikamet ediyor?
 • Belçika resmi dillerinden birisini konuşabiliyor musunuz?

Yukarıda belirtilen sorular dışında, Belçika Konsolosluğu yetkilisi tarafından, duruma ve kişiye göre farklı sorular da yöneltilmektedir.

Belçika Aile Birleşimi Vize Ücreti Ne Kadardır?

Belçika aile birleşimi vize ücret tablosu aşağıda verilmiştir.

HizmetlerÜcreti
Belçika Aile birleşimi vize ücreti100 EUR
Başvuru formu dilekçe doldurma25 EUR
Randevu10 EUR
Biyometri işlemleri25 EUR
Danışmanlık hizmeti55 EUR
Seyahat sağlık sigortası20 EUR
Toplam225 EUR

Belçika Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Belçika aile birleşimi vizesi, idari bir vize olduğundan ve tamamen Belçika Başkonsolosluğunun inisiyatifinde bulunduğundan, vize alınıp alınamayacağı ya da başvuru süresinin ne kadar süreceği gibi konular için belli bir süre verilememektedir.

Vizem.net danışmanlığında gerçekleştirilen belçika aile birleşimi vize başvuruları oralama 24 iş günü içerisinde çıkmıştır.

Belçika Aile Birleşimi Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Belçika aile birleşimi vize reddi başvuruları, başvuru için gerekli belgelerin Belçika Konsolosluğunun belirlediği kurallara uygun olmayacak şekilde, eksik ve yanlış bilgilerle doldurulması, başvuru sahibinin adli sicil kaydı bulunması, vize ücretlerinin eksik ödenmiş olması, geçerliliği bitmiş ya da boş sayfası bulunmayan bir pasaport ile başvuru yapılması gibi birçok farklı nedenden reddedilebilmektedir.

Brüksel’de bulunan Göçmen Bürosu, Belçika için yapılan aile birleşimi vize başvuruları reddetmek için yetkili tek mercidir. Belçika Vize Takip sonucu red alan başvuru sahipleri, başvuru reddi için itiraz mektubu beyan edebilirler. Yazılacak olan itiraz mektubunda; vize reddinin yanlış olduğuna dair geçerli sebepler belirtilmeli, sebepler gerçek ve hukuki temellere dayandırılmalı ve izin verildiği durumlarda vize reddi kararının yanlış olduğunu kanıtlayan ek deliller sunulmalıdır.

Belçika aile birleşimi vizesi için başvuru reddi itiraz mektubunun reddedilmesinin ardından ek veya eksik bilgilerin tamamlandığı yeni bir dosya ile tekrar başvuru sunulabilmektedir. Yeni dosyanın sunulması, başvuru sahibinin vize ve itiraz mektubu reddini öğrendikten sonra hemen yapılabilmektedir.

Belçika aile birleşimi vizesi reddi, elçilik tarafından iletildikten sonra; elçilik veya Belçika Göçmen Bürosu, başvuru sahipleriyle e-posta ya da telefon aracılığıyla iletişime geçmemektedir. Başvuru yapacak kişilerin bu konuda dikkatli olmasının gerekliliği Belçika Konsolosluğu tarafından belirtilmektedir.

Başvuru sahibinin Belçika aile birleşimi vizesi için verilen red kararı, belgede sahtekarlık yapılmadığı sürece, ilerleyen zamanlarda yapılacak başvuruları olumsuz etkilememektedir. Yeniden yapılacak olan başvurularda, Belçika aile birleşimi vizesi başvuru sürecinin tekrar tamamlanması gerekmektedir. Yeniden vize başvurusu yapılmalı, vize ve hizmet ücretinin tekrar ödenmesini gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: