Belçikada İş Kurmak

Belçika’da İş Kurmak: Şirket Kurmanın Avantajları ve Haklar

Belçika, Dünya Bankası’nın verilerine göre kolay iş kurma ve sürdürme açısından 46. sırada yer almaktadır. Belçika’da iş kurmak, inşaat işleri, elektrik tesis edilmesi, şirket kaydının yapılması, kredi alma, küçük bütçeli yatırımcıların korunması, vergi indirimi ve iadeleri, yurtdışı ticaret ve taşımacılık gibi konularda sağlanan kolaylıklar sayesinde şirket kurmak isteyen iş insanları tarafından tercih edilmektedir.

Yurtdışı ticari taşımacılık açısından, Dünya Bankası’nın endeksinde birinci sırada olan Belçika, ticaret ile ekonomisini güçlendirme ve yatırımcıları dinamik iş sektörlerine çekme imkanı sağlamaktadır.

Şirket sahibinin, Belçika’da meskeni olması durumunda, şirketin sağladığı gelir vergisinden belirli ölçüde indirim alabilme durumu bulunmaktadır. Belçika’nın 2020 yılında belirlenen gelir vergisi oranları; yıllık 13.340 Euro gelire kadar % 25, yıllık 13.341- 23.720 Euro arası gelir için %40, yıllık 23.721- 41.060 Euro arası gelir için %45, 41.061 Euro ve üstü gelir için %50 olarak belirlenmiştir. Mesleki giderler, gerçek fiyatları kapsayan belgeler ya da götürü usulüyle kanıtlandığı takdirde vergide indirim alınabilmektedir. Götürü vergi indirimi veya Belçika vergi iadesi, işverenler için 4.880 Euro olarak değerlendirilmektedir.

Belçika’da KDV (TVA) birçok hizmet ve ürün için alınmaktadır. Belçika’da standart KDV oranı %21’den hesaplanmaktadır. Restoranlarda sunulan yemek ve sosyal konutlandırma hizmet ve ürünleri için %12 oranında; yemek, su, kitap ve ilaç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ise %6’lık KDV uygulanmaktadır. Günlük-haftalık yayınlar ve geri dönüştürülmüş ürünlere uygulanan KDV %0 oranındadır.

Belçika’da Şirket Türleri Nelerdir?

Belçika’daki şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Naamloze vennootschap (NV): Naamloze vennootschap, sermaye artırmanın ana odak noktası olduğu belirli büyüklükteki şirketler için geçerli olan bir şirket türdür. NV şirketi kurmak için yalnızca bir kurucu gerekmektedir.
 • Besloten vennootschap (BV): Bir limited şirket türü olan Besloten vennootschap, en sık kullanılan temel şirket biçimidir. Çok az sayıda zorunlu düzenleme bulunduğundan; BV şirket türü, ekonomik açıdan uygun olması sayesinde şirket kurma konusunda, şirket sahiplerine çok daha fazla imkan sağlamaktadır. BV şirketlerinin ana sözleşmede, şirketin sınırlılıklarını belirleme özgürlüğü bulunmaktadır. BV şirketi kurmak için sadece bir kurucu gerekmektedir.
 • Coöperatieve vennootschap (CV): Bir kooperatif (işbirlikli) şirket türü olan coöperatieve vennootschap, hissedarlarının bir işbirliği içinde olduğu bir şirkettir. İşbirlikçi yapısı nedeniyle her zaman üç kurucuya ihtiyaç duyulmaktadır. Kooperatif şirketin temel amacı, hissedarların ekonomik ya da sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.
 • Vennootschap onder firma (VOF): Kollektif ortaklık şirketi olan vennootschap onder firma, sınırsız sorumluluğa sahip birbirine kefil olan hissedarlar arasında girilen bir ortaklık türüdür. Tüm kararlar; ortaklık anlaşmasında, kararların çoğunluğa dayalı alınmasını onaylayan bir madde olmadığı takdirde, oybirliği ile alınmaktadır.
 • Commanditaire vennootschap (CommV): Limited ortaklık şirketi olan commanditaire vennootschap; yönetici veya sınırlı ortaklar olarak adlandırılan sınırsız sorumluluğa sahip bir veya daha fazla ortak ve kefilin olduğu, sessiz veya sınırlı olarak adlandırılan, bir veya daha fazla ortak arasında girilen bir ortaklıktır. Yönetici ortaklar yönetimde yer almaktadır ve sessiz ortaklar yönetime dahil değildir. Tüm kararlar, ortaklık anlaşmasında; kararların çoğunluğa dayalı alınmasını onaylayan bir madde olmadığı takdirde oybirliği ile alınmaktadır.

Belçikalı En Büyük Şirketler Hangileridir?

Belçikalı en büyük şirketlerden, 2019 Forbes Global’in 2000 şirketi içeren sıralamasına girmeyi başaranlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Anheuser- Busch InBev
 • KBC Bankası
 • Ageas
 • Solvay S.A.
 • Dexia
 • UCB
 • Umicore
 • Colruyt Grup
 • Proximus Grup
 • Sofina

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Belçika’da Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde Belçika’da kolaylıkla şirket kurabilir.

Belçika’da Faaliyet Gösteren Türk Şirketler Hangileridir?

Belçika’da faaliyet gösteren en büyük Türk firmaları aşağıda listelenmiştir.

 • Sign Point Belçika
 • Derin Taşımacılık
 • Ekol Matbaa
 • Közz Restaurant
 • Sari Verzekeringen

Belçika’da Şirket Kurmak için Şartlar Nelerdir?

Belçika’da şirket kurmak için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • 5 yıl boyunca 350.000 ile 500.000 Euro arasındaki bir miktarda birikime sahip olmak
 • Başlangıç aşamasında 3 aydan fazla olacak şekilde geçici oturma izni sahibi olmak
 • Kurulacak şirketin kayıtlarını yaptırma, Belçika sosyal güvenlik hizmetlerine ve Belçika KDV sistemine şirket girişinin yapılarak yetkili mercilerden onay alınmasını engelleyecek bir sebebin olmaması

Belçika’da Şirket Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Belçika’nın 2021 fiyatlandırma verilerine göre, Belçika’da şirket kurma maliyeti yaklaşık olarak 6.850 Euro; ek olarak devlet kayıt ücreti, sermaye ve kurumsal banka hesapları alma ücretleri ile yaklaşık olarak toplamda 15.550 Euro tutarındadır.

Anonim ortaklık şirketleri için ortalama 20.550 Euro; yabancı bir şirketin bayisi olan şirketler ve temsilcilik ofisi için ortalama 16.050 dolar, anahtar teslim şirketler (emlak) için ortalama 22.520 Euro tutarındadır.

Belçika’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Belçika’da iş kurmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Avrupa Girişimciler Ağı’ndan finansal destek alınabilmesi
 • Seyahat, finans, bilişim teknolojileri, yemek endüstrileri gibi şirket kurmak için öncü ülkelerden olması
 • Avrupa’nın merkezinde yer alması sayesinde 1400’den fazla dinamik şirkete ev sahipliği yapması sonucu yatırımcılara güvenilirlik sağlıyor olması
 • Ürün ve sektör çeşitliliğinin fazla olması
 • Endüstrileşmiş yatırım ve taşımacılık sistemiyle Avrupa’daki komşu ve deniz aşırı ülkelerle kurduğu bağlantılarla gelişmiş taşıma olanakları sağlaması
 • Şirket kuran iş adamları ve spekülatörlere oturma izni imkanı sağlaması
 • Belçika’da oturma şartı olmaksızın, esnek ikamet olanaklarına sahip olunması ve Schengen bölgesinde 90 güne kadar seyahat imkanı sağlaması
 • 3 yıl boyunca Belçika’da yaşayan şirket sahiplerinin kolaylıkla Belçika vatandaşlığına başvurma imkanı sonucu en geç 7 yıl içinde vatandaşlık alabilmesi
 • Şirketlerin kazancını ve sürdürülebilirliğini güvenceye alan hesaplanmış yabancı yatırım sistemine sahip olması

Belçika’da Şİrket Kurarak Oturum İzni Alınabilir Mi?

Belçika’da şirket kurmak isteyen kişiler oturma izni alabilmektedir. Şirket sahipleri, ilk yıl Belçika’da geçici oturma izni, sonrasında kalıcı oturma izni ve 7 yıllık süre içerisinde ise menşe ülkesindeki vatandaşlığını kaybetmeden, Belçika vatandaşlığı alabilmektedir.

Belçika yatırımcı vizesine başvuran şirket sahipleri Belçika Oturum İzni alabilmektedir.

Belçika’da Ne İş Yapabilirim?

Belçika’da büyük ve orta ölçekli şirketler, küçük ölçekli şirketler ile karşılaştırıldığında 5 kat daha fazla iş açığına sahiptir. Küçük ölçekli şirketlerde %3.98’lik oranda iş açığı bulunmaktadır. Belçika’da iş açığının yaklaşık dörtte üçü (%79.1) ticari olmayan sektörler, bilim ve hizmet sektörü, endüstri, ticaret ve inşaat sektörlerindedir.

Haziran 2020 verilerine göre, iş istihdamının en çok olduğu şehir başkent Brüksel, bölge ise Flanders’dır. Belçika’nın iş istihdamına sahip en büyük sektörü hizmet sektörüdür. Hizmet sektörünün Belçika’daki öncüleri; Arcelor Mittal ve Volvo Cars’dır. Taşımacılık ve iletişim, finans, dağıtım ve perakende satış sektörleri; hizmet sektörü içinde ilk 10 listesinde yer almaktadır.

En yüksek çalışana sahip sektör olan hizmet sektörü, gayri safi yurtiçi hasılanın %68,8’ini oluşturmaktadır. Ticaret, taşıma, otel, restaurant ve yemek hizmetleri; Belçika iş istihdamınının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Hizmet sektöründen sonra iş getirisi fazla olan alan; %19’luk oranla kamu yönetimi, eğitim ve ticari hizmetlerdir. Belçika’da en yaygın meslekler; ofis çalışanı, satış danışmanı, ev yardımcıları, temel branş öğretmenliği, ve otel gibi kuruluşlardaki bakım personelidir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: