Farklı Etiyopya Vizeleri İçin Destek Mektubu (Letter of Support) Özellikleri

Etiyopya'nın vize rejimine göre gazeteci vizesi, yatırımcı vizesi ve çalışma vizeleri için yapılacak başvurularda yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş vize talebini beyan eden destek mektubu ibraz edilmelidir. 

Destek mektubunu düzenleyen yetkili makam, Etiyopya vizesi türüne göre farklılık göstermektedir. Aşağıda farklı Etiyopya vizeleri için destek mektubunun sağlaması gereken özellikleri bulabilirsiniz. 

Etiyopya Çalışma Vizesi İçin Destek Mektubu

Etiyopya vizesi için destek mektubu, çalışma vizesi türüne göre farklılık göstermektedir.

Özel sektörde çalışıyorsanız Etiyopya çalışma vizesi başvurularında iki farklı destek mektubu sunmanız gerekmekte olup bunlar; davet aldığınız organizasyondan hizmet talep eden ve süresi bir haftayı geçmemiş bir destek mektubu ile Etiyopya Çalışma Bakanlığı tarafından çalışma izni verildiğini belirten destek yazısıdır.

Sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorsanız Etiyopya çalışma vizesi için davet aldığınız uluslararası veya kıtasal kuruluşlardan süresi bir haftayı geçmemiş bir destek mektubu sunmanız gerekmektedir.

Devlet kurumlarının görevlendirdiği biriyseniz Etiyopya çalışma vizesi için devlet dairelerinden veya kurumlarından hizmet talep eden ve bir haftadan daha uzun süre önce sona ermemiş bir destek mektubu gerekmektedir.

Etiyopya Yatırımcı Vizesi İçin Destek Mektubu

Etiyopya yatırımcı vizesi başvurusu yapacaksanız iki farklı destek mektubu sunmanız gerekir.

Etiyopya yatırımcı vizesi için destek mektubu, ikamet adresinize en yakın dış temsilcilik olan Etiyopya Ankara Büyükelçiliği ya da Etiyopya İstanbul Konsolosluğu tarafından veya Etiyopya Yatırım Komisyonu tarafından tarafından düzenlenmelidir.

Etiyopya yatırımcı vizesi için destek mektubu; yatırım amacına uygun seyahat ettiğinizi teyit eder nitelikte olmalıdır.

Etiyopya Gazeteci Vizesi İçin Destek Mektubu

Etiyopya gazeteci vizesi için davet edildiğiniz kurumdan süresi bir haftayı geçmemiş olan destek mektubu sunmanız gerekir. 

Etiyopya gazeteci vizesi için davet mektubu; gezinizin amacını, proje açıklamasını ve yanınıza aldığınız medya ekipmanlarının kapsamlı bir listesini (her öğe için tip, marka, model ve seri numarası dahil) içermelidir.                                                                           

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: