Etiyopya Vatandaşlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Etiyopya'nın vatandaşlık ilke ve kuralları 1994 tarihli Etiyopya Anayasası ve 23 Aralık 2003 tarihli ve 378/2003 sayılı Etiyopya Vatandaşlığına İlişkin Bildiri ile belirlenmiş olup bahsi geçen yasalar Etiyopya'da vatandaşlığın doğum ya da vatandaşlığa kabul yolu ile kazanılabileceğini düzenlemektedir.

Doğum Yoluyla Etiyopya Vatandaşlığı

Doğum yoluyla Etiyopya vatandaşlığı, ebeveynlerden herhangi birinin veya her ikisinin de Etiyopyalı olması durumunda kazanılır.

Etiyopya'da terk edilmiş olarak bulunan bir bebek, yabancı uyruklu olduğu kanıtlanmadıkça, Etiyopyalı bir ebeveynden doğmuş sayılır ve Etiyopya vatandaşlığı kazanır.

Vatandaşlığa Kabul Yolu İle Etiyopya Vatandaşlığı

Vatandaşlığa kabul yolu ile Etiyopya vatandaşlığı, 378/2003 sayılı Etiyopya Vatandaşlığına İlişkin Bildiri'nin 5-12 maddeleri uyarınca kazanılmaktadır.

Vatandaşlığa kabul yolu ile Etiyopya vatandaşlığı kazanmak için aşağıdaki şartları karşılamanız gerekir.

 • Yetişkin biri olmak
 • Etiyopya'nın yasal dillerinden biri ile iletişim kurabilmek
 • Kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak için yeterli maddi imkana sahip olmak
 • İyi karakterli biri olmak
 • Suç kaydına sahip olmamak
 • Vatandaşlık yemini etmek
 • Önceki uyruğundan vazgeçmiş veya vazgeçebilecek olmak

Yukarıdaki şartlara ek olarak Etiyopya oturma izni ile Etiyopya'da yasal olarak 4 yıl ikamet etmiş olmanız gerekir.

Etiyopya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Etiyopya vatandaşlık başvurusunu gerekli belgelerle birlikte Etiyopya Güvenlik, Göç ve Mülteci İşleri Kurumu'na yapmanız gerekir. Reşit olmayan bir çocuğun Etiyopya vatandaşlığına alınması için başvuru, ebeveynleri tarafından yapılır.

Kanunen Etiyopya vatandaşlığı elde etmek için yapılan bir başvuru, Vatandaşlık İşleri Komisyonu tarafından incelenir. Komite, Etiyopya vatandaşlığı başvurusunu ve kendisine sunulan belgeler ile talebi üzerine verilen diğer ek bilgileri inceledikten sonra önerisini yetkili kuruma sunar. 

Komitenin vatandaşlığa kabul önerisi Etiyopya Güvenlik, Göç ve Mülteci İşleri Kurumu'nun onayını aldığı takdirde, Komite huzuruna çıkarak bağlılık yemini etmeniz gerekir.

Etiyopya Vatandaşlığı Hangi Durumlarda Kaybedilir?

Başka bir devletin vatandaşlığını kazanmış veya kazanılması garanti edilmiş olan herhangi bir Etiyopyalı, Etiyopya vatandaşlığından vazgeçme hakkına sahiptir. Vatandaşlığından vazgeçmek isteyen bir Etiyopyalı, yetkili kurumun belirleyeceği şekilde önceden Kuruma bilgi verir.

Reşit olmayan bir çocuğun vatandaşlığından vazgeçmesi, ebeveynlerinin ortak kararıyla veya ebeveynlerinden birinin yabancı olması durumunda Etiyopyalı ebeveynin kararıyla gerçekleşir. 
Gönüllü olarak başka bir vatandaşlık kazanan herhangi bir Etiyopyalı, Etiyopya vatandaşlığından gönüllü olarak vazgeçmiş sayılır.

Kazanılan vatandaşlığa tanınan hakları kullanmaya başlayan ve Etiyopya vatandaşlığını bir yıl içinde diğer vatandaşlığından çıkmak suretiyle muhafaza etme seçeneğini Kuruma beyan etmeyen bir kişi, Etiyopya vatandaşlığından gönüllü olarak vazgeçmiş sayılır.

Etiyopya vatandaşlığına ek olarak başka bir vatandaşlığa sahip olan bir kişi, Etiyopya vatandaşlığını kaybedene kadar yalnızca Etiyopya vatandaşı olarak kabul edilecektir.

Sık Sorulan Sorular

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin vatandaşlık koşulları ve başvuru süreci ile ilgili tarafımıza en çok yöneltilen soruların cevapları aşağıda verilmiştir.

Evlilik Yolu İle Etiyopya Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik yolu ile Etiyopya vatandaşlığı kazanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

 • Evlilik, Etiyopya yasalarına veya evliliğin akdedildiği diğer herhangi bir ülkenin yasalarına göre akdedilmiş olmalıdır.
 • Evliliğin akdedilmesinden bu yana en az iki yıl geçmiş olması gerekir.
 • Başvurunun sunulmasından önce en az bir yıl Etiyopya'da yaşanmış olması gerekir.

Etiyopya Vatandaşlık Yemini Nedir?

Kanunen Etiyopya vatandaşlığı verilen herhangi bir kişi, eğer reşit olmuşsa, "Ben ..., Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti'nin sadık bir vatandaşı olacağımı ve Anayasasına sadık kalacağımı onaylıyorum." diyerek bağlılık yemini etmelidir.

Etiyopya Çifte Vatandaşlığa İzin Verir Mi?

Hayır, Etiyopya çifte vatandaşlığa izin vermemektedir. Herhangi bir kişi, başka bir vatandaşlık edindiğinde Etiyopya vatandaşlığını otomatik olarak kaybeder.

Etiyopya vatandaşlık kanunları, yabancı bir vatandaşlık edinme sürecinde Etiyopya vatandaşlığından vazgeçmek isteyen kişilerin Etiyopya Güvenlik, Göçmenlik ve Mülteci İşleri Kurumu'nu önceden bilgilendirmesini şart koşmaktadır. Bununla birlikte, Etiyopya vatandaşlığından ayrılan bir kişi, niyetini Kuruma önceden bildirmemiş olsa bile, kişinin Etiyopya vatandaşlığından vazgeçtiği varsayılacaktır.

Etiyopya Vatandaşlarına Hangi Haklar Tanınır?

Etiyopya vatandaşlarına aşağıda sıralanan temel haklar tanınmaktadır.

 • Devlet, vatandaşlarının haklarını ve yasal çıkarlarını korur.
 • Devlet, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarının hak ve hukuka uygun menfaatlerinin korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
 • Hiçbir Etiyopya vatandaşı başka bir devlete iade edilemez.
 • Herhangi bir Etiyopya vatandaşı vatandaşlığını değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hiçbir Etiyopyalı, Etiyopya vatandaşlığını kaybetmedikçe, herhangi bir hükümet makamının kararıyla vatandaşlığından çıkarılamaz.
 • Tüm Etiyopya vatandaşları, vatandaşlığın nasıl elde edildiğine bakılmaksızın eşit vatandaşlık haklarına ve yükümlülüklerine sahip olur.

Etiyopya Pasaportu Nasıl Alınır?

Etiyopya Pasaportu

Etiyopya pasaportu, Etiyopya Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi'nden talep edilmelidir. Etiyopya pasaportu almak için randevunuza vaktinde giderek önceki pasaportunuz dahil orijinal belgelerinizin tümünü teslim etmeniz gerekir. 

Pasaport başvurusu için Etiyopya pasaport hizmetleri sayfasından randevu oluşturulabilmektedir. 

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: