Finlandiya Vizesi için Seyahat Sağlık Sigortası

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası ve Güncel Fiyatlar

Finlandiya 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatlar için diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinden vize talep etmemektedir; ancak umuma mahsus pasaport hamillerinin kısa süreli Finlandiya vizesi alması gerekmektedir. Kısa süreli (Schengen) Finlandiya vizesi başvurusunda sunulması gereken zorunlu evraklardan biri, seyahat sağlık sigortasıdır.

Seyahat sağlık sigortası herhangi bir ülkeye seyahat edecek kişilerin, gidilen ülkede kalınan süre boyunca meydana gelebilecek hastalık, kaza sonucu yaralanma, hastalık veya ölüm sonucu ülkeye geri gönderilme durumlarına karşı satın aldıkları kısa vadeli bir poliçedir. Seyahat sağlık sigortası sadece acil tıbbi müdahaleler için değil aynı zamanda valiz kaybı, uçuş iptali gibi durumlar için de hamiline koruma sağlamaktadır.

2022 yılında Vizem.net danışmanlığında yapılan Finlandiya vizesi başvuruları için tam kapsamlı seyahat sağlık sigortaları en iyi fiyat garantisi ile yapılmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Finlandiya Vizesi için Seyahat Sağlık Sigortası Gerekli Midir?

Finlandiya vizesi için seyahat sağlık sigortası gerekliliği vizenin kısa süreli ya da uzun süreli olmasına göre farklılık göstermektedir.

Kısa ve uzun süreli Finlandiya vize türleri için seyahat sağlık sigortası gereklilikleri aşağıda verilmektedir.

Finlandiya Schengen Vizesi için Seyahat Sağlık Sigortası Gerekir Mi?

Evet, Finlandiya Schengen vizesi için seyahat sağlık sigortası gerekmektedir.

Schengen Anlaşması’na taraf bir ülke olan Finlandiya, kısa süreli vize düzenlemelerini anlaşmaya taraf ülkeler ile birlikte alınan ortak kararlara göre belirlemektedir.

Schengen ülkelerinin aldığı ortak karara göre, tüm Schengen vizesi başvurularında 30.000 euro teminatlı seyahat sağlık sigortası sunulması zorunludur.

Schengen Anlaşması’na taraf her ülkede olduğu gibi Finlandiya için de turistik, ticari, kültürel ya da aile ziyareti gibi kısa süreli vize başvurularında seyahat sağlık sigortası zorunludur.

Finlandiya Ulusal Vize için Sağlık Sigortası Gerekir Mi?

90 günden uzun süreli seyahatler için alınması gereken uzun süreli Finlandiya vizesi başvurularında seyahat sağlık sigortası yaptırılması zorunlu değildir.

Uzun süreli vize başvurularında seyahat sağlık sigortası zorunlu olmasa da, ulusal vize ile Finlandiya’ya yerleşmeden önce Finlandiya’ya yapılacak seyahatte meydana gelebilecek sağlık sorunları ve sağlık sorunları haricinde bagaj kaybı, uçuş iptali gibi durumlarda oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek adına sağlık sigortası yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Finlandiya Vizesi için Sağlık Sigortası Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Finlandiya vizesi için sağlık sigortasının yaptırılması gereken zamana dair bir kısıtlama yoktur; her durumda vize başvuru esnasından poliçenin sunulması gerektiği için vize başvurusundan önce yaptırılması gerekmektedir.

Finlandiya Sağlık Sigortası Nasıl Olmalıdır?

Finlandiya seyahat sağlık sigortası; tüm Schengen bölgesi içerisinde ve kişinin tüm seyahat süresi boyunca geçerli olmalıdır; poliçe teminat tutarının en az 30.000 euro olması gereklidir. Seyahat sağlık sigortası; hastalık, kaza ve vefat gibi durumlarda uygulanan tedavileri ve cenaze durumu dahil ülkeye geri dönüş masraflarını kapsamalıdır.

Finlandiya seyahat sağlık sigorta poliçelerinin asılları vize başvurusu esnasında talep edilebilmektedir. vizem.net üzerinden yaptırılan sağlık sigorta poliçelerinin orijinalleri aynı gün sigorta sahibine ücretsiz kargo ile gönderilmektedir.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Hangi Durumları Kapsar?

Finlandiya seyahat sağlık sigortası, hamilinin Finlandiya'ya yaptığı seyahatte ya da Finlandiya’da bulunduğu süreçte meydana gelebilecek kaza veya hastalık, kaza sonucu ölüm, yaralanma veya maluliyet yardımı, acil tedavi veya tahliye ve vefat durumlarında cenaze gönderimi masraflarını karşılamaktadır.

Seyahat sağlık sigortası hastalık ve kaza durumlarının yanı sıra; seyahat iptali, hava durumu veya hava yolu tarifesi nedeniyle yaşanan seyahat gecikmeleri, kayıp, çalıntı veya hasarlı bagaj ve seyahatin ilk üç aylık döneminde gerçekleşen hamilelik masraflarını da kapsamaktadır. Sigorta kapsamı sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermektedir.

COVID-19 Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Kapsamına Dahil Midir?

Finlandiya seyahat sağlık sigortasının COVID-19 tedavisini kapsaması gerekli değildir; ancak bazı sigorta poliçeleri COVID-19 tedavi masraflarını da sigorta kapsamına almaktadır.

Seyahat sağlık sigortasının COVID-19 tedavisini de kapsamasını talep eden kişilerin sigorta yaptırırken bu durumu belirtmeleri gerekmektedir.

COVID-19 tedavisini kapsayan seyahat sağlık sigortası; tıbbi tedavi, ilaç tedavisi ve hastaneye yatış dahil olmak üzere COVID-19 ile ilgili acil sağlık durumlarını ve bazen de PCR testini kapsamaktadır. Covid-19 sigortası, hastalık nedeniyle karantina gibi barınma gereksinimleriyle ilgili masrafları karşılamamaktadır.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Hangi Durumları Kapsamaz?

Finlandiya seyahat sağlık sigortasının kapsamadığı durumlar aşağıda listelenmiştir.

  • Paraşütle atlama, tüplü dalış gibi yüksek riskli spor aktivite sonucunda gerçekleşen kaza, yaralanma ve vefat gibi durumları kapsamamaktadır.
  • Savaş bölgesine yapılan ziyaretlerde savaş sonucu gerçekleşen yaralanmalar kapsam dışıdır.
  • Yaptırılan seyahat sağlık sigortasının süresinin bitmesinin ardından gerçekleşen olaylar kapsam dışıdır.
  • Kişinin kendine zarar vermesi sonucu gerçekleşen yaralanmalar ve intihar sigorta kapsamı dışındadır.
  • Uyuşturucu ve uyarıcı madde veya alkol kullanımı durumunda sağlık giderleri sigorta tarafından karşılanmamaktadır.

Finlandiya Seyahat Sigortası Nereden Yaptırılabilir?

Finlandiya seyahat sağlık sigortası, Türkiye’de çalışan sigorta acenteleri veya Vizem.net aracılığıyla yaptırılabilir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan Finlandiya kısa süreli vize başvurularında sağlık sigortası, Vizem.net sigorta birimi tarafından başvuru sahibi adına uygun fiyatlarla yapılmaktadır; Vizem.net üzerinden isteğe bağlı olarak sadece Sağlık sigortası için hizmet alınması da mümkündür. 0850 241 1868 numaralı Vizem.net çağrı merkezinden Finlandiya sağlık sigortaları hakkında bilgi alınabilir.

Finlandiya Vizesi için Sigorta Finlandiya'da Yaptırılabilir Mi?

Hayır, Finlandiya vizesi için sigorta Finlandiya’da yaptırılamamaktadır. Seyahat sağlık sigortasının vize başvurusunda sunulması gerekmektedir; bu nedenle sigortanın vizeye başvurulmadan önce Türkiye’de yaptırılması zorunludur.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Ne Kadardır?

Finlandiya vizesi için Vizem.net danışmanlığında yaptırılan seyahat sağlık sigortası ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sigorta SüresiÜcretler
1 hafta9-11,5 euro
1 ay12-25 euro
3 ay21-32 euro
1 yıl45-74,6 euro

2022 yılı için Finalndiya seyahat sağlık sigortası ücreti; sigorta süresi, yaş, COVID-19 geçmişi ve aşı geçmişine göre değişiklik göstermektedir.

Finlandiya'da Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Finlandiya’da sağlık hizmetleri asıl olarak devlet tarafından finanse edilen ve özel sağlık hizmetinin küçük bir yer tuttuğu sağlık sistemine dayanır. Finlandiya vatandaşlarına evrensel düzeyde bir sağlık politikası uygulamaktadır.

Fransa sağlık politikalarının odak noktasını hastalıkların önlenmesi, sağlıklı bir hayatın teşviki ve sağlık sisteminin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bazı bulaşıcı hastalıkların ortadan kalkması ve nüfus sağlığında iyileşme Finlandiya sağlık sistemi tarafından uygulanan politikalar sonucu gerçekleşmiştir.

Genel görüşe göre Finlandiya sağlık sisteminin iyi olduğu kabul edilir. Finlandiya, yaşayan nüfusun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %88 ile Avrupa’daki en iyi 5 sağlık sistemi arasında yer alır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: