Finlandiya Ekonomisi

Finlandiya Ekonomisi Nasıldır?

Finlandiya yaklaşık 5.5 milyon nüfusa sahip küçük ve dışa açık bir ekonomidir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne göre Finlandiya, yüksek yaşam standartlarına ve refah düzeyine sahiptir. Finlandiya’da eğitimin yanı sıra çevresel kalite ve kişisel güvenlik gibi refahı yukarı taşıyacak unsurlara önem verilmesinin yanı sıra hükümet, vergi aracılığıyla temiz teknolojiyi özendirmeye gayret göstermektedir. Finlandiya’da barınma olanakları, OECD ortalamasının üzerindeyken, sağlık olanakları OECD ortalaması ile aynıdır. Finlandiya, gini katsayısı ile ölçülen gelir dağılımı adaletsizliği, OECD ülkelerinin en düşükleri arasında bulunmaktadır.

Finlandiya’nın son dönemde karşılaştığı en büyük güçlük, bu yüksek refah düzeyini sürdürmektir. Finlandiya’da yaşanan yapısal sorunlar, yüksek refah ve ekonomik gelişimi destekleyen temel ögelerin zarar görmesiyle ilişkilendirilmektedir.

Finlandiya’da, eğitim ve araştırma geliştirmeye yapılan harcamalar, ülkede kalifiye işgücü potansiyelini yaratmasına rağmen rekabet gücü ve verimlilik açısından ciddi aşınmalar meydana getirmektedir.

Finlandiya’nın ekonomisi; metal ve metal ürünleri, elektronik, makine ve bilimsel aletler, gemi inşası, kağıt hamuru ve kağıt, gıda maddeleri, kimyasallar, tekstil, giyim çoğunluklu ihracat politikasına sahip bir ekonomidir. Finlandiya ekonomisinin en önemli sektörleri; finans, sigorta ve iş hizmetleri, ticaret, inşaat, endüstri, kamu hizmetleri, ulaştırma ve haberleşme ve tarım ve ormancılık sektörleridir.

Finlandiya ekonomisi, karma ekonomi modeline sahiptir. Finlandiya ekonomisi; hizmet, yaşam bilimleri, yüksek teknoloji endüstrisi ve ticaret, sanayi ve yatırım odaklı modern bir bilgi ekonomisidir.

Finlandiya, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporunda 11. sırada yer almaktadır. Finlandiya ekonomisi, gayri safi yurt içi hasılaya göre dünya sıralamasında 42. sırada yer almaktadır. Finlandiya kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 2019 verilerine göre 48782 USD olarak belirtilmektedir ve Finlandiya, kişi başına düşen milli gelire göre dünya sıralamasında 25. sırada yer almaktadır.

Finlandiya, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla bakımından, OECD içerisinde ve 2008 yılı itibarıyla OECD-28 AB-27 sıralamasında en zengin beşinci ülke konumundadır.

Finlandiya Para Birimi Nedir?

Finladiya’nın para birimi Euro’dur.

Euro kullanılmadan önce Finlandiya para birimi olarak Fin Markkası kullanılmaktaydı. Eski Finlandiya para birimi Fin Markkası 28 şubat 2002 tarihinde piyasadan çekilmiştir.

Helsinki’nin para birimi de Finladiya’nın başkenti olduğu için Euro’dur.

Finlandiya’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Finlandiya’da belirli bir asgari ücret ve saatlik çalışma ücreti bulunmamaktadır.

Finlandiya’da çalışanın alacağı maaş sözleşme üzerinde belirtilmektedir ve Finlandiya yasaları maaşların ödenmesini zorunlu kılmaktadır. Finlandiya asgari ücret bakımından bir zorunluluk olmamasına karşın Finlandiya’da yıllık ortalama gelir 30100 Euro’dur.

Finlandiya Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Finlandiya’da haftalık çalışma saati 40 saattir.

2019 Statista verilerine göre Finladiya ortalama haftalık çalışma saati 36.2 saat olarak belirlenmiştir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2017’de yayımladığı İstihdam Görünümü Raporu’na göre, 38 OECD ülkesi arasında en uzun çalışanlar listesinde Finlandiya 26. sırada yer almaktadır. Kısa çalışma saatleri ve çalışma dışında kalan geniş zaman, halka Finlandiya yaşam koşulları açısından kolaylık sağlamaktadır.

Finlandiya’da Temel Geçim Kaynağı Nedir?

Finlandiya ekonomisi; hizmet, endüstri ve tarım sektörlerinden gelir elde etmektedir. Finlandiya’nın sahip olduğu gelir; metal ve metal ürünleri, elektronik, makine ve bilimsel aletler, gemi inşası, kağıt hamuru ve kağıt, gıda maddeleri, kimyasallar, tekstil, giyim sektörleri ile sağlanmaktadır.

Finlandiya Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Finlandiya ekonomisinin temelini oluşturan sektörler; teknoloji, sanayi ve hizmet sektörleridir. Teknoloji endüstrisi, 300 bini Finli olmak üzere toplam 660 bin çalışan ile Finlandiya ekonomisinin %50’sini oluşturmaktadır. Teknoloji endüstrisi başlıca; elektronik ve elektroteknik endüstrisi, makine mühendisliği, metal endüstrisi, danışmanlık mühendisliği ve bilgi teknolojisi sektörlerinden oluşmaktadır.

Finlandiya’da Bilişim Sektörü Nasıldır?

Finlandiya bilişim sektörü, Finlandiya’nın en önemli ihracat endüstrisidir. Teknoloji şirketleri uluslararası pazarlarda faaliyet göstererek, tüm Finlandiya ihracatının %50’sine oluşturmaktadır ve Finlandiya’nın refahını korumak için önemli bir kaynaktır.

Finlandiya bilişim sektöründe toplam 660 bin kişi çalışmaktadır. Finlandiya’da gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye yatırımlarının %70’inden sorumlu olan Finlandiya teknoloji şirketleri, Finlandiya’nın gelecekteki başarısında önemli bir konuma sahiptir.

Finlandiya 2016 yılında, dünyadaki küresel inovasyona en büyük katkıyı yapan ülke olmuştur. Finlandiya’da Ar-Ge harcamaları 2020 yılında GSYH’nin %0,83’ünü oluşturmaktadır. Finlandiya, 2019 yılındaki Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksine göre AB içerisinde en büyük dijital ekonomi konumundadır.

Finlandiya, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 yılı için hazırlanmış Küresel Rekabet Raporu’nda, en son teknolojilerin kullanılabilirliği açısından 15. sırada yer almıştır.

Finlandiya’daki bilgi teknolojileri şirketlerinin ciroları 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla %11 oranında artış yaşamıştır ve Finlandiya bilişim sektörü şirketlerinin Finlandiya’daki kazançları 15 milyar Euro’ya ulaşmıştır.

Finlandiya Eğitim Sektörü Nasıldır?

Finlandiya’da eğitim; sistemi erken eğitim, okul öncesi eğitim, temel eğitim, ikinci derece eğitim ve yüksek eğitimden oluşmaktadır. Finlandiya’da okul öncesi eğitim, temel eğitim ve ikinci düzey eğitim tamamen ücretsizdir.

Finlandiya’da yüksek öğretim, 2017 yılına kadar devlet üniversitelerinde ücretsizdi. 2017 yılının sonbaharı itibariyle Avrupalı olmayan öğrenciler Finlandiya’da eğitim almak için, üniversiteye ve programa bağlı olarak yılda 6.000 ile 18.000 EUR arasında ücret ödemektedir.

Finlandiya’da 2018 yılında eğitim sistemi için yapılan harcamalar, 11.908 milyon EUR olarak hesaplanmıştır. GSYİH’ya göre eğitime yapılan cari harcama 2018’de %5,1 olarak hesaplanmıştır ve bir önceki yıla göre %1,0 azalmıştır. Finlandiya’da 2000- 2018 yılları arasında, toplam cari eğitim harcamaları ve öğrenci başına cari harcamalar 2010 yılında en yüksek seviyede hesaplanmış ve 2010 yılından itibaren düşüş yaşamaya başlamıştır.

Finlandiya Tarım Sektörü Nasıldır?

Finlandiya tarım sektörü, gayri safi yurt içi hasılaya düşük bir etkisi olmasına karşın Finlandiya’ya yetecek kadar ürün üretmektedir. Finlandiya tarım sektörü, bağlı olduğu gıda endüstrisi ve ormancılıkla birlikte Finlandiya ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Finlandiya tarım sektörü, 2010 yılında 125 bin kişiye iş sağlamıştır fakat 2020 yılında %30 düşüş ile 87500 kişiye düşmüştür.

Finlandiya tarım sektörünün sektörel hacmin %2.5’ini oluşturmaktadır.

Finlandiya Turizm Sektörü Nasıldır?

Finlandiya turizm sektörü, önemli bir büyüme sektörüdür ve Finlandiya ekonomisine katkıda bulunan bir sektör olarak kabul edilmektedir. Finlandiya’da turizm tüketimi, 2017 yılında Finlandiya gayri safi yurt içi hasılasının %2.6’sına denk gelmiş ve toplam 15 milyar Euro’ya ulaşmıştır.

Finlandiya turizm sektörü, 2017 yılında toplam istihdamın %5,5’ine denk gelen 123 bin 500 kişiye doğrudan istihdam etmiş ve 2028 yılına kadar 164 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Finlandiya, turizm sektörünün gelişmesi için başvuruları kolaylaştırma aşamasına gitmiş ve Finlandiya turist vizesi almayı gerekli çalışmalar ile kolaylaştırmıştır.

Finlandiya Gıda Turizmi Sektörü Nasıldır?

Finlandiya gıda turizmi için 2020 ile 2028 yılları arasını kapsayan gıda turizmi stratejisi planı oluşturmuştur. Finlandiya gıda turizmi strateji çalışmaları, Finlandiya Tarım ve Orman Bakanlığı ve Visit Finland tarafından sağlanmaktadır.

Finlandiya gıda turizmi stratejisi; Finlandiya gıda turizmini en iyi ürünlerle geliştirmeyi, kombinasyon ürünlerinin ve gıda turizmi rotalarının oluşturulmasını teşvik etmeyi, turizm ve gıda endüstrilerinin rekabet gücünün teşvik etmeyi, kalite standartlarının yükseltilmesinin desteklenmesini, Fin yemek kültürünün imajını iyileştirmeyi ve aktif bir ulusal gıda turizmi ağı oluşturmayı amaçlamaktadır. Michelin yıldızlı restoranlarda sunulan Finlandiya yemekleri Finlandiya turizmine katkı sağlamaktadır

Finlandiya Alkollü İçecek Endüstrisi Nasıldır?

Finlandiya’daki alkol tüketimi OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ortalamasının 9.1 litre oranına yakındır ve son 30 yılda artış göstermiştir. 2012 yılında, Finlandiya’da kişi başına ortalama 9.3 litre saf alkol tüketilmiştir.

OECD bölgesindeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Finlandiya her türlü alkollü içecek için yüksek vergilendirme sistemine sahiptir. Finlandiya’da alkollü içeceklere uygulanan Tüketim Vergisi litre başına 0.49 EUR, şarap için 0.31 EUR ve bira için ÖTV oranı litre başına 0.37 EUR olarak hesaplanmaktadır. Finlandiya’da alkolden alınan vergiler, Finlandiya ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Finlandiya Kültür Turizmi Sektörü Nasıldır?

Finlandiya’da, Finlandiya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, kültür turizmi ve kültür yollarının geliştirilmesini teşvik etmektedir ve yaratıcı endüstrilerin daha iyi çalışmasına izin vermekte, kültürel açıdan daha sürdürülebilir turizmi teşvik etmekte ve kültürel rotalarda Avrupa Konseyi ile işbirliği yapmaktadır.

Finlandiya gezilecek yerler ve kültürel miras anlamında zengin bir ülke konumundadır. Finlandiya kültürü ve tarihi yapılarıyla bir çok turisti çekmektedir. Finlandiya’nın hemen hemen her şehrinde müzeler ve galeriler bulunmaktadır.

Finlandiya’da bir çok UNESCO dünya mirasi alanı bulunmaktadır. Finlanda’da bulunan bazı UNESCO dünya mirasları; Finlandiya Ulusal Operası Suomen Kansallisooppera, Turku Kültür Parkuru, Tarihi Hattula ve Fiskars Köyü’dür.

Finlandiya Turizminde Jeoloik Turizmin Yeri Nedir?

Finlandiya jeolojik oluşumlar açısından zengin bir ülkedir ve bir çok turist çekmektedir.

Finlandiya’daki en ünlü jeolojik oluşumlar; Korouoma Kanyonu, Punkaharju Bayırı, Kvarken Takımadaları, Tytyri Madeni, Julma Kanyonu, Kummakivi Kayası, Hiidenkirnut, Högbergert Mağarası, İsokuru Kanyonu ve Hiidenvuori Parkuru’dur

Finlandiya Uçak Endüstrisi Nasıldır?

Finlandiya’da havayolları, havalimanı işletmecileri, havalimanı işletmeleri , uçak üreticileri ve hava sefer hizmeti sağlayıcıları 25.000 kişiye istihdam etmektedir. Finlandiya’ya hava yoluyla gelen ve paralarını yerel ekonomiye harcayan yabancı turistlerin ek 18 bin işi desteklediği tahmin edilmektedir.

Finlandiya’da havayolları ve tedarik zinciri dahil olmak üzere Finlandiya uçak endüstrisinin Finlandiya’da yaklaşık 4,5 milyar ABD doları tutarında gayri safi yurt içi hasıla desteği sunmaktadır. Finlandiya’da gayri safi yurt içi hasılasının %2.5’ini uçak sektörü ve hava yoluyla gelen yabancı turistler oluşturmaktadır.

Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin filosunda 9 adet uçak bulunmaktadır.

Finlandiya İletişim Sektörü Nasıldır?

Finlandiya iyi bir iletişim ağına sahiptir ve dünyanın en gelişmiş bilgi topluluklarından biri olarak kabul edilmektedir.

Statista verilerine göre, 2019 yılında Finlandiya’daki telekomünikasyon sektörü yaklaşık 3.3 milyar Euro gelir elde etmiştir.

Finlandiya’daki telekomünikasyon sektörü gelirinin büyük kısmı mobil ağ operasyonlarından gelmektedir.

Finlandiya Taşımacılık Sektörü Nasıldır?

Finlandiya ulaşım sektörü bakımından gelişmiş bir ülke konumundadır. Finlandiya trafiğini etkileyen faktörler arasında; seyrek nüfus, kasabalar ve şehirler arasındaki uzun mesafe, kış için karla kaplı su yollarının donması ve kara sahip soğuk iklim yer almaktadır.

Finladiya’da toplu taşıma, iyi işlemektedir. Finlandiya’nın çoğu yerine tren ve otobüsle seyahat edilebilmektedir. Finlandiya’da birçok şehre hava yolu ulaşımı bulunmaktadır. Finlandiya’da büyük şehir ve şehirlere yakın bölgelerde çalışan yerel ulaşım da bulunmaktadır. Finlandiya’da yerel ulaşım otobüslerle işlemektedir.

Finlandiya’da 2010 yılı itibariyle, ülkenin ana yollar ağı yaklaşık 78 bin kilometre ve tüm kamu yolları 104 bin kilometre uzunluğundadır. Finlandiya otoyol ağı toplam 779 kilometre uzunluğunda ve sadece motor trafiği için ayrılmış 124 kilometre uzunluğundadır.

Finlandiya’da 2013 yılı itibariyle, 4.95 milyon kayıtlı araba bulunmaktadır. Finlandiya araçlarının müze arabaları hariç ortalama yaşı 12.5 yıldır ve Finlandiya’da arabalar 24 yaşında yok edilmektedir.

Finlandiya’da otomobil satın almak ve kullanmak oldukça pahalıdır. Finlandiya’da araba satın almak binlerce Euro tutarında olabilmektedir. Finlandiya’da otomobil sahibi olarak ve kullanarak yakıt, sigortalar, otomobilin lastikleri, otomobilin bakımı ve onarımı ve otomobil vergisi gibi bir çok gider ile karşılaşılabilmektedir.

Finlandiya Mühendislik Sektörü Nasıldır?

Finlandiya, Ar-Ge sayesinde oldukça gelişmiş bir mühendislik sektörüne sahiptir. Finlandiya, özellikle teknoloji, elektrik ve kimya mühendislikleri alanında gelişmiştir ve günümüzde gelişimine devam etmektedir.

Finlandiya’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

Finlandiya’da kentsel alanların büyümesi, yaşlanan nüfus ve düşük ipotek oranları, özellikle kentsel alanlarda daha küçük ve merkezi konumdaki daireler için konut talebini arttırmaktadır. Finlandiya’da arazilerin sınırlı kullanılabilirliği, inşaat maliyetinin yüksek olması, maliyetli planlama ve imar prosedürleri nedeniyle arz geride kalmaktadır.

Finlandiya Konut Finansmanı ve Geliştirme Merkezi (ARA), yaşlı nüfus için uyarlanmış konutlar da dahil olmak üzere uygun fiyatlı mülklerin tesliminde temel bir rol oynamaktadır. Finlandiya hükümeti ayrıca planlama prosedürlerini hızlandırmak ve düzenleyici yükü azaltmak için Arazi Kullanımı ve İnşa Yasası’nda da çeşitli değişiklikler yapmıştır.

2018 Statista verilerine göre Finlandiya inşaat sektöründe bulunana toplam iştemle sayısı 40809 olarak belirlenmektedir. Finlandiya 2018 yılında 78 milyar Euro ile Avrupa inşaat sektörü üretim değerlerinde 13.sırada yer almaktadır.

Finlandiya Tıbbi Teknoloji Sektörü Nasıldır?

2018 yılında Finlandiya’daki genel sosyal koruma harcamaları 82,9 milyar Dolar ile gayri safi yurt içi hasılanın %30’una karşılık gelirken, sağlık hizmetleri için yapılan sosyal harcamalar 24,91 milyar Dolar ile gayri safi yurt içi hasılanın %9’unu oluşturmaktadır.

Finlandiya, sağlık girişimleri için hızla büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Uluslararası yatırımcılar Finlandiya sağlık sektörünün potansiyelini fark etmektedir. 2018’de Finlandiya yerli ve yabancı yatırımcılardan 218 milyon USD girişim sermayesi fonu almıştır.

Finlandiya, Avrupa ilaç satışlarının yaklaşık %1.3’ünü ve küresel satışların yaklaşık %0.5’ini oluşturmaktadır.

Finlandiya Dış Ticaret Hacmi Nedir?

Finlandiya ekonomisi 2019 Dünya Bankası verilerine göre, gayri safi yurt içi hasılasının %79’unu temsil eden dış ticarete sahip sanayileşmiş bir ülkedir. Finlandiya ağırlıklı olarak petrol yağları, kağıt ve motorlu otomobiller ihraç etmektedir. Finlandiya, ham petrol, otomobil, petrol yağları, motorlu taşıtların parçaları, ilaçlar, telefonlar ve otomatik veri işleme makineleri ithal etmektedir.

Finlandiya orman endüstrisi, Finlandiya ekonomisi için hayati öneme sahiptir ve Finlandiya orman endüstrisi ürünleri 2019 yılında toplam ihracatın %19’unu oluşturmaktadır.

Finlandiya verilerine göre, Finlandiya’nın başlıca ticaret ortakları Almanya, İsveç, ABD ve Hollanda olurken, Finlandiya’nın ithalatı ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İsveç ve Çin’den gelmektedir.

Finlandiya 2018 ile 2020 yılları arasında ihracatta ve ithallatta yaklaşık 10 milyar USD azalma göstermiştir.

Finlandiya dış ticaret tahminlerinde; 2021 yılında %4.2 ihracat ve %3.7 ithalat artışı, 2022 yılında %5.2 ihracat ve %4.1 ithalat artışı, 2023 yılında %2 ithalat ve %2.2 ihracat artışı öngörülmektedir.

Finlandiya’nın dış ticareti, uluslararası ticarette büyük bir azalmaya yol açan COVID-19 krizinden ciddi şekilde etkilenmiştir.

Finlandiya’nın İhracat Politikası Nasıldır?

Finlandiya, gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 42. ekonomisine sahiptir. Finlandiya dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında ise 41. sıradadır. Finlandiya, 2020 yılında 65.6 milyar Dolar ihracat yapmıştır.

2020 Trademap verilerine göre Finlandiya’nın ihracat yaptığı bazı ülkeler ve ihracat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya, 8.87 milyar Dolar ile toplam ihracatın %13.5’ini oluşturmaktadır.
 • İsveç, 6.8 milyar Dolar ile toplam ihracatın %10.4’ünü oluşturmaktadır.
 • Amerika Birleşik Devletleri, 5.43 milyar Dolar ile toplam ihracatın %8.3’ünü oluşturmaktadır.
 • Hollanda, 4.3 milyar Dolar ile toplam ihracatın %6.5’ini oluşturmaktadır.
 • Çin, 3.42 milyar Dolar ile toplam ihracatın %5.2’sini oluşturmaktadır.
 • Rusya, 3.38 milyar Dolar ile toplam ihracatın %5.2’sini oluşturmaktadır.
 • Birleşik Krallık, 2.47 milyar Dolar ile toplam ihracatın %3.8’ini oluşturmaktadır. Fransa, 2.06 milyar Dolar ile toplam ihracatın%3.1’ini oluşturmaktadır.

Finlandiya’da En Çok ihracat Yapan Firmalar Hangileridir?

Finlandiya’da en çok ihracat yapan firmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Metso (çeşitli endüstriyel ekipmanlar)
 • Neste Oil (petrol, gaz ve türevleri)
 • Nokia (iletişim ekipmanları)
 • Outokumpu (demir, çelik)
 • Stora Enso (kağıt ve kağıt ürünleri)
 • UPM Kymmene (kağıt ve kağıt ürünleri)
 • Wärtsilğ (ağır ekipman)

Finlandiya İhracat Ürünleri Nelerdir?

Finlandiya’nın bazı ihraç malları ve ihracat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Makine ve nükleer reaktör parça ihracatı, 9.42 milyar Dolar ile Rusya’nın toplam ihracatının %14.36’sını oluşturmaktadır.
 • Kağıt ve karton ihracatı, 6.83 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ihracatının %10.42’sini oluşturmaktadır.
 • Elektrik makineleri ve teçhizatları ihracatı, 5.26 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ihracatının %8.03’ünü oluşturmaktadır.
 • Demiryolu, tramvay ve parçası ihracatı, 4.82 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ihracatının %7.34’ünü oluşturmaktadır.
 • Mineral ihracatı, 4.6 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ihracatının %7.02’sini oluşturmaktadır.
 • Demir ve çelik ihracatı, 4.02 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ihracatının %6.14’ünü oluşturmaktadır.
 • Tıbbi ve cerrahi malzeme ihracatı, 3.23 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ihracatının %4.93’ünü oluşturmaktadır.

Finlandiya İthalat Politikası Nasıldır?

Finlandiya, gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 42. ekonomisine sahiptir. Finlandiya dünyada en çok ithalat yapan ülkeler arasında ise 46. sıradadır. Finlandiya, 2020 yılında 67.9 milyar Dolar ithalat yapmıştır.

2020 Trademap verilerine göre Finlandiya’nın ithalat yaptığı bazı ülkeler ve ithalat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya, 10.5 milyar Dolar ile toplam ithalatın %15.4’ünü oluşturmaktadır.
 • İsveç, 7.45 milyar Dolar ile toplam ithalatın %11’ini oluşturmaktadır.
 • Rusya, 6.6 milyar Dolar ile toplam ithalatın %9.7’sini oluşturmaktadır.
 • Çin, 6.1 milyar Dolar ile toplam ithalatın %9’unu oluşturmaktadır.
 • Hollanda, 3.1 milyar Dolar ile toplam ithalatın %4.6’sını oluşturmaktadır.
 • Amerika Birleşik Devletleri, 2.3 milyar Dolar ile toplam ithalatın %3.4’ünü oluşturmaktadır.
 • Estonya, 2.27 milyar Dolar ile toplam ithalatın %3.4’ünü oluşturmaktadır.
 • Fransa, 2.1 milyar Dolar ile toplam ithalatın %3.2’sini oluşturmaktadır.

Finlandiya İthalat Ürünleri Nelerdir?

Finlandiya’nın bazı ithalat ürünleri ve ithalat hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Makine ve nükleer reaktör parça ithalatı, 8.6 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ithalatının %12.7’ünü oluşturmaktadır.
 • Mineral ithalatı, 7.1 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ithalatının %10.49’unu oluşturmaktadır.
 • Elektrik makineleri ve teçhizatları ithalatı, 6.9 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ithalatının %10.14’ünü oluşturmaktadır.
 • Demiryolu, tramvay ve parçası ithalatı, 6.3 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ithalatının %9.3’ünü oluşturmaktadır.
 • Plastik ithalatı, 2.4 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ithalatının %3.5’ini oluşturmaktadır.
 • Kimyasal madde ithalatı, 2.4 milyar Dolar ile Finlandiya’nın toplam ithalatının %3.47’sini oluşturmaktadır.

Finlandiya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Finlandiya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen yıl artmakta ve 2020 yılında yapılan yeni anlaşmalar ile büyümeyi hedeflemektedir.

Türkiye’nin Finlandiya’dan ithal ettiği ana ürünleri kağıt ve karton ürünleri; makine ve nükleer reaktör parçaları, demir ve çelik ürünleri, geri dönüşüm ürünleri, elektrik makineleri ve teçhizatları, kimyasal maddeler ve plastik ürünler oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Finlandiya’ya ihraç ettiği ana ürünleri; demiryolu, tramvay ve parçaları, makine ve nükleer reaktör parçaları, giyim kuşam ürünleri, elektrik makineleri ve teçhizatları ve demir ve çelik ürünleri oluşturmaktadır.

Finlandiya Ekonomisinin Kriz Sonrası Toparlanma Süreci Nasıl Gelişmiştir?

Finlandiya, Nordik ülkeleri arasında Euro Bölgesi’ne üye olan tek ülkedir. Finlandiya’nın ihracata bağımlı bir ekonomisi vardır ve 2012 yılında ekonomik krize girmesinin nedeni, dış talepte yaşanan daralmadır. Finlandiya’da dış taleplerde yaşanan daralmanın nedenleri, daha çok Finlandiya’nın dış ticaretinde önemli görevler yapan sektörlerin karşılaştığı sorunlar, ana ticaret ortaklarının ekonomilerindeki daralmalar, ekonomisine özgü yapısal sorunlar ve yanlış zamanda uygulamaya geçirilen kamu politikalarıdır.

Finlandiya’nın dış ticaretinde en büyük payı kaplayan telekomünikasyon ve bilişim ile ahşap ve kağıt sektörleri, teknolojideki gelişme nedeniyle darbe almıştır. Finlandiya’nın Avrupa Birliği dışındaki en büyük ticari partnerleri olan Rusya, ABD ve Çin ekonomisinde yaşanan daralmalar Finlandiya’nın ihracatını azaltmıştır.

Finlandiya’nın en büyük yapısal sorunlarından biri olan nüfusun yaşlanması, büyüme ve ticaretteki sıkıntıları arttırmış ve çalışan nüfustaki azalma, bir yandan ülkenin üretim kapasitesini azaltırken diğer yandan vergi hasılatlarını azaltarak devlet bütçesi üzerinde bir bozulma yaratmıştır.

Finladiya ana sektörlerdeki üretim ve ticaret miktarındaki azalmayla beraber yürürlüğe konulan çok yıllı ücret anlaşması, birim işgücü maliyetlerini artırarak ülkenin üretim kapasitesini düşürmüştür. Finlandiya, dış talep şoku ve toplam arzını etkileyen yapısal sıkıntılar nedeniyle ekonomik krize girmiştir.

Finlandiya; teknoloji sektörünün gelişimi, Avrupa’daki ekonomik problemlerin azalması ve ekonomik krizi öngörerek aldığı tedbirler sayesinde ekonomik krizden çok fazla etkilenmemiş ve krizi hızlı bir biçimde atlatmıştır.

Finladiya’da 2014 ile 2016 yılları arasında ortalama %9.5 işsizlik oranı ile son 10 yılın en yüksek işsizlik oranına sahip olmuştur fakat toparlanma süreci ile 2019 yılında bu oranı %6.6’ya indirmiştir. 2020 yılında Finlandiya’da korona süreci yüzünden işsizlik oranında %1.1 artış gözlemlenmiştir.

Finlandiya’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Finlandiya’nın güncel kurlara göre gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla verilerinin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİH (milyar USD)Yıllık büyüme oranı (%)Kişi başına GSYİH (USD)Yıllık büyüme oranı (%)
2020271 USD%-2.7749041 USD%0.68
2019269 USD%1.2748712 USD%-2.65
2018276 USD%1.3150038 USD%7.81
2017256 USD%3.1946412 USD%5.93
2016241 USD%2.8143814 USD%2.36
2015235 USD%0.5442802 USD%-14.95
2014275 USD%-0.3650327 USD%0.87
2013271 USD%-0.9049892 USD%4.58
2012258 USD%-1.4047708 USD%-6.73
2011276 USD%2.5551149 USD%9.99
2010249 USD%3.1946505 USD%-2.06
2009254 USD%-8.0747481 USD%-11.70
2008286 USD%0.7853773 USD%10.93
2007256 USD%5.3048476 USD%17.60
2006517 USD%4.0341223 USD%5.55
2005205 USD%2.7839055 USD%3.40
2004197 USD%3.9937772 USD%14.71
2003172 USD%232928 USD%21.96
2002140 USD%1.7126998 USD%8.13
2001129 USD%2.6124968 USD%2.55
2000126 USD%5.7724346 USD%-7.03

Finlandiya’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Finladiya, 2020 Uluslararası Vergi Rekabetçilik Endeksi sıralamasında 181. sırasında yer almaktadır. 2020 verilerine göre Finlandiya gayri safi yurt içi hasılanın %42.2’sini vergiler oluşturmaktadır.

Finlandiya’da çalışanların ödediği gelir vergisi oranı 2021 yılında %57 olarak belirlenmiştir. Finlandiya; katma değer vergisi (KDV), satış vergisi, kurumlar vergisi, kilise vergisi, kamu yayın vergisi ve emlak vergisi gibi diğer vergi türlerine de sahiptir.

Finlandiya’da devlet tarafından verilen başlıca sosyal yardımları işsizlik maaşı yardımı, temel tıbbi bakım hakkı, aile yardımı, geçim desteği, hastalık yardımı, konut yardımı, sosyal güvenlik yardımı, doğum ödeneği ve eğitim ve çocuk yardımı oluşturmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: