Letonya'da Şirket Kurmak

Letonya'da Şirket Kurmak için Şartlar ve Ortalama Masraflar

Letonya’da şirket açmak isteyen yabancı girişimcilerin çeşitli varlık türleri arasından seçim yaparak, Letonya Ticaret Kanunu’na göre herhangi bir ek gereklilik olmaksızın aynı türdeki şirketleri yerel şirketlerle tescil etmelerine imkan sağlanmaktadır ve yabancı yatırımcılar Letonya'da şirket açmak için özel teşviklerden yararlanabilmektedir.

Letonya'nın yabancı girişimciler tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri Letonya’nın Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 100 üzerinden 80,3 puan almış olması ve iş yapma kolaylığı bakımından dünyanın en kolay 19. ülke olarak kabul edilmesi olmuştur.

Yabancıların Letonya’yı iş kurmak için tercih etme nedenleri; Letonya'nın dış borcu ve mali açığının kontrol altında olması, Letonya'nın Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyede olan %20'lik bir kurumlar vergisi oranına sahip olması,Doğu pazarına girme fırsatlarına sahip rekabet avantajlarıdır.

Vizem.net, Letonya'da iş kurmak isteyen Türk yatırımcıların şirket kurma ve vize işlemleri için danışmanlık hizmeti alabileceği akredite kuruluştur.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Yabancı Ülke Vatandaşları Letonya'da İş Kurabilir Mi?

Yabancı ülke vatandaşları Letonya’da iş kurabilmektedir. Yabancıların Letonya’da sınırlı sorumluluk şirketi (SIA) veya anonim şirket (AS) açma, yabancı bir şirketin şubesi aracılığı ile iş yapma ve bununla birlikte girişimcilik faaliyetlerini yürütme hakkına sahip olmayan temsilcilik kurma imkanı bulunmaktadır.

Letonya Şirket Türleri Nelerdir?

Letonya şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Letonya sınırlı sorumluluk şirketi (SIA)
 • Letonya anonimşirket (AS)
 • Letonya şirket şubesi
 • Letonya yabancı temsilcilik ofisi

Letonya Sınırlı Sorumluluk Şirketi Nedir?

Letonya sınırlı sorumluluk şirketi, şirketi kuran ortakların sadece ortaya koydukları sermayeyi kaybedebilecekleri, onun ötesindeki zararlardan sorumlu tutulamayacakları şirket türüdür ve sınırlı sorumluluk şirketleri, Letonya’da en yaygın türdeki ticari kuruluş tipidir. Letonya’da sınırlı sorumluluk şirketi kurmak isteyen kişilerin asgari sermayesi, kayıt sırasında en az %50’sinin yatırılmış olması üzere 2.800 euro civarındadır.

Letonya sınırlı sorumluluk şirketinin aktif olarak 400.000 eurosunun olması, yıllık cirosunun 800.000 euro olması ve yıl boyunca ortalama 25 çalışanı bulunması gerekmektedir.

Letonya’da sınırlı sorumluluk şirketi kurmak isteyen kişilerin sicilde kayıtlı olmayan bir şirket ismi seçmesi, şirket kuruluşu için gerekli evrakları Letonca dilinde temin etmesi, Letonya Şirketler Sicili ile şirket kuruluşu için gerekli belgeleri sunması, banka hesabı açması, KDV amaçları için kayıt yaptırması ve şirkette çalışan kişilerin sosyal sigorta amaçlı kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Letonya Anonim Şirket Nedir?

Letonya anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, kurucuların yalnızca şirkete karşı taahhüt ettikleri miktarla sınırlı olarak sorumlu oldukları şirket tipidir ve Letonya anonim şirket, bir hissedar ile bir direktörden oluşmaktadır.

Letonya anonim şirket kurmak için gerekli asgari sermaye 35.000 eurodur ve şirket, özel veya genel olarak abonelik yoluyla kurulabilmektedir.

Letonya Şirket Şubesi Nedir?

Letonya şirket şubesinin faaliyet kapsamı ve diğer tüm gerekli yükümlülükler ana şirket tarafından belirlenip yürütülmektedir ancak şirket vergi, denetim ve raporlama gerekliliklerine tabidir.

Letonya şirket şubesi açmak için asgari sermaye sınırı bulunmamaktadır ve Letonya’da şirket şubesi açmak ortalama 5 hafta sürmektedir.

Letonya Yabancı Temsilcilik Ofisi Nedir?

Letonya yabancı temsilcilik ofisinin ticari ve üretken faaliyetlerde bulunmasına izni yoktur ancak bu kuruluşun ana şirketin işini teşvik etme ve pazar araştırması yapma hakkı vardır.

Letonya yabancı temsilcilik ofisi açmak ortalama 4 hafta sürmektedir ve temsilcilik ofisi açmak için gerekli asgari sermaye sınırı bulunmamaktadır.

Letonya'da Şirket Kurma Prosedürü Nasıldır?

Letonya’da şirket kurmak için her şirketin Letonya Cumhuriyeti Ticaret Sicili’ne (CRRL) kayıt yaptırması gerekmektedir ve CRRL’ye kayıt yaptırmak için şirketin türüne göre evraklar ve gereklilikler değişiklik göstermektedir.

Letonya Cumhuriyeti Ticaret Sicili’ne kayıt yaptıran kişilerin şirket açmak için takip etmesi gereken adımlar; Letonya Şirketler Sicili ile şirket kuruluş belgelerinin sunulması, banka hesabının açılması, KDV için kayıt işlemlerinin tamamlanması ve çalışanların sosyal sigorta amaçlı kayıt işlemlerinin yapılmasıdır ve bazı Letonya şirketlerinin faaliyet konusuna bağlı olarak özel lisans almaları da gerekebilmektedir.

Letonya'da İş Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Letonya’da iş kurmak için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Letonya’da noter huzurunda imzalanması gereken Ticaret Sicili tarafından düzenlenen kayıt başvuru belgesi gerekmektedir.
 • Ana sözleşme gerekmektedir.
 • Sermayenin yatırıldığına dair belge temin edilmelidir.
 • Kayıtlı adres kanıtı sunulmalıdır.
 • Devlet ödemesinin kanıtı gerekmektedir.
 • Yayın ücretinin ödendiğine dair kanıt sunulmalıdır.
 • Letonya şirketinin hissedarları ve yöneticileri hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Letonya Şirket Kurma İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Letonya’da şirket kurma süresi tüm işlemler göz önünde bulundurulduğunda ortalama bir hafta sürmektedir ve iş kurmak için formaliteler, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla azdır. Letonya'nın hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için iş yapma kolaylığı açısından dünyanın ilk yirmi ülkesinde kalmasını sağlayan en önemli şey iş kurma işlemlerinin kısa sürmesidir.

Letonya İş Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

Letonya’da iş kurma maliyeti şirket türüne göre değişiklik göstermektedir. Letonya'da limited şirket açmak için asgari sermaye 2.800 euro iken, anonim şirket açmak için asgari sermaye 35.000 euro tutmaktadır.

Letonya'da Şirket Vergilendirme Sistemi Nasıldır?

Letonya şirket vergilendirme sistemi, şirketin ikametgahına göre işlemektedir ve yabancıların Letonya’da kurduğu şirketler gelirleri üzerinden vergilendirilmektedir. Letonya’da şirket kuran kişinin vatandaşı olduğu ülke ile Letonya arasında bir anlaşma olması durumunda şirket, çifte vergilendirme anlaşmasının hükümlerine göre indirimli vergi oranlarından yararlanabilmektedir.

Letonya'da kurumlar vergisi %15'tir, 12 aydan uzun süredir faaliyette olan daimi kuruluşlar basitleştirilmiş bir vergi rejiminden yararlanabilmektedir. Letonya'da kurumlar vergileri, Kurumlar Vergisi Kanunu ve 14 Kasım 2017 tarihli ve 677 sayılı Bakanlar Kurulu Yönetmeliği "Kurumlar Vergisi Kanunu Normlarının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca düzenlenmektedir.

Letonya'da Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Letonya’da şirket kurmanın avantajları; Letonya’nın Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı sıralamasında iş yapma kolaylığı bakımından dünyanın en kolay 19. ülkesi olması, ülkede Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İskandinav dillerinin yaygın olarak kullanılması, Letonya’nın coğrafi konumu ve Avrupa ülkeleri arasında %20'lik kurumlar vergisi oranı ile düşük seviyede vergi oranına sahip bir ülke olmasıdır.

Letonya’da şirket kurmanın dezavantajı, şirket kuruluşu için temin edilen evrakların Letonca dilinde hazırlanması zorunluluğudur.

En Büyük Letonya Şirketleri Hangileridir?

En büyük Letonya şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • LR VALSTS IENEMUMU DIENESTS VI: 1996 yılında kurulan şirket, Letonya’nın Riga şehrinde bulunmaktadır ve şirket 2.201 milyar euro ile Letonya’da en yüksek satış yapan şirkettir.
 • Uralkali Trading SIA: 2015 yılında kurulan Uralkali Trading SIA şirketi başkent Riga’da bulunmaktadır ve şirket 1.811 milyar euro ile Letonya’nın en yüksek satış yapan 2. şirketidir.
 • RIMI LATVIA SIA: 1992 yılından beri faaliyet gösteren şirket, Letonya’nın Riga kentinde yer almaktadır ve Rimi Lavtia SIA şirketi 946.5 milyon euro satış ile ülkenin en yüksek satış miktarına sahip 3. şirketidir.
 • MAXIMA Latvija SIA: MAXIMA Latvija SIA şirketi, Letonya’nın Riga şehrinde 2000 yılında kurulan ve 878.1 milyon euro satış ile Letonya’nın en yüksek satış miktarına sahip 4. büyük şirketidir.
 • Severstal Distribution SIA: 1992 yılında kurulan Severstal Distribution SIA şirketi Riga’da bulunmaktadır ve 719.6 milyon euro satış ile Letonya’nın en yüksek satış miktarına sahip 5. büyük şirketidir.
 • ELKO GRUPA AS: 1993 tarihinde kurulan şirket 600.2 milyon euro satış ile Letonya’nın en büyük 6. şirketidir.
 • Sanitex SIA: 1993 yılında kurulan Sanitex SIA toptan satış şirketi, 398.6 milyon euro ile Letonya’nın 7. en büyük şirketidir.
 • LATVENERGO AS: 1991 yılında kurulan ulaştırma, haberleşme, elektrik, gaz ve sıhhi hizmetler sunan LATVENERGO AS, 385.6 milyon euro ile Letonya’nın en yüksek satış miktarına sahip 8. şirketidir.
 • Samsung Electronics Baltics SIA: Başkent Riga’da bulunan 2007 yılından beri faaliyet gösteren şirket, 373.1 milyon euro satış miktarı ile Letonya’nın 9. en büyük şirketidir.
 • Circle K Latvia SIA: 1992 yılında kurulan perakende satış şirketi Circle K Latvia SIA, 369.6 milyon euro ile Letonya’nın en yüksek satış miktarına sahip 10. şirketidir.

Şirket Kuruluşu için Letonya'daki En Avantajlı Şehirleri Hangileridir?

Şirket kuruluşu için Letonya’daki en avantajları şehirler; Riga, Daugavpils, Liepaja, Jurmala, Vilnüs, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys ve Jelgava’dir.

En avantajlı şehirler arasında yer alan başkent Letonya Riga şehrinde şirket kurmanın avantajları; 2016 hükümet onaylı Lursoft İş Veritabanı’na göre 76.918 kayıtlı şirket sayısı ile Letonya’nın en fazla şirkete sahip şehri olması, ülkenin başkenti olması ve dünyanın en iyi 10. BT alt yapısına sahip olmasıdır.

Yabancıların Letonya'da İş Kurmak için Vize Alması Gerekir Mi?

Yabancıların Letonya’da iş kurmak için vize alması gerekmektedir. Letonya’da iş kurmak için alınması gereken vize türü Letonya start up vizesidir.

Letonya start up vizesi, 2004 yılından beri AB üyesi Letonya'ya gelip girişimci ​​fikirlerini başlatmak isteyen tüm AB üyesi olmayan yabancılara verilen vize türüdür. Letonya start up vizesi onaylanan kişiler ile vize sahibinin aile fertleri, Letonya’da oturma izni almaya hak kazanmaktadır.

Letonya start up vizesi bir iş fikri başına en fazla beş kişiye verilen, ortalama bir aylık başvuru sürecini kapsayan ve en fazla 3 yıllık düzenlenen Letonya vizesidir. Start up için Letonya vize şartları; yenilikçi bir fikrin tanımı ve teknolojik açıklamasının yapılması, iş yapma karlılığı için planlanan şirket stratejisinin açıklanması, planlanan ürünün pazar potansiyeli hakkında bilgi verilmesi, rakip şirketler hakkında analiz ve şirket fikrinin rekabet avantajlarının belirtilmesi, Ar-Ge planının sunulması, 3 yılı kapsayan iş faaliyeti planı ve 3 yıl için planlanan maliyet gelir yapısının taslağının sunulmasıdır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: