Letonya Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi

Letonya Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi Nedir, Nasıl Alınır?

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi, Letonya’da arkadaşını veya ailesini ziyaret etmek isteyen kişilerin başvuruda bulunması gereken Letonya vize türüdür. Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi Schengen vizeleri kategorisinde yer almaktadır. Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi hamiline, Letonya’da en fazla 90 gün ikamet etme hakkı vermektedir.

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesine gerekli evraklar ve belgeler hazırlandıktan sonra VFS Global Letonya vize başvuru merkezleri aracılığı ile başvuru yapılmaktadır.

Letonya Aile Ziyareti Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Letonya’da yaşayan arkadaş veya aile üyesinden geçerli bir davet mektubu alınması gerekir,
 • Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için gerekli tüm evraklar ve belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır,
 • Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi ile Letonya’ya gidecek kişi daha önceden bir suç işlememiş veya teşebbüs etmemiş olması gerekmektedir,
 • Finansal durumun kişiye yetecek kadar olması gerekir,
 • Letonya’da ziyaret edilecek kişinin, Letonya’da yasal olarak ikamet hakkına sahip olması gerekir.

Letonya Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 • Letonya vize başvuru formu: Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru formu, online olarak Letonya Büyükelçiliği web sitesi üzerinden doldurularak çıktısı alınır. Çıktısı alınan başvuru belgesi imzalanarak hazır hale getirilir,
 • Pasaport: Veriliş tarihi 10 yıldan eski olmamak koşuluyla iki adet boş sayfası bulunan geçerli bir pasaport. Pasaportun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olması gerekmektedir.
 • 1 adet fotoğraf: Biyometrik standartlara uygun 40 mm genişliğinde ve 50 mm uzunluğunda bir adet fotoğraf,
 • Seyahat aracı kanıtı: Uçak rezervasyonları, tren rezervasyonları, özel araç vb. gibi seyahat araçlarının kanıtı ibraz edilmelidir,
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen ülkelerinde geçerliliği bulunan ve en az 42.600 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması zorunludur,
 • OCMA tarafından onaylı davet mektubu,
 • Finansal durum: Seyahat masraflarının karşılanacağına dair belgeler ( Son üç aylık banka hareket dökümü, Düzenli geliri olduğuna dair belge vb. ),
 • Başvuru sahibi çalışan ise:
  • İşveren mektubu ve / veya izin onayı,
  • SGK işe giriş bildirgesi ve SGK “hizmet dökümü”,
 • Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:
  • Şirketin ticaret odasında kaydı ve ticaret sicil gazetesi kopyası istenir,
  • Vergi levhası,
 • Başvuru sahibi emekli ise:
  • Emekli maaşını gösteren belge,
 • Başvuru sahibi öğrenci ise:
  • Öğrenci belgesi,
 • Muvafakatname: Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuranı 18 yaşından küçük ise ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediliyorsa, ebeveynleri tarafından noter imzalı ve tasdikli muvafakatname belgesi ibraz edilmelidir.
 • Adli sicil kaydı.

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi için gerekli evraklar yukarıda verilmiştir. Vize memurları gereken durumlarda, başvuru sahibinden ayrıca başka belgeler de isteyebilmektedir.

Letonya Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi Davet Mektubu Nedir?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi davet mektubu, Letonya’da ikamet eden kişi tarafından Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuranının Letonya`ya davetini göstermek için yazmış olduğu gerekli evraklardan biridir.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için davet mektubu ibraz edilmemesi halinde başvuru yüksek ihtimalle reddedilecektir.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için gerekli davet mektubunun aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

 • Davet eden kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, ikamet etmekte olduğu yer, pasaport numarası ve seyahat edecek kişiyi finansal olarak destekleyecekse gelir belgesi / durumunu kanıtlayan belge,
 • Davet edilen kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, ikamet ettiği yer ve pasaport numarası,
 • Akrabalık, yakınlık derecesi kanıtı (varsa),
 • Ziyaret amacı,
 • Planlanan seyahat tarihleri ve ülkeyi giriş çıkış sayısı,
 • Davet edilen kişinin vizeye sahip olduğu süre boyunca ikamet edeceği adres.

Başvuru Sürecinde Davet Eden Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru sürecinde, Letonya`ya vize başvuru sahibini davet eden kişinin hazırlaması gereken evraklar aşağıda verilmiştir.

 • OCMA tarafından onaylı davet mektubu,
 • Letonya arkadaş ve aile ziyareti vizesi hamilinin seyahat ücretleri ve gereken finansal durumlar karşılanacaksa, finansal yeterliliği gösteren belgeler (banka dökümü, gelir belgesi vs.) ibraz edilmelidir,
 • Davet eden kişinin ikamet adresini belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

Letonya Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi için Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi için gerekli adli sicil kaydı, Nüfus Müdürlüklerinden veya E-Devlet üzerinden İngilizce ve barkodlu olarak alınabilmektedir.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için adli sicil kaydının Letonca veya İngilizce olması gerekmektedir.

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi başvuranı daha önce bir suçtan hüküm giymedi ise Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi alabilmektedir.

Letonya Aile - Arkadaş Ziyareti Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuruları Letonya vize merkezi aracılığı ile yapılır.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvurusu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılabilmektedir.

 • Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru formu Letonya Büyükelçiliğinin resmi sayfasından doldurulur. Çıktısı alınarak imzalanır,
 • Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için gerekli evraklar hazırlanır,
 • Gerekli evrakların hazırlanması sonucunda VFS Global vize merkezlerinden online olarak veya telefonla randevu alınır,
 • Randevu zamanında gerekli belgeler ve biyometri bilgileri VFS Global vize merkezlerindeki yetkililere ibraz edilir,
 • Evraklar ve biyometri bilgileri teslim edildikten sonra Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi ücreti ödenir,
 • Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru sonucu beklenir.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi için 2021 yılı vize ücreti 12 yaşından büyük kişiler için 80 Euro, 6 - 11 yaş arası bireyler için 40 Euro, 0 - 5 yaş arası bireyler için ise ücretsiz olarak belirlenmiştir.

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi gerekli belgeler ve başvuru adımları vizem.net kurumu ile iletişime geçilerek daha detaylı olarak öğrenilebilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Letonya Aile - Arkadaş Ziyareti Vize Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvurusu ortalama 10 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi sonuçlanma süresi VFS Global vize merkezlerinin ve Letonya Büyükelçiliklerinin yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru sonucunun olumsuz olması halinde, başvuru sahibine ret mektubu yollanmakta ve ret mektubu içerisinde belirtilen süre boyunca Letonya Büyükelçiliklerine itiraz etme hakkı tanınmaktadır.

Letonya Aile - Arkadaş Ziyareti Vizesi ile Sahip Olunabilecek Haklar Nelerdir?

Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi ile sahip olunabilecek haklar aşağıda verilmiştir.

 • Letonya`da bir aile üyesinin veya arkadaşın yanında kalınabilmektedir,
 • Letonya’da bulunan etkinliklere ve festivallere katılma hakkı bulunmaktadır,
 • Letonya’da 90 güne kadar ikamet edilebilmektedir,
 • Schengen ülkelerine gitmek mümkündür,
 • Letonya içerisinde şehirlerarası seyahat serbesttir.

Letonya aile ve arkadaş ziyareti vizesi alınması halinde sahip olunamayacak haklar aşağıda verilmiştir.

 • Letonya’da eğitim alınamamaktadır,
 • Letonya’da bir işte çalışılamamakta veya bir iş kurulamamaktadır,
 • Letonya’da daimi olarak ikamet edilememektedir,
 • Letonya’da bulunulan süre boyunca seçim olması durumunda oy kullanılamamaktadır.

18 Yaşından Küçükler için Letonya Aile - Arkadaş Ziyaret Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

18 yaşından küçükler için Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvurusu bireysel olarak yapılamamaktadır. Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması durumunda, yasal vasileri veya ebevenyleri ile başvuru yapması ve yetişkinler için geçerli olan başvuru adımlarını takip etmesi gerekmektedir.

18 yaşından küçükler için Letonya aile - arkadaş ziyareti vizesi başvuru sahiplerinin ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından imzalanmış muvafakatname sunması gerekmektedir.

Letonya Akraba Ziyareti Vizesine Benzer Diğer Letonya Vize Türleri Nelerdir?

Letonya akraba ziyareti vizesine benzer diğer Letonya vize türleri aşağıda verilmiştir.

Paylaş: