Letonya Vatandaşlık İşlemleri

Letonya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Letonya vatandaşlık başvurusu, Leton vatandaşı olmayan kişilerin Letonya vatandaşlık alma işlemi için gerçekleştirilmektedir.

Letonya vatandaşlık başvurusu yapabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

 • 15 yaşını doldurmuş olmak
 • Başvurudan önceki son 5 yılda Letonya’da ikamet ediyor olmak (Bu 5 yıllık süreçte 1 yıllık kesintiye izin verilmektedir, ancak bu 1 yıllık kesinti başvurudan önceki son yıl olmamalıdır.)
 • Letonca dilini iyi derecede bilmek
 • Letonya Cumhuriyeti anayasasının temel ilkelerini iyi bilmek, Letonca ulusal marşını bilmek, Letonya tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
 • Letonya Cumhuriyeti’ne bağlılık taahhüdü vermek
 • (Başka bir ülke vatandaşı) garanti beyanı aldıktan sonra, eski vatandaşlığından çıktığına dair bildirimde bulunan ve o ülkenin kanunlarında öngörülmüş ise, eski vatandaşı olduğu ülkeden gurbetçilik izni almak

Yukarıdaki Letonya vatandaşlık şartlarını taşıyan kişiler Letonya vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir. Letonya vatandaşlığı başvurusu Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’ne yapılmaktadır.

Yetişkinler için Letonya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yetişkinler için Letonya vatandaşlığı başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • 15 yaşını doldurmuş olmak
 • Başvurudan önceki son 5 yılda Letonya’da ikamet ediyor olmak (Bu 5 yıllık süreçte 1 yıllık kesintiye izin verilmektedir, ancak bu 1 yıllık kesinti başvurudan önceki son yıl olmamalıdır.)
 • Yeterli düzeyde Letonca dilini bilmek ve konuşmak
 • Letonya Cumhuriyeti’nin kültürü, tarihi ve değerleri hakkında temel bilgilere sahip olmak
 • Sosyal yardım veya işsizlik yardımı almadan kendisini veya ailesinin geçimini sağlayabilecek düzeyde finansal güce sahip olmak
 • Letonya vatandaşlığı başvuru evraklarını tamamlamak

Evlilik Yoluyla Letonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik yoluyla Letonya vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmek için Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi tarafınca belirlenen şartların karşılanması gerekmektedir.

Letonya’da evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunurken evliliğin resmi temellere oturtulduğunu net bir şekilde kanıtlanmalıdır. Evlilik yoluyla Letonya vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin daha öncesinde evlenip boşanma durumu söz konusu ise ilk olarak bu evliliklerin sonlandığına ilişkin bilgi sunulması gerekmektedir.

Letonya vatandaşı ile evlenme yoluyla Letonya vatandaşlık başvurusu için hazırlanan resmi verilerde eksiklik olursa vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi olası bir durumdur. Letonya’da evlilik yoluyla vatandaşlık alan kişilerin, haneleri zaman zaman resmi görevliler tarafından takip edilmektedir ve bu şekilde belirtilen amaç ile vatandaşlık alma amacının uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir. Letonya evlilik yoluyla kasıtlı ve anlaşmalı evlilik yapan ve vatandaşlık almak isteyen kişilerin yetkili makamlarca tespit edilmesi durumunda vatandaşlık hakkı iptal edilebilmektedir.

Evlilik yoluyla Letonya vatandaşlık başvurusu için Letonya’daki Göç İşleri Dairesi’ne başvurulmalıdır. Letonya evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu için ilgili makamlardan randevu alınmalı ve gerekli olan evraklar randevudan önce hazırlanmış olmalıdır.

Oturum İzni Yoluyla Letonya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Oturum izni yoluyla Letonya vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenler son 5 yıl boyunca Letonya’da ikamet ettiğini kanıtlamak durumundadır. Oturum izni yoluyla Letonya vatandaşlık başvurusu yapacak kişi son 5 yıl içinde 1 sene Letonya`dan ayrıldı ise vatandaşlık başvurusu hakkı iptal olmaktadır; söz konusu 1 yıllık kesintinin, Letonya vatandaşlık başvurusundan önceki son yıl olmasına izin verilmemektedir.

Letonya’da oturum izni yoluyla vatandaşlık alınması için son 5 yıl içinde Letonya’da ikamet edilmesi ve başvurudan önceki son 365 günün kesintisiz olarak Letonya’da geçmesi gerekmektedir. Son 5 yılda 365 günden daha uzun süre ile Letonya dışında bulunulması durumunda Letonya vatandaşlık başvuruları geçerli olarak değerlendirilmemektedir. Letonya’da 5 yıl ikamet ettikten sonra süresiz Letonya oturma izni alınabilmektedir.

Letonya’da Ev Alarak Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Letonya’da ev alana vatandaşlık hakkı 2010 yılından itibaren tanınmaktadır. Letonya’da en az 5000 EUR bedelinde gayrimenkul yatırımı yaparak ve 5 yıl yaşayarak vatandaşlık başvurusunda bulunulabilmektedir.

Letonya Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Letonya vatandaşlığına geçmek için istisnai durumlar aşağıda verilmiştir.

 • Gayrimenkul yatırımı veya gayrimenkul satın alınması yoluyla elde edilen vatandaşlık izni: Letonya’da bir gayrimenkul veya mülk satın almak istenirse ve bunu karşılayabilecek finansal kaynak mevcut ise 5 yıllık bir oturum iznine ve ardından Letonya vatandaşlık hakkına sahip olmak mümkündür. Letonya ev alana vatandaşlık hakkı veren ülkeler arasında yer almaktadır.
 • Yatırım yoluyla elde edilen oturum izni: Letonya’da yeni bir iş kuracak veya mevcut bir işe yatırım yapacak finansal kaynaklar olduğu takdirde iş yatırımı aracılığıyla oturum izni ve ardından Letonya vatandaşlığı alma hakkı doğmaktadır. Letonya vatandaşlık şartları şirket kurma yoluyla karşılanabilmektedir.

Letonya vatandaşlığı için istisnai durumların avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Sizlere en uygun seçeneği belirlemek için vizem.net ile irtibata geçebilirsiniz.

Çocuklar için Letonya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Letonya’da 15 yaşından küçük olan bireyler çocuk olarak tanımlanmaktadır. Letonya dışında doğmuş Letonya vatandaşlarının çocukları 15 yaşına gelene kadar Letonya vatandaşlığına başvurabilmektedir. Letonya’da kalıcı olarak ikamet eden 15 yaşın altındaki çocuklar da ebeveynleri ile birlikte vatandaşlığa alınabilmektedir.

Çocuklar için Letonya vatandaşlık başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Çocuklar için Letonya vatandaşlık hakkı doğum veya evlat edinme yoluyla kazanılabilmektedir.
 • Çocuğun ebeveynlerinden en az birinin Leton vatandaşı olması durumunda çocuk Letonya vatandaşlık hakkı alabilmektedir.
 • Letonya topraklarında doğmuş ve anne babası Leton olmayan ebeveynlerin çocukları anne babadan herhangi bir vatandaşlık almadıysa çocuk Letonya vatandaşlık hakkı alabilmektedir.
 • Başka bir devletin vatandaşlığını almamış ve Letonya topraklarında doğan çocuklar Letonya vatandaşlık hakkı alabilmektedir.

Letonya Asıllı Olanlar için Letonya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Letonya asıllı kişiler için Letonya vatandaşlığına başvurmak mümkündür.

Letonya asıllı olanlar için Letonya vatandaşlık başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Leton kökenli olduğunu belgeler aracılığıyla kanıtlamak
 • Leton bir eşle evli olmak veya evlenecek olmak
 • Letonca dilinde yeterlilik sahibi olmak
 • Letonya’daki hakim toplum kurallarına uyum sağlayabilmek ve Leton kültürüne adapte olmak
 • Letonya vatandaşlık mülakatında başarılı olmak

Mülteci Statüsünde Letonya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Mülteci statüsünde Letonya vatandaşlığı başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 15 yaşını doldurmuş olmak
 • Letonya vatandaşlığı için geçerli mülteci sebebine sahip olmak
 • Letonya’da mülteci statüsünde olmak
 • Mülteci statüsünde Letonya vatandaşlığına başvuru yapıldığı esnada Letonya oturma iznine sahip olmak
 • Letonya’nın toplumsal yapısı, düzeni ve kültürü hakkında temel bilgilere sahip olmak
 • Letonca dilini yeterli düzeyde bilmek ve konuşabilmek
 • Mülteci statüsünde Letonya vatandaşlığına başvuran kişinin adli sicilinin temiz ve sabıkasız olması
 • Sosyal yardım veya işsizlik yardımı almadan kendisini veya ailesinin geçimini sağlayabilecek düzeyde finansal güce sahip olmak

Letonya iltica başvurusu ile vatandaşlık alan kişiler aileleri için de başvuru yapabilmektedir.

Letonya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Letonya vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Letonya vatandaşlığı başvuru formu
 • Kimlik belgesi (posta yoluyla başvurulması durumunda kimlik belgesinin yalnızca fotokopisi gönderilmelidir.)
 • Başvuru sahibinin ve destekçisinin yasal gelir kaynağına ilişkin belge (işveren tarafından alınan beyan veya yeterli bakiyeye sahip banka hesap cüzdanı)
 • 1 adet letonya pasaport fotoğrafı
 • Aşağıdaki belgelerden bir veya birkaçı dahil, başvuru sahibinin Letonya’daki son 5 yıldaki daimi ikametgahının belgelendirilmesi:
  • İşverenin istihdamla ilgili beyanı
  • Bir yardımın alındığına dair belge
  • Bir eğitim kurumunun beyanı
  • Kişinin ilgili belediyenin idari bölgesinde ikamet ettiğini teyit eden bir belge
  • Kişinin belirli bir süre boyunca Letonya bölgesinde ekonomik veya mali faaliyetlerde bulunduğunu doğrulayan belgeler
 • Kişi başka bir ülkenin vatandaşı ise, vatandaşı olduğu devletin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış vatandaşlıktan çıkış belgesi (Letonca diline çevrilmiş ve noter tarafından tasdik edilmelidir. Bu belge Letonya vatandaşlığına başvuru yapılmadan önce en geç 6 ay içinde alınmalıdır.)
 • Mülteci yoluyla Letonya vatandaşlığına geçiş için 28,46 tutarında devlet harcı

Aşağıdaki durumlara sahip olan başvuru sahipleri 4,27 Euro ödemektedir.

 • Yoksul ailelerin üyeleri
 • Devlet İş Kurumu’nda kayıtlı işsizler
 • Üç ve üzeri çocuk sahibi olan ailelerin üyeleri
 • Yaşlılık ve hizmet aylığı alan kişiler
 • Engelli kişiler
 • Devlet tarafından onaylanmış genel ve mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri
 • Letonya’daki yüksek öğretim kurumlarının tam zamanlı öğrencileri

15 yaşından küçük çocukların ebeveynlerden biri ile beraber mülteci yoluyla Letonya vatandaşlığına başvurması durumunda çocuk için ayrıca bir başvuru yapılmaktadır.

Letonya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Letonya vatandaşlık başvurusu Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’ne yapılmaktadır. Letonya vatandaşlık başvurularının değerlendirilmesinde yetkili kurum, Letonya İçişleri Bakanlığı’dır.

Letonya vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar hazırlanırsa, Letonya vatandaşlık ücreti ödenirse Letonya vatandaşlığı kolay bir şekilde alınabilmektedir.

Letonya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Letonya vatandaşlık başvurusu, Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’nce değerlendirilmekte ve sonuçlanma süresi ortalama olarak 5-6 ay sürmektedir.

Letonya vatandaşlığı için yapılan başvuruya ait değerlendirme sonuçları Letonya İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmektedir.

Letonya Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Letonya vatandaşlık alma başvurusu için gerekli evraklar hazırlanıp Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’ne sunulduktan sonra başvurunun değerlendirilmesi ortalama 5-6 ay sürmektedir.

Letonya vatandaşlığı için hazırlanan evraklarda eksiklik veya yanlışlık olması ya da vatandaşlık alma kriterlerinin karşılanmaması durumunda Letonya vatandaşlık başvurusu reddedilmektedir.

Letonya vatandaşlık başvurusu devam ederken yetkili kurumun talebi doğrultusunda kanıtlayıcı ek belgeler istenebilmektedir.

Letonya vatandaşlık başvurularının sonunda Letonya vatandaşlık testi yapılmaktadır. Letonya vatandaşlık testi kapsamında Letonya Cumhuriyeti’ne ait genel bilgiler, Letonya tarihi, Letonya kültürü ve Letonya toplumsal düzeni hakkında sorular sorulmaktadır. Letonya vatandaşlık başvurusu ve Letonya vatandaşlık testi olumlu sonuçlanan kişilere Letonya ulusal kimlik kartı ve pasaportu gönderilmektedir.

Letonya Vatandaşlık Kabul Töreni Nedir?

Letonya vatandaşlık kabul töreni, Letonya vatandaşlık başvurusu kabul edilen başvuru sahipleri ile Letonya Cumhuriyeti’ne ve devletine sadakat beyanı gerçekleştirmektir. Letonya vatandaşlık başvurusu kabul edildiğinde başvuru sahibine Letonya ulusal kimlik kartı ve pasaportu vatandaşlık kabul töreni ile takdim edilmektedir.

Letonya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Letonya vatandaşlık başvurusu reddedildiği takdirde 1 ay içerisinde red kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Letonya vatandaşlık başvurusu reddi alan kişiler, konuyu Letonya yargı birimlerine taşıyabilmektedir.

Letonya vatandaşlık başvuruları ile ilgilenen yetkili kurum Letonya İçişleri Bakanlığı olup olası itiraz süreçlerinde muhatap kurum durumundadır. Letonya vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda başvuru esnasında yapılan ödemelerin ücret iadesi yapılmamaktadır.

Letonya Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi tarafından Letonya vatandaşlık başvurusu ücreti kişi başı 28,46 Euro olarak belirlenmiştir.

Letonya vatandaşlığı başvurusu yapan kişiler eğer aşağıdaki durumlara sahip ise başvuru ücretleri olarak 4,27 Euro ödemektedir.

 • Yoksul ailelerin üyeleri
 • Devlet İş Kurumu’nda kayıtlı işsizler
 • Üç ve üzeri çocuk sahibi olan ailelerin üyeleri
 • Yaşlılık ve hizmet aylığı alan kişiler
 • Engelli kişiler
 • Devlet tarafından onaylanmış genel ve mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri
 • Letonya’daki yüksek öğretim kurumlarının tam zamanlı öğrencileri

Letonya vatandaşlık başvuru ücretleri Letonya Cumhuriyeti Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi’ne ödenmektedir.

Letonya Çifte Vatandaşlığı Kabul Ediyor Mu?

Letonya vatandaşlarının çocukları herhangi bir ülke ile çifte vatandaşlığa sahip olabilir.

Letonya Vatandaşlık Kanunu uyarınca, izin verilmeyen bir ülke ile çifte vatandaşlık oluşturan bir Letonya vatandaşının, 18 yaşına geldikten sonra Letonya vatandaşlığı ile mensubu olduğu diğer ülke vatandaşlığı arasında bir seçim yapmaktadır.

Türk vatandaşı olan bir kişi aynı zamanda Letonya vatandaşı olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan çifte vatandaşlık hakkına sahip olabilir.

Letonya Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Letonya vatandaşlığı ile Avrupa Birliği üye ülkelerine vizesiz seyahat edilmektedir.

Letonya vatandaşlığına başvurup Letonya vatandaşı olan kişilerin sahip olduğu Letonya pasaportu ile 112 ülkeye vizesiz bir şekilde giriş yapılabilmektedir. Letonya vatandaşlığı ile vizesiz gezilebilecek yerler hakkında bilgiyi vizem.net’ten profesyonel bir şekilde alabilirsiniz.

Letonya vatandaşlığı alındığında Letonya pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

ÜlkeVizesiz Seyahat Hakkı
ABD90 güne kadar, seyahatten önce ESTA kaydı
Almanya6 ay içinde 90 gün
Andorra6 ay içinde 90 gün
Antigua ve Barbuda6 ay içinde 90 gün
Arjantinyılda 90 güne kadar
Arnavutluk90 güne kadar
Avustralya90 güne kadar, gezi öncesi e-ziyaretçi kaydı
Avusturya6 ay içinde 90 gün
Bahamalar6 ay içinde 90 güne kadar
Barbados6 ay içinde 90 güne kadar
Belçika6 ay içinde 90 gün
Belize30 güne kadar
Beyaz Rusya30 güne kadar
Birleşik Arap Emirlikleri6 ay içinde 90 güne kadar
Birleşik Krallık6 ay içinde 90 gün
Bolivyaturizm amaçlı 90 güne kadar
Bosna Hersek90 güne kadar
Botsvanayılda 90 güne kadar
Brezilya6 ay içinde 90 güne kadar
Brunei6 ay içinde 30 güne kadar
Bulgaristan6 ay içinde 90 gün
Çek Cumhuriyeti6 ay içinde 90 gün
Danimarka6 ay içinde 90 gün
Doğu Timor6 ay içinde 90 güne kadar
Dominik Cumhuriyetiturizm amaçlı 30 güne kadar
Dominika6 ay içinde 90 güne kadar
Ekvador90 güne kadar
El Salvador90 güne kadar
Endonezya30 güne kadar
Ermenistanyılda 180 güne kadar
Estonya6 ay içinde 90 güne kadar
Eswatini (eski Svaziland)60 güne kadar
Fas6 ay içinde 90 güne kadar
Fijiturizm veya iş amacıyla seyahat ediyorsanız
Filipinler30 güne kadar
Finlandiya6 ay içinde 90 gün
Fransa6 ay içinde 90 gün
Grenada6 ay içinde 90 güne kadar
Guatemala90 güne kadar
Gürcistanbir yıla kadar
Haiti90 güne kadar
Hırvatistan6 ay içinde 90 güne kadar
Hollanda6 ay içinde 90 gün
Honduras30 güne kadar
Hong Kong6 ay içinde 90 güne kadar
İrlanda6 ay içinde 90 gün
İspanya6 ay içinde 90 gün
İsrail6 ay içinde 90 güne kadar
İsveç6 ay içinde 90 gün
İsviçre6 ay içinde 90 gün
İtalya6 ay içinde 90 gün
İzlanda6 ay içinde 90 gün
Jamaika30 güne kadar
Japonyatek girişte 90 güne kadar
Kanadayılda 180 güne kadar, seyahat öncesi eTA kaydı
Karadağ90 güne kadar
Kıbrıs6 ayda 90 gün
Kırgızistan60 güne kadar
Kolombiyayılda 180 güne kadar
Kosova90 güne kadar
Kosta Rika6 ay içinde 90 güne kadar
Kuzey Makedonya6 ay içinde 90 gün
Lihtenştayn1 yıl içinde 90 güne kadar
Litvanya6 ay içinde 90 gün
Lüksemburg6 ay içinde 90 gün
Macaristan6 ay içinde 90 gün
Makao6 ay içinde 90 güne kadar
Maldivler30 güne kadar
Malezya90 güne kadar
Malta6 ay içinde 90 gün
Mauritius6 ay içinde 90 güne kadar
Meksika6 ay içinde 90 güne kadar
Moldova6 ay içinde 90 güne kadar
Monako6 ay içinde 90 güne kadar
Nikaragua90 güne kadar
Norveç6 ay içinde 90 gün
Özbekistan30 güne kadar
Panamaturizm amaçlı seyahat ediyorsanız 180 güne kadar
Paraguay6 ay içinde 90 gün
Peru6 ay içinde 90 güne kadar
Polonya6 ay içinde 90 gün
Portekiz6 ay içinde 90 gün
Porto Riko90 güne kadar, ziyaretten önce ESTA kaydı
Romanya6 ay içinde 90 gün
Saint Kitts ve Nevis6 ay içinde 90 güne kadar
Saint Lucia6 ay içinde 90 güne kadar
Samoa6 ay içinde 90 güne kadar
San Marino90 güne kadar
Sao Tome ve Principe15 güne kadar
Senegal90 güne kadar
Seyşeller6 ay içinde 90 güne kadar
Sırbistan90 güne kadar
Singapur90 güne kadar
Slovakya6 ay içinde 90 gün
Slovenya6 ay içinde 90 gün
Solomon Adaları6 ay içinde 90 güne kadar
St.Vincent ve Grenadinler180 günde 90 güne kadar
Şili90 güne kadar
Taylandturizm amaçlı 30 güne kadar
Tayvan6 ay içinde 90 güne kadar
Tonga6 ay içinde 90 güne kadar
Trinidad ve Tobago6 ay içinde 90 güne kadar
Tunus6 ay içinde 90 gün
Tuvalu6 ay içinde 90 güne kadar
Türkiye30 günü geçmeyecek şekilde 6 ayda 90 gün
Ukrayna6 ay içinde 90 güne kadar
Uruguay6 ay içinde 90 güne kadar
Vanuatu6 ay içinde 90 güne kadar
VenezuelaTurist kartı DEX-2 ile tek girişte 90 güne kadar
Yeni Zelandaturizm amaçlı seyahat ediyorsanız 90 güne kadar
Yunanistan6 ay içinde 90 gün
Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: