Macaristan Ekonomisi

Macaristan Cumhuriyeti'nin Ekonomisi Nasıldır?

Macaristan ekonomisi, çok yüksek insani gelişmişlik endeksi sahip ve vasıflı iş gücüne barındıran yüksek gelirli bir karma ekonomidir ve Ekonomik Karmaşıklık Endeksi’ne göre dünyada 9.sırada yer almaktadır. Macaristan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bir üyesidir ve dünyadaki en düşük 13. gelir eşitsizliğine sahiptir. Macaristan ekonomisi; Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 188 ülke arasında, 265.037 milyar dolarlık yıllık üretimi ile dünyanın 57. en büyük ekonomisidir ve satın alma gücü paritesi ile kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla açısından dünyada 40. sırada yer almaktadır. Macaristan; dış ticarete önem veren, ihracata yönelik bir pazar ekonomisine sahiptir ve dünyanın en büyük 35. ihracat ekonomisidir. Macaristan’ın üretken kapasitesi, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan %39,1’lik toplam vergi ile %80’den fazla özel sektörü içinde barındırmaktadır.

Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa’da doğrudan yabancı yatırımcı çekme konusunda önde gelen ülkelerden birisidir. 2015 yılında, Macaristan’a gelen doğrudan yabancı yatırım, 119,8 milyar dolar; Macaristan’ın yurtdışında yaptığı yatırım ise 50 milyar doları aşmıştır. 2015 itibariyle, Macaristan’ın ana ticaret ortakları; Almanya, Avusturya, Romanya, Slovakya, Fransa, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti‘dir.

Macaristan’da istihdam oranı, 2017 ocak ayında %68,7 oranına ulaşmıştır. İstihdam edilen iş gücünün %63.2’si hizmet sektöründe, %29.7’si sanayide, %7.1 ise tarım sektöründe bulunmaktadır. İşsizlik oranı, 2021 mart ayı verilerine göre %4.50’dir.

Macar Para Birimi Nedir?

Macaristan’ın para birimi Macar forintisidir. Macar forintisi kullanılmadan önce Macaristan’da para birimi olarak Florin-Pengö kullanılmaktaydı.

Budapeşte’nin para birimi de Macaristan’ın başkenti olduğu için Macar forintisidir.

1 Macar Forinti Kaç TL’dir?

1 Macar Forinti, 0.029 Türk lirasına denk gelmektedir.

Macaristan’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Macaristan’da 2021 yılı asgari ücret, normal çalışanlar için, 167.400 Macar forinti; profesyonel çalışanlar için, 219.000 Macar forintidir. Macaristan’da saatlik asgari ücret normal çalışanlar için, 963 Macar forinti; profesyonel çalışanlar için, 1.259 Macar forintidir.

Macaristan kanunlarına göre, hiçbir şirket çalışanlarına Macaristan asgari ücret aşağısında maaş ödeyememektedir. Deneyim ve alanında uzmanlık gibi değişen bazı durumlarda, maaşlarda farklılık gözlemlenmektedir.

Macaristan Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Macaristan’da haftalık çalışma saati, Macaristan çalışma kanunlarına göre 5 gün ve 8 saat şeklinde olmak üzere 40 saattir. Bazı durumlarda ve şirketlerde, çalışma saatleri 12 saat olabilmektedir. Macaristan’da iş başlangıç saati genellikle 8 ile 8.30 arası ve bitiş saati 16.00 ile 16.30 arasındadır. Cuma günleri, birçok şirkette mesai daha erken bitmektedir

Macaristan’da yaşam, hafta sonu tatilleri ve erken iş çıkış saatleri sayesinde gezme ve dinlenme olanakları sunmaktadır.

Macaristan Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

Macaristan ekonomisinin dayandığı temel sektörler; yiyecek üretimi, ilaç, motorlu taşıtlar, bilgi teknolojisi, kimyasallar, metalurji, makine, elektrikli ürünler ve turizmdir. Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük elektronik üreticisidir. Elektronik üretimi ve araştırması, Macaristan’daki yeniliklerin ve ekonomik büyümenin ana itici güçleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Son 20 yılda Macaristan, ayrıca mobil teknoloji, bilgi güvenliği ve ilgili donanım araştırmaları için önemli bir merkez haline gelmiştir.

Macaristan Otomotiv Sektörü Nasıldır?

Macaristan otomotiv sektörü, Macaristan ekonomisinin ana sektörlerinden biridir ve toplam ihracatın yaklaşık olarak %21’ini oluşturmaktadır. Sektörde toplam 100.000 kişiye istihdam sağlayan 600’den fazla firma faaliyet göstermektedir. Dört büyük otomotiv şirketi orijinal ekipman üreticisi (OEM) olan Suzuki, Audi, Opel ve Daimler’in, Macaristan’da üretim tesisleri bulunmaktadır. Diğer bir büyük otomotiv üreticisi olan Mercedes-Benz otomobillerinin seri üretimi Mart 2012’de Kecskemét’te; Audi ise 2008’de Győr’de dünyanın en büyük ikinci motor ve otomobil montaj fabrikasını kurarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

OEM’lerin büyük ölçekli yatırımları, çok sayıda ekipman üreticisini ve diğer tedarikçileri Macaristan’a çekmektedir. Küçük ve orta ölçekli yerel otomotiv şirketleri de hem yerel hem de Batı Avrupa otomobil üreticilerinin ve doğrudan OEM’e parça veya sistem temin eden Tier 1 tedarikçilerinin istikrarlı ve stratejik bir faaliyet alanı haline gelmiştir.

Otomotiv sektörü temsilcileri ile eğitim kurumları arasında güçlü bir işbirliği bulunmakta ve birçok Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Audi, Bosch, Knorr-Bremse, Thyssen-Krupp, Arvin Meritor, Denso, Continental, Visteon, WET, Draxlmaier, Edag, Temic Telefunken ve ZF dahil olmak üzere çok sayıda çok uluslu şirket Macaristan’da Ar-Ge merkezi kurmuştur.

Macaristan Tarım Sektörü Nasıldır?

Macaristan’da tarımsal üretimin rolü giderek azalmasına rağmen, Macaristan ekonomisi için hala önem arz etmektedir. 1999’da Macaristan tarım sektörü, gayri safi yurtiçi hasılanın % 5’ini ve istihdamın %8’ini sağlamıştır. Komünist dönemde tüm tarım arazilerinin yaklaşık %90’ı kolektif ve devlete ait çiftlikler halinde örgütlenmiştir. Kolektif çiftliklerde farklı aileler, müşterek arazi üzerinde birlikte çalışıp, çiftlikten elde edilen kazançları paylaşmıştır. Devlet, çiftlikleri doğrudan hükümet tarafından sahiplenilerek yönetilmiştir

1990’da çok partili sistemin getirilmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçişin ardından yeni hükümet, çiftlikleri şahıslara iade etmeye başlamıştır. Günümüzde, Macaristan’da ekili arazilerin yaklaşık %90’ı özel mülkiyet sınıfındadır. Ancak, Macaristan’ın özelleştirme politikasından sonra devletin çiftçilik için ayırdığı ödenekteki düşüş ve iklim koşullarına bağlı olarak kuraklık sorunu, Macaristan’daki çiftlik faaliyetlerindeki üretimin, son 10 yılda %30 azalmasına neden olmuştur.

Macaristan’ın güncel olarak, yüzölçümünün yaklaşık % 52’sini kapsayan 93.000 kilometrekare ekili arazi bulunmaktadır. Macaristan’ın en önemli mahsulleri; mısır, buğday, şeker pancarı, arpa, patates ve ayçiçeği tohumudur. Ayrıca, Tokaj bölgesinden gelen üzümler ile şarap üretimi önemli bir gelir kaynağı sağlamaktadır.

Macaristan Elektronik Endüstrisi Nasıldır?

Macaristan elektronik endüstrisi, toplam Macaristan üretiminin %22’sini oluşturan en büyük sanayi sektörlerinden biridir. Macaristan, toplam bölgesel üretimin %26’sını sağlayarak Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki en büyük elektronik üreticisi konumunu almıştır. Elektronik sektöründe, yaklaşık olarak 112 bin kişi istihdam edilmektedir. Birkaç prestijli OEM’e ek olarak, Avrupa’daki en iyi 10 Elektronik Üretim Hizmetleri (EMS) sağlayıcısından altısı olan Jabil, Flextronics, Foxconn, Sanmina, Zollner ve Videoton Macaristan’da bulunmaktadır. National Instruments ve Jabil gibi bazı şirketler de, Macaristan’da Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

Macaristan Tıbbi Teknoloji Endüstrisi Nasıldır?

Macaristan’ın ilaç endüstrisi, uzun yıllardır Macaristan ekonomisinin en verimli ve başarılı olan sektörlerinden biridir. Orta ve Doğu Avrupa’daki en gelişmiş ilaç ve biyoteknoloji sektörleriyle Macaristan; Balkan ülkelerine, Doğu Avrupa ve daha uzak bir pazar olan Asya’ya doğru daha fazla genişlemeyi planlayan yaşam bilimi şirketleri için ideal bir ortam sağlamaktadır. 2011 yılında ilaç ihracatı, 3.93 milyar USD’ye ulaşmıştır. Sektörde yaklaşık olarak, 15.000 kişi istihdam edilmektedir. Şirketlerin çoğu Budapeşte, Debrecen, Szeged ve Pécs gibi şehirlerin etrafında konumlanmıştır.

Macaristan Yemek Endüstrisi Nasıldır?

Macaristan sanayisinin üretimindeki payı son on yılda azalmasına rağmen, yemek endüstrisi hala ekonominin en önemli alt sektörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Macar gıda endüstrisi, 2011 yılında 124.000 kişilik istihdam sağlamıştır ve ihracat gelirleri Macaristan’ın genel ticaret dengesi için hayati önem taşımaktadır. Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde tarım ve gıda ürünlerini net ihracat eden tek ülke konumunda yer almaktadır. Gıda sektörü, Macaristan ihracatının %6’sını oluşturmaktadır. Gıda endüstrisinde yer alan şirketlerin çoğu 10’dan az kişiyi istihdam eden küçük ölçekli işletmelerdir. Yabancı sermayenin gıda sektöründeki payı %47’dir. Et, kahve ve çayın işlenmesi ile alkolsüz içecek imalatı, Macaristan gıda endüstrisinde en yüksek doğrudan yabancı yatırım sayısına sahip sektörler arasındadır.

Macaristan’da gıda sektöründe; bitkisel yağ işleme, şekerleme ve atıştırmalıklar üreten çok uluslu şirketler sektöre hakim olan diğer yabancı yatırımcı alanlarıdır. Macaristan’da yaklaşık olarak, 200 büyük gıda üreticisi bulunmakta, bunların üçte ikisi yabancı yatırımcılar tarafından işletilmektedir ve birçok büyük üretici, öncelikle Macaristan hammaddelerini kullanmaktadır. 2011 yılında gıda endüstrisine yabancı sermaye girişinin yaklaşık yarısının alıcısı olan bitkisel yağların üretiminde de doğrudan yabancı yatırımcılar artan payını göstermektedir. Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve muhafazası ile evcil hayvan gıdalarının imalatı da Macaristan yemek endüstrisinde önemli bir yer almaya başlamıştır. Başlıca yabancı yatırımcılar arasında Bonduelle, Bunge, Givaudan, Globus, Mars, Nestlé, Popz ve Unilever bulunmaktadır.

Macaristan’ın ünlü yemekleri, Macaristan’ın yemek endüstrisinde önde gelen ülkeler arasında yer almasında önemli bir etkiye sahiptir.

Macaristan Hizmet Sektörü Nasıldır?

Macaristan’da hizmet sektörü, gayri safi yurtiçi hasılanın üçte ikisinden biraz daha azını oluşturmaktadır. Hizmet sektörü içinde ticaret, turizm, finans ve diğer ekonomik hizmetler gibi özel hizmetler oldukça gelişmiştir ve özellikle ekonomik hizmetler, ülkenin ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Macaristan’ın, Avrupa’nın kalbinde olması yatırımcılar için uygun ve cazip bir yatırım ortamı oluşturmaktadır. Devlet tarafından işletilen sağlık, eğitim, kamu yönetimi hizmet sektörleri ve özel hizmet sektörleri arasındaki uyumsuzluk, Macaristan’da çok tartışılan bir konudur.

Macaristan Turizm Sektörü Nasıldır?

Macaristan’da turizm, son on yılda ekonomide daha fazla büyüme göstermiştir. Turizm, 2017 yılında Macaristan gayri safi yurtiçi hasılasına %10.2’lik bir katkıda bulunmuş ve doğrudan 418.000’den fazla iş imkanı ile toplam %9.6’lık istihdam ile oluşturmuştur. Seyahat ihracatı ise, 2018 yılında toplam hizmet ihracatının %23.5’lik payına sahip olmuştur.

Macaristan, yıllarca istikrarlı bir büyümenin ardından 2018’de rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlamıştır. Uluslararası turist sayısı, 2017 yılına göre %5,7 artarak 14.9 milyona ulaşmıştır. Gelen turistlerin büyük çoğunluğunu; %13.5’lik oranla Almanya, %11.1’lik oranla Romanya, %9.3’lük oranla Avusturya ve %8.7’lik oranla Slovakya oluşturmuştur. Yüksek turist hacimli diğer ülkeler arasında; Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Polonya yer almaktadır.

2018 yılında bir önceki yıla benzer şekilde kaydedilen 14,4 milyon yerli turist ile iç turizm ekonomisi de Macaristan’da önemli bir yere sahiptir. Tüm konaklama türlerinde, 2017 yılına göre %6,1 artışla 22,1 milyona ulaşan bir artış gözlemlenmiştir.

2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Macaristan’a turistik amaçlarla gidecek olan 3. ülke vatandaşlarının, Macaristan turistik vize başvuru yapması gerekmektedir.

Macaristan’ın İhracat Politikası Nasıldır?

Macaristan, 1995 yılındaki ekonomik sıkıntılar dolayısıyla; Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşmasındaki ortaklarla yeni ticaret yollarına başvurmuştur. Macaristan’ın 2004 yılında, Avrupa Birliği’ne kabul edilmesi ile ihracat imkanları giderek artmıştır. 2019 verilerine göre Macaristan’ın toplam 208 ülke ile ihracat ortaklığı bulunmaktadır. Macaristan’ın, ihracat pazarına girme endeksi, 12.55 ve HH pazar yoğunlaşma endeksi ise 0.09’dur. Macaristan’ın ihracat değer endeksi ise 438.47’dir

Macaristan’ın temel ticaret politikası, dünya ekonomisine tam katılımın sağlanması yönünde ilerlemektedir. Büyük ölçüde dış ekonomik ilişkilere bağımlı olan ve uluslararası pazarlardaki gelişmelere maruz kalan küçük bir ülke olarak Macaristan, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik işbirliği çabalarını güçlü bir şekilde desteklemektedir.

Macaristan’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler ve bu ülkelere yapılan ihracatın değerleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya: 32.6 milyar dolar
 • Romanya: 6.21 milyar dolar
 • İtalya: 5.91 milyar dolar
 • Slovakya: 5.88 milyar dolar
 • Avusturya: 5.33 milyar dolar
 • Fransa: 5.14 milyar dolar
 • Çek Cumhuriyeti: 4.88 milyar dolar
 • Polonya: 4.83 milyar dolar
 • Hollanda: 4.06 milyar dolar
 • İngiltere: 3.99 milyar dolar
 • İspanya: 3.73 milyar dolar

Macaristan’ın İhraç Malları Nelerdir?

Macaristan’ın ihraç ettiği mallar aşağıda listelenmiştir.

 • Araba ve araba parçaları
 • Elektronik aletler ve parçaları
 • İlaç ve tıbbi malzemeler
 • Lastik
 • Hayvan yemi
 • Tarım ürünleri
 • İşlenmiş gıda
 • Et ürünleri

Macaristan İthalat Politikası Nasıldır?

Macaristan’ın 2020 yılında ithal ettiği ürünlerin mali değeri 115 milyar dolardır. Macaristan’ın en çok ürün ithal ettiği ülkeler; Almanya, Romanya, İtalya, Slovakya, Avusturya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleridir. 2019 verilerine göre Macaristan’ın toplam 186 ülke ile ithalat ortaklığı bulunmaktadır ve Macaristan’ın ithalat değer endeksi 372.42’dir.

Macaristan İthal Malları Nelerdir?

Macaristan’ın ithal ettiği mallar aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil ve parçaları
 • Teknolojik cihazlar
 • Tıbbi malzemeler
 • Petrol
 • Ham demir
 • Plastik ürünler
 • Paket gıdalar
 • Tarım ürünleri
 • İş makinaları

Macaristan ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ticaret hacmi 2018 yılı itibariyle, 2 milyar 551 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaret hacminin 1 milyar 156 milyon dolarını Türkiye ihracatı ve 1 milyar 395 milyon dolarını Türkiye ithalatı oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Macaristan’a ihracatının başlıca ürünlerini; otomotiv parçaları, makineler, işlenmiş ürünler ile gıda ürünleri oluşturmaktadır ve Türkiye’nin Macaristan’dan ithalatı başlıca otomotiv ürünleri, makineler, işlenmiş ürünler, akaryakıt ve büyükbaş hayvanlar oluşturmaktadır.

Haziran 2018 itibariyle, Türkiye’de 81 Macar firması faaliyet göstermektedir ve Macar firmalarının 2002-2018 döneminde Türkiye’deki toplam doğrudan yatırım değeri 29 milyon USD’dir. Macar firmaları Türkiye’de daha çok ticaret, turizm, enerji, kimya, cam ürünleri ve gıda sektörlerine yatırım yapmaktadır.

Türk şirketlerinin 2002 ile 2018 arası dönemde, Macaristan’daki toplam doğrudan yatırım tutarı 58 milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Macaristan’daki Türk şirketleri ağırlıklı olarak tekstil, inşaat, kuyumculuk ve gıda sektörlerine yatırım yapmaktadır.

2018 yılında Macaristan’dan 123.448 turist Türkiye’yi ziyaret ederek 2017 yılına göre, %55’lik artış göstermiştir.

Macaristan’ın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

Macaristan’ın kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verileri, yıllara göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılKişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)
201113.485 USD
201213.367 USD
201313.654 USD
201414.270 USD
201514.850 USD
201615.213 USD
201715.912 USD
201816.792 USD
201917.579 USD
202016.745 USD

Macaristan Vergi Oranları Kaçtır?

Macaristan’da vergiler, hem ulusal hem de yerel yönetimler tarafından alınmaktadır. Macaristan’daki vergi geliri, 2017’de GSYİH’nın %38,4’ü oranındadır. En önemli gelir kaynakları; tamamı ulusal düzeyde uygulanan gelir vergisi, sosyal güvenlik, kurumlar vergisi, miras, emlak transferi ve hediye vergileri ile katma değer vergisidir. Macaristan’da toplam vergi gelirleri içinde, yerel vergilerin oranı %5 iken, AB ortalamasında bu değer %30’u bulabilmektedir. Macaristan, katma değer vergisinde ise Avrupa Birliği’ndeki en yüksek orana sahip olan ülke konumundadır.

Macaristan, bazı durumlarda sosyal yardım ve indirimler sunan bir vergi politikası izlemektedir. Ebeveynlerine bağımlı olan çocuk sayısına bağlı olarak aile yardımı kapsamında vergi indirimi imkanı sağlamaktadır. Bir ya da iki çocuk için çocuk başına 62.500 Macar forintisi, üç ya da daha fazla çocuk için çocuk başına 206.250 Macar forintisi vergi indirimi sağlanmaktadır. Çoğu ilaç ve bazı gıda ürünleri için %5’lik indirim ile internet bağlantıları, restoranlar, catering, süt ürünleri, unlu mamuller, otel hizmetleri ve kısa süreli açık hava etkinliklerine giriş için %18’lik indirim olanakları sunulmaktadır.

Macaristan’daki vergi oranları aşağıda listelenmiştir.

 • Standart katma değer vergisi: %27
 • Miras, emlak transferi ve hediye vergileri: %18
 • Genel veraset ve intikal vergisi: %18
 • İstihdam geliri: %17.5
 • Gelir vergisi: %15
 • Sermaye kazanç vergisi: %15
 • Kurumlar vergisi: %9
 • Emlak devir vergisi: Gayrimenkulün değerine bağlı olarak %4 ya da %2

Macaristan’da devlet, şirket aracının sınıfına göre şirket aracı vergisi talep edebilmekte ve Macaristan belediyelerinin ise, gayrimenkul ve arazi vergisi alma hakkı bulunmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: