Macaristan Vizesi için Davet Mektubu

Macaristan Vize Davet Mektubu Nedir, Nasıl Alınır?

Macaristan vize davet mektubu, aile ve arkadaş ziyareti, kültürel ve sportif etkinliklere katılım, tır şoförü olarak meslek gerekliliğini yerine getirme, AB eğitim ve araştırma programlarına katılım ve ticari amaçlarla Macaristan'a seyahat edecek yabancı ülke vatandaşlarının ilgili vize başvurularında sunmaları gereken belgedir.

Macaristan vize davet mektubu form şeklinde hazırlanmış bir belgedir ve davet mektubunun her nüshası davet eden kişi tarafından usulüne uygun şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

Davet mektubuna iliştirilmiş resmi onay talebi, prosedürün başlatılması için göçmenlik dairesinin elektronik platformuna kayıt olduktan sonra elektronik olarak sunulabilmektedir.

Macaristan vize başvurusu için evraklar arasında olan davet mektubu Macaristan Ulusal Yabancılar Polisliği Genel Müdürlüğü’nde resmi olarak onaylanmaktadır.

Macaristan davetiye vizesi başvurusu için: 0850 241 1868

Macaristan Vize Davetiyesi Kim Tarafından Yazılabilir?

Macaristan vize davetiyesi yazabilecek kişi ve kurumlar aşağıda listelenmiştir.

  • Macar vatandaşları
  • Göçmen veya daimi ikamet statüsüne sahip olan ya da Macaristan'da mülteci statüsü veya ikincil koruma verilmiş ve uzun süreli vize veya oturma iznine sahip üçüncü ülke vatandaşları
  • Serbest dolaşım ve ikamet hakkına sahip kişiler
  • Macar tüzel kişisi veya tüzel kişiliği olmayan kuruluş veya yabancı bir tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kuruluş

Macaristan’da ev sahipliği yapacak kişi, davet edilen kişiye Macaristan topraklarında kaldığı süre boyunca konaklama, yemek ve mali destek sağlamayı ve uluslararası bir anlaşma aksini öngörmedikçe, tıbbi bakım ve tedavi masraflarını karşılamayı davet mektubunda açıkça taahhüt etmektedir.

Macaristan’da ev sahipliği yapacak olan tüzel kişi ise kanunda tanımlanan ev sahibinin hakları ve yükümlülüğü, medeni hukuk uyarınca halefine; ev sahibi gerçek kişi ise ölümü halinde medeni hukuka göre gerçek kişi olan mirasçıya geçmektedir.

Macaristan Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Macaristan vizesi için davet mektubu form şeklinde düzenlenmiştir. Macaristan vize davetiye formu http://oif.gov.hu/ (national directorate general for aliens policing) adresinden indirilebilmekte ve el yazısı ile ya da bilgisayarda doldurulabilmektedir.

Macaristan vize davet mektubunda ev sahibi olan kişiye dair kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri ve çalışma durumuna ait bölüm sonrasında Macaristan’a giriş yapacak kişilere ait olan bilgiler yer almaktadır. Macaristan’da ev sahibi konumunda olan kişinin masrafları karşılayacağına dair taahhüdünü onayladığı bölüm ise formun sonunda bulunmaktadır. Macaristan vize davet mektubu Macaristan Ulusal Polis Müdürlüğü tarafından resmi şekilde onaylanmalıdır.

Macaristan vize davet mektubunun her bir kopyasının ev sahibi tarafından imzalanması zorunludur. Macaristan yetkili makamları davet mektubunu ev sahibine teslim etmekte, davetli kişiye teslim etme sorumluluğu ise ev sahibine bırakılmaktadır. Macaristan vize davet mektubu tek başına Macaristan topraklarına giriş hakkı teşkil etmemektedir.

Macaristan vizesi için davet mektubu örneği görseli aşağıda verilmiştir.

Macaristan Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?
Macaristan Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Macaristan'da Vize Başvurusu için Davetiye Talebi Nasıl Yapılır?

Macaristan vize başvurusu için davetiye, yetkili makam huzurunda şahsen sunulmalıdır.

Macaristan vize davet talebinin şahsen NDGAP'nin müşteri hizmetleri ofislerinden birinde yapılması halinde, resmi onay verilmesi için alınan idari hizmet ücreti 16.000 Macar forinti (689.18 TL)’dir.

Macaristan davet mektubu idari hizmet bedeli, elektronik ödeme aracı veya banka depozitosu ile ödenmekte, sarı çek ile ödeme yapılırken müşterinin adı ve doğum tarihi ile dava türü yani davet mektubu ibaresi yorum kutusunda belirtilmelidir.

Macaristan bölge müdürlüğü davet mektubu taleplerini 15 gün içinde veya davet edilen üçüncü ülke vatandaşının girişi ve kalması isteniyorsa sekiz gün içinde sonuçlandırmaktadır. Macaristan bölge mahkemesinin ret kararına başvuru sahibi tarafından kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilk derece makamına itiraz edilebilmektedir.

Macaristan'dan Hangi Vize Türleri için Davet Mektubu Alınması Gerekir?

Macaristan’dan davet mektubu alınması gereken vize türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Macaristan ticari vize
  • Macaristan aile ve arkadaş ziyareti vizesi
  • Macaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi
  • Macaristan AB eğitim ve araştırma programlarına katılım vizesi
  • Macaristan tır şoförü vizesi

Ticari Macaristan Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Ticari Macaristan vizesi için davet mektubu seyahat eden kişi adına düzenlenmeli, seyahat eden kişinin bilgilerini ve seyahat detaylarını içermeli, Macaristan'daki herhangi bir şirketten alınmalı ve antetli kağıtta ibraz edilmelidir. Ticari Macaristan vizesi için orijinal davetiye mektubu ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.

Ticari Macaristan vizesi ile fuara katılım için giriş kartı veya fuarı düzenleyen firmanın seyahat edecek kişi adına düzenlediği seyahat detaylarını belirten davet yazısı gerekmektedir.

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi için Davetiye Nasıl Olmalıdır?

Macaristan aile ziyareti vizesi için resmi bir acentadan alınmış davetiye veya yazılı ve imzalanmış davetiyede bulunması gereken bilgiler arasında davet edilen kişinin ismi, seyahat için belirlenen tarih aralıkları, davette bulunan ev sahibinin adresi, iletişim bilgileri ve yurttaşlık belgesi, pasaport, vize veya kimlik fotokopisi, kira sözleşmesi, davette bulunan kişinin evi kendine aitse tapusu yer almalıdır.

Macaristan Kültürel Etkinlik Vizesi Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Macaristan kültürel etkinlik vizesi ile konferansa katılabilmek için etkinliğin yapılacağı yerde bir davetiye gerekmektedir. Macaristan kültürel etkinlik vizesi davet mektubunda kültürel etkinliğe davet edilen kişinin adı ve katılımla alakalı olan tüm bilgiler bulunmalıdır. Macaristan’da düzenlenen etkinliğin sorumlu organizatöründen bir davet ya da kültürel hizmeti gerçekleştirecek kişi veya kurumdan imzalanmış kontrat ya da yenilikçi bir çalışma için davet alınması ön koşuldur.

Macaristan’da düzenlenen spor konulu kültürel etkinliklere katılmak için spor etkinliğini düzenleyen kulüp, federasyon veya akreditasyon tarafından onaylanmış davet mektubu ve sertifika gerekmektedir.

Macaristan Vize Davetiyesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Macaristan vize davetiyesini onaylayan yetkili makam, Macaristan davet mektubunun geçerlilik süresini mevcut tüm koşullara göre belirlemektedir.

Macaristan vize davet mektubunun maksimum geçerlilik süresi 365 gündür.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: