Macaristan Dini ve İnanç Yapısı

Macaristan Dini ve İnanç Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Macaristan toplumunun; %62’si Katolik, %5’i Protestan, %8’i diğer Hristiyan mezhepleri mensubu, %1’i Yahudi, %2’si diğer dinlere mensup olduğunu belirtirken; %20’si herhangi bir dine mensup olmadığını belirtmekmte ve %2’si de dini inançlarını belirtmemeyi tercih etmektedir.

Macaristan’da birçok farklı din ve inanç bulunsa da Hristiyanlık ve özellikle Katolik mezhebi ülkede temsil ettiği nüfus oranı bakımından ve kültürel olarak hakimiyete sahiptir. Tarihsel olarak Musevilik Macaristan’da önemli bir yer tutmuş olsa da İkinci Dünya Savaşı, ülkedeki Yahudi nüfusunun çok büyük bir kısmını yok etmiştir.

Macaristan’da Görülen Dinler Hangileridir?

Macaristan’ın dini inançlara göre dağılımı, 2019 Eurobarometer raporuna göre, aşağıda listelenmiştir.

  • Katolik (%62)
  • Herhangi bir dine mensup olmayanlar (%20)
  • Kalvinist Protestan (%5)
  • Diğer Hristiyan mezheplerine mensup olanlar (%8)
  • Musevilik (%1)
  • Diğer dinlere mensup olanlar (%2)

Macaristan’da Katolik mezhebi en baskın dini inançken, Protestan Hristiyanlık, Reform hareketi sırasında Habsburg kontrolünde bulunmayan bölgelerde yayılmıştır.

1. Macaristan’da Hristiyanlık

Macaristan’da Hristiyanlık nüfusun %75’ini kapsamanın yanı sıraülkenin sosyal ve kültürel yapısında en etkili olan dindir.

Katolik mezhebi Macaristan nüfusunun %62’sini oluşturmaktadır. Macaristan’da Katolik kiliselerinin 5 milyondan fazla üyesi vardır ve bunların 250 bin kadarı doğu katolik kiliselerine mensuptur.

Macaristan’da %5 oranında bulunan Kalvinistler, genellikle tarihi olarak Osmanlı kontrolünde bulunmuş bölgelerde yaşamaktadırlar.

Lutheran protestanlar, Macaristan nüfusunun %3 kadarına denk gelmektedir.

Ortodoks kilisesi Macaristan’da bulunan Balkan kökenli göçmenleri kapsamakta ve onlar tarafından takip edilmektedir.

Macaristan’da Adventist Kiliseleri ve Baptist Kiliseleri gibi birçok bağımsız Hristiyan kilise bulunmaktadır ve bunların da on binlerce takipçileri vardır.

11. yüzyıl itibariyle Hristiyanlaşma süreci başlamış olan Macaristan’da ihtişamlı mimarileriyle dikkat çeken binlerce bazilika, katedral ve kilise bulunmaktadır. Macaristan’da bulunan en popüler Hristiyan ibadethanelerinden bazıları; Aziz Stefan Bazilikası, Estergon Bazilikası, Eger Katedrali ve Debrecen Büyük Protestan Kilisesi’dir.

Macaristan, köklü Katolik tarihinde yüzlerce aziz ve azizeye ev sahipliği yapmıştır. Macaristan’da yaşamış en ünlü aziz ve azizeler arasında; Azize Elizabeth, Aziz Skalkalı Benedict, Aziz Ladislaus ve Aziz Birinci Stephan yer almaktadır.

2. Macaristan’da Müslümanlık

Macaristan’da İslam, nüfusun %0.1’inden daha azına denk düşmektedir. Ülkede Macar etnik kökenli 4000 kadar Müslüman olduğu düşünülürken yaklaşık 2000 kadar da Arap kökenli Müslüman bulunmaktadır. İslam’ın Macaristan topraklarındaki tarihsel etkisi Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hakimiyetini kaybetmesinin üzerine çoğunlukla kaybolmuştur.

Macaristan’da aktif olan 4 cami bulunmaktadır.

3. Macaristan’da Musevilik

Macaristan’da 10 bin civarında Yahudi’nin yaşadığı tahmin edilmektedir ve bunların büyük çoğunluğu başkent Budapeşte’de bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Macaristan nüfusunun %5 kadarını Macar Yahudiler oluşturmuştur. Macaristan tarihi açısından önemli bir yer tutan Macar Yahudilerin büyük bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülmüş ya da sürülmüştür.

Avrupa’daki en büyük Sinagog Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte’de yer almaktadır. İsrail’de 150 bin kadar Macaristan asıllı Yahudi yaşadığı tahmin edilmektedir.

Siyonizmin fikir babası Theodor Herzl, Macar Sovyet Cumhuriyeti’nin lideri Béla Kun, ünlü filozof György Lukács ve iş adamı George Soros Macar asıllı Yahudiler arasındadır.

4. Macaristan’da Ateistlik

Macaristan’da herhangi bir dine mensup bir dine mensup olmayanların oranı %20’dir. Macaristan’da ateist olduğunu belirten kesimin oranı %5 civarındadır.

Macaristan’daki önemli ateistler arasında, ünlü matematikçi Paul Erdős ve ekonomi dalında nobel sahibi John Harsanyi bulunmaktadır.

5. Macaristan’da Paganizm

Macaristan’da Paganizm genellikle antik Macar mitolojisinden esinlenerek son birkaç on yılda yaratılan pratiklere dayanmaktadır. Macaristan’da Paganizm nüfusun çok küçük bir bölümünü temsil etmekte ve genellikle aşırı milliyetçilik ile bağdaştırılmaktadır.

6. Macaristan’da Budizm

Macaristan’daki toplam Budist sayısının 10 bin kadar olduğu düşünülmektedir. Macaristan’daki Budistlerin büyük bir kısmı Tibet kökenli Vajrayana sektine tabidir.

Macaristan’da resmi olarak kayıtlı 7 stupa vardır. Avrupa’daki en büyük Zen Şaolin tapınağı Macaristan’da yer almaktadır.

Ünlü Macar Budistler arasında Éva Csepregi ve János Kulka bulunmaktadır.

Macaristan’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Macaristan’da din ve inanç özgürlüğü Macaristan anayasası tarafından güvence altına alınmıştır. Macaristan’da göçmen ve İslam karşıtı söylemlerin yanında anti-semitik söylemler, Viktor Orbán hükümeti ile son yıllarda artmıştır.

Macaristan’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Macaristan seküler bir cumhuriyettir ve Macaristan’ın resmi bir dini yoktur. Macaristan anayasası din ve inanç özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Macaristan’da yasal olarak tüm dini hareket ve organizasyonlar eşit haklara sahiptir. Macaristan’da devlete kayıtlı dini kuruluşlar, bazı özerklik ve imtiyazlara sahiptirler. Macaristan’da yargı dahil olmak üzere hiçbir devlet kurumu dini kurum ve kuruluşların atamalarına ve iç işlerine karışma yetkisine sahip değildir.

Macaristan’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Macaristan’da dini pratikler tarihsel olarak sosyal yaşam üzerinde oldukça etkili olmuştur. Macaristan’da iş yerlerinde çalışanlar ibadetlerini gerçekleştirmekte özgürdürler.

Macaristan’da Yaşam dinle ve özellikle Katolik Hristiyanlık ile iç içedir. Herhangi bir dine mensup olmayan Macarların da kültürel olarak Hristiyanlardır ve Hristiyan bayramlarındaki etkinliklere aileleriyle katılabilmektedirler.

Macaristan Nüfusu, Paskalya ve Azizler Günü gibi dini bayramları diğer Hristiyan ağırlıklı ülkelerin birçoğuna benzer şekilde festivaller ve aile toplanmaları aracılığıyla coşkulu bir biçimde kutlamaktadır.

Macaristan’a Ziyaret Edecek Kişilerin Dini Görüşüne Bakarlar Mı?

Macaristan’da din ve düşünce özgürlüğü yasal güvence altındadır ve Macaristan’ı ziyaret edeceklerin dini görüşüne bakılmamaktadır. Macaristan vizesi işlemlerinde başvuranın dini inancının önemi yoktur. Macaristan vizesine başvuranın, dini inancını belirtme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: