Macaristan'da İş Kurmak

Macaristan'da Şirket Kurmak: Şartlar ve Oturum Hakları

Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan, Avrupa’nın ortalaması standartlarında iyi bir ekonomiye sahiptir ve yabancı şirketlere ülkeye yatırım yapmaları için fırsatlar sunmaktadır. Macaristan, Dünya Bankası tarafından belirlenen iş yapma kolaylığı endeks sıralamasında 41. sırada yer almaktadır. Macaristan, AB’deki en düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkelerden biri olması sebebiyle yatırım yapmak için ideal bir ülkedir. Macaristan’da gelir vergisi %9’dur. Macaristan’da KDV oranı standart olarak %27’dir. Macaristan’da bazı gıdalar ve ilaçlar %5 KDV oranı içerirken bazı restaurant, süt ve un ürünleri, otel servisleri ve internet ise %18 KDV oranına sahiptir.

Macaristan’daki Şirket Türleri Nelerdir?

Macaristan’daki şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Genel ortaklıklar (Közkereseti arsasag) (Kkt): Macaristan’da Kkt kuran bir kişi kayıt ve yayın ücretinden muaftır. Kkt’ye başlangıç sermayesi yoktur ancak Kkt ortağı iş için gerekli sermayeyi sağlamaktadır.
 • Sınırlı ortaklıklar (Betéti Társaság) (Bt): Macaristan’da bir Bt kurmanın kayıt ve yayın ücreti yoktur. Bir Bt’nin ortakları, Bt’ye faaliyetleri için gereken sermaye katkısını sağlamayı kabul etmektedir. En az bir genel ortak ve bir sınırlı ortak olması zorunludur. Sınırlı ortaklar, Medeni Kanun (2013 tarihli V Yasası) aksini öngörmediği sürece, Bt’nin yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Bt’nin asgari sermaye şartı yoktur ve biri ortaklığı yöneten ve temsil eden ve sınırsız sorumlu, diğeri ortaklığın yükümlülüklerinden şahsen sorumlu olmayan en az iki üye tarafından kurulmaktadır. Bt genellikle küçük işletmeler ve aile şirketleri için kullanılmaktadır.
 • Sınırlı sorumlu şirketler (Korlátolt Felelősségű Társaság) (Kft): Macaristan’da Kft kurmanın kayıt ve yayın ücreti yoktur. Kft’ler, önceden belirlenmiş bir değerdeki sermaye katkılarından oluşan bir başlangıç sermayesi ile kurulmaktadır. Bir Kft’nin başlangıç sermayesi en az 3 milyon Macaristan Forinti’dir. Üyelerin yükümlülüğü, başlangıç sermaye katkı paylarının ve ana sözleşmede belirtilen diğer katkı paylarının sağlanması ile sınırlıdır. Kft’nin üyeleri, Medeni Kanun aksini ön görmediği sürece Kft’nin yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Macaristan’da Kft kurumsal yapısı basit olduğundan Kft’ler bir veya daha fazla üye tarafından oluşturulup, bir veya daha fazla yönetici tarafından yönetilebilmektedirler, bir denetleme kurulu yalnızca belirli durumlarda zorunludur.
 • Hisselerle sınırlı özel şirketler (Zártkörűen Müködő Részvénytársaság) (Zrt): Macaristan’da Zrt’ler, önceden belirlenmiş sayıda ve itibari değerde paylardan oluşan bir sermaye ile kurulmaktadır. Bir Zrt’nin başlangıç sermayesi en az 5 milyon Macaristan Forintidir. Macaristan’da pay sahiplerinin yükümlülükleri, paylarının itibari değeri veya muhasebe değeri ile sınırlıdır. Zrt’nin üyeleri, Medeni Kanun aksini ön görmediği sürece, Zrt’nin yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Bir Zrt’nin hisseleri herhangi bir borsada kote edilememektedir. Zrtşirket türü, büyük işletmeler için idealdir.
 • Hisselerle sınırlı kamu şirketleri (Nyilvánosan Működő Részvénytársaság) (Nyrt): Nyrt’ler Zrt’lere benzemektedir. Bu iki şirket türü arasındaki en önemli fark, bir Nyrt’in hisselerinin borsada işlem görmesidir. Bir Nyrt’in başlangıç sermayesi en az 20 milyon Macaristan Forinti’dir. Macaristan’da bir Nyrt oluşturmak için, bir Zrt kurumsal biçimini özelden kamuya değiştirmek zorundadır. Nyrt için geçerli olan idari gereklilikler ve ifşa yükümlülükleri, Zrt için geçerli olanlardan daha katıdır.

Macaristan’da Şirket Kurulumu için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Macaristan’da şirket kurulumu için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Gerekli evrakların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Başvuru dosyalarının gönderilmesi gerekmektedir
 • Başvuruların değerlendirilmesi için ücret gerekmektedir.
 • Macaristan’da ikamet amacını belirten belgeler gerekmektedir.
 • Macaristan’daki geçim kaynağını kanıtlayıcı belgeler gerekmektedir.
 • Kapsamlı sağlık sigortasının varlığını kanıtlayıcı belgeler gerekmektedir.
 • Oturma izninin geçerlilik süresinin olması gerekmektedir.

Macaristan’da Nasıl İş Kurulur?

Macaristan’da iş kurmak için ilk aşama Macar bir avukat tarafından kurumsal belgelerin hazırlanmasıdır. Şirketin kurucularının, diğer bazı belgelerle birlikte bir Macar avukat tarafından imzalanması gereken şirketin kuruluş belgesini imzalaması gerekmektedir. Tamamlama zamanı en az bir gündür. Macaristan’da şirket kurmanın maliyeti ilk aşamada avukat ücretidir. Avukat ücretleri geniş bir aralıkta değişmektedir.

Macaristan’da bir iş kurmanın ikinci aşaması bir banka hesabı açmaktır. Bu işlem herhangi bir Macaristan bankasında en az bir gün sürmektedir. Macaristan’da banka hesabı açmanın maliyeti bankaya bağlıdır. Şirketin Macaristan Sicil Mahkemesi’ne kaydedilmesi ve vergi kimlik numarası alınması üçüncü aşamadır. Macaristan’da şirket, tescil mahkemesi kararı ile kurulur. Macaristan’da tüm şirketler ve tek tüccar işletmeler, şirketin kayıtlı ofisi için yetkili tescil mahkemesine kayıt olmak zorundadır. Kayıt veya değişiklik detayları için başvurular, yasal bir temsilci aracılığıyla elektronik olarak yapılmaktadır. Tamamlama süresi şablon oluşturan belgeler kullanılarak kurulan şirketler için şirketin vergi kimlik numarasının düzenlenmesinden itibaren bir çalışma saatidir. Bu işlem hisselerle sınırlı kamu şirketlerinde 15 iş günü sürmektedir. Vergi dairesinin mahkemeye vergi kimlik numarasını vermesi için bir günden fazla zamana ihtiyacı olduğu için prosedürün askıya alınması durumunda süreç daha fazla zaman alabilmektedir.

Macaristan’da şirket kurarken dördüncü aşama vergi dairesi, belediye, ticaret odası, Ulusal Emeklilik Sigortası Merkezi İdaresi’ne kayıt olmak zorunluluğudur. Tescil için gerekli olan idare, şirket temsilcisi veya yetkili vergi bilirkişisi tarafından bir gün içinde yapılabilmektedir. Macaristan şirket kaydının maliyeti yoktur. Şirketlerini kaydettirmesi gereken mükelleflerin aynı zamanda şirket tescil başvurusunda görünmeyen bilgileri şirket tescil başvurusundan itibaren 15 gün içinde eyalet vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Emeklilik Hükümlerine Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, NYENYI (Bireysel Emeklilik Sigortası Kaydı) formuna ilişkin bilgi verme yükümlülüğü elektronik idare yoluyla da yapılabilmektedir.

Beşinci aşamada Macaristan’da şirket sahipleri çalışanları hakkında vergi dairesine veri sağlamakla yükümlüdür. Çalışanla ilgili yasal güvence, çalışan işe başlamadan en geç bir gün önce yapılmaktadır. İşverenler, Müşteri Ağ Geçidi’ne kayıt olarak çalışanları ile ilgili verileri ilk derece yetkili Devlet vergi dairesi için Devlet Portalı’na elektronik olarak sunabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Macaristan’da Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Macaristan’da şirket kurabilmektedir.

Macaristan’da Şirket Kurarak Oturum İzni Alınabilir Mi?

Macaristan’da şirket kurarak oturum izni alınabilmektedir. Macaristan’da şirket kurarak oturma izni almak için gerekli süre 30 gündür. Macaristan’a giriş yaptıktan sonra 30 gün içinde oturum izni belgesi için gerekli prosedürlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Macaristan’da şirket kurarak oturma izni başvurusunda bulunacak kişinin ilk olarak geçerli bir oturum ve çalışma izni vizesine (D-3 ya da D-4) sahip olması gerekmektedir. Macaristan oturma izni için gerekli formlar Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu internet sitesinden doldurulmaktadır. Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu formları değerlendirmektedir. Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’ndan olumlu karar alınması durumunda Macaristan Konsolosluklarından, oturum izni almak amacıyla Macaristan’a giriş yapmayı ve en fazla 30 güne kadar ikamete hak tanıyan tek girişli vize alınmaktadır.

Macaristan’daki En Büyük Şirketler Hangileridir?

Macaristan’daki en büyük şirketler Value.today verilerine göre 2020 yılında aşağıdaki gibidir.

 • OTP Bank NYRT
 • Mol Magyar Olaj- Es Gazıparı
 • Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyılvanosan Mukodo
 • Magyar Telekom Tavkozlesi
 • Opus Global NYRT
 • Budapesti Elektromus Muvek NYRT
 • Budapesti Ingatlan Hasznositasi es Fejlesztesi NYRT
 • 4IG NYRT
 • Graphısoft Park se Real Estate Development European Company
 • Zwack Unıcum NYRT

Macaristan’da İş Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Macaristan’da iş kurmanın ortalama maliyeti şirket türlerine göre değişmektedir. Bununla beraber, Macaristan’da iş kurmanın ortalama maliyeti dur. Bu maliyetin harcama kalemleri ticari kurulum, banka hesabı kurulumu, yasal kayıtlı ofis ve tüm devlet kayıt ücretlerini içermektedir. Başlangıç sermayesi 0- 20 milyon Macar Forinti arasındadır. Macaristan’da banka hesabı kurulumu ortalama 7000 Macar Forinti’dir. Ofis kayıt ve devlet kayıt ücretsizdir veya düşük maliyetlidir.

Macaristan’da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Macaristan’da şirket kurmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Macaristan’da hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz teşvikler mevcuttur.
 • Macaristan’ın yatırım dostu ekonomi politikaları vardır.
 • Macaristan’da nakit sübvansiyon, vergi indirimi gibi devlet ve belediye teşvikleri bulunmaktadır.
 • Macaristan, yüksek vasıflı ve yüksek eğitimli iş gücüne sahiptir.
 • Macaristan; üretim, hizmetler ve lojistik için Avrupa’nın merkezinde ideal bir coğrafi konuma sahiptir.
 • Macaristan’da iyi bir altyapı, hazır sanayi siteleri, ofisler ve bilim parkları bulunmaktadır.
 • Macaristan, işçilik maliyetleri ve kalite arasında iyi bir dengeye sahiptir.
 • Macaristan rekabetçi vergi sistemine sahiptir.
 • Macaristan mali anlamda istikrarlı bir ülkedir.
 • Macaristan kamu borcunu azaltmada başarılıdır.

Macaristan’da Ne İş Yapılır?

Macaristan’da çeşitli sektörlerde iş imkanı bulunmaktadır. En yaygın işler gıda, turizm, yeşil endüstri ve imalat sektörlerinde bulunmaktadır. Macaristan, uzun ve üretken bir geçmişe sahip güçlü bir tarım sektörüne sahiptir. Macaristan’da yüksek teknolojili çözümlerle birleşen geleneksel bilgelik, gıda sektörünü uluslararası pazarda en rekabetçi sektörlerden biri haline getirmektedir. Son on yılda turizm, Macaristan’da istikrarlı bir şekilde büyüyen bir sektör olmuştur. Konumu, yüksek miktarda termal suları ve jeotermal kapasiteleri nedeniyle, dünyadaki en güçlü beşinci sağlık ve tıbbi lokasyonu olması Macaristan’ı, sağlıklı yaşam spaları ve kaliteli lüks oteller için yüksek talep gören bir ülke yapmaktadır.Stratejik konumu, ulaşım altyapısı ve ana ticaret yollarına erişimi nedeniyle Macaristan, hem Doğu hem de Batı Avrupa’ya tedarik için en iyi yerlerden biridir ve imalatta yatırıma açıktır. Macaristan’daki yenilenebilir enerji piyasası, uluslararası yatırım için elverişli koşullara sahiptir. Hükümetin sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimliliğine olan bağlılığı nedeniyle sektörün büyümesi beklenmektedir.

Stratejik konumu ve kanıtlanmış yenilik kapasiteleri nedeniyle Macaristan, Avrupa pazarında yurtdışı yatırımları için elverişli bir başlangıç noktasıdır. Macaristan iş ilanları turizm, yenilenebilir enerji, gıda ve imalat alanında ağırlıklıdır ve çeşitli sektörleri içermektedir. Macaristan’da turizm, yenilenebilir enerji, gıda ve imalat sektörleri, iş açığı en fazla olan sektörler olduğu için iş yapma potansiyelleri yüksektir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: