Malta'da Politika ve Siyaset Yapısı

Malta'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Malta devleti, parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir. Malta devleti, 21 Eylül 1964’te Birleşik Krallık sömürgeliğinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Malta devletinin siyasi yapısı geleneksel olarak iki partili sistemden oluşmaktadır. Malta’nın iki partili sisteminden ilk partisi, Milliyetçi Partidir. Milliyetçi Parti (PN), Hristiyan demokrat çizgide ilerlemektedir. Önceleri sosyalist, şimdilerde sosyal demokratik çizgide olan İşçi Partisi (PL), Malta’nın ikincisi partisidir. İşçi Partisi, Malta devletinin aynı zamanda iktidar partisidir. Milliyetçi Parti ise ana muhalefet partisidir.

İşçi Partisi 1971- 1987 yılları arasında ülkeyi yönetmiştir. 2013 yılı genel seçimlerinde ise, %54.3 oranıyla iktidarı yeniden ele almıştır. Malta’da bir sonraki seçimlerin 2022 yılında olması öngörülmektedir.

Malta’da Siyasi Yapı Nasıldır?

Malta’da siyasi yapı yönetim biçimi itibari ile parlamenter demokrasidir. Malta’da bulunan Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanını 5 yıllık bir süre ile seçmektedir. Temsilciler Meclisi ise tek dereceli dar bölge seçimleri ile belirlenen 67 milletvekilinden oluşmaktadır.

Malta’nın Yönetim Şekli Nedir?

150 yıllık İngiliz sömürgeciliğin ardından Malta devleti, 1964 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 1974 yılında ülke cumhuriyetçi yönetim sistemine geçmiştir. Malta’da 1993 yılından bu yana yerel bir hükümet sistemi bulunmaktadır. Malta’daki yeni sistemin dayanağı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartları’dır. Malta’daki yerel hükümet sistemine göre ülke beş bölüme ayrılmıştır ve her bölüm kendi yerel komitesine sahiptir.

Malta Cumhurbaşkanı Kimdir?

Malta cumhurbaşkanı George Vella’dır. George Vella, 4 Nisan 2019 tarihinde Malta Temsilciler Meclisi tarafından 5 yıllık bir görev süresi için seçilmiştir.

Malta Başbakanı Kimdir?

Malta başbakanı 13 Ocak 2020 tarihinden beri Robert Abela’dır.

Malta’da Başbakan Nasıl Seçilir?

Malta başbakanı, Malta cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Robert Abela, Malta’nın 14. başbakanıdır. Cumhurbaşkanının görüşüne göre, Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğunluğuna en iyi şekilde hakim olan bir parlamento üyesi Başbakan olarak atanır.

Başbakan, diğer bakanların atanması konusunda cumhurbaşkanına tavsiyede bulunur.

Başbakan, anayasal olarak cumhurbaşkanını hükümetin genel işleyişi hakkında tam olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

Anayasal olarak, başbakan daimi sekreterlerin atanmasından ve cumhurbaşkanına yargı ve anayasa organlarına üyelerin atanması konusunda ihale tavsiyesinden sorumludur.

Malta Başbakanının Eşi Kimdir?

Malta başbakanının eşi Lydia Abela’dır. Lydia Abela, 1978’de Bormla’lı bir gemi mühendisi olan Anthony ve ev hanımı olan Emanuela Zerafa’nın beş çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir.

Lydia Abela ve Robert Abela Malta Üniversitesi’nde hukuk öğrencisiyken tanışmışlardır. Lydia ve Robert Abela 19 Ekim 2008’de evlenmişlerdir. Çiftin evlendikten dört yıl sonra Giorgia Mae adında bir kızları dünyaya gelmiştir.

Lydia Abela deniz hukuku alanından yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Mezuniyetten sonra George Abela’nın hukuk firmasında çalışmaya başlayan Lydia Abela, Robert Abela’nın meslektaşı ve ortağı olmuştur.

Malta Parlamentosunun Görevi Nedir?

Malta Parlamentosu, demokratik olarak seçilmiş Temsilciler Meclisi ve Malta Başkanı ile tek kamaralıdır. Malta özellikleri arasında en bilineni, anayasal yasaya göre başbakan dahil tüm hükümet bakanlarının Temsilciler Meclisi üyeleri olması gerektiğidir.

Temsilciler Meclisi 67 vekilden oluşmaktadır. Temsilciler Meclisinde; 37 kişi hükümetten, 36 kişi İşçi Partisi’nden, 30 kişi Muhalefet Partisi’nden, 28 Kişi Milliyetçi Parti’den ve 3 kişi de Bağımsız Partilerden bulunmaktadır.

Temsilciler Meclisi seçimlerine seçimden önceki 1 yıl içinde en az altı ay Malta’da ikamet etmiş vatandaşlar katılabilir. Yurt dışında yaşayan Maltalı vatandaşlar için posta yoluyla oy kullanma imkanı sağlanamamaktadır.

Temsilciler Meclisi üyelerinin, Temsilciler Meclisi İçtüzüklerinde veya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan herhangi bir kararda yer alan usulüne uygun olarak oluşturulmuş komitelerin kurallarına bağlı kalması gerekmektedir.

Bir Temsilciler Meclisi üyesi, seçmenlerinin şikayetlerini Hükümet yetkililerine iletmek ve onlar adına beyanda bulunmakla yükümlü olmakla birlikte, üyenin görevlerini yerine getirirken herhangi bir uygunsuz etki, tehdit veya yersiz baskı kullanmaması beklenir.

Malta Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Malta Meclisinde bulunan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • İşçi Partisi
 • Milliyetçi Parti
 • AD+PD
 • Moviment Patrijotti Maltin
 • Alleanza Bidla
 • Volt Malta
 • Imperium Europa

Malta Meclisi’nde toplam 7 parti bulunmaktadır.

Malta’da Meclis Yapısı Nasıldır?

Malta, 68 konseyli tek kademeli bir yerel yönetim sistemine sahiptir. Malta’nın Gozo adasında 14 konsey bulunurken, Malta adasında 54 konsey bulunmaktadır.

Meclisin İç Tüzüğü, parlamento çalışmasını daha verimli hale getirmek ve Parlamentonun inceleme işlevlerini geliştirmek için sekiz Parlamento Daimi Komisyonunun oluşturulmasını öngörmektedir.

Daimi Komiteler; Ev İşleri Daimi Komitesi, Ayrıcalıklar Daimi Komitesi, Kamu Hesapları Daimi Komitesi, Dış ve Avrupa İşleri Daimi Komitesi, Sosyal İşler Daimi Komitesi, Faturaların Değerlendirilmesi Daimi Komitesi, Aile İşleri Daimi Komitesi, Ekonomik ve Mali İşler Daimi Komitesi’nden oluşmaktadır.

Diğer tüzüklerle oluşturulan diğer Daimi Komiteler; Çevre ve Kalkınma Planlama Daimi Komitesi, Ulusal Denetim Ofisi Hesapları Komitesi, Kamu Atamaları Daimi Komitesi, Kamu Hayatında Standartlar Komitesi’nden oluşmaktadır.

Malta Hükümetinin Görevleri Nelerdir?

Malta’nın mevcut durumundaki yerel yönetim sistemi 1993’te kurulmuştur. Yerel Yönetim Yasası, yerel yönetimden sorumlu bakana, işlevleri yerel yönetimlere devretme yetkisi vermektedir. Malta yönetimi oldukça kapsamlıdır.

Bu hususta Malta Hükümetinin görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bakan, Resmi Gazete’de yayınlanan bir emirle yerel yönetimlere daha fazla yetki devredebilir ve herhangi bir yerel yönetimin mali idaresi hakkında bilgi talep edebilir.
 • Bir konseyin mali sorumluluklarını ihlal ettiği ciddi durumlarda, Cumhurbaşkanı, Başbakanın tavsiyesi üzerine hareket ederek, konseye müdahale etme ve feshetme yetkisine sahiptir.
 • Yerel Yönetim Departmanının İzleme Birimi (İzleme ve Destek), uyumu sağlamak amacıyla yerel ve bölgesel konseylerin idari işlevlerini izler.
 • Finans ve Tedarik uyumundan sorumlu yeni kurulmuş bir müdürlük, iddia edilen finansman ve tedarik usulsüzlüklerine ilişkin izleme ve soruşturmalar yürütür.

Maltada Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Malta’da yerel ve ulusal seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yerel seçimlerdir. Ulusal seçimler ise Avrupa Birliği Parlamento seçimlerini kapsamaktadır.

Malta Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Malta’da yapılan 2017 yılındaki genel seçimlerde kazanan parti %55’lik yüzdeyle İşçi Partisi olmuştur. 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise İşçi Partisi %54.29’luk bir orana sahip olmuştur. Genel olarak Malta nüfusu daha çok İşçi Partisi taraftarlarından oluşmaktadır.

Malta’da Kaç Bakanlık Vardır?

Malta Hükümetinde toplam 16 tane bakanlık bulunmaktadır. Malta’da bulunan bakanlıkların listesi aşağıda verilmiştir:

 • Başbakan
 • Başbakan Yardımcısı
 • Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletme Bakanı
 • Eğitim ve İstihdam Bakanı
 • Sağlık Bakanı
 • Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Bakanı
 • Aile ve Çocuk Hakları Bakanı
 • Maliye Bakanı
 • Dışişleri ve Ticareti Geliştirme Bakanı
 • Gozo Bakanı
 • İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı
 • Adalet, Kültür ve Yerel Yönetim Bakanı
 • Avrupa İşleri ve Eşitlik Bakanı
 • Turizm Bakanı
 • Enerji ve Su Yönetimi Bakanı
 • Ulaştırma, Altyapı ve Sermaye Projeleri Bakanı

Malta Sağlık Bakanı Kimdir?

Chris Fearne, Malta sağlık bakanıdır. 12 Mart 1963 doğumlu olan Fearne Maltalı bir doktor ve politikacıdır. Nisan 2016’dan beri Malta’da sağlık bakanı olarak görev yapmaktadır.

Fearne, Temmuz 2017’de İşçi Partisi tarafından Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Fearne, St. Aloysius Koleji’nde ve Malta Üniversitesi’nde eğitim almıştır.

Eğitim hayatının yanı sıra Chris Fearne, gençlik kuruluşlarında da görev yapmıştır. Malta Gençlik Örgütleri Federasyonunda genel sekreter olarak çalışan Fearne, aynı zamanda Malta Tıp Öğrencileri Derneği’nde memur olarak görev yapmıştır.

Nisan 2014’te Parlamento Tıp Sekreteri görevine atanmadan önce ise Mater Dei Hastanesi’nde Danışman Pediatrik Cerrah ve Klinik Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

1987 yılından beri doktor ve cerrah olarak görev yapan Chris Fearne, Malta Üniversitesi’nde Çocuk Cerrahisi alanında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Tıp fakültesinde ise muayene görevlisi olarak çalışan Fearne Malta aynı zamanda Tıp Eğitim Enstitüsü’nün kurucusudur.

Malta Adelet Bakanı Kimdir?

21 Haziran 1973 doğumlu Edward Zammit Lewis, Malta adalet bakanıdır. Lewis 2013’ten bu yana Malta Temsilciler Meclisi üyesidir.

Edward Zammit Lewis Ocak 2020’den bu yana Malta adalet bakanı olarak görev yapmaktadır. Daha öncesinde turizm bakanı olarak görev yapan Lewis, bu göreve Nisan 2014’te atanmış ve Haziran 2017’ye kadar da bu görevde kalmıştır.

Noter Dr. Elena Farrugia ile evli olan Edward Zammit Lewis’in bir kızı vardır.

Malta İçişleri Bakanı Kimdir?

Malta içişleri bakanı Byron Camilleri’dir. Byron Camilleri, Fgura’nın en genç belediye başkanı olduğu 2010 yılından bu yana aktif olarak siyasetin içindedir. Başarılı bir belediye başkanlığı görevinin ardından 2017 yılında ilk kez genel seçimlere katılmıştır.

Byrın Camilleri, 3 yıl boyunca Parlamentoda grup başkan vekili olarak görev yapmıştır. Bu sebeple Parlamento işleyişi hakkında derin bir bilgiye sahip olan Camilleri, yönetimin kıdemli bir üyesi olarak İşçi Partisi’nin yönetilmesinde görev almıştır. 2020’de İçişleri Bakanı olarak atanana kadar bu görevi başarıyla yerine getirmiştir. Byron Camilleri, aynı zamanda bir avukattır ve 2013 yılında baroya kabul edilmiştir.

Malta’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır mı?

Malta’ya gitmek isteyenlerin siyasi görüşü, kişinin Malta vizesi alıp almama durumunu etkilememektedir. Kişilerin siyasi görüşleri, Malta vizesi almak için önem taşımamaktadır.

Malta Konsolosluğu, Malta vizesi için başvuru yapan vatandaşların özel hayatı veya kişisel görüşleri hakkında bir inceleme yapmamaktadır. Malta vize işlemleri bireylerin kişisel düşüncelerinden bağımsız olarak gerçekleşmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: