Portekiz Ekonomisi

Portekiz Cumhuriyeti'nin Ekonomisi Nasıldır?

Portekiz ekonomisi, 2015’in ikinci çeyreğinde kaydedilen yıllık %1.5’lik gayri safi yurt içi hasıla büyümesi ile 2014’ün üçüncü çeyreğinden bu yana sürekli büyüyerek istikrarlı bir seyir izlemektedir. Portekiz ekonomisinin büyümesiyle birlikte işsizlik oranında sürekli bir düşüş olmaktadır.

Portekiz ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’nda 34. sırada yer almaktadır. 2019 yılında Portekiz; toplam ihracatta 45. ülke, toplam ithalatta 37. ülke, gayri safi yurt içi hasıla açısından 47. ekonomidir. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla değeri açısından 42. ülke, Ekonomik Karmaşıklık Endeksi’ne (ECI) göre 48. en karmaşık ekonomi durumundadır.

Portekiz’in en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler İspanya, Fransa ve Almanya’dır. Portekiz; otomobil, araç parçaları, rafine petrol, deri ayakkabı, kağıt, hız/mesafe ölçer, ilaç, şarap, kamyon, lastik gibi ürünleri ihraç ederken endüstriyel makineler, tarım ürünleri, kimyasallar, doğalgaz, motorlu araçlar, telekomünikasyon ekipmanları gibi ürünleri ithal etmektedir.

Portekiz’in Para Birimi Nedir?

Portekiz’in resmi para birimi eurodur. Portekiz’de Euro öncesi resmi para birimi Portekiz esküdosudur. Euro, Portekiz’de 1999 yılında kullanılmaya başlanmış ve Portekiz esküdosu 2002 yılında tamamen kullanımdan kalkmıştır.

Portekiz’in başkenti olan Lizbon’da para birimi günümüzde eurodur.

Portekiz’de Bulunan Bankalar Hangileridir?

Portekiz’de bulunan bankalar aşağıda listelenmiştir.

 • Banco Best
 • BancoBIC
 • Banco BPI
 • Millennium BCP
 • Novobanco
 • Santander Totta
 • Caixa Geral de Depositos
 • Abanca
 • Barclays
 • BBVA
 • BNP Paribas
 • Citibank
 • Credit Agricole
 • Deutsche Bank

Portekiz’de Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

Portekiz’de asgari ücret 655 eurodur. Saatlik çalışma ücreti ise 16 eurodur.

Portekiz asgari ücret yeterliliği ve düşük maliyetler ile yüksek yaşam kalitesine sahip bir ülkedir.

Portekiz Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

Portekiz’de haftalık çalışma saati 40 saattir. Portekiz İş Kanunu’na göre Portekiz’de günde maksimum 8 saat çalışılmakta fakat toplu iş sözleşmeleri ile Portekiz’de bir günde veya haftada daha az çalışma saati belirlenebilmektedir.

Düşük çalışma saatleri ve düşük maaliyetler ile Portekiz’de Yaşam refahı yüksektir.

Portekiz’in Geçim Kaynakları Nelerdir?

Portekiz ekonomisinin en büyük bileşeni, üretilen mal ve hizmetlerin değerinin ölçüsü olan brüt katma değerin %75.8’ini kapsayan hizmet sektörüdür. Portekiz’de çalışan nüfusun %68,1’i hizmet sektöründedir.

Portekiz’de sanayi sektörü brüt katma değerinin %21,9’unu oluşturur ve çalışan nüfusun %24,5’i sanayi sektöründedir.

Portekiz brüt katma değerin yalnızca %2.4’ünü oluşturan tarım sektöründe, yalnızca %7.5’lik bir kesim çalışmaktadır.

Portekiz ekonomisinin dayandığı farklı sektörlerdeki Portekiz iş ilanları internet siteleri üzerinden yayınlanmaktadır.

Portekiz Tarım Sektörü Nasıldır?

Portekiz tarım sektörü, brüt katma değerin yalnızca %2.4’ünü oluşturur ve Portekiz’de çalışan toplam nüfusun yalnızca %7.5’i tarım sektöründe çalışmaktadır.

Portekiz’in üçte birinden fazlası ormanlıktır. Portekiz’deki dağlık alanların çoğu mantar, reçine, çam ve okaliptüs kerestesi gibi ormancılık ve orman ürünleri için çok uygundur. Doğal ürünlerin Portekiz piyasasındaki değeri artmaktadır.

Portekiz’de en fazla buğday, arpa, mısır gibi tahıllar, pirinç, patates, şaraplık üzüm, zeytin ve domates yetiştirilmektedir.

Portekiz, dünyanın önde gelen şarap ve salça ihracatçılarından biridir. Portekiz şarapları uluslararası birçok ödül kazanmıştır. Ayrıca Portekiz zeytinyağı da dünyaca bilinmektedir.

Portekiz Tekstil Sektörü Nasıldır?

Portekiz Avrupa’nın en güçlü tekstil endüstrilerinden birine sahip olmakla birlikte etkileyici işçiliği, yüksek kaliteli giysi ve ev tekstilindeki uzmanlığıyla bilinmektedir.

Portekiz’deki tekstil ve giyim endüstrisi üretiminin yüksek standardı ile dünya çapında tanınmakta, tekstil ve moda sektörünün tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren 5.000 şirket ile 138.000’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. İstihdam oranı uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Portekiz Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?

Portekiz otomotiv sektörü; Portekiz’deki toplam mali gelirlerin %21,6’sına denk gelen, otomobil ve otomobil parçaları üreten 29.000 şirketten oluşmaktadır. Portekiz nüfusunun %0,7’si otomotiv endüstrisinde çalışmaktadır. Ayrıca Portekiz’deki otomotiv sektörü, toplam Portekiz ihracatının %11’inden sorumludur.

Portekiz Şarap Endüstrisi Nasıldır?

Portekiz, şarap üretimi ve ihracatında uzun bir süredir dünya liderliğini korumaktadır. Portekiz’in on bir büyük şarap bölgesinden Douro, kaliteli şarap üretimi için en önemlisidir. Portekiz’de 500’den fazla yerli üzüm çeşidi bulunmaktadır.

Portekiz şarap sektörünün toplam Portekiz ihracatındaki değeri günümüzde artarak devam etmektedir. Portekiz’de 725 milyon Euro ile toplam ulusal mal ihracatının %1,5’i Portekiz şarabı tarafından sağlanmaktadır.

Portekiz Yemek Endüstrisi Nasıldır?

Portekiz yiyecek ve içecek imalat endüstrisi, Portekiz ekonomisinin önemli sektörlerinden biridir. 2017 yılında gıda sektörü, toplam imalat satışlarının yüzde 14,5’ini oluşturmuştur. 2019 yılında Portekiz ulusal yiyecek ve içecek endüstrisi toplam 9,1 milyon dolarlık ithal ürüne karşılık 6,1 milyon dolarlık ürün ihraç etmiştir.

Portekiz Yemekleri arasında et, deniz ürünleri, sebzeler, baklagiller ve tatlılar bulunmaktadır. Portekizliler genellikle yemekleriyle birlikte ekmek tüketmekte ve Portekiz’de çok çeşitli ekmekler bulunmaktadır.

Portekiz Kimyasal Endüstrisi Nasıldır?

Portekiz kimyasal endüstrisi; Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında küçük olsa da Portekiz’de ulusal ihracat, brüt katma değer ve istihdam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kimyasal endüstri sektörü Portekiz’de yeni genişleme projeleri ve yeni fabrikalarla oldukça dinamik bir hal almaktadır.

Portekiz Turizm Sektörü Nasıldır?

Portekiz ekonomisinin en büyük sektörlerinden olan turizm, 2018’de ulusal gayri safi yurt içi hasılanın %8,2’sini oluşturmaktadır. Ayrıca Portekiz turizmi yılda 16,6 milyar Euro gelir sağlamaktadır.

Portekiz iklimi, plajları, tarihi ve sanatsal mimarisi ile birçok turist çekmektedir. Türk vatandaşları Portekiz Turistik Vize başvurusunda bulunarak Portekiz’e seyahat edebilmektedir.

Portekiz’in İhracat Politikası Nasıldır?

Portekiz’in sınırları ve limanları, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ticarete tamamen açıktır. Portekiz, demokratik olarak seçilmiş bir parlamento hükümeti sayesinde siyasi olarak istikrarlı bir ortama sahip ve yabancı yatırımları memnuniyetle karşılayan bir ülkedir.

Nisan 2021’de 5,34 milyar Euro ihraç ederek ve 6,59 milyar Euro ithal ederek Portekiz 1,25 milyar Euro negatif ticaret dengesine gelmiştir. Nisan 2020 ile nisan 2021 arasında Portekiz’in ihracatı 2,35 milyar Euro ile %78,7 oranında artarak 2,99 milyar eurodan 5,34 milyar euroya yükselmiştir.

Nisan 2021’de Portekiz’in ihracat yaptığı ülkeler ve ihracat değerleri aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya (1,39 milyar €)
 • Fransa (706 milyon €)
 • Almanya (589 milyon €)
 • Birleşik Krallık (299 milyon €)
 • Amerika Birleşik Devletleri’ne (288 milyon €)

Portekiz’in İhraç Malları Nelerdir?

Portekiz’in ihracatını yaptığı ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil
 • Araç parçaları
 • Rafine petrol
 • Deri ayakkabı
 • Kağıt
 • Hız/mesafe ölçer
 • İlaç karışımları
 • Şarap
 • Kamyon
 • Lastik

Portekiz İthalat Politikası Nasıldır?

Portekiz siyasal olarak istikrarlı olması sebebiyle, yabancı iş ve yatırımlara önem veren ve diğer ülkelerle ticarete tamamen açık bir ülkedir.

Portekiz’in 2021 yılında 5,34 milyar Euro ihracatı ve 6,59 milyar Euro ithalatı negatif ticaret dengesine neden olmuştur. Nisan 2020 ile Nisan 2021 arasında ithalat 2,48 milyar Euro ile %60,4 oranında artarak 4,11 milyar eurodan 6,59 milyar euroya yükselmiştir.

2021’de Portekiz’in ithalat yaptığı ülkeler ve ithalat değerleri aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya (2.08 milyon €)
 • Almanya (845 milyon €)
 • Fransa (561 milyon €)
 • Hollanda (367 milyon €)
 • İtalya (321 milyon €)

Portekiz İthal Malları Nelerdir?

Portekiz’de ithal edilen ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Endüstriyel makineler
 • Tarım ürünleri
 • Kimyasallar
 • Doğalgaz
 • Motorlu araçlar
 • Telekomünikasyon ekipmanları

Portekiz ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Portekiz ve Türkiye, dostane ve sorunsuz ikili siyasi ilişkiler içinde bulunan iki ülkedir. Özellikle enerji alanında; Türkiye’nin artan bölgesel ve stratejik önemini göz önünde bulunduran Portekiz, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklemektedir.

Hem Türkiye’nin hem Portekiz’in ekonomik ihtiyaçları, yeni pazarların keşfedilmesinde birbirlerini bir basamak olarak gördükleri ikili bir ilişki içerisindedirler.

2002-2017 döneminde Portekiz’den Türkiye’ye yapılan toplam doğrudan yatırım tutarı 762 milyon USD iken, aynı dönemde Türkiye’den Portekiz’e yapılan yatırımlar için bu değer 42 milyon USD’dir.

Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ticaret hacmi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla, 1 milyar 496 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Portekiz’in Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

YılGSYİH (milyar dolar)Kişi başına düşen GSYİH (dolar)
200626024.745
200727425.996
200828026.548
200927325.891
201028126.635
201128226.769
201227826.438
201329227.936
201429928.742
201530729.669
201632631.604
201734033.086
201835834.902
201937436.400
2020350.234.043
2021370.436.079

Portekiz’de Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Portekiz vergi sistemi; genellikle gelir, harcama ve mülk sahipliğine göre hesaplanan ulusal ve bölgesel vergilerden oluşmaktadır. Portekiz’de vergi geliri 2018 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %34,9’u olarak gerçekleşmiştir. Portekiz vergi sistemi içerisinde gelir vergisi, sosyal güvenlik katkıları, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi bulunmaktadır.

Portekiz’de desteğe ihtiyacı olan kişiler belirli koşul ve şartlar altında sosyal güvenlik yardımları alabilmektedir. Portekiz sağlık, aile, iş göremezlik, yaşlılık ve işsizlik gibi belirli konularda ve farklı şartlarda desteğe ihtiyaç duyan kişilere sosyal yardımlarda bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: