Portekiz Dili

Portekiz Dili Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Portekiz’in resmi dili olan Portekizce, Hint-Avrupa dil ailesinin Romen dilleri alt koluna mensuptur ve yapısı İspanyolcaya benzemekle birlikte fonetik olarak daha melodik ve yumuşaktır. Portekiz’in resmi dili Portekizce dışında Portekiz’in küçük bir bölgesindeki Miranda belediyeleri olan Douro, Vimioso ve Mogadouro’da, 29 Ocak 1999 tarihinde Cumhuriyet Meclisi tarafından çıkarılan yasayla yerel mevzuatlarda Portekizce ile birlikte Mirandaca ortak resmi dil olarak tanınmıştır. Mirandaca, Portekiz’in kuzeydoğusunu içine alan Norte bölgesindeki Brangaça iline bağlı Miran do Douro ilçesinde tahmini olarak 15.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

Portekiz’de ve geçmişte Portekiz hakimiyeti altında kalmış yerlerde yaygın olarak konuşulan Portekizce köken olarak Hint-Avrupa dil ailesinin İtalik kolundandır ve Portekizce morfolojik olarak bükümlü bir yapıya sahiptir. Portekiz’in bazı bölgelerinde Portekizce ile birlikte ortak ana dil olarak tanınan Astur-Leonca dil çeşidi olan Mirandaca, Portekizceden farklı ses yapısına ve söz dizimine sahip Latince bir dildir.

Portekiz ana dili dışında resmi olarak tanınmış ve koruma altına alınan lehçeler bulunmaktadır. Portekiz’in Alentejo Bölgesi’nin alt belediyesi Barrancos’ta çok az kişi tarafından konuşulan Barranquenho lehçesi 2021 yılından beri Portekiz’de resmi dil olarak tanınmaktadır. Lizbon’un kuzey doğusunda yer alan Minde kasabasında yaklaşık olarak 500 kişinin Portekizceden türemiş olan Minderico dilini konuştuğu bilinmektedir.

Portekiz Resmi Dili Nedir?

Portekiz resmi dili Portekizce olmakla birlikte dil tarih mirasını korumak adına Cumhuriyet Meclisi tarafından resmi olarak tanınan az sayıda insanın konuştuğu diller vardır. Diğer Portekiz resmi dilleri Portekizce kadar yaygın kullanılmamaktadır ancak Mirandaca ve Barranquenho, Portekiz’in bazı bölgelerinde ortak resmi dil olarak konuşulmaktadır.

Portekiz'de Konuşulan Diller Nelerdir?

Portekiz’de konuşulan ana dil Portekizcedir ve Mirandaca, Barranquenho dilleri ortak resmi dil olarak kabul edilip bölgesel olarak nüfusun küçük kısmı tarafından kullanılmaktadır. Portekiz’de konuşulan yabancı diller Portekizce, İngilizce, Fransızca, İspanyolca başta olmak üzere Estonca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Danca ve Romanca’dır. Rusça, Arapça, Yunanca, Slovakça ve Çince Portekiz nüfusun çok küçük bir bölümü tarafından konuşulan diğer dillerdir.

Portekiz’de nüfusun %14.87’si İngilizce, %10.39’u Fransızca, %6.98’i İspanyolca, %1.89’u Estonca, %1.22’si Almanca, %1.83’ü Çekçe, %0.88’i İtalyanca, %0.6’sı Danca ve %0.46’sı Romence konuşabilmektedir.

Portekiz'de Konuşulan Yabancı Diller Nelerdir?

Portekiz’de en çok konuşulan yabancı diller; İngilizce, Fransızca, İspanyolcadır. Portekiz'de konuşulan diller arasında en yaygını %95.6 ile ana dil olan Portekizcedir, Portekizceden sonra sırasıyla en çok konuşulan yabancı dillerin nüfusa göre oranları; %14.87 ile İngilizce, %10.39 ile Fransızca, %6.98 ile İspanyolcadır.

Portekiz'de İngilizce Konuşma Oranı Nedir?

Portekiz’de İngilizce konuşma oranı yaş aralığına, ana dil ya da yabancı dil gibi kullanma yeteneğine göre değişiklik göstermektedir. Portekiz’de tüm yaş grupları ele alındığında, İngilizce konuşma oranı %14.87’dir. Portekiz’de İngilizce konuşma oranları yaş grubu dağılımı; 15-34 yaş aralığında %27.62, 35-54 yaş aralığında %13.93 ve 55 yaş üstü için %7.16’dır.

Portekizce Nasıl Bir Dildir?

Portekiz dili, Portekiz’in 15. yüzyılda yoğunlaşan coğrafi keşiflere ayak uydurması, denizaşırı kolonileşme politikasını benimsemesi sonucu Güney Amerika, Doğu Hindistan ve Afrika’ya kadar pek çok bölgede yaygınlaşmıştır ve sonuç olarak Portekizce; Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Angola, Mozambik, Gine-Bissau, Sao Tome, Principe’te tek resmi dil olarak kullanılırken Doğu Timor, Ekvatoral Gine ve Makao’da ülkelerin kendi ana dillerine ortak resmi dil olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Portekizce; İtalyanca, Rumence ve Fransızca dillerine benzerlik göstermekle birlikte İspanya’nın Galiçya Bölgesi’nde konuşulan Galiçyaca en yakın olduğu dildir. Portekizce, Hint-Avrupa dil ailesinin İber Yarımadası’nda doğan Batılı Romen dil ailesinin bir alt koludur. Portekizceyi konuşan ve tanıyan kişilere ve uluslara “Lusophone” adı verilirken Avrupa Birliği dahil ülkesel çaptaki pek çok organizasyon ve Batı Afrika Topluluğu, Amerikan Devletleri Örgütü, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Birliği, Portekiz Dili Ülkeleri Topluluğu gibi kuruluşlar Portekizceyi resmi dil olarak kabul eder.

Portekizce, 259 milyon kişi tarafından ana dil, 39 milyon kişi tarafından ikinci dil olmak üzere toplamda yaklaşık olarak 298 milyon kişi tarafından konuşulmakta ve dünyanın en yaygın 10 dilinden biri olarak kabul edilmektedir. Portekizcede Latin alfabesi kullanılırken bazı sesleri belirtmek için özel sesli harflerde à, á, â, ã, é, ê, í, ó, ô, ú gibi şapka işaretleri kullanılmaktadır.

Portekizce Konuşulan Ülkeler Nelerdir?

Portekiz’in sömürgecilik politikaları sonucu Portekizce farklı ülkelerde ve farklı kıtalarda yaygın olarak kullanılan dil haline gelmiştir.

Portekizce konuşulan ülkeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜlkePortekizce konuşan kişi sayısıPortekizce konuşan kişilerin ülke nüfusundaki payı
Brezilya212,000,000%99.8
Portekiz10,022,070%95.1
Angola18,348,891%71.2
Lüksemburg74,636%15.7
Mozambik2,201,981%10.7
İsviçre309,270%3.7
Fransa1,089,497%1.7
Belçika72,715%0.7
Canada221,540%0.7
Makao3,779%0.6
İrlanda20,833%0.4
Hollanda47,848%0.3
Amerika Birleşik Devletleri746,018%0.2
İngiltere142,622%0.2
Avustralya52,222%0.2
Meksika15,300%0.2
Almanya105,116%0.1
Finlandiya3,024%0.05
Avusturya3,197%0.03
Çek Cumhuriyeti1,349%0.01

Lusofon Nedir?

Lusofon, Portekizceyi resmi dil olarak kabul eden Lusofon Dünyası (Lusophone World) olarak adlandırılan Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Oksaynusya’da mevcudiyet gösteren 10 egemen eyalet ve bölgeye yayılmış, yaklaşık olarak 298 milyon kişinin çatısı altında toplandığı varsayılan halklara ve uluslara verilen isimdir.

Lusofon Dünyası (Lusophone World) Portekiz, Brezilya ve Cape Verdean diaspora toplulukları Portekiz dilinin ve kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak dışında kendi aralarında siyaset, kültür ve ekonomik işbirliği yapmak amacıyla Portekiz Dili Ülkeleri Topluluğu (Lusophone Commenwealth) adı altında faaliyet göstermektedir.

Mirandaca Nasıl Bir Dildir?

Mirandaca, Portekiz’in kuzeydoğu bölgesinde yer alan Miranda belediyelerinde resmi dil olarak tanınan ve yerel halk arasında 15,000 kişi tarafından ana dil olarak kullanılan Astur-Leonca kökünden gelen bir dildir. Mirandaca Latin alfabesini kullanırken farklı Portekizce lehçelerindeki harfleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kökleri İber Yarımadası’na uzanan Mirandaca, Portekizceye göre farklı sözdizimi ve sesdizimine sahiptir. Portekiz resmi dillerinden Miranda dili farklı dillerin etkilerinden uzak kalmış, Portekizceye göre kendi içinde daha muhafazakar bir dildir.

Miranda Dili Portekiz'in Neresinde Konuşulur?

Miranda dili Portekiz’in kuzeydoğusunda yer alan Miranda Do Douro belediyelerinde, Vilar Seco, Angueira gibi bazı doğu köylerinde ana dil ve ikinci dil olarak yaklaşık 15.000 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Portekiz'de Korumaya Alınan Diller Nelerdir?

Mirandaca, Avrupa Bürosu tarafından Avrupa’da az konuşulan Avrupa dillerinin korunmasına yönelik 29 Ocak 1999’da kararlaştırılan, 2001’de yürürlüğe giren yasa ile korunma altına alınmıştır.

Portekiz’de korumaya alınan diller arasında Barrancos'ta konuşulan ve 2021’den beri resmi olarak tanınan ve korunan Barranquenho lehçesi ile Minde kasabasında yerel halk arasında yaklaşık 500 kişi tarafından konuşulan Minderico dili bulunmaktadır.

Portekiz'de Eğitim Dili Nedir?

Portekiz’de eğitim dili özel ve devlet eğitim kurumlarının ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde Portekizce olmakla birlikte bazı özel okullarda İngilizce eğitim verilmektedir. Portekiz’de üniversite seviyesinde yer alan programlarda kullanılan dil ağırlıklı olarak Portekizcedir ancak bazı programlarda eğitim dili olarak İngilizce kullanılmaktadır.

Portekiz'de Dil Eğitimi Nasıldır?

Portekiz’de ilk ve ortaokul seviyelerinde İngilizce, lise seviyesinde İngilizcenin yanında Fransızca, İspanyolca ya da Almanca dil eğitimlerinden biri tercihli olarak verilmektedir.

Portekiz Dil Okulları Nelerdir?

Portekiz’de dil eğitimi veren okullar aşağıda listelenmiştir.

  • Portuguese Connection
  • İnlingua Porto
  • Fast Forward İnstitute
  • Oficina de Portugues
  • CIAL Centro de Linguas
  • Worldpuzzle Portekizce Okulu
  • Home Language International
  • Lusa Dil Okulu
  • Kosmus The Language School
  • Português et cetera

Portekiz'de Dil Okulu Fiyatları Nasıldır?

Portekiz’de dil okulu fiyatları eğitim süresinin haftalık ya da aylık olmasına göre değişmektedir. Portekiz’de dil okulu ortalama fiyatları haftalık 253 dolar, aylık 909 dolar ve iki yıllık 1819 dolar olarak ödenmektedir.

Portekiz dil okulları, Portekizce kursuna katılan öğrencilere dil pratiği, gelenek ve görenekleri tanıma imkanı, iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır ve Portekiz dil okulu ücretlerine konaklama, yemek ücretleri dahil değildir

Portekiz'de Dil Eğitimi Almak için Hangi Vize Gerekir?

Portekiz’de dil eğitimi almak için, İngilizce ya da Portekizce öğrenmek amacıyla başvurulması gereken vize tipi katılmak istenen Portekiz dil eğitim süresine ve sahip olunan pasaport türüne göre değişmektedir.

Portekiz dil okullarında faydalanmak istenen İngilizce ya da Portekizce dil eğitim süresi 3 aydan kısa süreli ise gri ve yeşil pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize almasına gerek yoktur ancak bordo pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kısa süreli (C tipi, Schengen) Portekiz dil okulu vizesi almaları gerekmektedir.

Portekiz dil okulu eğitim süresi 3 aydan uzun süreli ise gri, yeşil ya da bordo pasaport hamili tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uzun süreli (D tipi, ulusal) Portekiz dil okulu vizesi almaları gerekmektedir.

Türkiye'den Portekiz'e yapılan vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip akredite acente olan Vizem.net, Portekiz'deki bir eğitim kurumunda dil eğitimi almak isteyen kişilerin vize başvurularında danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: